ಆಕರಗ್ರಂಥಗಳು

ಅಂಜಲಿ ನರೋನ, ೨೦೦೩, ಕಮ್ಯೂನಿಟಿ ಇನ್ ಚೆಂಜ್: ಶೇಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ, ಇನ್, ಗೋವಿಂದ ಆರ್., (ಎಡ್) ಕಮ್ಯೂನಿಟಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಶನ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಎಜುಕೇಷನ್, ಸೇಜ್ ಪಬ್ಲಿಕೇಷನ್ಸ್, ನ್ಯೂಡೆಲ್ಲಿ.

ಉಷಾದೇವಿ ಎಂ.ಡಿ., (೨೦೦೩), ‘ಗ್ರಾಸ್‌ರೂಟ್ಸ್‌ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇನ್‌ಡಿಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್ಡ್ ಮ್ಯಾನೆಜ್‌ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟರಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ: ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇನ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್’ ಇಂಡಿಯಾ ಸೋಶಿಯಲ್ ಸೈನ್ಸ್ರಿವ್ಯೂ, ವಾಲ್ಯೂಮ್-೫, ನವೆಂಬರ್ – ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨, ಸೇಜ್, ನ್ಯೂಡೆಲ್ಲಿ.

ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (೧೯೯೯) ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ, ಬೆಂಗಳೂರು.

ಕೃಷ್ಣಾಜಿ ಎನ್., (೨೦೦೦), ‘ಪಾವರ್ಟಿ ಜೆಂಡರ್ ಆಂಡ್ ಸ್ಕೂಲಿಂಗ್ : ಎ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಟೂ ಡಿಸ್ಟ್ರಿ ಕ್ಟ್ ಇನ್ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ್’, ಇನ್, ವೈದ್ಯನಾಥನ್, ಎ ಆಂಡ್ ಪಿ.ಆರ್.ಜಿ ನಾಯರ್, (ಎಡ್), ಎಲಿಮೆಂಟರಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇನ್ ರೂರಲ್ ಇಂಡಿಯಾ : ಗ್ರಾಸ್ ರೂಟ್ಸ್ವ್ಯೂ ಸೇಜ್ ಪಬ್ಲಿಕೇಷನ್ಸ್, ನ್ಯೂಡೆಲ್ಲಿ.

ಕೊಥಾರಿ ಬ್ರಿಜ್ ಆಂಡ್ ಪಿ.ಜಿ.ವಿ. ಶೇರಿ ಚಂದ್, (೨೦೦೩), ರೀಡಿಂಗ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ದಿ ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ಸ್, ಸೇಜ್ ಪಬ್ಲಿಕೇಷನ್ಸ್, ನ್ಯೂಡೆಲ್ಲಿ.

ಗಾಯಿತ್ರಿ ದೇವಿ ದತ್ತ, (೨೦೦೩), ‘ಕಮ್ಯೂನಿಟಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಇನ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ದಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಕ್ಸ್‌ಪೀರಿಯನ್ಸ್’, ಇನ್, ಗೋವಿಂದ ಆರ್., (ಎಡ್) ಕಮ್ಯೂನಿಟಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಶನ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಎಜುಕೇಷನ್, ಸೇಜ್ ಪಬ್ಲಿಕೇಷನ್ಸ್, ನ್ಯೂಡೆಲ್ಲಿ.

ಗೋವಿಂದ ಆರ್ ಅಂಡ್ ವರ್ಗೀಸ್ ಎನ್.ವಿ., (೧೯೯೩), ‘ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲಿಂಗ್ : ಇನ್ ಎಮ್ ಪೆರಿಕಲ್ ಸ್ಟಡಿ, ಜರ್ನಲ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ಅಂಡ್ ಆಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಶನ್, ೬

ಗೋವಿಂದ ಆರ್, (೧೯೯೭), ಡಿಸೆಂಟ್ರಲೈಜೆಷನ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಸೌತ್ ಏಷಿಯಾ, ಯು.ಎನ್.ಇ.ಎಸ್.ಸಿ.ಓ; ಎನ್.ಐ.ಇ.ಪಿ.ಎ.

