ಆಕರಗ್ರಂಥಗಳು

ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, (೧೯೯೯), ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ, ಬೆಂಗಳೂರು.

ಕೊಥಾರಿ ಬ್ರಿಜ್ ಅಂಡ್ ಪಿ.ಜಿ.ವಿಶೇರಿ ಚಂದ್, (೨೦೦೩), ರೀಡಿಂಗ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ದಿ ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ಸ್, ಸೇಜ್ ಪಬ್ಲಿಕೇಷನ್ಸ್, ನ್ಯೂಡೆಲ್ಲಿ.

ಗೋವಿಂದ ಆರ್., (೨೦೦೩), ಕಮ್ಯೂನಿಟಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಆಂಡ್ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಎಜುಕೇಷನ್, ಸೇಜ್ ಪಬ್ಲಿಕೇಷನ್ಸ್, ನ್ಯೂಡೆಲ್ಲಿ.

ಜನಾರ್ದನ್, (೨೦೦೩), ಕರ್ನಾಟಕ : ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು ಜನಸಂಖ್ಯೆ, ಅಕ್ಷರಸ್ಥರು ಮತ್ತು ಸಾಕ್ಷರತೆ : ೨೦೦೧, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧ್ಯಯನ; ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಪತ್ರಿಕೆ, ಪ್ರಸಾರಾಂಗ, ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ, ಸಂಪುಟ-೨, ಸಂಚಿಕೆ-೧, ಜನವರಿ.

ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಟಿ.ಆರ್., (೧೯೯೯), ಅಮರ್ತ್ಯಸೆನ್ ಅವರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ಕನ್ನಡ ಸಂಘ, ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಕಾಲೇಜು, ಬೆಂಗಳೂರು.

ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಟಿ.ಆರ್., (೨೦೦೩), ಕರ್ನಾಟಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ನೆಲೆಗಳು, ಸಿ.ವಿ.ಡಿ. ಪಬ್ಲಿಕೇಷನ್ಸ್, ಬೆಂಗಳೂರು.

ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಟಿ.ಆರ್., (೨೦೦೧), ಮಹಿಳೆ, ಆರ್ಥಿಕತೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಪ್ರಸಾರಾಂಗ, ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಹಂಪಿ, ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ.

ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಟಿ.ಆರ್., (೨೦೦೩), ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ವರ್ಗದ ಸಾಕ್ಷರತೆ, ಜಿಲ್ಲಾವರು, ೧೯೯೧ ಮತ್ತು ೨೦೦೧, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧ್ಯಯನ, ಪ್ರಸಾರಾಂಗ, ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಹಂಪಿ, ವಿದ್ಯಾರಣ್, ಸಂಪುಟ-೩, ಸಂಚಿಕೆ-೧.

ನಂಜುಂಡಪ್ಪ ಡಿ.ಎಂ., ಅಂಡ್ ಅದರ್ಸ್, (೨೦೦೨), ಹೈಪವರ್ ಕಮಿಟಿ, ಫಾರ್ ರೀ ಅಡ್ರೆಸಲ್ ಆಫ್ ರೀಜಿನಲ್ ಇಮ್ಬ್ಯಾಲನ್ಸ್, (ಎಚ್.ಪಿ.ಸಿ. ಎಫ್.ಆರ್.ಆರ್.ಐ.) ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಆಫಾ ಕರ್ನಾಟಕ, ಬೆಂಗಳೂರು.

ನಾಯರ್ ಪಿ.ಆರ್. ಜಿ., (೧೯೮೧), ಪ್ರೈಮರಿ ಏಜುಕೇಷನ್ ಪಾಪುಲೇಷನ್ ಗ್ರೋತ್ ಅಂಡ್ ಸೋಶಿಯಲ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಚೇಂಜ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟೀವ್ ಸ್ಟಡಿ ವಿತ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಟು ಕೇರಳ, ಅಲೈಡ್, ನ್ಯೂ ಡೆಲ್ಲಿ.

ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲಿಟ್ರೆಸಿ ಮಿಷನ್, (೨೦೦೦), ಲಿಟ್ರೆಸಿ ರೇಟ್ಸ್: ಅನ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಎನ್.ಎಸ್.ಎಸ್.ಓ. ಸರ್ವೇ, ೧೯೯೮, ಡೈರೆಕ್ಟರೇಟ್ ಆಫ್ ಅಡಲ್ಟ್ ಏಜುಕೇಶನ್, ನ್ಯೂಡೆಲ್ಲಿ.

ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲಿಟ್ರೆಸಿ ಮಿಷನ್, (೧೯೯೪), ಆನ್ಯೂಯಲ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ೧೯೯೩೯೪ ಲಿಟ್ರೆಸಿ ಟ್ಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಲಿಟ್ರೆಸಿ ಕ್ಯಾಂಪೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಡೆರೈಕ್ಟರೇಟ್ ಆಫ್ ಅಡಲ್ಟ್ ಎಜುಕೇಷನ್, ನ್ಯೂ ಡೆಲ್ಲಿ.

ಪ್ರೋಬ್, (೧೯೯೯), ಪಬ್ಲಿಕ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆನ್ ಬೇಸಿಕೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ (ಟೀಮ್), ಆಕ್ಸ್‌ಫರ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಪ್ರೆಸ್, ನ್ಯೂ ಡೆಲ್ಲಿ.

ಸೆನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, (೧೯೯೧), ಸೀರಿಸ್ ೧೧, ಕರ್ನಾಟಕ ಪಾರ್ಟ್ ಬಿ (೧) ಪ್ರೈಮರಿ ಸೆನ್ಸಸ್ ಅಬ್‌ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್, ಜನರಲ್ ಪಾಲುಲೇಷನ್, ಡೈರೆಕ್ಟರೇಟ್ ಆಫ್ ಸೆನ್ಸಸ್ ಆಪರೇಶನ್, ಬೆಂಗಲೂರು.

ಸೆನ್ಸ್‌ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, (೨೦೦೧), ಪ್ರೈಮರಿ ಸೆನ್ಸಸ್ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ ಕರ್ನಾಟಕ, ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಜನರಲ್ ಪಾಪುಲೇಶನ್ ಡೈರೆಕ್ಟರೇಟ್ ಆಫ್ ಸೆನ್ಸಸ್ ಆಪರೇಶನ್, ಬೆಂಗಳೂರು.

ಕೋಷ್ಟಕ .೧೨ – ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಸಾಕ್ಷರತೆ : ೧೯೯೧

ಜಿಲ್ಲೆಗಳು

ಸಾಕ್ಷರತಾ ಪ್ರಮಾಣ

ಪ್ರದೇಶ

ಒಟ್ಟು

ಪುರುಷರು

ಮಹಿಳೆಯರು

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಒಟ್ಟು

36.01

47.95

23.57

ಗ್ರಾಮೀಣ

32.57

44.57

28.11

ನಗರ

55.08

66.34

43.83

ಬೆಂಗಳೂರು ಒಟ್ಟು

62.02

71.64

51.53

ಗ್ರಾಮೀಣ

38.72

50.04

26.70

ನಗರ

70.34

79.22

60.56

ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಂತರ ಒಟ್ಟು

37.57

49.24

25.03

ಗ್ರಾಮೀಣ

35.24

46.90

22.72

ನಗರ

58.62

70.37

45.95

ಬೆಳಗಾಂ ಒಟ್ಟು

33.98

48.42

19.18

ಗ್ರಾಮೀಣ

29.84

44.54

14.82

ನಗರ

48.83

62.23

34.93

ಬಳ್ಳಾರಿ ಒಟ್ಟು

33.98

48.42

19.18

ಗ್ರಾಮೀಣ

29.84

44.54

14.82

ನಗರ

48.83

62.23

34.93

ಬೀದರ್ ಒಟ್ಟು

29.18

42.77

14.89

ಗ್ರಾಮೀಣ

27.59

41.00

13.61

ನಗರ

55.57

70.25

37.87

ಬಿಜಾಪುರ ಒಟ್ಟು

44.29

58.81

29.13

ಗ್ರಾಮೀಣ

41.80

56.29

26.69

ನಗರ

59.48

74.11

44.10

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಒಟ್ಟು

39.89

49.37

30.08

ಗ್ರಾಮೀಣ

37.39

46.83

27.69

ನಗರ

70.83

79.93.

