. ನಾಗಭೂಷಣಸ್ವಾಮಿ ಓ. ಎಲ್‌. ‘ಪುರಾಣ’, ಪ್ರಸಾರಾಂಗ, ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಹಂಪಿ

. ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಬಿಳಿಮಲೆ, ‘ಕೂಡುಕಟ್ಟು’, ಆನಂದಕಂದ ಗ್ರಂಥಮಾಲೆ, ಮಲ್ಲಾಡಿಹಳ್ಳಿ, ೧೯೯೭

. ಶ್ರೀಮತಿ ಎಚ್‌. ಎಸ್‌. (ಅನು), ಮೂಲ : ಬಾಲಗೋಪಾಲ, ‘ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾರತದ ಚರಿತ್ರೆ’, ಡಿ. ಡಿ. ಕೋಸಂಬಿಯವರ ಚಿಂತನೆಗಳು, ಬೆಳ್ಳಿಚುಕ್ಕಿ ಪುಸ್ತಕಾಲಯ, ಶೇಷಾದ್ರಿಪುರಂ, ಬೆಂಗಳೂರು – ೨೦, ೧೯೯೮

. ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತ ಪತ್ರಿಕೆ, ಸಂಪುಟ : ೩೩- ೩೪, ೧೯೪೮ – ೪೯