ಗೋವಿಂದ ಆರ್, (೨೦೦೨), ಇಂಡಿಯಾ ಎಜುಕೇಶನ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ : ಪ್ರೋಫೈಲ್ ಆಫ್ ಬೇಸಿಕ್ ಎಜುಕೇಷನ್, ಆಕ್ಸ್‌ಫರ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಪ್ರೆಸ್, ನ್ಯೂಡೆಲ್ಲಿ.

ಗೋವಿಂದ ಆರ್, (೨೦೦೩), ಕಮ್ಯೂನಿಟಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಶನ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಎಜುಕೇಷನ್, ಸೇಜ್ ಪಬ್ಲಿಕೇಷನ್ಸ್, ನ್ಯೂಡೆಲ್ಲಿ.

ಗೋವಿಂದ ಆರ್, (೨೦೦೩), ಡೈನಾಮಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಸೆಂಟ್ರಲೈಜ್ಡ್ ಮ್ಯಾನೆಜ್‌ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಎಜುಕೇಶನ್ : ಪಾಲಿಸಿ ಆಂಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇನ್ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ಆಂಡ್ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ, ಇನ್, ಗೋವಿಂದ ಆರ್., (ಎಡ್) ಕಮ್ಯೂನಿಟಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಶನ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಎಜುಕೇಷನ್, ಸೇಜ್ ಪಬ್ಲಿಕೇಷನ್ಸ್, ನ್ಯೂಡೆಲ್ಲಿ.

ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, (೧೯೯೩), ಸಿ..ಬಿ. ಕಮಿಟಿ ಆನ್ ಡಿಸೆಂಟ್ರಲೈಜ್ಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಶನ್, ಮಿನಿಷ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಡೆವಲ್ಪಮೆಂಟ್, ಡಿಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಶನ್, ನ್ಯೂಡೆಲ್ಲಿ.

ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ, (೧೯೯೯), ಹ್ಯೂಮನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್, ಡಿಪಾರ್ಟಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್, ಬೆಂಗಳೂರು.

ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ, (೨೦೦೧), ಸ್ಕೂಲ್ ಡೆವಲಪ್ ಮೆಂಟ್ ಆಂಡ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ (ಎಸ್.ಡಿ.ಎಂ.ಸಿ), ರೆಕಮಂಡೆಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಷನ್, ಡಿಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಷನ್, ಬೆಂಗಳೂರು.

ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, (೧೯೮೬), ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾಲಿಸಿ ಆನ್ ಎಜುಕೇಷನ್, ನ್ಯೂಡೆಲ್ಲಿ.

ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, (೧೯೯೨), ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾಲಿಸಿ ಆನ್ ಎಜುಕೇಷನ್, (ರಿವೈಸ್ಡ್) ನ್ಯೂಡೆಲ್ಲಿ.

ಗಾಯಿತ್ರಿ ದೇವಿ ದತ್ತ, (೨೦೦೩), ‘ಕಮ್ಯೂನಿಟಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಇನ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ದಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಕ್ಸ್‌ಪೀರಿಯನ್ಸ್’, ಇನ್, ಗೋವಿಂದ ಆರ್., (ಎಡ್) ಕಮ್ಯೂನಿಟಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಶನ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಎಜುಕೇಷನ್, ಸೇಜ್ ಪಬ್ಲಿಕೇಷನ್ಸ್, ನ್ಯೂಡೆಲ್ಲಿ. ಗೋವಿಂದ ಆರ್ (೨೦೦೨) ಇಂಡಿಯಾ ಎಜುಕೇಶನ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ : ಎನ್.ಐ.ಇ.ಪಿ.ಎ ಆಂಡ್ ಯು.ಎನ್.ಇ.ಎಸ್.ಇ.ಸಿ.ಓ. ಆಕ್ಸ್‌ಫರ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಪ್ರೆಸ್, ನ್ಯೂಡೆಲ್ಲಿ.

ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಟಿ.ಆರ್., (೨೦೦೩), ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ವರ್ಗದ ಸಾಕ್ಷರತೆ, ಜಿಲ್ಲಾವಾರು, ೧೯೯೧ ಮತ್ತು ೨೦೦೧ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧ್ಯಯನ, ಪ್ರಸಾರಾಂಗ ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಹಂಪಿ, ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ, ಸಂಪುಟ ೩., ಸಂಚಿಕೆ-೧

ಜೋಸೆಫ್ ಏ ಥಾಮಸ್., (೨೦೦೦), ಡೈನಮಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಡೆವಲಪ್‌ಮೆಂಟ್ : ಎ ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ವರ್ಡ್ ವಿಲೇಜಸ್ಸ್, ಇನ್ ಕೇರಳ, ಇನ್, ವೈದ್ಯನಾಥನ್ ಎ. ಆಂಡ್ ಪಿ.ಆರ್.ಜಿ. ನಾಯರ್ (ಎಡ್) ಎಲಿಮೆಂಟರಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇನ್ ರೂರಲ್ ಇಂಡಿಯಾ : ಗ್ರಾಸ್ ರೂಟ್ಸ್ವ್ಯೂ, ಸೇಜ್ ಪಬ್ಲಿಕೇಷನ್ಸ್, ನ್ಯೂಡೆಲ್ಲಿ.

ಜೀನ್ ಡ್ರೀಜ್ ಆಂಡ್ ಲೊಜಾಕೆ, (೧೯೯೫), “ಲಿಟರೆಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಂಡ್ ಚೈನಾ”, ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆಂಡ್ ಪೊಲಿಟಕಲ್ ವೀಕ್ಲಿ, ೧೧ ನವೆಂಬರ್.

ಜೀನ್ ಡ್ರೀಜ್ ಆಂಡ್ ಕಿಂಗ್ ಡಂ, ಗೀತಾ ಗಾಂಧಿ, ೨೦೦೧, ‘ಸ್ಕೂಲ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಶನ್ ಇನ್ ರೂರಲ್ ಇಂಡಿಯಾ’ ರಿವ್ಯೂ ಆಫ್ ಡವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್, ೫.

ಜೀನ್ ಡ್ರೀಜ್ ಆಂಡ್ ಸೇನ್ ಅಮರ್ತ್ಯ, (೧೯೯೬), ಇಂಡಿಯಾ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ರೀಜನಲ್ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್, ಆಕ್ಸ್‌ಫರ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಪ್ರೆಸ್, ನ್ಯೂಡೆಲ್ಲಿ.

ಜೀನ್ ಡ್ರೀಜ್ ಆಂಡ್ ಸೆನ್ ಅಮರ್ತ್ಯ, (೧೯೯೫), ಇಂಡಿಯಾ: ಎಕನಾಮಿಕ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಂಡ್ ಸೋಶಿಯಲ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ, ಆಕ್ಸ್‌ಫರ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಪ್ರೆಸ್, ನ್ಯೂಡೆಲ್ಲಿ.

ಜೀನ್ ಡ್ರೀಜ್ ಆಂಡ್ ಲೊನ್ ಜಾಕಿ, (೧೯೯೫), ‘ಲಿಟ್ರೆಸಿ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಂಡ್ ಚೈನಾ’ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆಂಡ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ವೀಕ್ಲಿ, ೧೧ ನವೆಂಬರ್.