60.84

ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಒಟ್ಟು

38.74

51.98

24.73

ಗ್ರಾಮೀಣ

35.27

48.70

21.17

ನಗರ

60.12

71.70

47.29

ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಒಟ್ಟು

60.18

68.95

51.40

ಗ್ರಾಮೀಣ

59.25

68.09

50.42

ನಗರ

67.57

75.55

59.31

ಧಾರವಾಡ ಒಟ್ಟು

46.92

62.50

30.13

ಗ್ರಾಮೀಣ

43.59

59.65

26.22

ನಗರ

60.13

73.90

45.50

ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಒಟ್ಟು

21.64

33.30

09.37

ಗ್ರಾಮೀಣ

18.68

29.94

06.84

ನಗರ

44.76

59.36

29.24

ಹಾಸನ ಒಟ್ಟು

40.12

52.72

27.37

ಗ್ರಾಮೀಣ

36.08

48.97

23.20

ನಗರ

73.84

82.28

64.34

ಕೊಡಗು ಒಟ್ಟು

25.47

29.27

21.48

ಗ್ರಾಮೀಣ

23.95

27.69

19.99

ನಗರ

65.15

74.43

57.01

ಕೋಲಾರ ಒಟ್ಟು

31.41

43.65

18.69

ಗ್ರಾಮೀಣ

29.64

41.94

16.92

ನಗರ

54.69

65.66

42.72

ಮಂಡ್ಯ ಒಟ್ಟು

37.55

47.86

26.69

ಗ್ರಾಮೀಣ

33.27

43.59

22.52

ನಗರ

53.78

63.75

42.91

ಮೈಸೂರು ಒಟ್ಟು

31.51

40.23

22.50

ಗ್ರಾಮೀಣ

24.11

32.40

15.56

ನಗರ

53.87

63.80

43.55

ರಾಯಚೂರು ಒಟ್ಟು

17.27

27.91

06.47

ಗ್ರಾಮೀಣ

15.85

26.21

05.37

ನಗರ

30.67

43.77

17.04

ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಒಟ್ಟು

43.45

55.40

30.87

ಗ್ರಾಮೀಣ

39,58

51.92

26.65

ನಗರ

68.21

77.26

58.37

ತುಮಕೂರು ಒಟ್ಟು

43.82

56.46

30.47

ಗ್ರಾಮೀಣ

41.58

54.51

28.00

ನಗರ

62:02

71.92

51.08

ಉತ್ತರಕನ್ನಡ ಒಟ್ಟು

35.09

45.72

23.76

ಗ್ರಾಮೀಣ

31.85

42.22

20.89

ನಗರ

61.37

73.28

47.93

ಮೂಲ: ಸೆನ್ಸಸ್ ೧೯೯೧ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧ್ಯಯನ ೨೦೦೫

ಕೋಷ್ಟಕ .೧೩ – ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಸಾಕ್ಷರತೆ : ೧೯೯೧

