ಆಕರಗ್ರಂಥಗಳು

ಉಷಾದೇವಿ ಎಂ.ಡಿ, (೨೦೦೩), ‘ಗ್ರಾಸ್‌ರೂಟ್ಸ್‌ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇನ್ ಡಿಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್ಡ್ ಮ್ಯಾನೆಜ್‌ಮೆಂಟ್ ಆಫಿ ಎಲಿಮೆಟಂರಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ; ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇನ್ನ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್’, ಇಂಡಿಯಾ ಸೋಶಿಯಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ರಿವ್ಯೂ, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ೫ ನವೆಂಬರ್ – ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨, ಸೇಜ್, ನ್ಯೂಡೆಲ್ಲಿ.

ಕಂಬರ್ಗಿ. ಆರ್, (೧೯೯೧), ಚೈಲ್ಡ್ ಲೇಬರ್ ಇನ್ ದಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಸಬ್ ಕಾಂಟಿನೆಂಟ್ ಸೇಜ್, ನ್ಯೂ ಡೆಲ್ಲಿ.

ಕಬಿರ್, ನೈಲ, (೨೦೦೧), ಡಿಪ್ರವೇಶನ್, ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಶನ್ ಅಂಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಕಮ್ಟೀಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಶನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಚೈಲ್ಡ ಲೇಬರ್ ಅಂಡ್ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಫೆಲ್ಯೂರ್ ಇನ್ ಸೌತ್ ಏಷಿಯಾ, ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪೇಪರ್ ೧೩೫, ಇನ್ಸ್‌ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಡೆವಲಪ್‌ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಡೀಸ್,

ಗರ್ವನಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, (೧೯೯೩), ಸಿ..ಬಿಇ. ಕಮಿಟಿ ಆನ್ ಡಿಸೆಂಟ್ರಹಲೈಜ್ಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಪ್ ಎಜುಕೇಷನ್, ಮಿನಿಷ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ಮ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಡೆವಲ್ಪಮೆಂಟ್, ಡಿಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಷನ್, ನ್ಯೂಡೆಲ್ಲಿ.

ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ, (೧೯೯೯), ಹ್ಯೂಮನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್, ಡಿಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್, ಬೆಂಗಳೂರು

ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ, (೨೦೦೧), ಸ್ಕೂಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ (ಎಸ್.ಡಿ.ಎಂ.ಸಿ.), ರೆಕಮಂಡೆಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಟಾಸ್ಕ್‌ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಷನ್, ಡಿಪಾರ್ಟ್ ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಷನ್, ಬೆಂಗಳೂರು.

ಗೋವಿಂದ ಆರ್ ಅಂಡ್ ವರ್ಗೀಸ್ ಎನ್. ವಿ., (೧೯೯೩), ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲಿಂಗ್ : ಇನ್ ಎಮ್‌ಪೆರಿಕಲ್ ಸ್ಟಡಿ, ಜರ್ನಲ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್, ೬

ಗೋವಿಂದ ಆರ್., (೧೯೯೭), ಡಿಸೆಂಟ್ರಲೈಜೆಷನ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಸೌತ್ ಏಷಿಯಾ, ಯು.ಎನ್. ಇ.ಎಸ್.ಸಿ.ಓ, ಎನ್.ಐ.ಇ.ಪಿ.ಎ. ಜೀನ್ ಡ್ರೀಜ್ ಅಂಡ್ ಕಿಂಗ್‌ಡಂ, ಗೀತಾ ಗಾಂದಿ, ೨೦೦೧, ಸ್ಕೂಲ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಇನ್ ರೂರಲ್ ಇಂಡಿಯಾ, ರಿವ್ಯೂ ಆಫ್ ಡೆವಲಪ್‌ಮೆಂಟ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ೫.

ತಿಲಕ್ ಜೆ.ಬಿ.ಜಿ, (೨೦೦೦ಬಿ), ಡಿಟೆರ್ಮಿನೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪೆಂಡಿಚರ್ ಆನ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇನ್ ರೂರಲ್ ಇಂಡಿಯಾ: ಎ ಸ್ಟಡಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಎನ್.ಸಿ.ಇ.ಆರ್.ಟಿ. ಸರ್ವೇ ಆನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಡೆವಲಪ್‌ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್‌ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಆಂಡ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ನ್ಯೂ ಡೆಲ್ಲಿ. ತಿಲಕ್ ಜೆ.ಬಿ.ಜಿ (೧೯೯೬), ‘ಹೌ ಫ್ರೀ ಈಸ್ ಫ್ರಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ’ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಅಂಡ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ವಿಕ್ಲಿ, ೩ ಫೆಬ್ರವರಿ.