ಜೀನ್ ಡ್ರೀಜ್ ಆಂಡ್ ಸರೆನ್, ಮೃಣಾಲಿನಿ, (೧೯೯೫), ಪ್ರೈಮರಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಆಂಡ್ ಎಕನಾಮಿಕ್’ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಚೈನಾ ಆಂಡ್ ಇಂಡಿಯಾ : ಓವರ್ ವ್ಯಾ ಅಂಡ್ ಟೂ ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡೀಸ್.

ಜೀನ್ ಡ್ರೀಜ್ ಆಂಡ್ ಸೆನ್ ಅಮರ್ತ್ಯ, (೧೯೯೫ ಎ), ಇಂಡಿಯಾ : ಎಕನಾಮಿಕ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಂಡ್ ಸೋಶಿಯಲ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ, ಆಕ್ಸ್‌ಫರ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಪ್ರೆಸ್, ಡೆಲ್ಲಿ.

ಜೀನ್ ಡ್ರೀಜ್ ಆಂಡ್ ಸೆನ್ ಅಮರ್ತ್ಯ, (೧೯೯೫ ಬಿ), ’ಬೇಸಿಕ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಆಸ್ ಎ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಇಶ್ಯು’ ಜರ್ನಲ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಶನ್

ಜೀನ್ ಡ್ರೀಜ್ ಆಂಡ್ ಸೆನ್ ಅಮರ್ತ್ಯ, (೨೦೦೧), ಇಂಡಿಯಾ ಡೆವಲಪ್‌ಮೆಂಟ್ ಆಂಡ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್, ಆಕ್ಸ್‌ಫರ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ನ್ಯೂಡೆಲ್ಲಿ.

ಜೀನ್ ಡ್ರೀಜ್ ಆಂಡ್ ಸೆನ್ ಅಮರ್ತ್ಯ, (೧೯೯೬), ಇಂಡಿಯಾ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್: ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ರಿಜನಲ್ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್, ಆಕ್ಸ್‌ಫರ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಪ್ರೆಸ್, ನ್ಯೂಡೆಲ್ಲಿ.

ನಂಜುಂಡಪ್ಪ ಡಿ.ಎಂ., ಆಂಡ್ ಅದರ್ಸ್, (೨೦೦೨), ಹೈಪವರ್ ಕಮಿಟಿ, ಫಾರ್ ರೀ ಅಡ್ರೆಸಲ್ ಆಫ್ ರೀಜಿನಲ್ ಇಮ್ಬ್ಯಾಲನ್ಸ್, ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ, ಬೆಂಗಳೂರು.

ನಾಯರ್ ಪಿ.ಆರ್.ಜಿ, (೧೯೮೧), ಪ್ರೈಮರಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಪಾಪುಲೇಷನ್ ಗ್ರೋತ್ ಅಂಡ್ ಸೋಶಿಯಲ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಚೇಂಚ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟೀವ್ ಸ್ಟಡಿ ವಿತ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಟು ಕೇರಳ, ಅಲೈಡ್, ನ್ಯೂಡೆಲ್ಲಿ.

ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್, (೧೯೯೨), ಫಿಫ್ತ್ ಅಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಸರ್ವೆ ೨ ವಾಲ್ಯೂಮ್ಸ್, (ಎನ್.ಸಿ.ಇ.ಆರ್.ಟಿ), ನ್ಯೂಡೆಲ್ಲಿ.

ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲಿಟ್ರೆಸಿ ಮಿಷನ್, (೧೯೯೪), ಆನ್ಯೂಯಲ್ ರಿರ್ಪೋಟ್ ೧೯೯೩೯೪ ಲಿಟ್ರೆಸಿ ಆಂಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಲಿಟ್ರೆಸಿ ಕ್ಯಾಂಪೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಡೈರಕ್ಟರೇಟ್ ಆಫ್ ಅಡಲ್ಟ್ ಎಜುಕೇಷನ್, ನ್ಯೂಡೆಲ್ಲಿ.

ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲಿಟ್ರೆಸಿ ಮಿಷನ್, (೨೦೦೦), ಲಿಟ್ರೆಸಿ ರೇಟ್ಸ್ ಆನ್ ಅನಾಲಿಸಿನ್, ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಎನ್.ಎಸ್.ಎಸ್.ಓ. ಸರ್ವೇ, ೧೯೯೮ ಡೈರಕ್ಟರೇಟ್ ಆಫ್ ಅಡಲ್ಟ್ ಎಜುಕೇಷನ್, ನ್ಯೂಡೆಲ್ಲಿ.

ಬಾಟಿ, ಕಿರಣ್, (೧೯೯೮), ಎಜುಕೇಷನ್ ಡಿಪ್ರವೇಶನ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎ ಸರ್ವೇ ಆಫ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇನ್‌ವೆಸ್ಟಿಗೇಶನ್ಸ್, ಪಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಇನ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆಂಡ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ವೀಕ್ಲಿ, ೪ ಜುಲೈ ಆಂಡ್ ೧೦ ಜುಲೈ.

ಬಾಟಿ, ಕಿರಣ್, ಜೆ.ಪಿ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಆಂಡ್ ಅದರ್ಸ್, (೧೯೯೭), ಕ್ಲಾಸ್‌ ಸ್ಟ್ರಗಲ್, ಇಂಡಿಯಾ ಟು ಡೇ, ೧೩ ಅಕ್ಟೋಬರ್

ಬಟ್ಟಿ, ಕಿರಣ್, (೧೯೯೮), ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಡಿಪ್ರವೇಶನ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎ ಸರ್ವೇ ಆಫ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇನ್‌ವೆಸ್ಟಿಗೇಶನ್ಸ್, ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆಂಡ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ವೀಕ್ಲಿ, ೪-೧೦ ಜುಲೈ.

ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ, ಸುಮಂತ್, (೧೯೯೨), ಯೂಸಸ್ ಆಫ್ ಲಿಟ್ರೆಸಿ: ಟೋಟೆಲ್ ಲಿಟ್ರೆಸಿ ಕ್ಯಾಂಪೆನ್ ಇನ್ ತ್ರಿ ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್, ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆಂಡ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ವೀಕ್ಲಿ, ೨೯ ಫೆಬ್ರವರಿ.

ಪ್ರೋಬ್, (೧೯೯೯), ಪಬ್ಲಿಕ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆನ್ ಬೇಸಿಕ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ (ಟೀಮ್)

ಪ್ರೋಬ್, (೧೯೯೯), ಪಬ್ಲಿಕ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆನ್ ಬೇಸಿಕ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಆಕ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಪ್ರೆಸ್, ನ್ಯೂಡೆಲ್ಲಿ.

ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ, (೧೯೯೩ ಎ), ಎಜುಕೇಷನ್ ಫರ್ ಆಲ್ ದಿ ಇಂಡಿಯಾ ಸೀನ್, ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್‌ಮೆಂಟ್, ನ್ಯೂಡೆಲ್ಲಿ.

ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ, (೧೯೯೩ ಎ), ಎಜುಕೇಷನ್ ಫರ್ ಆಲ್ ದಿ ಇಂಡಿಯಾ ಸೀನ್ ವೈಡನಿಂಗ್ ಹೊರೈಸಾನ್ಸ್, ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್‌ಮೆಂಟ್, ನ್ಯೂಡೆಲ್ಲಿ.

ಯುಎನ್‌ಡಿಪಿ, (೧೯೯೫), ಹ್ಯೂಮನ್ ಡೆವಲಪ್‌ಮೆಂಟ್, ರಿಪೋರ್ಟ್ ೧೯೯೫ ಆಕ್ಸ್‌ಫರ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಪ್ರೆಸ್, ನ್ಯೂಡೆಲ್ಲಿ.

