೧.  ಎಂ.ಎಂ.ಕಲಬುರ್ಗಿ, ಕನ್ನಡ ಸಂಶೋಧನಾಶಾಸ್ತ್ರ, ಸೌಜನ್ಯ ಪ್ರಕಾಶನ, ಧಾರವಾಡ, ೧೯೯೨

೨. ಎಂ.ಎಂ.ಕಲಬುರ್ಗಿ, ಮಾರ್ಗ ಸಂ. ೨, ನರೇಶ್ ಬುಕ್ ಆಂಡ್ ಕಂಪನಿ, ಬೆಂಗಳೂರು, ೧೯೮೮

೩. ಪ್ರಧಾನ ಗುರುದತ್ತ (ಸಂ) ಮತ್ತು ಇತರರು, ಶ್ರೀಮುಖ (ಟಿ.ವಿ.ವೆಂಕಟಾಚಲಶಾಸ್ತ್ರೀ ಅವರ ಅಭಿನಂದನ ಗ್ರಂಥ) ಮೈಸೂರು, ೧೯೯೭

೪. ಸದಾನಂದ ಕನವಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ವೀರಣ್ಣ ರಾಜೂರ (ಸಂ) ಮಹಾಮಾರ್ಗ, (ಎಂ.ಎಂ.ಕಲಬುರ್ಗಿ ಅವರ ಅಭಿನಂದನಾ ಗ್ರಂಥ) ಗದಗ, ೧೯೯೮

೫. ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ- ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಶೋಧನೆ, ಅಮೃತವರ್ಷಿಣಿ ಪ್ರಕಾಶನ, ನಂದಿಹಳ್ಳಿ – ಸೊಂಡೂರು, ೧೯೯೯

೬. ಸಿ. ನಾಗಭೂಷಣ: ಸಾಹಿತ್ಯ-ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹುಡುಕಾಟ, ಅಮೃತವರ್ಷಿಣಿ ಪ್ರಕಾಶನ, ಯರಗೇರ – ರಾಯಚೂರು, ೨೦೦೨

೭. ಸಿ. ನಾಗಭೂಷಣ: ಶಾಸನಗಳು ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಪ್ರಸಾರಾಂಗ ಗುಲಬರ್ಗಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಗುಲಬರ್ಗಾ-೨೦೦೫

೮. ಸಿ. ನಾಗಭೂಷಣ: ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನೆ: ಸಮೀಕ್ಷೆ, ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಪ್ರಕಾಶನ, ಸರಸ್ವತಿ ಗೋದಾಮು ಗುಲಬರ್ಗಾ- ೨೦೦೬

೯. ಸಿ. ನಾಗಭೂಷಣ: ಸಾಹಿತ್ಯ-ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅನ್ವೇಷಣೆ, ಸಿ.ವಿ.ಜಿ. ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್, ಬೆಂಗಳೂರು-೨೦೦೭,

೧೦. ಡಿ.ವಿ.ಪರಮಶಿವಮೂರ್ತಿ:ಶಾಸನಾಧ್ಯಯನದ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು(ಲೇಖನ) ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಾಚೀನ ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಪುರಾತತ್ವ ಅಧ್ಯಯನಗಳ ಮರುಚಿಂತನೆ ಸಂ: ರಮೇಶ ನಾಯಕ, ಪ್ರಸಾರಾಂಗ ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಹಂಪಿ, ೨೦೦೭

೧೧. ಶಾಸನ ಅಧ್ಯಯನ, ಸಂ: ಕೆ.ಜಿ. ಭಟ್‌ಸೂರಿ ಸಂ.೩.ಸಂ.೪, ಪ್ರಸಾರಾಂಗ ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಹಂಪಿ, ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೦೬