ಜಿಲ್ಲೆಗಳು

ಸಾಕ್ಷರತಾ ಪ್ರಮಾಣ

ಪ್ರದೇಶ

ಒಟ್ಟು

ಪುರುಷರು

ಮಹಿಳೆಯರು

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಒಟ್ಟು

38.06

49.69

25.95

ಗ್ರಾಮೀಣ

3i.42

43,21

19.23

ನಗರ

59.18

70.05

47.64

ಬೆಂಗಳೂರು ಒಟ್ಟು

57.28

67.00

46.84

ಗ್ರಾಮೀಣ

39.22

51.11

26.48

ನಗರ

63.19

72.19

53.31

ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಂತರ ಒಟ್ಟು

35.58

47.67

22.83

ಗ್ರಾಮೀಣ

33.60

45.78

20.80

ನಗರ

49.73

61.10

37.53

ಬೆಳಗಾಂ ಒಟ್ಟು

41.38

56.56

25.80

ಗ್ರಾಮೀಣ

36.75

52.16

20.91

ನಗರ

50.33

73.74

44.69

ಬಳ್ಳಾರಿ ಒಟ್ಟು

29.70

42.02

17.20

ಗ್ರಾಮೀಣ

24.24

36.04

12.35

ನಗರ

47.22

61.00

32.97

ಬೀದರ್ ಒಟ್ಟು

34.09

46.12

21.36

ಗ್ರಾಮೀಣ

30.42

42.35

17.93

ನಗರ

59.50

71.26

46.18

ಬಿಜಾಪುರ ಒಟ್ಟು

43.22

57.98

28.16

ಗ್ರಾಮೀಣ

40.7 i

55.44

25.73

ನಗರ

54.75

69.58

39.43

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಒಟ್ಟು

35.17

45.36

24.60

ಗ್ರಾಮೀಣ

32.33

42.55

21.79

ನಗರ

59.11

68.37

48.99

ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಒಟ್ಟು

36.43

48.69

23.35

ಗ್ರಾಮೀಣ

31.96

44.39

18.78

ನಗರ

57.42

68.57

45.19

ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಒಟ್ಟು

56.05

64.82

47.19

ಗ್ರಾಮೀಣ

52.27

61.02

43.42

ನಗರ

70.72

79.55

61.81

ಧಾರವಾಡ ಒಟ್ಟು

40.64

53.68

26.92

ಗ್ರಾಮೀಣ

33.i7

46.36

19.20

ನಗರ

58.24

71.07

44.93

ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಒಟ್ಟು

25.22

37.05

12.80

ಗ್ರಾಮೀಣ

19.69

30.68

08.27

ನಗರ

50.26

65.08

33.94

ಹಾಸನ ಒಟ್ಟು

35.05

46.54

23.47

ಗ್ರಾಮೀಣ

31.71

43.36

20.07

ನಗರ

59.47

68.93

49.30

ಕೊಡಗು ಒಟ್ಟು

45.74

55.40

35.96

ಗ್ರಾಮೀಣ

43.01

52.86

33.05

ನಗರ

64.58

72.89

56.14

ಕೋಲಾರ ಒಟ್ಟು

37.02

48.62

25.22

ಗ್ರಾಮೀಣ

28.40

40.60

15.96

ನಗರ

70.32

79.69

60.83

ಮಂಡ್ಯ ಒಟ್ಟು

39.08

49.92

27.82

ಗ್ರಾಮೀಣ

35.-65

46.76

24.22

ನಗರ

56.89

65.96

47.05

ಮೈಸೂರು ಒಟ್ಟು

34.98

44.06

25.42

ಗ್ರಾಮೀಣ

28.80

37.61

19.58

ನಗರ

59.39

69.19

48.02

ರಾಯಚೂರು ಒಟ್ಟು

21.25

31.87

10.61

ಗ್ರಾಮೀಣ

16.91

27.04

06.81

ನಗರ

40.22

52.72

27.44

ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಒಟ್ಟು

36.86

48.09

24.99

ಗ್ರಾಮೀಣ

31.56

43.04

19.47

ನಗರ

61.57

71.45

50.99

ತುಮಕೂರು ಒಟ್ಟು

36.99

48.79

24.56

ಗ್ರಾಮೀಣ

34.42

46.36

21.94

ನಗರ

58.10

68.12

46.87

ಉತ್ತರಕನ್ನಡ ಒಟ್ಟು

50.18

61.40

38.66

ಗ್ರಾಮೀಣ

43.64

55.19

31.71

ನಗರ

67.66

78.19

57.01

ಮೂಲ: ಸೆನ್ಸಸ್ ೧೯೯೧ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧ್ಯಯನ ೨೦೦೫

ಕೋಷ್ಟಕ .೧೪ – ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಸಾಕ್ಷರತೆ : ೨೦೦೧