ರಾಮಚಂದ್ರನ್, ವಿಮಲ್, (೨೦೦೩), ಕಮ್ಯೂನಿಟಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಶನ್ ಆಂಡ್ ಎಂಪವರ್‌ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಎಜುಕೇಷನ್ : ಡಿಸ್‌ಕೆಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ರಾಜಸ್ಥಾನ, ಇನ್, ಗೋವಿಂದ ಆರ್., (ಎಡ್) ಕಮ್ಯೂನಿಟಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಶನ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಎಜುಕೇಷನ್, ಸೇಜ್ ಪಬ್ಲಿಕೇಷನ್ಸ್, ನ್ಯೂಡೆಲ್ಲಿ.

ರಾಮಚಂದ್ರನ್, ವಿಮಲ, (೨೦೦೩), ಗೆಟಿಂಗ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಸ್ಕೂಲ್ ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಇನ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಎಜುಕೇಷನ್, ಸೇಜ್ ಪಬ್ಲಿಕೇಷನ್ಸ್, ನ್ಯೂಡೆಲ್ಲಿ.

ರಾಮಚಂದ್ರನ್, ವಿಮಲ, (೧೯೯೯), “ಅಡಲ್ಟ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಎ ಟೇಲ್ ಆಫ್ ಎಂಪವರ್‌ಮೆಂಟ್ ಡಿನೈಡ್”, ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆಂಡ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ವೀಕ್ಲಿ, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ನಂ. ೧೫, ಪು.೩೪೯೯೩

ರೇಖಾ ಕೌಲ್, (೧೯೯೩), ಕಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಂಡ್ ಎಜುಕೇಷನ್, ಸೇಜ್ ನ್ಯೂಡೆಲ್ಲಿ.

ರೇಖಾ ಕೌಲ್, (೨೦೦೧), “ಅಸೆಸಿಂಗ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ದಿ ಕ್ಲಾಸ್‌ರೂಂ”, ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆಂಡ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ವೀಕ್ಲಿ, ಜನವರಿ ೧೩.

ರೇಖಾ ವಜೀರ್, (೨೦೦೦), ದಿ ಜೆಂಡರ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಇನ್ ಬೇಸಿಕ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಎನ್.ಜಿ. ಆಸ್ ಚೇಂಜ್ ಏಜನ್ಸಿ ಸೇಜ್, ನ್ಯೂಡೆಲ್ಲಿ.

ರೇಖಾ ಕೌಲ್, (೨೦೦೧), “ಆಕ್‌ಸೆಸಿಂಗ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ದಿ ಕ್ಲಾಸ್‌ರೂಂ”, ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆಂಡ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ವೀಕ್ಲಿ, ಜನವರಿ ೧೨.

ವಾಸವಿ ಎ.ಆರ್., (೨೦೦೦), “ಎಕ್ಸ್‌ಕ್ಲೂಷನ್, ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಆಂಡ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ: ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಸ್ಕೂಲಿಂಗ್ ಇನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ರೀಜನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ”, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್‌ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಅಡ್ವಾನ್ಡ್ ಸ್ಟಡೀಸ್, ಬೆಂಗಳೂರು.

ವಾಸಂತಿ ಎ.ಆರ್., (೨೦೦೦), “ಎಕ್ಸ್‌ಕ್ಲೂಷನ್, ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಆಂಡ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ: ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಸ್ಕೂಲಿಂಗ್ ಇನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ರೀಜನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ”, ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್‌ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಅಡ್ವಾನ್ಡ್ ಸ್ಟಡೀಸ್, ಬೆಂಗಳೂರು.

ವೈದ್ಯನಾಥನ್ ಎ. ಆಂಡ್ ಪಿ.ಆರ್.ಜಿ. ನಾಯರ್, (೨೦೦೦), ಎಲಿಮೆಂಟರಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇನ್ ರೂರಲ್ ಇಂಡಿಯಾ : ಗ್ರಾಸ್ ರೂಟ್ಸ್ವ್ಯೂ, ಸೇಜ್ ಪಬ್ಲಿಕೇಷನ್ಸ್, ನ್ಯೂಡೆಲ್ಲಿ.