ತಿಲಕ್ ಜೆ.ಬಿ.ಜಿ, (೨೦೦೦ಎ), ‘ಹೌಸ್ ಹೊಲ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪೆಂಡಿಚರ್ ಆನ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಎ ಫ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಆಫ್ ದಿ ೫೨ ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸರ್ವೇ, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್‌ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಆಂಡ್ ಆಡ್ಮಿನಿಸ್ಟೇಷನ್, ನ್ಯೂಡೆಲ್ಲಿ.’

ದೊರೆಸ್ವಾಮಿ, ಮಾಲತಿ, (೨೦೦೦), ಚೈಲ್ಡ್ ಸ್ಕೂಲಿಂಗ್ ಆಂಡ್ ಚೈಲ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಆನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಡೆವಲಪ್‌ಮೆಂಟ್, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಇಕನಮಿಕ್ ರಿಸರ್ಚ್, ನ್ಯೂ ಡೆಲ್ಲಿ.

ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್, (೧೯೯೨), ಫಿಪ್ತ್ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಸರ್ವೇ, ೨ ವಾಲ್ಯೂಮ್ಸ್, (ಎನ್.ಸಿ.ಇ.ಆರ್.ಟಿ) ನ್ಯೂ ಡೆಲ್ಲಿ.

ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್, (೧೯೯೭), ಸಿಕ್ಸ್ತ್, ಆಲ್ ಇಂಡಿಯ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಸರ್ವೇ, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟೇಬಲ್, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ೧ (ಎನ್.ಸಿ.ಇ.ಆರ್.ಟಿ) ನ್ಯೂ ಡೆಲ್ಲಿ.

ಪ್ರಸಾದ್, ಕೆ.ವಿ. ಈಶ್ವರ್, (೧೯೮೭), ವೇಸ್ಟೇಜ್, ಸ್ಟ್ಯಾಗ್‌ನೇಷನ್ ಆಂ ಇನ್ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಅಪರ್ಚ್ಯುನಿಟಿ ಇನ್ ರೂರಲ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಎಜುಕೇಶನ್: ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ, ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಡೆವಲಪ್‌ಮೆಂಟ್, ನ್ಯೂ ಡೆಲ್ಲಿ.

ಪ್ರಶಾಂತ್ ಹೆಚ್.ಡಿ., (೨೦೦೩), ವೃದ್ಧರ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ, ಪ್ರಸಾರಾಂಗ, ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲ, ಹಂಪಿ, ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ.

ಪ್ರೋಬ್, (೧೯೯೯), ಪಬ್ಲಿಕ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆನ್ ಬೇಸಿಕ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ (ಟೀಮ್) ಆಕ್ಸ್ ಫರ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಪ್ರೆಸ್, ನ್ಯೂ ಡೆಲ್ಲಿ.

ಪ್ರೋಬ್, (೧೯೯೯), ಪಬ್ಲಿಕ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆನ್ ಬೇಸಿಕ್ ಎಜುಕೇಷನ್, ಆಕ್ಸ್‌ಫರ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಪ್ರೆಸ್, ನ್ಯೂಡೆಲ್ಲಿ.

ಬೂರ್ರ‍ಾ, ನೇಹ್ರಾ, (೧೯೯೫), ಬಾರ್ನ್ ಟು ವರ್ಕ್ಸ್; ಚೈಲ್ಡ್ ಲೇಬರ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಆಕ್ಸ್‌ಫರ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಪ್ರೆಸ್, ನ್ಯೂ ಡೆಲ್ಲಿ.

ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ, ರುಕ್ಮಿಣಿ (೧೯೯೫) ’ಡೋಂಟ್ ಬ್ಲೇಮ್ ಇಟ್ ಆನ್ ಪಾವಟಿ ಅಲೋನ’ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟ್ರ್ಯಾಂಡರ್ಡ್, ೨೩ ಡಿಸೆಂಬರ್.

ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ, ರುಕ್ಮಿಣಿ, (೧೯೯೮), ‘ವೈ ಡೋಂಟ್ ಚಿಲ್ಡರ್ನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್’: ಎ ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಎ ಲೊ- ಇನ್ ಕಮ್ ನೈಬರ್-ಹುಡ್ ಇನ್ ಡೆಲ್ಲಿ,’ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆಂಡ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ವೀಕ್ಲಿ, ೪ ಜುಲೈ ಆಂಡ್ ೧೦ ಜುಲೈ.

