೧. ‘ಹೊಸಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ದರ್ಶನ’, ಪ್ರಸಾರಾಂಗ, ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಹಂಪಿ,     ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ ೫೮೩ ೨೭೬.

೨. ‘ಪತ್ರಿಕಾ ನೀತಿ’, ಸಿ.ಟಿ. ಜೋಶಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಅಕಾಡೆಮಿ, ಬೆಂಗಳೂರು.

೩. ಅಭ್ಯುದಯ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ, ಈಶ್ವರ ದ್ವೆತೋಟ.

೪. ಡಾ. ಟಿ.ಸಿ. ಪೂರ್ಣಿಮಾ, ಪ್ರಸಾರಾಂಗ, ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಹಂಪಿ, ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ ೫೮೩ ೨೭೬.

೫. ‘ಹೊಸತು-ಹೊಸತು’, ಡಾ. ಎಂ. ಚಿದಾನಂದ ಮೂರ್ತಿ, ಪ್ರಸಾರಾಂಗ, ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಹಂಪಿ, ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ ೫೮೩ ೨೭೬.

೬. ‘ಹಂಪಿ’ ಜಾನ್.ಎಂ. ಫ್ರಿಟ್ಜ್ ಹಾಗೂ ಜಾರ್ಜ್‌ಮಿಷಲ್.

೭. ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆ, ಹೊಸಪೇಟೆ.

೮. ಎಂ.ಎಂ. ಶಿವಪ್ರಕಾಶ, ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಹಂಪಿ, ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ ೫೮೩ ೨೭೬.

೯. ಹಂಪಿ ಉತ್ಸವ ೨೦೦೫ ಲೇಖನ, ಪ್ರೇಮಕುಮಾರ ಹರಿಯಬ್ಬೆ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ.

೧೦. ಅಭಿಪ್ರಾಯ ೧ –  ಎಂ.ಪಿ. ಪ್ರಕಾಶ, ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ

೧೧. ಅಭಿಪ್ರಾಯ ೨ – ಡಾ. ಟಿ.ಆರ್. ಚಂದ್ರಶೇಖರ, ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಹಂಪಿ, ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ ೫೮೩ ೨೭೬.

೧೨.     ಅಭಿಪ್ರಾಯ ೩ – ಡಾ. ಮೊಗಳ್ಳಿ ಗಣೇಶ್, ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಹಂಪಿ, ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ ೫೮೩ ೨೭೬.

೧೩. ‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ’ ದಿನಪತ್ರಿಕೆ, ಬೆಂಗಳೂರು.

೧೪. ‘ಸುಧಾ’ ವಾರಪತ್ರಿಕೆ, ಬೆಂಗಳೂರು.

೧೫. ‘ಡೆಕ್ಕನ್ ಹೆರಾಲ್ಡ್, ದಿನಪತ್ರಿಕೆ ಬೆಂಗಳೂರು.