೦೧. ಅನಂತರಾಮಯ್ಯ ಆರ್‌. ಎಲ್‌., ೧೯೮೯, ಮುದ್ದು ಕನ್ನಡ, ನವಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಕಾಶನ ಬೆಂಗಳೂರು

೦೨. ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು, ೨೦೦೫, ಕನ್ನಡ ಪ್ರವೇಶ ಭಾರತಿ, ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು, ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ, ಬೆಂಗಳೂರು

೦೩. ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ, ೧೯೯೫, ಕನ್ನಡ ಕಲಿ ನಲಿ ೧ (ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಯೋಜನೆ), ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೈಪಿಡಿ, ಅಭಿಮಾನಿ ಪ್ರಕಾಶನ, ಬೆಂಗಳೂರು

೦೪. ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು, ೨೦೦೬, ಮಾತನಾಡುವ ಕನ್ನಡ, ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು, ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ, ಬೆಂಗಳೂರು

೦೫. ಕುಮಾರ್‌ ಟಿ. ಎಂ., ೨೦೦೪, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ : ಒಂದು ಚರ್ಚೆ, ಶ್ರೀದೇವಿ ಪ್ರಕಾಶನ, ಬೆಂಗಳೂರು

೦೬. ಗುರುಬಸವೇಗೌಡ ಕೆ. ಎಸ್., ನಮ್ಮನುಡಿ, ಕಾಫಿಪುಸ್ತಕ, ಸಿ. ಐ. ಐ. ಎಲ್., ಮೈಸೂರು

೦೭. ಬಾಲಚಂದ್ರ ಜಯಶೆಟ್ಟಿ, ೨೦೦೫, ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಕನ್ನಡ ವ್ಯಾಕರಣ, ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಪ್ರಕಾಶನ, ಗುಲಬರ್ಗಾ

೦೮. ಬೇದ್ರೆ ಎನ್‌. ಮಂಜುನಾಥ, ೨೦೦೫, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ಪದಸಂಪತ್ತು, ನವಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಕಾಶನ, ಬೆಂಗಳೂರು

೦೯. ಬೇದ್ರೆ ಎನ್‌. ಮಂಜುನಾಥ, ೨೦೦೫, ಆಡಿಕಲಿಯೋಣ ಕನ್ನಡ, ನವಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಕಾಶನ, ಬೆಂಗಳೂರು

೧೦. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಭ., ೧೯೮೫, ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರ ಪದಕೋಶ, ಸಿ. ಐ. ಐ. ಎಲ್‌, ಮೈಸೂರು

೧೧. ಮಹಾಬಲ್ಲೇಶ್ವರ ರಾವ್‌, ೨೦೦೮, ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ, ನವಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಕಾಶನ, ಬೆಂಗಳೂರು

೧೨. ಮಹಾಬಲ್ಲೇಶ್ವರ ರಾವ್‌, ೨೦೦೩, ಓದಬನ್ನಿ, ಒತ್ತಕ್ಷರ ಪದಗಳು, ಶಾಂತ ಪ್ರಕಾಶನ, ಉಡಪಿ

೧೩. ಲಿಂಗದೇವರು ಹಳೆಮನೆ, ೨೦೦೨, ಕನ್ನಡಕಲಿ, ಪ್ರಸಾರಾಂಗ, ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಹಂಪಿ

೧೪. ಲೀಲಾವತಿ ಎಂ. ಎನ್‌., ೧೯೭೩, ನಮ್ಮ ನುಡಿ, ಉಪಾಧ್ಯಾಯರ ಕೈಪಿಡಿ ಸಿ. ಐ. ಐ. ಎಲ್‌. ಮೈಸೂರು

೧೫. Lingadevaru Halemane, 1989, Kanada : A Self Instructional Course, Arpitha Publication, Mysore

೧೬. Lakshmi Narayana Bhatta N. S., 1975, Reading in Kannada, Bangalore University, Bangalore

೧೭. Kikkeri Narayana, 1994, Kannada Speech Sounds for Second Language Learners, CIIL, Mysore

೧೮. Pasumpon, 1993, Problems in Learning Tamil, Devi Publication, Tamilanadu, India

೧೯. Raja Puroti, 1975, An Internisve Course in Kannada , D. V. K.Murthi, Mysore

೨೦. Upadhyaya U. P., 1972, Conversational Kannada, Bavathiya Sayithya, Mandaira, Dharwad