1)      ಅಕ್ಕಿ ಡಿ.ಎನ್.                         ಹಡದವ್ವ ಹಾಡ್ಯಾಳ                  (09 ಪುಟಗಳು)

ಕವಿ ಕುಂಚ ಪ್ರಕಾಶನ
ಗೋಗಿ (ಪೇಠ)
ತಾ॥ಶಹಾಪೂರ,
ಜಿ॥ಗುಲಬರ್ಗಾ,  1999

2)      ಕಾಪಸೆ ರೇವಪ್ಪ                    ಮಲ್ಲಿಗೆ ದಂಡೆ                           (09 ಪುಟಗಳು)
(ಹಲಸಂಗಿ ಹಾಡುಗಳು)
ಪ್ರಸಾರಾಂಗ, ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ,
ಹಂಪಿ

 

3)      ದೊಡಮನಿ ಹಣಮಂತರಾಯ          ಜಾನಪದ ಹಬ್ಬಗಳು ಮತ್ತು ಜಾತ್ರೆಗಳು            (11 ಪುಟಗಳು)

ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು,
ಬೆಂಗಳೂರು – 2004.

4)      ಬಿರಾದಾರ ಮ.ಗು.                ಹೋಳಿಯ ಹಾಡುಗಳು            (352 ಪುಟಗಳು)
ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ
ಬೆಂಗಳೂರು.

5)      ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಎಸ್.              ಹಾಡಾಕೆ ಬೈಗುಂಟೆ                 (04 ಪುಟಗಳು)
ನಟರಾಜ ಎಂ.ಬಿ.                  ಬೆಳಗುಂಟೆ, ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಯನ
ಸಂಸ್ಥೆ, ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ
ಮೈಸೂರು,  1975

6)      ಸುಂಕಾಪುರ ಎಂ.ಎಸ್         ಜೀವನ ಜೋಕಾಲಿ ಭಾಗ-2    (143 ಪುಟಗಳು)
ಗಂಗೀ ಗೌರೀ ಸಂವಾದ
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ,
ಧಾರವಾಡ.

7)      ಸುಂಕಾಪುರ ಎಂ.ಎಸ್.        ಜೀವನ ಜೋಕಾಲಿ ಭಾಗ-4    (106 ಪುಟಗಳು)

ಹೋಳೀಹಾಡು
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ,
ಧಾರವಾಡ,  1974

8)      ಸುಂಕಾಪುರ ಎಂ.ಎಸ್.        ಜೀವನ ಜೋಕಾಲಿ ಭಾಗ-5    (122 ಪುಟಗಳು)
ದುಂದುಮೆ ಪದಗಳು,
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ,
ಧಾರವಾಡ,  1975

9)      ವೃಷಭೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಎಸ್.ಎಂ.                                              ಜಾನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ ದರ್ಶನ
ಭಾಗ-10, ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಯನ
ಪೀಠ, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ,
ಧಾರವಾಡ, 1987

10)    ಶಾಸ್ತ್ರೀ ಯಶೋಧರಾ          ಗುಲಬರ್ಗಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಂಪ್ರದಾಯದ (03 ಪುಟಗಳು)
ಹಾಡುಗಳು, ಜ್ಯೋತಿರ್ಮಯ ಪ್ರಕಾಶನ
ಮಾತಾಮಣೀಕೇಶ್ವರಿ ನಗರ,
ಗುಲಬರ್ಗಾ, 1999

 


ಸಹಾಯಕ ಗ್ರಂಥಗಳು

1)      ಗದ್ದಗಿ ಮಠ ಬಿ.ಎಸ್.            ಕನ್ನಡ ಜಾನಪದ ಗೀತೆಗಳು
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ,
ಧಾರವಾಡ,1986

2)      ನಾಯಕ ಡಿ.ಬಿ.                      ಲಂಬಾಣಿ ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ
ಬಂಜಾರ ಪ್ರಕಾಶನ, ಗುಲಬರ್ಗಾ 2000

3)      ಬಸವರಾಜ ಆಕಳವಾಡಿ      ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನಪದ ಹಬ್ಬಗಳು
ಸಿದ್ಧರಾಮೇಶ್ವರ ಅಕ್ಷರ ಪ್ರಕಾಶನ
ಕೊಪ್ಪಳ, 2004

4)      ಎಸ್.ಎಸ್. ಹಿರೇಮಠ           ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪರಂಪರೆ (ಭಾಗ-1)
ಹಬ್ಬಗಳು, ಸಮತಾ ಪ್ರಕಾಶನ
ಹರಪನಹಳ್ಳಿ, 1982

5)            ಶಿವರಾಮು ವ.ನಂ.              (ಸಂ) ಹಗೇವು ತುಂಬ್ಯಾವೆ ಹದಿನಾರು
ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಜನಪದರ ಕಲಾಮೇಳ
ಹನುಮಂತನಗರ, ಮಂಡ್ಯ ತಾ॥
ಮಂಡ್ಯ ಜಿ॥ 1997