ರಾಮಚಂದ್ರನ್ ವಿಮಲ, (೨೦೦೩), ಗೆಟಿಂಗ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಸ್ಕೂಲ್ : ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಇನ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಎಜುಕೇಷನ್, ಸೇಜ್ ಪಬ್ಲಿಕೇಷನ್ಸ್, ನ್ಯೂಡೆಲ್ಲಿ.

ರೇಖಾ ಕೌಲ್., (೧೯೯೩), ಕಾಸ್ಟ್, ಕ್ಲಾಸ್ ಆಂಡ್ ಎಜುಕೇಷನ್, ಸೇಜ್, ನ್ಯೂಡೆಲ್ಲಿ.

ರೇಖಾ ವಜೀರ್, (೨೦೦೦), ದಿ ಜೆಂಡರ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಇನ್ ಬೇಸಿಕ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಎನ್.ಜಿ.. ಆಸ್ ಚೇಂಜ್ ಏಜನ್ಸಿ, ಸೇಜ್, ನ್ಯೂಡೆಲ್ಲಿ.

ಲಿಕ್ಲಾರ್ಕ್, ಫ್ರನ್‌ಕೊಸ್ಸ್, (೨೦೦೧ ಎ), ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಟರ್ ಮಿನೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟರ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಎನ್ ರೋಲ್ ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ರೂರಲ್ ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯಾ: ಸೆಂಟರ್ ಡಿ ಸೈನ್ಸ್ ಹ್ಯ್ಯೂಮೆನಿಸ್, ನ್ಯೂ ದೆಹಲಿ.

ಲಿಕ್ಲಾರ್ಕ್, ಫ್ರನ್‌ಕೊಸ್ಟ್, (೨೦೦೧ ಬಿ), ‘ಚೈಲ್ಡ್ ವರ್ಕ್ಸ್‌ ಸ್ಕೂಲಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಹೌಸ್‌ಹೊಲ್ಡ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಇನ್ ರೂರಲ್ ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯಾ’ (ಇನ್) ರಾಮಚಂದ್ರನ್ ಎನ್. (೨೦೦೧),

ಕಮಿಂಗ್ ಟೂ ಗ್ರಿಡ್ಸ್ ವಿತ್ ರೂರಲ್ ಚೈಲ್ಡ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ದಿ ಫುಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅಪ್ರೋಚ್, ಇನ್ಸ್‌ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಡೆವಲಪ್‌ಮೆಂಟ್, ನ್ಯೂ ಡೆಲ್ಲಿ.

ವರ್ಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, (೧೯೯೭), ’ಡೆವಲಪ್‌ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಫ್ರಾಕ್ಟೀಸ್: ಪ್ರೈಮರಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ’, ಅಲೈಡ್ ಪಬ್ಲಿಷಿಂಗ್, ನ್ಯೂ ಡೆಲ್ಲಿ.

ವಾಸವಿ ಎ.ಆರ್., (೨೦೦೦), ’ಎಕ್ಸ್‌ಕ್ಲೂಷನ್, ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಆಂಡ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಕೂಲಿಂಗ್ ಇನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ರೀಜನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್‌ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಸ್ಟಡೀಸ್, ಬೆಂಗಳೂರು.

ವೇನರ್, ಮೈರಾನ್, (೧೯೯೧), ದಿ ಚೈಲ್ಡ್ ಆಂಡ್ ದಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ: ಚೈಲ್ಡ್ ಲೇಬರ್ ಆಂಡ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಪಾಲಿಸಿ ಇನ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಪೆಕ್ಟಿವ್, ಪ್ರಿನ್ಸಿಟನ್, ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಪ್ರೆಸ್, ಪ್ರಿನ್ಸ್‌ಟನ್.

ವೈದ್ಯನಾಥನ್ ಎ. ಆಂಡ್ ಪಿ.ಆರ್.ಜಿ. ನಾಯರ್, (೨೦೦೦), ಎಲಿಮೆಂಟರಿ ಎಜ್ಯುಕೇಷನ್ ಇನ್ ರೂರಲ್ ಇಂಡಿಯಾ: ಎ ಗ್ರಾಸ್ ರೂಟ್ಸ್ ವ್ಯೂ, ಸೇಜ್, ಪಬ್ಲಿಕೇಷನ್ಸ್, ನ್ಯೂಡೆಲ್ಲಿ.