ಅಗರ್‌ವಾಲ್, (೨೦೦೦), ಆನ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಇನ್ ಆಕ್ಸಸ್ ಅಂಡ್ ರಿಟೆನ್ಷ್ನ್, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಸ್‌ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಶನ್, ನ್ಯೂಡೆಲ್ಲಿ.

ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಿ ಎ., ಅಂಡ್ ಶಿವಸ್ವಾಮಿ ಜಿ., (೧೯೯೩), ಟೋಟೆಲ್ ಲಿಟ್ರೆಸಿ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಇನ್ ದಿ ಸುಂದರ್ ಗ್ರಾಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಒರಿಸ್ಸಾ, ಡೈರಕ್ಟರೇಟ್ ಆಫ್ ಅಡಲ್ಟ್ ಎಜುಕೇಷನ್, ನ್ಯೂ ಡೆಲ್ಲಿ.

ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಿ, ಸತೀಶ್., ೧೯೯೫), ‘ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಮೇಲ್ಸ್ : ಎ ಡಿಸ್ ಅಗಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್’, ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆಂಡ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ವೀಕ್ಲಿ, ೧೯ ಆಗಸ್ಟ್

ಆಚಾರ್ಯ, ಪೋರಮೇಶ್, ಅಂಡ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ಸ್ (೧೯೯೬), ಎಜುಕೇಟಿಂಗ್ ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್: ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟರಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಶಿಕ್ಷಾ ಭವನ., ಕಲ್ಕತ್ತ.

ಅತ್ರೇಯ ವಿ.ಬಿ. ಅಂಡ್ ಚುನಕಾಂತ್ ಎಸ್. ಆರ್., (೧೯೯೬), ಲಿಟ್ರೆಸಿ, ಅಂಡ್ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್ ಸೇಜ್, ನ್ಯೂಡೆಲ್ಲಿ.

ಉಷಾದೇವಿ ಎಂ.ಡಿ. (೨೦೦೩), ‘ಗ್ರಾಸ್‌ರೂಟ್ಸ್‌ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇನ್‌ಡಿಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್ಡ್ ಮ್ಯಾನೆಜ್‌ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟರಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ: ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇನ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್’, ಇಂಡಿಯಾ ಸೋಶಿಯಲ್ ಸೈನ್ಸ್ರಿವ್ಯೂ, ವಾಲ್ಯೂಮ್-೫, ನವೆಂಬರ್ – ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨, ಸೇಜ್, ನ್ಯೂಡೆಲ್ಲಿ.

ಕಂಬರ್ಗಿ ಆರ್., (೧೯೯೧), ಚೈಲ್ಡ್ ಲೇಬರ್ ಇನ್ ದಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಸಬ್ಕಾಂಟಿನೆಂಟ್ ಸೇಜ್, ನ್ಯೂ ಡೆಲ್ಲಿ.

ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, (೧೯೯೯), ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ, ಬೆಂಗಳೂರು.

ಕಬಿರ್, ನೈಲ, (೨೦೦೧), ಡಿಪ್ರವೇಶನ್, ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಶನ್ ಅಂಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಕಮ್ಟೀಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಶನ್ಸ್ ಫರ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಲೇಬರ್ ಅಂಡ್ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಫೆಲ್ಯೂರ್ ಇನ್ ಸೌತ್ ಏಷಿಯಾ, ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪೇಪರ್ ೧೩೫, ಇನ್ಸ್‌ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಡೆವಲಪ್‌ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಡೀಸ್.

ಕೃಷ್ಣಾಜಿ ಎನ್., (೨೦೦೦), ‘ಪಾವರ್ಟಿ ಜೆಂಡರ್ ಆಂಡ್ ಸ್ಕೂಲಿಂಗ್ : ಎ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಟೂ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಇನ್ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ್’, ಇನ್, ವೈದ್ಯನಾಥನ್, ಎ ಆಂಡ್ ಪಿ.ಆರ್.ಜಿ ನಾಯರ್, (ಎಡ್), ಎಲಿಮೆಂಟರಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇನ್ ರೂರಲ್ ಇಂಡಿಯಾ : ಗ್ರಾಸ್ ರೂಟ್ಸ್ವ್ಯೂ, ಸೇಜ್ ಪಬ್ಲಿಕೇಷನ್ಸ್, ನ್ಯೂಡೆಲ್ಲಿ.

ಕೊಥಾರಿ ಬ್ರಿಜ್ ಆಂಡ್ ಪಿ.ಜಿ.ವಿ. ಶೇರಿ ಚಂದ್, (೨೦೦೩), ರೀಡಿಂಗ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ದಿ ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ಸ್, ಸೇಜ್ ಪಬ್ಲಿಕೇಷನ್ಸ್, ನ್ಯೂಡೆಲ್ಲಿ.

ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, (೧೯೮೬), ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾಲಿಸಿ ಆನ್ ಎಜುಕೇಷನ್, ನ್ಯೂಡೆಲ್ಲಿ.

ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, (೧೯೯೨), ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾಲಿಸಿ ಆನ್ ಎಜುಕೇಷನ್, (ರಿವೈಸ್ಡ್) ನ್ಯೂಡೆಲ್ಲಿ.

ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, (೧೯೯೩), ಸಿ..ಬಿ. ಕಮಿಟಿ ಆನ್ ಡಿಸೆಂಟ್ರಲೈಜ್ಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಶನ್, ಮಿನಿಷ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಡೆವಲ್ಪಮೆಂಟ್, ಡಿಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಶನ್, ನ್ಯೂಡೆಲ್ಲಿ.

ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ, (೧೯೯೯), ಹ್ಯೂಮನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್, ಡಿಪಾರ್ಟಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್, ಬೆಂಗಳೂರು.

ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ, (೨೦೦೧), ಸ್ಕೂಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಂಡ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ (ಎಸ್.ಡಿ.ಎಂ.ಸಿ), ರೆಕಮಂಡೆಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಟಾಸ್ಕ್‌ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಷನ್, ಡಿಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಷನ್, ಬೆಂಗಳೂರು.

ಗೋವಿಂದ ಆರ್ ಅಂಡ್ ವರ್ಗೀಸ್ ಎನ್.ವಿ., (೧೯೯೩), ‘ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲಿಂಗ್ : ಇನ್ ಎಮ್‌ಪೆರಿಕಲ್ ಸ್ಟಡಿ’, ಜರ್ನಲ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ಅಂಡ್ ಆಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಶನ್,

ಗೋವಿಂದ ಆರ್., (೧೯೯೭), ಡಿಸೆಂಟ್ರಲೈಜೆಷನ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಸೌತ್ ಏಷಿಯಾ, ಯು.ಎನ್.ಇ. ಎಸ್.ಸಿ.ಓ; ಎನ್.ಐ.ಇ.ಪಿ.ಎ.

ಗೋವಿಂದ, (೨೦೦೨ ಎ), ಇಂಡಿಯಾ ಎಜುಕೇಷನ್ ರಿರ್ಪೋರ್ಟ್, ಎನ್.ಐ.ಇ.ಪಿ.ಎ ಅಂಡ್ ಯು.ಎನ್.ಇ.ಎಸ್.ಇ.ಸಿ.ಓ, ಆಕ್ಸ್‌ಫರ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಪ್ರೆಸ್, ನ್ಯೂಡೆಲ್ಲಿ.

ಗೋವಿಂದ ಆರ್., (೨೦೦೨ ಬಿ), ಇಂಡಿಯಾ ಎಜುಕೇಷನ್ ರಿರ್ಪೋರ್ಟ್ : ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಆಫ್ ಬೇಸಿಕ್ ಎಜುಕೇಷನ್, ಆಕ್ಸ್‌ಫರ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಪ್ರೆಸ್, ನ್ಯೂಡೆಲ್ಲಿ.

ಗೋವಿಂದ ಆರ್., (೨೦೦೩ ಎ), ಕಮ್ಯೂನಿಟಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಶನ್ ಅಂಡ್ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಎಜುಕೇಷನ್, ಸೇಜ್ ಪಬ್ಲಿಕೇಷನ್ಸ್, ನ್ಯೂಡೆಲ್ಲಿ.

ಗೋವಿಂದ ಆರ್., (೨೦೦೩ ಬಿ), ’ಡೈನಾಮಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಸೆಂಟ್ರಲೈಜ್ಡ್ ಮ್ಯಾನೆಜ್‌ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಎಜುಕೇಶನ್ : ಪಾಲಿಸಿ ಆಂಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇನ್ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ಆಂಡ್ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ’, ಇನ್, ಗೋವಿಂದ ಆರ್., (ಎಡ್) ಕಮ್ಯೂನಿಟಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಶನ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಎಜುಕೇಷನ್, ಸೇಜ್ ಪಬ್ಲಿಕೇಷನ್ಸ್, ನ್ಯೂಡೆಲ್ಲಿ.

ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಟಿ.ಆರ್., (೧೯೯೯), ಅಮರ್ತ್ಯಸೆನ್ ಅವರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ಕನ್ನಡ ಸಂಘ, ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಕಾಲೇಜು, ಬೆಂಗಳೂರು.

ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಟಿ.ಆರ್., (೨೦೦೧) ಮಹಿಳೆ, ಆರ್ಥಿಕತೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಸಾರಾಂಗ, ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಹಂಪಿ, ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ.

ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಟಿ.ಆರ್., (೨೦೦೩) ಕರ್ನಾಟಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ನೆಲೆಗಳು, ಸಿ.ವಿ.ಜಿ. ಪಬ್ಲಿಕೇಷನ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು.

ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಟಿ.ಆರ್., (೨೦೦೫), ’ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ವರ್ಗದ ಸಾಕ್ಷರತೆ, ಜಿಲ್ಲಾವಾರು, ೧೯೯೧ ಮತ್ತು ೨೦೦೧’, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧ್ಯಯನ, ಪ್ರಸಾರಾಂಗ ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಹಂಪಿ, ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ, ಸಂಪುಟ ೩., ಸಂಚಿಕೆ-೧

ಚಕ್ರಭಾರತಿ, ನಂದಿತ ಆಂಡ್ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ, (೧೯೯೮), ’ಪ್ರೈಮರಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇನ್ ಹಿಮಾಚಲ್ ಪ್ರದೇಶ’, ಎ ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಕಿನೌರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್, ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆಂಡ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ವೀಕ್ಲಿ.

ಜನಾರ್ದನ್, (೨೦೦೩), ’ಕರ್ನಾಟಕ : ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು ಜನಸಂಖ್ಯೆ, ಅಕ್ಷರಸ್ಥರು ಮತ್ತು ಸಾಕ್ಷರತೆ: ೨೦೦೧’ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧ್ಯಯನ ; ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಪತ್ರಿಕೆ, ಪ್ರಸಾರಾಂಗ ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ, ಸಂಪುಟ ೨., ಸಂಚಿಕೆ-೧, ಜನವರಿ.

