Categories
ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ 2015 ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜ್ಞಾನ

ಎ.ಎಸ್. ಕಿರಣ್ಕುಮಾರ್

ಇಸ್ರೋ ವಿಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿದ್ದು ಎ.ಎಸ್. ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ವಿಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿ ದೇಶವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ಥುತ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಇಸ್ರೋ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಇವರ ಕಾರ್ಯಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋ ಸ್ಯಾಟ್ ಎಂಬ ಉಪಗ್ರಹವೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಹತ್ತು ಹಲವು ಆರೋಗ್ಯ, ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಬಂಧಿ ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಉಡಾಯಿಸುವಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೋ ಸಫಲವಾಗಿದೆ. MOM ಮಿಷನ್ ನೊಂದಿಗೂ ಕಿರಣಕುಮಾರ್ ಅವರ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.