೧. ಡಾ. ಭೋಜರಾಜ ಪಾಟೀಲ
ಪ್ರವಾಚಕರು, ಮಹಾಂತಸ್ವಾಮಿ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ, ಹಂಸಭಾವಿ

೨. ಡಾ. ಬಸವಲಿಂಗ ಸೊಪ್ಪಿಮಠ
ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಾಪಕರು. ಎಲ್.ವಿ.ಡಿ. ಕಾಲೇಜು, ರಾಯಚೂರು

೩. ಶ್ರೀ ಎನ್. ಕೆ. ರಾಮಚಂದ್ರ ನಂದಗಾವಿ
ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಾಪಕರು, ಬಿ.ಎ. ಎಸ್.ಎಸ್. ಮಹಿಳಾ ಕಾಲೇಜು, ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರ

೪. ಡಾ. ದೇವೇಂದ್ರಕುಮಾರ ಹಕಾರಿ
ಪ್ರವಾಚಕರು, ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠ, ಕ.ವಿ.ವಿ. ಧಾರವಾಡ

೫. ಡಾ. ಎಂ. ಎಂ. ಪಡಶೆಟ್ಟಿ
ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಾಪಕರು, ಪೋರವಾಲ ಕಾಲೇಜು, ಸಿಂದಗಿ

೬. ಡಾ. ರಾಮ ಇಟ್ಟಣ್ಣವರ
ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಾಪಕರು, ಆರ್ಟ್ಸ, ಕಾಮರ್ಸ್ ಕಾಲೇಜು, ಬೀಳಗಿ

೭. ಶ್ರೀ ಹ. ಕ. ರಾಜೇಗೌಡ
ಸಂಶೋಧಕರು, ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಯನ ಸಂಸ್ಥೆ, ಮಾನಸ ಗಂಗೋತ್ರಿ, ಮೈಸೂರು

೮. ಡಾ. ಅರ್ವಿಯಸ್ ಸುಂದರಂ
ತೆಲಗು ಪ್ರವಾಚಕರು, ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಯನ ಸಂಸ್ಥೆ, ಮಾನಸ ಗಂಗೋತ್ರಿ, ಮೈಸೂರು

೯. ಡಾ. ಎಂ. ಬಿ. ನೇಗಿನಹಾಳ
ಕನ್ನಡ ಪ್ರವಾಚಕರು, ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಕೇಂದ್ರ, ಬೆಳಗಾಂವ ಆವರಣ, ಬೆಳಗಾಂವ