೧.      ಡಾ. ಹಿ.ಚಿ. ಬೋರಲಿಂಗಯ್ಯ, ೨೦೦೧, ಉಜ್ಜನಿ ಚೌಡಮ್ಮ, ಪ್ರ: ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ಬೆಂಗಳೂರು.

೨.      ಡಾ. ಜೀ.ಶಂ. ಪರಮಶಿವಯ್ಯ, ೧೯೮೯, ಕರ್ನಾಟಕ ಜಾನಪದ, ಪ್ರ: ಕರ್ನಾಟಕ ಜಾನಪದ ಮತ್ತು ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಕಾಡೆಮಿ. ಬೆಂಗಳೂರು.

೩.      ಶ್ರೀ. ಎಸ್.ಎಸ್. ಹಿರೇಮಠ, ೧೯೯೨, ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪರಂಪರೆ ಭಾಗ-೧, ಪ್ರ: ಸಮತಾ ಪ್ರಕಾಶನ, ಹರಪನಹಳ್ಳಿ.

೪.      ಶ್ರೀ. ಎಸ್.ಎಸ್. ಹಿರೇಮಠ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪರಂಪರೆ ಭಾಗ-೨, ಜಾತ್ರೆಗಳು, ಪ್ರ: ಸಮತಾ ಪ್ರಕಾಶನ, ಹರಪನಹಳ್ಳಿ.

೫.      ಡಾ. ಹಿ.ಚಿ. ಬೋರಲಿಂಗಯ್ಯ, ೧೯೯೫, ಕಾಡು-ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಮತ್ತು ಜಾನಪದ, ಪ್ರ: ಅಕ್ಷರ ಪ್ರಕಾಶನ, ಸಾಗರ.

೬.      ಡಾ. ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಬಿಳಿಮಲೆ, ೧೯೯೬, ಕೂಡುಕಟ್ಟು, ಪ್ರ: ಆನಂದಕಂದ ಗ್ರಂಥಮಾಲೆ, ಮಲ್ಲಾಡಿಹಳ್ಳಿ.

೭.      ಶ್ರೀ ಚೆನ್ನಬಸಪ್ಪ, ಗೊ.ರು (ಸಂ), ಗ್ರಾಮಜ್ಯೋತಿ, ೧೯೭೯, ಪ್ರ: ಕೆ.ಆರ್. ಲಿಂಗಪ್ಪ ಅಭಿನಂದನಾ ಸಮಿತಿ, ಬೆಂಗಳೂರು.

೮.      ಡಾ. ಸಿದ್ದಲಿಂಗಯ್ಯ, ೧೯೯೭, ಗ್ರಾಮದೇವತೆಗಳು, ಪ್ರ: ಮೂಲ ಭಾರತಿ ಪ್ರಕಾಶನ, ಬೆಂಗಳೂರು.

೯.      ಪ್ರೊ. ಡಿ. ಲಿಂಗಯ್ಯ, ಗ್ರಾಮದೇವತೆಗಳು

೧೦.    ಡಾ. ಬಿ.ಪಿ. ಪಾಟೀಲ, ೧೯೯೯, ಗ್ರಾಮದೇವತೆಗಳು, ಪ್ರ: ಪ್ರಸಾರಾಂಗ, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯಾಲಯ, ಧಾರವಾಡ.

೧೧.    ಶ್ರೀ ಎಚ್.ವಿ. ನಾಗೇಶ್, ೧೯೮೧, ಗ್ರಾಮ ವ್ಯಾಸಂಗ, ಪ್ರ: ಚಂದ್ರನಾಥ ಪ್ರಕಾಶನ, ಧಾರವಾಡ.

೧೨.    ಡಾ. ದೇ. ಜವರೇಗೌಡ, ೨೦೦೧. ಜಾನಪದ ಅಧ್ಯಯನ, ಪ್ರ: ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ಬೆಂಗಳೂರು.

೧೩.    ಡಾ. ಎಚ್.ಜೆ. ಲಕ್ಕಪ್ಪಗೌಡ, ಪ್ರ.ಸಂ., ೧೯೯೭, ಜಾನಪದ ಕೈಪಿಡಿ, ಪ್ರ: ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ಬೆಂಗಳೂರು.

೧೪.    ಡಾ. ಎಂ.ಬಿ. ಕೊಟ್ರಶೆಟ್ಟಿ, ೧೯೯೦, ಜಾನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ ದರ್ಶನ ಭಾಗ-೮, ಪ್ರ: ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠ, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಧಾರವಾಡ.

೧೫.    ಪ್ರೊ. ಡಿ.ಕೆ. ರಾಜೇಂದ್ರ, ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಿನ ನಂಬಿಕೆಗಳು.

೧೬.    ಬಾಲಗೋಪಾಲ್, ಅನುವಾದ : ಎಚ್.ಎಸ್. ಶ್ರೀಮತಿ, ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾರತ ಚರಿತ್ರೆ, ಪು: ಬೆಳ್ಳಿ ಚುಕ್ಕಿ ಟ್ರಸ್ಟ್, ಮೈಸೂರು.

೧೭.    ಪ್ರೊ. ಎಸ್.ಕೆ. ರಾಮಚಂದ್ರರಾವ್, ೧೯೮೦, ಭಾರತದ ದೇವಾಲಯ ನೆಲೆ ಹಿನ್ನಲೆ, ಪ್ರ: ಐ.ಬಿ.ಎಚ್, ಪ್ರಕಾಶನ, ಬೆಂಗಳೂರು.

೧೮.    ಪ್ರೊ. ಎಸ್.ಕೆ. ರಾಮಚಂದ್ರರಾವ್, ೧೯೮೧, ಭಾರತೀಯ ದೇವಾಲಯಗಳ ಜಾನಪದ ಮೂಲ, ಪ್ರ: ಐ.ಬಿ.ಎಚ್. ಪ್ರಕಾಶನ, ಬೆಂಗಳೂರು.

೧೯.    ಡಾ. ಹಿ,ಚಿ. ಬೋರಲಿಂಗಯ್ಯ, ೨೦೦೦, ಬುಡಕಟ್ಟು ದೈವಾರಾಧನೆ, ಪ್ರ : ಪ್ರಸಾರಾಂಗ, ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಹಂಪಿ, ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ ೫೮೩ ೨೭೬.

೨೦.    ಡಾ. ಎಚ್.ಜೆ. ಲಕ್ಕಪ್ಪಗೌಡ, ೧೯೮೧, ಮಲೆನಾಡು ಜಾನಪದ, ಪ್ರ: ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ, ಕನ್ನಡ ವಿಭಾಗ, ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಕೇಂದ್ರ, ಬಿ.ಆರ್, ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್, ಶಿವಮೊಗ್ಗ.

೨೧.    ಶ್ರೀ ಹ.ಕ. ರಾಜೇಗೌಡ, ಡಾ. ಜಿ.ಶಂ.ಪ. ೧೯೮೬, ಮುತ್ತ ತುಂಬೆವು ಕಣಜಕೆ, ಡಾ. ಸಿ.ಪಿ. ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್, ಪ್ರ: ಎಂ.ಎಲ್. ಶ್ರೀಕಂಠೇಗೌಡ ಸಂಸ್ಮರಣ ಸಮಿತಿ, ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಯನ ಸಂಸ್ಥೆ, ಮೈಸೂರು.

೨೨.    ಡಾ. ಜಿ.ವಿ. ದಾಸೇಗೌಡ, ೨೦೦೦, ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜಾತ್ರೆಗಳು, ಪ್ರ: ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ಬೆಂಗಳೂರು.

೨೩.    ಡಾ. ಎಚ್, ವಿಶ್ವನಾಥ, ೧೯೯೬, ಸಕಲೇಶಪುರದ ಸ್ಥಳನಾಮಗಳು, ಪ್ರ: ದೇವಿ ಪ್ರಕಾಶನ, ಮೈಸೂರು.

೨೪.    ಡಾ. ದೇ.ಜ,ಗೌ. ಹ.ಕ. ರಾಜೇಗೌಡ, ೧೯೯೪, ಸಿರಿಯೊಡಲು, ಪ್ರ: ಸ್ವಾಗತ ಸಮಿತಿ, ೬೩ನೆಯ ಅಖಿಲ ಭಾರತದ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ, ಮಂಡ್ಯ.