ಪ್ರಧಾನ ಸಂಪಾದಕರು

ಡಾ.ವಿಜಯ್ ಪೂಣಚ್ಚ ತಂಬಂಡ,
ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಚರಿತ್ರೆ ವಿಭಾಗ,
ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾಲಯ,
ಹಂಪಿ, ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ

 

ಸಂಪಾದಕರು
ಡಾ.ಕೆ.ಮೋಹನ್‌ಕೃಷ್ಣ ರೈ,
ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಚರಿತ್ರೆ ವಿಭಾಗ,
ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ,
ಹಂಪಿ, ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ

 

ಲೇಖಕರು
೧. ಡಾ.ಬಾರ್ಕೂರು ಉದಯ,
ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಇತಿಹಾಸ ವಿಭಾಗ,
ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ,
ಮಂಗಳೂರು

೨. ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಜೈಕುಮಾರ್,
ಕೇರಾಫ್, ಹೆಚ್.ಎಲ್.ಶಿವರಾಮು,
ಭೂತನ ಹೊಸೂರು, ಸುಣಗನಹಳ್ಳಿ ಅಂಚೆ,
ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ

೩. ಡಾ.ಎಸ್.ಎ.ಬಾರಿ,
ಕುಲಪತಿಗಳು, ಕುವೆಂಪು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ,
ಜ್ಞಾನ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ, ಶಂಕರ ಘಟ್ಟ,
ಶಿವಮೊಗ್ಗ

೪. ಡಾ.ಜಿ.ಸರ್ವಮಂಗಳ,
ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು,
ಚರಿತ್ರೆ ಮತ್ತು ಪುರಾತತ್ವ ವಿಭಾಗ,
ಜ್ಞಾನ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ, ಶಂಕರಘಟ್ಟ,
ಶಿವಮೊಗ್ಗ

೫. ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಮಿತ್ರಾ ವಿ.ಭಟ್,
ಸಂವಿಧಾ, ಎನ್.ಆರ್.ಪುರ ರಸ್ತೆ,
ವಿದ್ಯಾನಗರ,
ಶಿವಮೊಗ್ಗ

 

ಅನುವಾದಕರು
೧. ಪ್ರೊ.ಗೋಪಾಲ್ ಆಶ್ರಿತ್,
ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ವಿಭಾಗ,
ಬಿ.ಆರ್.ಬಿ.ಕಾಲೇಜು,
ರಾಯಚೂರು

೨. ಶ್ರೀ ಎಂ.ಜೈಕುಮಾರ್,
ಎ ೧೧೫/೧, ರಸ್ತೆ ಜಿ.೨,
ಜೀವನಭೀಮಾನಗರ,
ಬೆಂಗಳೂರು

೩. ಪ್ರೊ.ಮಹದೇವ,
ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು, ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ವಿಭಾಗ,
ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ,
ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿ, ಮೈಸೂರು

೪. ಶ್ರೀಮತಿ ಶೋಭಾ ಎಂ. ಕಟ್ಟಿ,
೪ನೆಯ ಎ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ೪ನೆಯ ಬ್ಲಾಕ್,
೧ನೆಯ ಹಂತ, ಎಚ್.ಬಿ.ಆರ್.ಬಡಾವಣೆ,
ಬೆಂಗಳೂರು

೫. ಡಾ. ಗೀತಾ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ,
೧೫೬, ೪ನೆಯ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ,
ಪದ್ಮನಾಭನಗರ,
ಬೆಂಗಳೂರು