ಜಫರಿ, ರೋಗರ್ ಅಂಡ್ ಬಸು, ಅಲಕ, (೧೯೯೬), ಗರ್ಲ್ಸ್ ಸ್ಕೂಲಿಂಗ್ ಉಮೆನ್ಸ್ ಅಟೋನಮಿ ಅಂಡ್ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಸೌತ್ ಏಷಿಯಾ, ಸೇಜ್, ನ್ಯೂಡೆಲ್ಲಿ.

ಜಯಚಂದ್ರನ್, ಉಷಾ, (೨೦೦೧), ಸ್ಕೂಲ್ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಎ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪೇಪರ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೆಂಟರ್ ಫರ್ ಡೆವಲಪ್‌ಮೆಂಟ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅಟ್ ದಿ ಡೆಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್, ನ್ಯೂಡೆಲ್ಲಿ.

ಜಾರ್ಜ್ ಪಿ.ಎಸ್., (೧೯೯೪), ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇನ್ ಕೇರಳ’ ಜರ್ನಲ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್.

ಜೋಸೆಫ್ ಎ ಥಾಮಸ್., (೨೦೦೦), ’ಡೈನಮಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಡೆವಲಪ್‌ಮೆಂಟ್ : ಎ ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್‌ಡ್ ಬ್ಯಾಕ್‌ವರ್ಡ್ ವಿಲೇಜಸ್ಸ್’, ಇನ್ ಕೇರಳ, ಇನ್, ವೈದ್ಯನಾಥನ್ ಎ. ಆಂಡ್ ಪಿ.ಆರ್.ಜಿ. ನಾಯರ್ (ಎಡ್) ಎಲಿಮೆಂಟರಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇನ್ ರೂರಲ್ ಇಂಡಿಯಾ : ಗ್ರಾಸ್ ರೂಟ್ಸ್ವ್ಯೂ, ಸೇಜ್ ಪಬ್ಲಿಕೇಷನ್ಸ್, ನ್ಯೂಡೆಲ್ಲಿ.

ಡೆನ್ ಜಿಲ್ ಸಲ್‌ಡಾನ್, (೧೯೯೯), ರೆಸಿಡ್ಯೂಯಲ್ ಲಿಟ್ರೆಸಿ ಅಂಡ್ ಆನ್‌ ಇವನ್ ಡೆವಲಪ್‌ಮೆಂಟ್-I, ಪೇಟರ‍್ನಡ್ ಕಾನ್‌ಸನ್‌ಟ್ರೇಶನ್ ಆಫ್ ಲಿಟ್ರೆಸಿ, ಎಕನಾಮಿಕ್ ಅಂಡ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ವೀಕ್ಲಿ, ಜುಲೈ ೩.

ಡ್ರೀಜ್, ಜೀನ್ ಆಂಡ್ ಲೋ ಜಾಸ್‌ಕಿ, (೧೯೯೫), ‘ಲಿಟ್ರೆಸಿ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಂಡ್ ಚೈನಾ’, ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆಂಡ್ ಪೊಲಿಟಕಲ್ ವೀಕ್ಲಿ, ೧೧ ನವೆಂಬರ್.

ಡ್ರೀಜ್, ಜೀನ್ ಆಂಡ್ ಸರೆನ್, ಮೃಣಾಲಿನಿ, (೧೯೯೫), ಪ್ರೈಮರಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಚೈನಾ ಅಂಡ್ ಇಂಡಿಯಾ : ಓವರ್ ವ್ಯಾ ಅಂಡ್ ಟೂ ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡೀಸ್.

ಡ್ರೀಜ್ ಜೀನ್ ಆಂಡ್ ಸೆನ್ ಅಮರ್ತ್ಯ, (೧೯೯೫ ಎ), ಇಂಡಿಯಾ: ಎಕನಾಮಿಕ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಸೋಶಿಯಲ್ ಅಪರ್ಚ್ಯುನಿಟಿ, ಆಕ್ಸ್‌ಫರ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಪ್ರೆಸ್, ನ್ಯೂಡೆಲ್ಲಿ.

ಡ್ರೀಜ್ ಜೀನ್ ಆಂಡ್ ಸೆನ್ ಅಮರ್ತ್ಯ, (೧೯೯೫ ಬಿ), ‘ಬೇಸಿಕ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಆಸ್ ಎ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಇಶ್ಯು’ ಜರ್ನಲ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಶನ್ .

ಡ್ರೀಜ್ ಜೀನ್ ಆಂಡ್ ಸೆನ್ ಅಮರ್ತ್ಯ, (೧೯೯೫ ಸಿ), ಇಂಡಿಯಾ : ಎಕನಾಮಿಕ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಂಡ್ ಸೋಶಿಯಲ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ, ಆಕ್ಸ್‌ಫರ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಪ್ರೆಸ್, ಡೆಲ್ಲಿ.

ಡ್ರೀಜ್ ಜೀನ್ ಆಂಡ್ ಸೆನ್ ಅಮರ್ತ್ಯ, (೧೯೯೬), ಇಂಡಿಯಾ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್: ಸೆಲೆಕ್ಟೆಟೆಡ್ ರಿಜನಲ್ ಪರಸ್ಟೆಕ್ಟೋವ್ಸ್, ಆಕ್ಸ್‌ಫರ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಪ್ರೆಸ್, ನ್ಯೂಡೆಲ್ಲಿ.

ಡ್ರೀಜ್ ಜೀನ್ ಮತ್ತು ಅಮರ್ತ್ಯ ಸೆನ್, (೨೦೦೧), ಇಂಡಿಯಾ ಡೆವಲಪ್‌ಮೆಂಟ್ ಆಂಡ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್, ಆಕ್ಸ್‌ಫರ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ನ್ಯೂಡೆಲ್ಲಿ.

