೧. ಕಂಠಿ ಹನುಮಂತರಾಯ, ಸಿಂದೂರ ಲಕ್ಷ್ಮಣ(ರಂಗನಾಟಕ), ಪಾಟೀಲ ಪ್ರಿಂಟರ್ಸ್, ಬಾಗಲಕೋಟ

೨. ರಾಜೇಶ್ವರಿ ವೀ. ಶೀಲವಂತ, ಲೇಖನ ಹೋರಾಟಗಾರ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಅನನ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಹಲಗಲಿ ಬಂಡಾಯ,(ಸಂ) ಮಂಜುನಾಥ ಬೇವಿನಕಟ್ಟಿ, ಪ್ರಸಾರಾಂಗ, ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಹಂಪಿ.

೩. ವಿಜಯಶ್ರೀ ಇಟ್ಟಣ್ಣನವರ, ಲೇಖನ: ಕಪ್ಪರ ಪಡಿಯವ್ವ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಅನನ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಹಲಗಲಿ ಬಂಡಾಯ,(ಸಂ) ಮಂಜುನಾಥ ಬೇವಿನಕಟ್ಟಿ, ಪ್ರಸಾರಾಂಗ, ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಹಂಪಿ.

೪. ವೀರೇಂದ್ರ ಶೀಲವಂತ, ಲೇಖನ: ಕಪ್ಪರ ಪಡಿಯಮ್ಮ ಜಾತ್ರೆ, ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಜಾತ್ರೆ ಉತ್ಸವ, ಪ್ರಜಾವಾಣಿ, ೨೦೦೬, ಏಪ್ರಿಲ್‌ ೪.

೫. ವೀರೇಂದ್ರ ಶೀಲವಂತ, ಲೇಖನ: ನಾಗರಾಳದಲ್ಲಿ ಜಾರುಗಂಬದ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್‌, ಕರ್ನಾಟಕ ದರ್ಶನ, ಪ್ರಜಾವಾಣಿ, ೨೦೦೧, ಮೇ ೧೩.

೬. ವೀರೇಶ ಬಡಿಗೇರ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಕಥನ, ಮಯ ಪ್ರಕಾಶನ, ಕಮಲಾಪುರ.

೭. ಸುತಾರ ರಾಮಚಂದ್ರ ಮಹಾರುದ್ರ, ಶ್ರೀ ನಿರ್ವಾಣೀರ್ಶವರ ಮಹಾಪುಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದರ್ಶನ, ಪ್ರ – ಆದ್ಯಶ್ರೀ ನಿಜಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಗ್ರಂಥಮಾಲಾ, ನಿಡಸೊಸಿ

ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದವರು

೧. ಶೇಷಪ್ಪಯ್ಯ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು, ನಾಗರಾಳ

೨. ಹನುಮಂತರಾಯ ಕಂಠಿ, ನಾಗರಾಳ

೩. ಸುಭಾಸ ಸೌದಿ, ನಾಗರಾಳ

೪. ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಭಾಸ ಸೌದಿ, ನಾಗರಾಳ

೫. ಲಚ್ಚಪ್ಪ ಕರಿಗಾರ, ನಾಗರಾಳ

೬. ಶೇಖರ ಗೊಳಸಂಗಿ, ನಾಗರಾಳ

೭ ಚಿದಾನಂದ ಕರಿಗಾರ, ನಾಗರಾಳ

೮. ವಿಠ್ಹಲ್‌ ಸಿಗ್ಗಾನಿ, ಸಿದ್ದಾಪುರ

೯. ವೀರೇಂದ್ರ ಶೀಲವಂತ, ಬೀಳಗಿ

೧೦. ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾಂತಾ ವೀರೇಂದ್ರ ಶೀಲವಂತ, ಬೀಳಗಿ

೧೧. ಶ್ರೀಮತಿ ಕಮಲಾಬಾಯಿ ಸೊಂಟ, ಬೀಳಗಿ

೧೨. ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾಂತಾಬಾಯಿ, ಸೊಂಟ, ಬೀಳಗಿ