ಆಂಗ್ಲಭಾಷೆ

 • Gautam & others-Exporting Indian Health care-EXIM Bank of India-2003. National Medicinal Plants Board -Cultivation Practices of some commercially Important Medicinal Plants -2002.
 • Pruthi J.S.-Spices and condiments-National Book  Trust India 1979.
 • Shetty B.V. & others – Plant Resources of Western Ghats and Lowlands of Dakshina Kannada and Udupi Districts -2002 Pilikula Mangalore.

Journals

 • Agro India-various Issues
 • Ayurmediline -Vol. 1, April 1999 pp 83-91
  Current Science -Vol. 83 No.8 Oct 2002, pp 956-964
  Indian Horticulture-various Issues

Daily

 • The Hindu Business Line-various Issues

ಕನ್ನಡಭಾಷೆ

 • ಡಾ. ನದಿಬೈಲು ಉದಯ ಶಂಕರ -ಮೂಲಿಕೆಗಳ ಮಾಯಾಲೋಕ -ಸಪ್ನ -೨೦೦೧
 • ಡಾ. ವೈಜಯಂತಿಮಾಲಾ-ಔಷಧೀಯ ಗುಣವುಳ್ಳ ಹಿತ್ತಲ ಗಿಡ-ದಿವ್ಯಚಂದ್ರ ಪ್ರಕಾಶನ-೨೦೦೨
 • ಡಾ. ಶೋಭಾ ಜಿ. ಹಿರೇಮಠ -ಕಸದಲ್ಲೂ ಉಂಟು ಔಷಧಿ ನಂಟು-ಪ್ರಸಾರಾಂಗ ರಾಜೀವಗಾಂಧಿ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ವಿ.ವಿ. ೨೦೦೨
 • ಡಾ. ಐ.ಕೆ.ಪಿ. ಶರ್ಮಾ-ಜನತಾ ಸುಲಭ ಗೃಹ ಚಿಕಿತ್ಸೆ -೧೯೭೮
 • ಡಾ. ಮಾಗದಿ ಆರ್. ಗುರುದೇವ-ಕರ್ನಾಟಕ ಔಷಧೀಯ ಸಸ್ಯಗಳು ದಿವ್ಯಚಂದ್ರ -೧೯೯೮

ಮಾಸಿಕಗಳು

 • ಅಡಿಕೆ ಪತ್ರಿಕೆ
 • ಸಿರಿ ಸಮೃದ್ಧಿ
 • ಸುಜಾತ ಪತ್ರಿಕೆ
 • ಸ್ಲೈಸ್‌ಇಂಡಿಯಾ
 • ಐಶ್ವರ್ಯ ಕನ್ನಡನಾಡು

ವೆಬ್ಸೈಟಗಳು
http://www.ccrs.org
http://indianmedicine.nic.in
http://www.unanimedicine.org