ಡ್ರೀಜ್ ಜೀನ್ ಆಂಡ್ ಕಿಂಗ್‌ಡಂ, ಗೀತಾ ಗಾಂಧಿ, (೨೦೦೧), ‘ಸ್ಕೂಲ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಶನ್ ಇನ್ ರೂರಲ್ ಇಂಡಿಯಾ’, ರಿವ್ಯೂ ಆಫ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್, .

ತಿಲಕ್ ಜೆ.ಬಿ.ಜಿ., (೧೯೯೬), ‘ಹೌ ಫ್ರೀ ಈಸ್ ಫ್ರಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ’, ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆಂಡ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ವಿಕ್ಲಿ, ೩ ಫೆಬ್ರವರಿ.

ತಿಲಕ್ ಜೆ.ಬಿ.ಜಿ., (೨೦೦೦ ಎ), ‘ಹೌಸ್‌ಹೊಲ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪೆಂಡಿಚರ್ ಆನ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ’, ಎ ಫ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಆಫ್ ದಿ ೫೨ ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸರ್ವೇ, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್‌ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಫ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಆಂಡ್ ಆಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಶನ್, ನ್ಯೂಡೆಲ್ಲಿ.

ತಿಲಕ್ ಜೆ.ಬಿ.ಜಿ., (೨೦೦೦ ಬಿ), ‘ಡಿಟೆರ್ಮಿನೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಆನ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇನ್ ರೂರಲ್ ಇಂಡಿಯಾ : ಎ ಸ್ಟಡಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಎನ್. ಸಿ.ಇ.ಆರ್.ಟಿ ಸರ್ವೇ ಆನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಡೆವಲಪ್ ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ’, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಫ್ಲಾನಿಂಗ್ ಆಂಡ್ ಆಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್, ನ್ಯೂಡೆಲ್ಲಿ.

ದೊರೆಸ್ವಾಮಿ, ಮಾಲತಿ, (೨೦೦೦), ಚೈಲ್ಡ್ ಸ್ಕೂಲಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಚೈಲ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಆನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಡೆವಲಪ್‌ಮೆಂಟ್, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ರಿಸರ್ಚ್, ನ್ಯೂಡೆಲ್ಲಿ.

ನಂಬಿಸನ್, ಗೀತ ಬಿ., (೧೯೯೬), ಈಕ್ವಿಟಿ ಇನ್ ಎಜುಕೇಶನ್ : ದಿ ಸ್ಕೂಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಡಿಲಿಟ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಡಿಸ್‌ಕಷನ್ ಪೇಪರ್-೧೫, ಸ್ಟಡೀಸ್ ಆನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಡೆವಲಪ್‌ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಯು.ಎನ್.ಡಿ.ಪಿ. ನ್ಯೂಡೆಲ್ಲಿ.

ನಂಜುಂಡಪ್ಪ ಡಿ.ಎಂ., ಆಂಡ್ ಅದರ್ಸ್, (೨೦೦೨), ಹೈಪವರ್ ಕಮಿಟಿ, ಫಾರ್ ರೀ ಅಡ್ರೆಸಲ್ ಆಫ್ ರೀಜಿನಲ್ ಇಮ್ಬ್ಯಾಲನ್ಸ್, (ಎಚ್.ಪಿ.ಸಿ.ಎಫ್.ಆರ್.ಆರ್.ಐ) ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ, ಬೆಂಗಳೂರು.

ನಾಗರಾಜನ್ ಆರ್., (೧೯೯೭), ‘ಲಾಂಡ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್, ಚೈಲ್ಡ್ ಲೇಬರ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಕೂಲಿಂಗ್’, ಜರ್ನಲ್ ಆಫ್ ರೂರಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್, ೧೬.

ನಾಯರ್ ಕೆ.ಎನ್., ಶಿವಾನಂದನ್ ಪಿ., ಅಂಡ್ ರೆತ್‌ನಾಮ್ ವಿ.ಸಿ.ವಿ., (೧೯೮೪), ‘ಎಜುಕೇಷನ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್‌ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ ಇನ್ ಎ ತಮಿಳ್ ವಿಲೇಜ್’, ಎಕನಾಮಿಕ್ ಅಂಡ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ವೀಕ್ಲಿ, ೧೬-೨೩ ಜೂನ್.

ನಾಯರ್ ಪಿ.ಆರ್.ಜಿ., (೧೯೮೧), ಪ್ರೈಮರಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಪಾಪುಲೇಷನ್ ಗ್ರೋತ್ ಅಂಡ್ ಸೋಶಿಯಲ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಚೇಂಚ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟೀವ್ ಸ್ಟಡಿ ವಿತ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಟು ಕೇರಳ, ಅಲೈಡ್, ನ್ಯೂಡೆಲ್ಲಿ.

ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್, (೧೯೯೨) ಫಿಫ್ತ್ ಅಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಸರ್ವೆ, ೨ ವಾಲ್ಯೂಮ್ಸ್, (ಎನ್.ಸಿ.ಇ.ಆರ್.ಟಿ), ನ್ಯೂ ಡೆಲ್ಲಿ.

ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್, (೧೯೯೭), ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಅಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಸರ್ವೆ, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟೇಬಲ್, ವಾಲ್ಯೂಮ್ಸ್-೧ (ಎನ್.ಸಿ.ಇ.ಆರ್.ಟಿ), ನ್ಯೂ ಡೆಲ್ಲಿ.

ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲಿಟ್ರೆಸಿ ಮಿಷನ್, (೧೯೯೪), ಆನ್ಯೂಯಲ್ ರಿರ್ಪೋಟ್ ೧೯೯೩೯೪ ಲಿಟ್ರೆಸಿ ಆಂಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಲಿಟ್ರೆಸಿ ಕ್ಯಾಂಪೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಡೈರಕ್ಟರೇಟ್ ಆಫ್ ಅಡಲ್ಟ್ ಎಜುಕೇಷನ್, ನ್ಯೂ ಡೆಲ್ಲಿ.

ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲಿಟ್ರೆಸಿ ಮಿಷನ್, (೨೦೦೦), ಲಿಟ್ರೆಸಿ ರೇಟ್ಸ್ : ಆನ್ ಅನಾಲಿಸಿನ್, ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಎನ್.ಎಸ್.ಎಸ್.ಓ. ಸರ್ವೇ, ೧೯೯೮, ಡೈರಕ್ಟರೇಟ್ ಆಫ್ ಅಡಲ್ಟ್ ಎಜುಕೇಷನ್, ನ್ಯೂ ಡೆಲ್ಲಿ.

ಪ್ರಶಾಂತ್ ಎಚ್.ಡಿ., (೨೦೦೩), ವೃದ್ಧರ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ, ಪ್ರಸಾರಾಂಗ, ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಹಂಪಿ, ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ.

ಪ್ರಸಾದ್, ಕೆ.ವಿ. ಈಶ್ವರ್, (೧೯೮೭), ವೇಸ್ಟೇಜ್, ಸ್ಟ್ಯಾಗ್ನೇಷನ್ ಆಂಡ್ ಇನ್ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಅಪರ್ಚ್ಯುನಿಟಿ ಇನ್ ರೂರಲ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಎಜ್ಯುಕೇಶನ್ : ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ, ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಪ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಡೆವಲಪ್‌ಮೆಂಟ್, ನ್ಯೂಡೆಲ್ಲಿ.

ಫಿಲ್ಮ್, ಡಿಯಾನ್ ಅಂಡ್ ಫ್ರೀತ್ ಚೆತ್ತ್, ಲ್ಯಾನ್ಟ್, (೧೯೯೯), ‘ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಎನ್‌ರೋಲ್‌ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಅಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹೌಸ್‌ಹೋಲ್ಡ್ ವೆಲ್ತ್, ಜೆಂಡರ್ ವಿಲೇಜ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ಸ್, ಜನರಲ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್, ೧೩.

ಪ್ರೋಬ್, (೧೯೯೯), ಪಬ್ಲಿಕ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆನ್ ಬೇಸಿಕ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ (ಟೀಮ್), ಆಕ್ಸ್‌ಫರ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಪ್ರೆಸ್, ನ್ಯೂ ಡೆಲ್ಲಿ.

ಬಾಟಿ, ಕಿರಣ್, ಜೆ.ಪಿ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಆಂಡ್ ಅದರ್ಸ್, (೧೯೯೭), ‘ಕ್ಲಾಸ್‌ ಸ್ಟ್ರಗಲ್’, ಇಂಡಿಯಾ ಟು ಡೇ, ೧೩ ಅಕ್ಟೋಬರ್.

ಬಾಟಿ, ಕಿರಣ್, (೧೯೯೮), ‘ಎಜುಕೇಷನ್ ಡಿಪ್ರವೇಶನ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ : ಎ ಸರ್ವೇ ಆಫ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇನ್‌ವೆಸ್ಟಿಗೇಶನ್ಸ್, ಪಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಇನ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆಂಡ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ವೀಕ್ಲಿ’, ೪ ಜುಲೈ ಆಂಡ್ ೧೦ ಜುಲೈ.

ಬೂರ್ರ‍ಾ, ನೇಹ್ರಾ, (೧೯೯೫), ಬಾರ್ನ್ ಟು ವರ್ಕ್ಸ್ : ಚೈಲ್ಡ್ ಲೇಬರ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಆಕ್ಸ್‌ಫರ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಪ್ರೆಸ್, ನ್ಯೂಡೆಲ್ಲಿ.

ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ, ರುಕ್ಮಿಣಿ, (೧೯೯೫), ’ಡೋಂಟ್ ಬ್ಲೇಮ್ ಇಟ್ ಆನ್ ಪಾವರ್ಟಿ ಅಲೋನ್’ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್, ೨೩ ಡಿಸೆಂಬರ್.

ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ, ರುಕ್ಮಿಣಿ, (೧೯೯೮), ’ವೈ ಡೋಂಟ್ ಚಿಲ್ಡರ್ನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್: ಎ ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಎ ಲೊ ಇನ್ ಕಮ್ ನೈಬರ್ ಹುಡ್ ಇನ್ ಡೆಲ್ಲಿ’, ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆಂಡ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ವೀಕ್ಲಿ, ೪ ಜುಲೈ ಆಂಡ್ ೧೦ ಜುಲೈ.

ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ, ಸುಮಂತ್ (೧೯೯೨), ’ಯೂಸಸ್ ಆಫ್ ಲಿಟ್ರೆಸಿ: ಟೋಟೆಲ್ ಲಿಟ್ರೆಸಿ ಕ್ಯಾಂಪೆನ್ ಇನ್ ತ್ರಿ ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್, ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆಂಡ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ವೀಕ್ಲಿ, ೨೯ ಫೆಬ್ರವರಿ.

ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ, (೧೯೯೩ ಎ), ಎಜುಕೇಷನ್ ಫರ್ ಆಲ್ : ದಿ ಇಂಡಿಯಾ ಸೀನ್, ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್‌ಮೆಂಟ್, ನ್ಯೂ ಡೆಲ್ಲಿ.

ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ, (೧೯೯೩ ಬಿ), ಎಜುಕೇಷನ್ ಫರ್ ಆಲ್ : ದಿ ಇಂಡಿಯಾ ಸೀನ್ ವೈಡನಿಂಗ್ ಹೊರೈಸಾನ್ಸ್, ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್‌ಮೆಂಟ್, ನ್ಯೂ ಡೆಲ್ಲಿ.

ಮುಜುಂದಾರ್ ತಪಾಸ್, (೧೯೮೩), ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಸೋಶಿಯಲ್ ಛಾಯ್ಸ್, ಕೇಂಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಪ್ರೆಸ್, ಕೇಂಬ್ರಿಡ್ಜ್.

ಮಜುಮ್ ದಾರ್, ಮನಾಬಿ, (೧೯೯೭), ರೂರಲ್ ಲಿಟ್ರೆಸಿ ಸೀನ್ ಇನ್ ತಮಿಳುನಾಡು ಅಂಡ್ ರಾಜಸ್ಥಾನ್’, ಯುಎನ್‌ಡಿಪಿ, ನ್ಯೂಡೆಲ್ಲಿ, ಪಬ್ಲಿಶ್ಡ್ ಇನ್ ವೈದ್ಯನಾಥನ್ ಅಂಡ್ ನಾಯರ್ (೨೦೦೦).

ಯುಎನ್‌ಡಿಪಿ, (೧೯೯೫), ಹ್ಯೂಮನ್ ಡೆವಲಪ್‌ಮೆಂಟ್, ರಿಪೋರ್ಟ್-೧೯೯೫, ಆಕ್ಸ್‌ಫರ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಪ್ರೆಸ್, ನ್ಯೂ ಡೆಲ್ಲಿ.

ರಾಜ ಎಮ್., (೧೯೯೦), ಎಜುಕೇಷನ್ ಡೆವಲಪ್ ಮೆಂಟ್ ಆಂಡ್ ಸೊಸೈಟಿ, ವಿಕಾಸ್ ಪಬ್ಲಿಶಿಂಗ್ ಹೌಸ್, ನ್ಯೂಡೆಲ್ಲಿ.

ರಾಜನ್ ಎಸ್.ಐ., ಆಂಡ್ ಮೋಹನ್ ಚಂದ್ರನ್ ಪಿ., (೨೦೦೦), ’ಇನ್‌ಫ್ಯಾಂಟ್ ಆಂಡ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಮಾರ್‌ಟಾಲಿಟಿ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ಸ್ ೧೯೯೧ ಸೆನ್ಸೆಸ್’, ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆಂಡ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ವೀಕ್ಲಿ, ೧೬ ಡಿಸೆಂಬರ್.

ರಾಮಚಂದ್ರನ್, ವಿಮಲ, (೧೯೯೯), ’ಅಡಲ್ಟ್ ಎಜುಕೇಷನ್ : ಎ ಟೇಲ್ ಆಫ್ ಎಂಪವರ್‌ಮೆಂಟ್ ಡಿನೈಡ್’, ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆಂಡ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ವೀಕ್ಲಿ, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ನಂ. ೧೫, ಪು. ೩೪೯೯೩.

ರಾಮಚಂದ್ರನ್, ವಿಮಲ್, (೨೦೦೩ ಎ), ’ಕಮ್ಯೂನಿಟಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಶನ್ ಆಂಡ್ ಎಂಪವರ್‌ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಎಜುಕೇಷನ್ : ಡಿಸ್‌ಕಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ರಾಜಸ್ಥಾನ’, ಇನ್, ಗೋವಿಂದ ಆರ್., (ಎಡ್) ಕಮ್ಯೂನಿಟಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಶನ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಎಜುಕೇಷನ್, ಸೇಜ್ ಪಬ್ಲಿಕೇಷನ್ಸ್, ನ್ಯೂಡೆಲ್ಲಿ.

ರಾಮಚಂದ್ರನ್, ವಿಮಲ, (೨೦೦೩ ಬಿ), ಗೆಟಿಂಗ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಸ್ಕೂಲ್ ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಇನ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಎಜುಕೇಷನ್, ಸೇಜ್ ಪಬ್ಲಿಕೇಷನ್ಸ್, ನ್ಯೂಡೆಲ್ಲಿ.

ರಾವ್, ನಿತ್ಯ, (೧೯೯೩), ’ಟೋಟಲ್ ಲಿಟ್ರೆಸಿ ಕ್ಯಾಂಪೈನ್ ಎ ಫೀಲ್ಡ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್’, ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆಂಡ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ವೀಕ್ಲಿ, ೮ ಮೇ.

ರೇಖಾ ಕೌಲ್, (೧೯೯೩), ಕಾಸ್ಟ್, ಕ್ಲಾಸ್ ಆಂಡ್ ಎಜುಕೇಷನ್, ಸೇಜ್, ನ್ಯೂ ಡೆಲ್ಲಿ.

ರೇಖಾ ಕೌಲ್, (೨೦೦೧), ’ಅಸೆಸಿಂಗ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಬಿಯಾಡ್ ದಿ ಕ್ಲಾಸ್‌ರೂಂ’, ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆಂಡ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ವೀಕ್ಲಿ, ಜನವರಿ ೧೩.