ಶ್ರೀವಾತ್ಸವ ರವಿ, (೧೯೯೭), “ಅಸೆಸ್ ಟು ಬೇಸಿಕ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇನ್ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ್ : ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸರ್ವೆ”, ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಆನ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಸ್ ಆಂಡ್ ಫೈನಾನ್ಸಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್, ಯು.ಎನ್.ಡಿ.ಪಿ. ನ್ಯೂಡೆಲ್ಲಿ.

ಶ್ರೀವಾತ್ಸವ ರವಿ, (೨೦೦೧ ಎ), ಎನ್ ಇಕ್ವ್ಯಲಿಟಿ ಆಂಡ್ ಎಜ್ಯುಕೇಷನಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇನ್ ಮಹೇಂದ್ರ ದೇವ್ ಎಟ್ ಆಲ್ (೨೦೦೧).

ಶ್ರೀವಾತ್ಸವ ರವಿ, (೨೦೦೧ ಬಿ), ’ಅಸೆಸ್ ಟು ಬೇಸಿಕ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇನ್ ರೂರಲ್ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ’, ಇನ್ ವೈದ್ಯನಾಥನ್ ಆಂಡ್ ನಾಯರ್ (೨೦೦೦) ಆಕ್ಸ್‌ಫರ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಪ್ರೆಸ್, ನ್ಯೂಡೆಲ್ಲಿ.

ಸಾರಥಿ ಆಚಾರ್ಯ, (೨೦೦೦), “ಅಸೆಸಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರೈಮರಿ ಎಜುಕೇಷನ್: ರೂರಲ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಆಂಡ್ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ”, ಇನ್ ವೈದ್ಯನಾಥನ್ ಎ. ಆಂಡ್ ಪಿ.ಆರ್.ಜಿ. ನಾಯರ್ (ಇಡ್) ಎಲಿಮೆಂಟರಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇನ್ ರೂರಲ್ ಇಂಡಿಯಾ: ಗ್ರಾಸ್ ರೂಟ್ಸ್ ವ್ಯೂ, ಸೇಜ್, ಪಬ್ಲಿಕೇಷನ್ಸ್, ನ್ಯೂಡೆಲ್ಲಿ.

ಸೇನ್ ಅಮರ್ತ್ಯ ಆಂಡ್ ಜೀನ್ ಡ್ರೀಜ್, (೧೯೯೫), ಇಂಡಿಯಾ ಎಕಾನಮಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಂಡ್ ಸೋಶಿಯಲ್ ಅಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್, ಆಕ್ಸ್‌ಫರ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಪ್ರೆಸ್, ನ್ಯೂಡೆಲ್ಲಿ.

ಸೆನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, (೧೯೯೧), ಸಿರೀಸ್ ೧೧, ಕರ್ನಾಟಕ ಪಾರ್ಟ್ ಬಿ (I) ಪ್ರೈಮರಿ ಸೆನ್ಸಸ್ ಅಬ್‌ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್, ಜನರಲ್ ಪಾಪುಲೇಶನ್, ಡೈರೆಕ್ಟರೇಟ್ ಆಫ್ ಸೆನ್ಸಸ್ ಆಪರೇಶನ್, ಬೆಂಗಳೂರು.

ಸೆನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, (೨೦೦೧), ಪ್ರೈಮರಿ ಸೆನ್ಸಸ್ ಅಬ್‌ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕರ್ನಾಟಕ, ಡೈರೆಕ್ಟರ್, ಜನರಲ್ ಪಾಪುಲೇಶನ್, ಡೈರೆಕ್ಟರೇಟ್ ಆಫ್ ಸೆನ್ಸಸ್ ಆಪರೇಶನ್, ಬೆಂಗಳೂರು.