ಜಿಲ್ಲೆಗಳು

ಸಾಕ್ಷರತಾ ಪ್ರಮಾಣ

ಪ್ರದೇಶ

ಒಟ್ಟು

ಪುರುಷರು

ಮಹಿಳೆಯರು

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಒಟ್ಟು

52.9

63.8

41.7

ಗ್ರಾಮೀಣ

47.3

58.7

35.6

ನಗರ

69.3

78.3

59.9

ಬೆಳಗಾಂ ಒಟ್ಟು

55.6

69.3

41.6

ಗ್ರಾಮೀಣ

51.6

65.9

37.1

ನಗರ

70.8

82.6

58.9

ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಒಟ್ಟು

42.4

56.6

28.7

ಗ್ರಾಮೀಣ

38.4

52.9

24.5

ನಗರ

55.7

68.7

43.0

ಬಿಜಾಪುರ ಒಟ್ಟು

47.2

61.7

31.9

ಗ್ರಾಮೀಣ

43.8

58.8

28.3

ನಗರ

63.7

76.2

50.4

ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಒಟ್ಟು

39.0

50.7

27.0

ಗ್ರಾಮೀಣ

33.5

44.9

21.9

ನಗರ

59.5

71.4

46.7

ಬೀದರ್ ಒಟ್ಟು

52.4

63.8

40.2

ಗ್ರಾಮೀಣ

49.9

61.5

37.6

ನಗರ

68.0

78.3

56.9

ರಾಯಚೂರು ಒಟ್ಟು

38.8

51.4

26.1

ಗ್ರಾಮೀಣ

33.3

46.1

20.6

ನಗರ

57.4

69.3

45.2

ಕೊಪ್ಪಳ ಒಟ್ಟು

38.8

52.0

25.6

ಗ್ರಾಮೀಣ

36.1

49.5

22.7

ನಗರ

54.4

66.6

42.4

ಗದಗ ಒಟ್ಟು

48.4

62.7

33.7

ಗ್ರಾಮೀಣ

44.0

58.6

29.0

ನಗರ

60.8

74.4

46.8

ಧಾರವಾಡ ಒಟ್ಟು

61.2

72.8

49.3

ಗ್ರಾಮೀಣ

45.4

59.1

31.3

ನಗರ

71.9

82.1

61.4

ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಒಟ್ಟು

65.5

75.2

55.5

ಗ್ರಾಮೀಣ

60.5

71.0

49.9

ನಗರ

76.4

84.7

68.0

ಹಾವೇರಿ ಒಟ್ಟು

50.3

62.8

36.9

ಗ್ರಾಮೀಣ

47.7

60.5

34.0

ನಗರ

67.0

– 77.7

55.7

ಬಳ್ಳಾರಿ ಒಟ್ಟು

42.3

55.5

29.0

ಗ್ರಾಮೀಣ

36.9

50.4

23.4

ನಗರ

55.8

68.0

43.4

ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಒಟ್ಟು

52.8

64.0

40.9

ಗ್ರಾಮೀಣ

50.1

61.7

38.0

ನಗರ

70.9

80.1

61.2

ದಾವಣಗೆರೆ ಒಟ್ಟು