ರೇಖಾ ವಜೀರ್, (೨೦೦೦), ದಿ ಜೆಂಡರ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಇನ್ ಬೇಸಿಕ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಎನ್.ಜಿ. ಆಸ್ ಚೇಂಜ್ ಏಜನ್ಸಿ, ಸೇಜ್, ನ್ಯೂ ಡೆಲ್ಲಿ.

ಲಿಕ್ಲಾರ್ಕ್, ಫ್ರನ್‌ಕೊಸ್ಸ್, (೨೦೦೧ ಎ), ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಎನ್ರೋಲ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ರೂರಲ್ ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸೆಂಟರ್ ಡಿ ಸೈನ್ಸ್ ಹ್ಯೂಮೆನಿಸ್, ನ್ಯೂ ದೆಹಲಿ.

ಲಿಕ್ಲಾರ್ಕ್, ಫ್ರನ್‌ಕೊಸ್ಸ್, (೨೦೦೧ ಬಿ), ’ಚೈಲ್ಡ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಸ್ಕೂಲಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಹೌಸ್ ಹೊಲ್ಡ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಇನ್ ರೂರಲ್ ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯಾ’, (ಇನ್) ರಾಮಚಂದ್ರನ್ ಎನ್., (೨೦೦೧), ಕಮಿಂಗ್ ಟೂ ಗ್ರಿಡ್ಸ್ ವಿತ್ ರೂರಲ್ ಚೈಲ್ಡ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ದಿ ಫುಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅಪ್ರೋಚ್, ಇನ್ಸ್‌ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಡೆವಲಪ್‌ಮೆಂಟ್, ನ್ಯೂ ಡೆಲ್ಲಿ.

ಲಿಕ್ಲಾರ್ಕ್, ಫ್ರನ್‌ಕೊಸ್ಸ್, (೨೦೦೧ ಸಿ), ಟವರ್ಡ್ಸ್ ಆನ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಜುಕೇಷನ್, ಗ್ಯಾರೆಂಟಿ ಸ್ಕೀಮ್ ಇನ್ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ, ಮ್ಯಾಮಿಯೊ, ಸೆಂಟರ್ ಡಿ ಸೈನ್ಸ್ ಹ್ಯೂಮೆನಿಸ್, ನ್ಯೂ ದೆಹಲಿ.

ಲಿಥಿನ್ ಜಿ.ಕೆ., (೨೦೦೦), ’ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎಜುಕೇಷನ್’, ಎಕನಾಮಿಕ್ ಅಂಡ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ವೀಕ್ಲಿ, ೧೦-೧೭, ಜೂನ್.

ಲೋ ಜಾಸ್‌ಕಿ, (೧೯೯೭), ಸ್ಕೂಲ್ ಇಫೆಕ್ಟಿನೆಸ್ ಅಂಡ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅಚಿವ್ಮೆಂಟ್ ಆಟ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಟೇಜ್, ಇಂಟರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೀವ್, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಫರ್ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್, ನ್ಯೂ ಡೆಲ್ಲಿ.

ವರ್ಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, (೧೯೯೭), ’ಡೆವಲಪ್‌ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಫ್ರಾಕ್ಟೀಸ್: ಪ್ರೈಮರಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ’, ಅಲೈಡ್ ಪಬ್ಲಿಷಿಂಗ್, ನ್ಯೂ ಡೆಲ್ಲಿ.

ವಾಸವಿ ಎ.ಆರ್., (೨೦೦೦), ’ಎಕ್ಸ್‌ಕ್ಲೂಷನ್, ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಆಂಡ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಸ್ಕೂಲಿಂಗ್ ಇನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ರೀಜನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ’, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್‌ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಅಡ್ವಾನ್ಡ್ ಸ್ಟಡೀಸ್, ಬೆಂಗಳೂರು.

ವಾಸಂತಿ ಎ.ಆರ್., (೨೦೦೦), ’ಎಕ್ಸ್‌ಕ್ಲೂಷನ್, ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಆಂಡ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ: ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಸ್ಕೂಲಿಂಗ್ ಇನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ರೀಜನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ’, ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್‌ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಅಡ್ವಾನ್ಡ್ ಸ್ಟಡೀಸ್, ಬೆಂಗಳೂರು.

ವೇನರ್, ಮೈರಾನ್, (೧೯೯೧), ದಿ ಚೈಲ್ಡ್ ಆಂಡ್ ದಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ: ಚೈಲ್ಡ್ ಲೇಬರ್ ಆಂಡ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಪಾಲಿಸಿ ಇನ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಪರ್ ಸ್ಪೆಪೆಕ್ವಿವ್’, ಪ್ರಿನ್ಸ್‌ಟನ್ ಯುನಿವರ್ಸಿಟಿ ಪ್ರೆಸ್, ಪ್ರಿನ್ಸ್‌ಟನ್.

ವೈದ್ಯನಾಥನ್ ಎ. ಆಂಡ್ ಪಿ.ಆರ್.ಜಿ. ನಾಯರ್, (೨೦೦೦), ಎಲಿಮೆಂಟರಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇನ್ ರೂರಲ್ ಇಂಡಿಯಾ : ಗ್ರಾಸ್ ರೂಟ್ಸ್ವ್ಯೂ, ಸೇಜ್ ಪಬ್ಲಿಕೇಷನ್ಸ್, ನ್ಯೂಡೆಲ್ಲಿ.

