• ಕುಮಾರ್, ನವೀನ್‌, ಎಚ್‌.ಸಿ., ೨೦೧೦, ಲಿಂಗ್ವಿಸ್ಟಿಕ್ಅಪ್ರೋಚ್ಟು ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌, ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ, ಮಹಾಪ್ರಬಂಧ
  • ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್‌, ಡೇವಿಡ್‌, ೨೦೦೧, ಲ್ಯಾಂಗ್ವಿಜ್ಅಂಡ್ದಿ ಇಂಟರ್ ನೆಟ್‌, ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆಫ್‌ ಕೇಂಬ್ರಿಜ್‌, ಕೇಂಬ್ರಿಜ್, ಯು.ಕೆ.
  • ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್‌, ಡೇವಿಡ್‌, ೨೦೦೪, ವಿ ಲಿವ್ಇನ್ ನ್ಯೂ ಲಿಂಗ್ವಿಸ್ಟಿಕ್ವರ್ಲ್ಡ್‌”, ಹಿಂದೂ ಮ್ಯಾಗಜೀನ್‌, ದಿನಾಂಕ ೧೭.೧೦.೨೦೦೪
  • ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್‌, ಡೇವಿಡ್‌, ೨೦೦೮, ಟೆಕ್ಸ್ಟಿಂಗ್‌: ಗ್ರೇಡಿಬೇಟ್‌, ಆಕ್ಸ್‌ಫರ್ಡ್ ಯೂನಿವಿರ್ಸಟಿ ಪ್ರೆಸ್‌, ಆಕ್ಸ್ ಫರ್ಡ್, ಯು.ಕೆ.
  • ಟ್ಯಾಗ್‌, ಕ್ಯಾರೋಲಿನ್‌, ೨೦೦೯, ಕಾರ್ಪಸ್ಲಿಂಗ್ವಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ಎಸೆಮೆಸ್ಟೆಕ್ಸ್ಟಿಂಗ್‌, ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆಫ್‌ ಬರ್ಮಿಂಗ್‌ಹ್ಯಾಮ್‌, ಮಹಾಪ್ರಬಂಧ
  • ನ್ಯಾರ್ಡಿ, ಬಾನಿ ಎ., ಸ್ಟೀವ್‌ ವಿಟೇಕರ್ ಮತ್ತು ಎರಿನ್‌ ಬ್ಯ್ರಾಡ್ನರ್, ೨೦೦೦, ಇಂಟೆರ್ಯಾಕ್ಷನ್ಅಂಡ್ಔಟರ್ಯಾಕ್ಷನ್‌:ಇನ್ಸ್ಟಂಟ್ಮೆಸೇಜಿಂಗ್ಇನ್ಆಯಕ್ಸನ್‌, ಅಸೋಸಿಯೇಶನ್‌ ಫಾರ್ ಕಾಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್‌ ಮಶಿನರಿ, ನ್ಯೂ ಯಾರ್ಕ್
  • ಪಾರ್ಥಸಾರಥಿ, ಆನಂದ್‌, ೨೦೦೧, ಗ್ಲೋಬಲ್ರೇಸ್ಫಾರ್ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಹಿಂದೂ, ದಿನಾಂಕ ೦೮.೦೪.೨೦೦೧
  • ಪ್ರಿಯ, ಸಲೋನಿ, ೨೦೦೮, ನೆಟ್ಲಿಂಗೊ: ಮೆಟಮಾರ್ಫಸಿಸ್ಆಫ್ಲ್ಯಾಂಗ್ವಿಜ್‌, ಇಕ್‌ಫಾಯ್‌ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಪ್ರೆಸ್‌, ಹೈದರಬಾದ್‌, ಭಾರತ
  • ಬ್ಯಾರನ್‌, ನವೋಮಿ ಎಸ್‌., ೨೦೦೮, ಆಲ್ವೇಸ್ಆನ್‌,ಲ್ಯಾಂಗ್ವಿಜ್ಇನ್ಅನ್ಆನ್ಲೈನ್ಅಂಡ್ಮೊಬೈಲ್ವರ್ಲ್ಡ್, ಆಕ್ಸ್ ಫರ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಪ್ರೆಸ್‌, ನವದೆಹಲಿ, ಭಾರತ
  • ವರ್ಮ ಎಸ್‌.ಕೆ. ಮತ್ತ ಕೃಷ್ಣಸ್ವಾಮಿ ಎನ್‌., ೧೯೮೯, ಮಾಡರ್ನ್ ಲಿಂಗ್ವಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್‌: ಅನ್ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್‌,.ಆಕ್ಸ್ ಫರ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಪ್ರೆಸ್‌, ನವದೆಹಲಿ, ಭಾರತ