50.0

61.2

38.2

ಗ್ರಾಮೀಣ

46.6

58.3

34.6

ನಗರ

65.5

74.7

55.5

ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಒಟ್ಟು

56.8

66.9

46.4

ಗ್ರಾಮೀಣ

52.2

63.0

41.1

ನಗರ

69.5

77.9

60.9

ಉಡುಪಿ ಒಟ್ಟು

70.1

77.7

62.8

ಗ್ರಾಮೀಣ

68.3

75.9

61.0

ನಗರ

79.1

86.3

71.9

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಒಟ್ಟು

54.6

64.4

44.8

ಗ್ರಾಮೀಣ

52.3

62.4

42.3

ನಗರ

69.8

77.9

61.5

ತುಮಕೂರು ಒಟ್ಟು

54.3

64.9

43.4

ಗ್ರಾಮೀಣ

52.0

62.9

40.7

ನಗರ

69.7

77.7

61.2

ಕೋಲಾರ ಒಟ್ಟು

53.0

63.7

42.1

ಗ್ರಾಮೀಣ

46.5

58.1

34.6

ನಗರ

78.1

85.6

70.6

ಬೆಂಗಳೂರು ಒಟ್ಟು

70.2

78.1

62.0

ಗ್ರಾಮೀಣ

59.0

68.9

48.8

ನಗರ

73.5

80.8

65.9

ಬೆಂಗಳೂರು (ಗ್ರಾಮಾಂತರ) ಒಟ್ಟು

55.3

65.8

44.6

ಗ್ರಾಮೀಣ

53.9

64.5

43.0

ನಗರ

64.0

73.3

54.2

ಮಂಡ್ಯ ಒಟ್ಟು

55.9

65.6

46.3

ಗ್ರಾಮೀಣ

53.0

63.0

43.1

ನಗರ

71.2

79.0

63.2

ಹಾಸನ ಒಟ್ಟು

53.6

64.2

43.1

ಗ್ರಾಮೀಣ

51.1

61.9

40.5

ನಗರ

72.4

81.1

63.5

ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಒಟ್ಟು

66.1

73.9

58.4

ಗ್ರಾಮೀಣ

61.9

70.0

53.9

ನಗರ

78.8

85.9

71.8

ಕೊಡಗು ಒಟ್ಟು

64.9

73.5

56.6

ಗ್ರಾಮೀಣ

63.3

72.1

54.7

ನಗರ

77.2

83.3

70.8

ಮೈಸೂರು ಒಟ್ಟು

54.0

62.2

45.5

ಗ್ರಾಮೀಣ

47.1

55.5

38.4

ನಗರ

73.7

81.0

66.1

ಚಾಮರಾಜನಗರ ಒಟ್ಟು

49.9

57.3

42.2

ಗ್ರಾಮೀಣ

47.4

54.8

39.6

ನಗರ

67.3

74.1

60.1

ಮೂಲ: ಸೆನ್ಸಸ್ ೧೯೯೧ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧ್ಯಯನ ೨೦೦೫

ಕೋಷ್ಟಕ .೧೫ – ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಸಾಕ್ಷರತೆ : ೨೦೦೧