ವೈಸರ್ಸ್ ಪಿ., ಗುಂಬೆರ್ ಎ., ಆಂಡ್ ವೈಸರ‍್ಯ್ ಎಲ್, (೧೯೯೩), ’ಲಿಟ್ರೆಸಿ ಆಂಡ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ, ೧೯೮೦-೮೧ ಟು ೧೯೯೧’, ಜರ್ನಲ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಆಂಡ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಶನ್, ೭.

ಶರೀಫ್ ಅಬೂಸಾಲೆ, (೧೯೯೯), ಇಂಡಿಯಾ : ಹ್ಯೂಮನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್, ಆಕ್ಸ್‌ಫರ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಪ್ರೆಸ್, ನ್ಯೂ ಡೆಲ್ಲಿ.

ಶ್ರೀವಾತ್ಸವ ರವಿ, (೧೯೯೭), ’ಅಸೆಸ್ ಟು ಬೇಸಿಕ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇನ್ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ್ : ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸರ್ವೆ’, ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಆನ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಸ್ ಆಂಡ್ ಫೈನಾನ್ಸಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್, ಯು.ಎನ್.ಡಿ.ಪಿ. ನ್ಯೂ ಡೆಲ್ಲಿ.

ಶ್ರೀವಾತ್ಸವ ರವಿ, (೨೦೦೧ ಎ), ಇನ್ ಇಕ್ವ್ಯಲಿಟಿ ಆಂಡ್ ಎಜ್ಯುಕೇಷನಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇನ್ ಮಹೇಂದ್ರ ದೇವ್ ಎಟ್ ಆಲ್ (೨೦೦೧)

ಶ್ರೀವಾತ್ಸವ, ರವಿ, (೨೦೦೧ ಬಿ), ’ಅಸೆಸ್ ಟು ಬೇಸಿಕ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇನ್ ರೂರಲ್ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ್’, ಇನ್ ವೈದ್ಯನಾಥನ್ ಆಂಡ್ ನಾಯರ್ (೨೦೦೦).

ಸಲಿಮ್, ಎ. ಅಬ್ದುಲ್ ಆಂಡ್ ನಾಯರ್ ಪಿ.ಆರ್. ಗೋಪಿನಾಥ್, (೧೯೯೭), ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇನ್ ಕೇರಳ: ಆನ್ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಇನ್ ಟು ಸೋಸಿಯಲ್ ಇನ್ಟ್ರಿವೆನ್ಷನ್, ಫೈನಾನ್ಸಿಂಗ್ ಆಂಡ್ ರೀಜಿನಲ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್, ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಆನ್ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಫೈನಾನ್ಸಿಂಗ್ ಫಾಮ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಡೆವಲಪ್‌ಮೆಂಟ್, ಯು.ಎನ್.ಡಿ.ಪಿ., ನ್ಯೂ ಡೆಲ್ಲಿ.

ಸಾರಥಿ ಆಚಾರ್ಯ, (೨೦೦೦), ’ಅಸೆಸಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರೈಮರಿ ಎಜುಕೇಷನ್: ರೂರಲ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಆಂಡ್ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ’, ಇನ್, ವೈದ್ಯನಾಥನ್ ಎ. ಆಂಡ್ ಪಿ.ಆರ್.ಜಿ. ನಾಯರ್ (ಇಡ್), ಎಲಿಮೆಂಟರಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇನ್ ರೂರಲ್ ಇಂಡಿಯಾ: ಗ್ರಾಸ್ ರೂಟ್ಸ್ ವ್ಯೂ, ಸೇಜ್, ಪಬ್ಲಿಕೇಷನ್ಸ್, ನ್ಯೂಡೆಲ್ಲಿ.

ಸುಂದರ್ ರಾಮನ್, ಸುಧಾ, (೧೯೯೬), ’ಲಿಟ್ರಸಿ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ಸ್ : ಲೆಸೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ ವುಮೆನ್ಸ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್’, ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ವೀಕ್ಲಿ, ೧೮ ಮೇ.

ಸೆನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, (೧೯೯೧), ಸಿರೀಸ್ ೧೧, ಕರ್ನಾಟಕ ಪಾರ್ಟ್ ಬಿ (I) ಪ್ರೈಮರಿ ಸೆನ್ಸಸ್ ಅಬ್‌ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್, ಜನರಲ್ ಪಾಪುಲೇಶನ್, ಡೈರೆಕ್ಟರೇಟ್ ಆಫ್ ಸೆನ್ಸಸ್ ಆಪರೇಶನ್, ಬೆಂಗಳೂರು.

ಸೆನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, (೨೦೦೧), ಪ್ರೈಮರಿ ಸೆನ್ಸಸ್ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕರ್ನಾಟಕ, ಡೈರೆಕ್ಟರ್, ಜನರಲ್ ಪಾಪುಲೇಶನ್, ಡೈರೆಕ್ಟರೇಟ್ ಆಫ್ ಸೆನ್ಸಸ್ ಆಪರೇಶನ್, ಬೆಂಗಳೂರು.

ಸೇನ್ ಅಮರ್ತ್ಯ ಆಂಡ್ ಜೀನ್ ಡ್ರೀಜ್, (೧೯೯೫), ಇಂಡಿಯಾ ಎಕಾನಮಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಂಡ್ ಸೋಶಿಯಲ್ ಅಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್, ಆಕ್ಸ್‌ಫರ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಪ್ರೆಸ್, ನ್ಯೂ ಡೆಲ್ಲಿ.

ಸ್ಕೂಲ್ಟಸ್, ತಿಯೊಡರ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ, (೧೯೬೩), ದಿ ಎಕನಾಮಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಷನ್, ಕೊಲಂಬಿಯಾ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಪ್ರೆಸ್, ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್.