ಕೃಷಿ ಮಾನವ ಪರಿಸರ ಸಂಸ್ಥೆ (ಎ‌ಎಂಇ. ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ)

ನಂ. ೨೦೪, ೧೦೦ ಅಡಿ ವರ್ತುಲ ರಸ್ತೆ, ೩ನೇ ಘಟ್ಟ, ೨ನೇ ಬ್ಲಾಕ್

ಬನಶಂಕರಿ ೩ನೇ ಹಂತ, ಬೆಂಗಳೂರು – ೫೬೦ ೦೮೫

ದೂರವಾಣಿ : +೯೧-೮೦-೨೬೬೯೯೫೧೨/೨೨

ಇ-ಮೇಲ್ : amebang@giasbg01.vsnl.net.in, amefbang@amefound.org, leisaindia@yahoo.co.in,

ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ : www.amefound.org

ಡಾ. ಮುರುಳಿ ಕೃಷ್ಣ , ಪಶು ವೈದ್ಯರು, ಬಿಳೇಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರು

೯೪೮೧೫೫೪೮೮೭, appufodder@rediffmail.com

Mr. G. Vasudeo

Secretary, VK- NARDEP, Vivekanandapuram

Kanyakumari, Tamil Nadu 629-702

email: ngc_vknardep@sancharnet.in

phone: 04652-246296, mobile: 9442646296

and

Dr. Kamalasanan Pillai

Scientist, mobile: 093872-12005.

Bhoomi Sustainable Development Society

Regional Office, ‘Ratnagiri’, 2nd Aralikatte stop, Kempanahalli, Chikkamagalur. Phone: 9448805001. bhoomi.k@gmail.com

 

Ajolla Inofrmation on Websites

http://aaqua.persistent.co.in/aaqua/forum/