ಜಿಲ್ಲೆಗಳು

ಸಾಕ್ಷರತಾ ಪ್ರಮಾಣ

ಪ್ರದೇಶ

ಒಟ್ಟು

ಪುರುಷರು

ಮಹಿಳೆಯರು

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಒಟ್ಟು

48.3

59.7

36.6

ಗ್ರಾಮೀಣ

45.3

56.9

33.3

ನಗರ

64.6

74.4

54.3

ಬೆಳಗಾಂ ಒಟ್ಟು

43.7

57.8

29.5

ಗ್ರಾಮೀಣ

40.9

55.1

26.5

ನಗರ

62.8

75.9

49.5

ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಒಟ್ಟು

42.9

57.3

28.5

ಗ್ರಾಮೀಣ

40.9

55.4

26.5

ನಗರ

56.4

70.5

42.5

ಬಿಜಾಪುರ ಒಟ್ಟು

46.2

59.7

31.9

ಗ್ರಾಮೀಣ

43.5

56.9

29.2

ನಗರ

68.2

82.4

53.4

ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಒಟ್ಟು

32.4

43.8

20.8

ಗ್ರಾಮೀಣ

29.4

40.7

18.0

ನಗರ

52.2

64.7

39,2

ಬೀದರ್ ಒಟ್ಟು

48.7

61.i

35.6

ಗ್ರಾಮೀಣ

47.5

60.0

34.4

ನಗರ

65.0

76.5

52.6

ರಾಯಚೂರು ಒಟ್ಟು

29.0

41.1

16.9

ಗ್ರಾಮೀಣ

27.8

39.9

15.7

ನಗರ

41.8

53.0

30.1

ಕೊಪ್ಪಳ ಒಟ್ಟು

42.1

57.5

26.5

ಗ್ರಾಮೀಣ

41.1

56.7

25.3

ನಗರ

55.1

68.3

41.8

ಗದಗ ಒಟ್ಟು

57.7

72.9

42.1

ಗ್ರಾಮೀಣ

55.6

71.0

39.6

ನಗರ

69.2

82.7

55.1

ಧಾರವಾಡ ಒಟ್ಟು

54.5

66.3

42.0

ಗ್ರಾಮೀಣ

47.7

60.2

34.4

ನಗರ

65.6

76.4

54.4

ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಒಟ್ಟು

62.7

71.8

53.6

ಗ್ರಾಮೀಣ

60.2

69.4

5!.0

ನಗರ

72.8

81.1

64.2

ಹಾವೇರಿ ಒಟ್ಟು

58.7

71.3

45.2

ಗ್ರಾಮೀಣ

57.6

70.5

43.9

ನಗರ

69.4

79.9

.. 58.2

ಬಳ್ಳಾರಿ ಒಟ್ಟು

41.i

53.4

28.8

ಗ್ರಾಮೀಣ

37.9

50.5

25.1

ನಗರ

51.7

62.8

40.7

ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಒಟ್ಟು

53.9

65.8

41.5

ಗ್ರಾಮೀಣ

51.6

63.7

38.9

ನಗರ

71.9

81.3

61.9

ದಾವಣಗೆರೆ ಒಟ್ಟು

54.1

64.8

43.0

ಗ್ರಾಮೀಣ

52.2

63.2

40.7

ನಗರ

64.2

72.8

55.0

ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಒಟ್ಟು

62.1

7

[.4

52.5

ಗ್ರಾಮೀಣ

57.7

67.6

47.6

ನಗರ

77.1

84.5

69.4

ಉಡುಪಿ ಒಟ್ಟು

69.6

76.7

62.8

ಗ್ರಾಮೀಣ

68.0

75.3

61.0

ನಗರ

79.3

85.0

73.8

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಒಟ್ಟು

58.8

68.2

49.4

ಗ್ರಾಮೀಣ

56.9

66.4

47.4

ನಗರ

17.5

84.5

69.8

ತುಮಕೂರು ಒಟ್ಟು

59.1

70.3

48.7

ಗ್ರಾಮೀಣ

57.7

68.6

46.4

ನಗರ

73.9

81.8

65.5

ಕೋಲಾರ ಒಟ್ಟು

47.8

59.1

36.2

ಗ್ರಾಮೀಣ

46.1

57.5

34.4

ನಗರ

68.2

77.8

58.3

ಬೆಂಗಳೂರು ಒಟ್ಟು

72.8

80.1

64.8

ಗ್ರಾಮೀಣ

58.4

67.0

49:3

ನಗರ

76.6

83.4

68.9

ಬೆಂಗಳೂರು (ಗ್ರಾಮಾಂತರ) ಒಟ್ಟು

56,2

65.9

46.0

ಗ್ರಾಮೀಣ

54.2

63.9

44.1

ನಗರ

70.9

80.5.

60.5

ಮಂಡ್ಯ ಒಟ್ಟು

54.6

63.7

45.4

ಗ್ರಾಮೀಣ

50.8

60.2

40.9

ನಗರ

68.6

76.6

61.0

ಹಾಸನ ಒಟ್ಟು

56.4

67.3

45.6

ಗ್ರಾಮೀಣ

54.0

65.0

43.0

ನಗರ

82.7

90.2

74.2

ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಒಟ್ಟು

72.9

80.2

65.7

ಗ್ರಾಮೀಣ

71.7

79.3

64.2

ನಗರ

80.7

85.4

75..5

ಕೊಡಗು ಒಟ್ಟು

40.4

46.1

34.6

ಗ್ರಾಮೀಣ

39.3

45.0

33.5

ನಗರ

78.9

82.6

74.9

ಮೈಸೂರು ಒಟ್ಟು

46.4

55.1

37.5

ಗ್ರಾಮೀಣ

41.9

50.8

32.9

ನಗರ

67.0

75.3

58.6

ಚಾಮರಾಜನಗರ ಒಟ್ಟು

41.5

50.2

32.8

ಗ್ರಾಮೀಣ

37.2

45.6

28.6

ನಗರ

58.7

68.8

48.7

ಮೂಲ: ಸೆನ್ಸಸ್ ೧೯೯೧ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧ್ಯಯನ ೨೦೦೫