1. ಅಂಕೇನಹಳ್ಳಿ ಪಾಪಯ್ಯ 85 ವರ್ಷ ಬಿದರೇಗುಡಿ, ತಿಪಟೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು
2. ಅಮಾನಯ್ಯ 65 ವರ್ಷ ಬಿದರೇಗುಡಿ, ತಿಪಟೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು
3. ಓದೋಕೇನಹಳ್ಳಿ ಪಾಪಯ್ಯ 88 ವರ್ಷ ಸೋರಲಮಾವು, ಚಿಕ್ಕನಾಯ್ಕನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು
4. ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ದೊಡ್ಡಮನಿ 70 ವರ್ಷ ಬಿದರೇಗುಡಿ, ತಿಪಟೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು
5. ಕ್ಯಾತನಕೆರೆ ಪಾಂಡುರಂಗಪ್ಪ (ಸ್ವಾಮಿ) 50 ವರ್ಷ ಕ್ಯಾತನಕೆರೆ,  ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು
6. ಗಂಗಯ್ಯ ನಂಜಯ್ಯನವರ ಪತ್ನಿ 65 ವರ್ಷ ಆರೋಘಟ್ಟ, ತಿಪಟೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು
7. ಗಿಡ್ಡಪ್ಪ ಗೋಪಾಳ 75 ವರ್ಷ ಶಿವಮೊಗ್ಗಾ
8. ಗೌರಮ್ಮ ದೊಡ್ಡಮನೆ ತಿಮ್ಮಯ್ಯನವರ ಪತ್ನಿ 70 ವರ್ಷ ಬಿದರೇಗುಡಿ, ತಿಪಟೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು
9. ಚಿನ್ನಮ್ಮ ಹೊರಕೆರೆದೇವರಪುರ 75 ವರ್ಷ ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು
10. ದಿ. ಛೇ.ಜವರಪ್ಪ 70 ವರ್ಷ ಬಿದರೇಗುಡಿ, ತಿಪಟೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು
11. ಜಾವಗಲ್‌ ಗಂಗಮ್ಮ 90 ವರ್ಷ ಬಿದರೇಗುಡಿ, ತಿಪಟೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು
12. ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ದೊಡ್ಡಮನೆ 75 ವರ್ಷ ಬಿದರೇಗುಡಿ, ತಿಪಟೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು
13. ತಿಮ್ಮದಾಸಯ್ಯ 60 ವರ್ಷ ಆರೋಘಟ್ಟ, ತಿಪಟೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು
14. ತಿಮ್ಮಜ್ಜಿ ಹೊರಕೆರೆದೇವರಪುರ 60 ವರ್ಷ ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು
15. ತಿಮ್ಮಮ್ಮ ವೆಂಕಟಯ್ಯನವರ ಪತ್ನಿ ಆರೋಘಟ್ಟ, ತಿಪಟೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು
16. ನಂಜಯ್ಯ 60 ವರ್ಷ ಬಿಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ, ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು
17. ನಂಜಪ್ಪ ಮಾಜಿ ಚೇರಮನ್‌ 70 ವರ್ಷ ಗೋಪಾಳ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ
18. ನಾಗಪ್ಪ 60 ವರ್ಷ ಹೊರಕೆರೆದೇವರಪುರ, ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು
19. ನಿಂಗಪ್ಪ ಮಾಜಿ ಚೇರಮನ್‌ 80 ವರ್ಷ ಗೋಪಾಳ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ
20. ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಪ್ರಭು ಕೆ.ಎಚ್. ಡಾ.ಎ.ವಿ.ಕಾಲೇಜು, ಕುಮಟಾ (ಉ.ಕ)
21. ಬಾಗಮ್ಮ ಶ್ರೀರಾಂಪುರ 75 ವರ್ಷ ಹೊಸದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು
22. ಮರಿಯಮ್ಮ 80 ವರ್ಷ ಸೋರಲಮಾವು, ಚಿಕ್ಕನಾಯ್ಕನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು
23. ಮಧುಗಿರಿಯಪ್ಪ 80 ವರ್ಷ ಬಿದರೇಗುಡಿ, ತಿಪಟೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು
24. ಮಲ್ಲಪ್ಪ 82 ವರ್ಷ ಮತ್ತೋಡು, ಹೊಸದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು
25. ರಂಗಪ್ಪ 72 ವರ್ಷ ದೊಡ್ಡಮೇಟಿಕುರ್ಕೆ, ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು
26. ರಂಗಪ್ಪ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ವಾದೇನಹಳ್ಳಿ, ಮಧುಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು
27. ರಾಮಯ್ಯ 65 ವರ್ಷ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರ,  ಚಿಕ್ಕನಾಯ್ಕನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು
28. ರಾಮಯ್ಯ 80 ವರ್ಷ ವರತಗೊಂಡ, ಹೊಸದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು
29. ರಾಮಯ್ಯ ಹಡಪನಕಟ್ಟಿ 65 ವರ್ಷ ಚಿಕ್ಕನಾಯ್ಕನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು
30. ಲಕ್ಷಯ್ಯ 50 ವರ್ಷ ಬಿದರೇಗುಡಿ, ತಿಪಟೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು
31. ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ದೊಡ್ಡಮನೆ, ಕೃಷ್ಣಯ್ಯನವರ ಪತ್ನಿ 60 ವರ್ಷ ಬಿದರೇಗುಡಿ, ತಿಪಟೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು
32. ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಮ್ಮ, ನಂಜುಂಡಯ್ಯನವರ ತಾಯಿ 65 ವರ್ಷ ಬಿದರೇಗುಡಿ, ತಿಪಟೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು
33. ವೆಂಕಟಮ್ಮ, ದೊಡ್ಡಮನೆ ಜವರಯ್ಯನವರ ಪತ್ನಿ 55 ವರ್ಷ ಬಿದರೇಗುಡಿ, ತಿಪಟೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು
34. ಶ್ರೀಮತಿ ಜಿ.ಎನ್‌.ಸಭಾಹಿತ, ಅಗ್ರಹಾರ 52 ವರ್ಷ ಹಳದಿಪುರ, ಹೊನ್ನಾವರ (ಉ.ಕ)
35. ಸಾವಿತ್ರಮ್ಮ ಅಂಕೇನಹಳ್ಳಿ 78 ವರ್ಷ ಹಳದಿಪುರ, ಬಿದರೇಗುಡಿ, ತಿಪಟೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು
36. ಹನುಮಂತಪ್ಪ 50 ವರ್ಷ ಹೊನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ, ಹೊಸದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು
37. ಹನುಮಮ್ಮ, ದಿ.ಮಜಿ ಚೇರಮನ್ ಜನರಪ್ಪನವರ ಪತ್ನಿ 65 ವರ್ಷ ಬಿದರೇಗುಡಿ, ತಿಪಟೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು
38. ಹನುಮಯ್ಯ ದೊಡ್ಡಮನೆ 65 ವರ್ಷ ಬಿದರೇಗುಡಿ, ತಿಪಟೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು.