• ಕುವೆಂಪು: ಸಮಗ್ರ ಕಾವ್ಯ: ಸಂಪುಟ. ೧ (೨೦೦೦) .ಕಾ.ಸಂ.
 • ಕುವೆಂಪು: ಸಮಗ್ರ ಕಾವ್ಯ: ಸಂಪುಟ. ೨ (೨೦೦೦) .ಕಾ.ಸಂ.
 • ಕುವೆಂಪು: ಸಮಗ್ರ ಗದ್ಯ: ಸಂಪುಟ. ೧ (೨೦೦೩) ..ಸಂ.
 • ಕುವೆಂಪು: ಸಮಗ್ರ ಗದ್ಯ: ಸಂಪುಟ. ೨ (೨೦೦೪) ..ಸಂ.
 • ಕುವೆಂಪು: ಸಮಗ್ರ ನಾಟಕ. ೧ (೨೦೦೪) ಕು..ನಾ.
 • (ಈ ಎಲ್ಲ ಸಂಪುಟಗಳು: ಹಂಪಿ ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪ್ರಸಾರಾಂಗದ ಪ್ರಕಟನೆಗಳು)
 • ನೆನಪಿನ ದೋಣಿಯಲ್ಲಿ: ಕುವೆಂಪು. (ಎರಡನೆ ಮುದ್ರಣ: ೧೯೯೩). ನೆ.ದೋ.
 • ಕಾನೂರು ಹೆಗ್ಗಡಿತಿ: ಕುವೆಂಪು (ಒಂಬತ್ತನೆ ಮುದ್ರಣ ೧೯೯೭) ಕಾ.ಹೆ.
 • ಮಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮದುಮಗಳು: ಕುವೆಂಪು. (ಎರಡನೆ ಮುದ್ರಣ ೧೯೭೪) ..
 • (ಈ ಮೂರೂ: ಉದಯ ರವಿ ಪ್ರಕಾಶನ. ವಾಣೀವಿಲಾಸಪುರಂ. ಮೈಸೂರು – ೫೭೦೦೨ರ ಪ್ರಕಟನೆಗಳು.)
 • ಕನ್ನಡ ಕಾವ್ಯಲಂಕಾರ (ಭಾಮಹ) ಡಾ.ಕೆ. ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ (೧೯೫೫)
 • ಕನ್ನಡ ಔಚಿತ್ಯವಿಚಾರ ಚರ್ಚೆ (ಕ್ಷೇಮೇಂದ್ರ) ಡಾ.ಕೆ. ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ
 • ಪ್ರಾಚೀನ ಸಾಹಿತ್ಯ: ಟಿ.ಎಸ್. ವೆಂಕಣ್ಣಯ್ಯ (ಐದನೆ ಮುದ್ರಣ (೧೯೬೨)
 • ಭಾರತೀಯ ಕಾವ್ಯಮೀಮಾಂಸೆ: ತೀ.ನಂ.ಶ್ರೀ. (ಎರಡನೆ ಮುದ್ರಣ ೧೯೬೧)
 • ಶ್ರೀರಾಮಾಯಣದರ್ಶನಂ: ಬರಹಗಾರರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ. ಸಂ. ಹರಿಹರಪ್ರಿಯ
 • ಕಾರ್ಲ್‌ಮಾರ್ಕ್ಸ್: ಬದುಕು ಬರಹ. ಬಿ.ವಿ. ಕಕ್ಕಿಲಾಯ, ಪ್ರ. ನವಕರ್ನಾಟಕ, ಬೆಂಗಳೂರು
 • ಲೋಹಿಯಾ: ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಲೇಖನಗಳು (ಸ್ವಾತಂತ್ರ ದ ಅಂತರ್ಜಲ)
 • ಸಂ. ಕಾಳೇಗೌಡ ನಾಗವಾರ, ನಟರಾಜ್ ಹುಳಿಯಾರ್. ಪ್ರ. ಕ.ಸಂ. ನಿ. ಬೆಂಗಳೂರು
 • ಶ್ರೀಸಾಹಿತ್ಯ: ಸಂ. ಡಾ. ಹಾ.ಮಾ. ನಾಯಕ. ಪ್ರ. ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಯನ ಸಂಸ್ಥೆ, ಮೈಸೂರು
 • Oxford Lectures on poetry: AC. Bradley
 • Principles of Literary Criticism: I.A. Richards
 • Modern Man in search of a soul: C.J. Jung.
 • Master pieces of Indian Literature: Ed. K.M. George (pub. N.B.T. Delhi)

 

ಲೇಖಕರ ಇತರ ಕೃತಿಗಳು

ಕಾವ್ಯ

 • ಸಾಮಗಾನ
 • ಚೆಲುವು-ಒಲವು
 • ದೇವಶಿಲ್ಪ
 • ದೀಪದ ಹೆಜ್ಜೆ
 • ಅನಾವರಣ
 • ಕಾರ್ತೀಕ
 • ತೆರೆದ ದಾರಿ
 • ಗೋಡೆ
 • ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲದ ಮೇಲೆ
 • ಕಾಡಿನ ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ
 • ತೀರ್ಥವಾಣಿ
 • ಚಕ್ರಗತಿ
 • ವ್ಯಕ್ತಮಧ್ಯ

ಗದ್ಯಕೃತಿ

 • ಕರ್ಮಯೋಗಿ
 • ವಿಮರ್ಶೆಯ ಪೂರ್ವ-ಪಶ್ಚಿಮ
 • ಪರಿಶೀಲನೆ
 • ಗತಿಬಿಂಬ
 • ಅನುರಣನ
 • ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ
 • ಬೆಡಗು
 • ನವೋದಯ
 • ಮಹಾಕಾವ್ಯ ಸ್ವರೂಪ
 • ಕನ್ನಡ ಕವಿಗಳ ಕಾವ್ಯಕಲ್ಪನೆ
 • ಸೌಂದರ್ಯ ಸಮೀಕ್ಷೆ
 • ಕಾವ್ಯಾರ್ಥಚಿಂತನ
 • ಮಾಸ್ಕೋದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ದಿನ
 • ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಗ
 • ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ಚತುರ್ಮಾಸ
 • ಗಂಗೆಯ ಶಿಖರಗಳಲ್ಲಿ
 • ಚತುರಂಗ
 • ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮೀಕ್ಷೆ
 • ದೇಸೀಯತೆಯಲ್ಲಿ ಅರಳಿದ ದತ್ತಪ್ರತಿಭೆ
 • ಕಾವ್ಯಸಂವಾದ
 • ಯಾವುದೂ ಸಣ್ಣದಲ್ಲ
 • ಶಿವಯೋಗಿ ಸಿದ್ದರಾಮ
 • ಸರ್ಪಭೂಷಣ ಶಿವಯೋಗಿ

ಸಂಪಾದಿತ

 • ಸಾಮಾನ್ಯನಿಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯಚರಿತ್ರೆ
 • ೧೦ ಸಂಪುಟಗಳು
 • ಸಾಹಿತ್ಯ ವಾರ್ಷಿಕ
 • ೧೪ ಸಂಪುಟಗಳು
 • ಸಮಗ್ರ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಚರಿತ್ರೆ
 • ೬ ಸಂಪುಟಗಳು