ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿರುವ ಮುಖ್ಯ ಆಮದುಗಾರರು

ಜರ್ಮನಿ 1) Homviora Arznel Hadedorn Gmbh Arabellastrasse 5, D-8000, Munchen 81, Germany.

2) Bionorica Arznelmittel Gmbh Postfach 1851, 92308 Neumarkt. Germany.

ಫ್ರಾನ್ಸ್‌ Arkopharma, Laboratories Pharmaceutiques, BP 28, F006511, Carros Cedex France.
ನೆದರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್‌ Biohorma P.O. Box 8080, AA Elburg, The Netherlands.
ಅಮೇರಿಕಾ Boranicals International 2550 EI Presidio Street Logn Beach, CA 90810 USA.
ಜಪಾನು Alpa Phamcentical Ind Co.,Ltd., TSUJI Koraibashi Buildin, 4,7 Koribashi 2 Chome Osaka 541 Japan.