ಕ್ರ.ಸಂ.  ಹೆಸರು  ಹುದ್ದೆ ವಯಸ್ಸು        ಊರು

೦೧.       ನಾಗೇಶ್ S/O ಪುಟ್ಟಣಯ್ಯ           ಅಧ್ಯಕ್ಷರು           ೫೦ ಅರಕೆರೆ

೦೨.       ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿಗೌಡ ಎ.ಎಸ್.            ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು      ೬೫        ಅರಕೆರೆ

೦೩.       ಪಿ. ಅರಕೇಶ್ S/O ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿಗೌಡ          ಖಜಾಂಚಿ            ೩೫        ಅರಕೆರೆ

೦೪.       ಚನ್ನೇಗೌಡ S/O ನಿಂಗಪ್ಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು  ೫೫        ಅರಕೆರೆ

೦೫.       ತಮ್ಮೇಗೌಡ S/O ನಿಂಗೇಗೌಡ        ಸದಸ್ಯರು            ೭೦        ಅರಕೆರೆ

೦೬.       ತಮ್ಮಯ್ಯ S/O ಜೋಗಿಗೌಡ         ಸದಸ್ಯರು            ೪೫        ಅರಕೆರೆ

೦೭.       ಜಯರಾಮು S/O ಗವಿಯಪ್ಪ        ಸದಸ್ಯರು            ೪೦        ಅರಕೆರೆ

೦೮.       ಜಯರಾಮು S/O ಗುಳ್ಳೆ ಕೆಂಪೇಗೌಡ           ಸದಸ್ಯರು            ೪೦        ಅರಕೆರೆ

೦೯.       ದ್ಯಾವರಸಯ್ಯ S/O ದ್ಯಾವೇಗೌಡ   ಸದಸ್ಯರು            ೫೫        ಅರಕೆರೆ

೧೦.       ಸಿದ್ದೇಗೌಡ S/O ಉಳಕೇಗೌಡ        ಸದಸ್ಯರು            ೪೫        ಅರಕೆರೆ

೧೧.       ರಾಮೇಗೌಡ S/O ಮಲ್ಲೇಗೌಡ      ಸದಸ್ಯರು            ೮೦        ಅರಕೆರೆ

೧೨.       ಶಿವಣ್ಣ S/O ಸಿದ್ದಪ್ಪ      ಸದಸ್ಯರು            ೫೦        ಅರಕೆರೆ

೧೩.       ಮರೀಗೌಡ S/O ಸುಬ್ರಮಣ್ಯ         ಸದಸ್ಯರು            ೪೫        ಅರಕೆರೆ

೧೪.       ತಮ್ಮಯ್ಯ S/O ಚನ್ನಪ್ಪ  ಸದಸ್ಯರು            ೬೦        ಅರಕೆರೆ

೧೫.       ಆನಂದ S/O ಪ. ಮರೀಗೌಡ           ಸದಸ್ಯರು            ೪೫        ಅರಕೆರೆ

೧೬.       ರಂಗನಾಥ S/O ಕರಿಘಟ್ಟಗೌಡ        ಸದಸ್ಯರು            ೫೦        ಅರಕೆರೆ

 

ಅಧ್ಯಕ್ಷರು           ಖಜಾಂಚಿ            ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ

ನಾಗೇಶ್ ಪಿ.ಅರಕೇಶ್         ಚನ್ನೇಗೌಡ

 

ಶ್ರೀ ಬಿಸಿಲು ಮಾರಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಮಿತಿ

ಅರಕೆರೆ, ಮಂಡ್ಯಜಿಲ್ಲೆ