ಕನ್ನಡ

ಕರಸ್ಥಲ ನಾಗಲಿಂಗನ ಚರಿತ್ರೆ, ಸಂ : ಕೆ.ಆರ್‌. ಶೇಷಗಿರಿ, ಪ್ರಸಾರಾಂಗ, ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಮೈಸೂರು, ೧೯೭೨

ಕರ್ನಾಟಕ ಕವಿಚರಿತೆ ಭಾಗ – ೨, ಡಾ. ಆರ್‌. ನರಸಿಂಹಾಚಾರ್‌, ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು, ಬೆಂಗಳೂರು ೧೯೭೩

ಕಾಲಜ್ಞಾನ ಸಂಗ್ರಹ ಭಾಗ – ೧, ಸಂ : ಶ್ರೀ ಶಿವಬಸವಸ್ವಾಮಿಗಳು, ಶಿವಶರಣ ವಾಙ್ಮಯ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ಮೈಸೂರು, ೧೯೪೬

ಗಣವಚನ ರತ್ನಾವಳಿ, ಸಂ : ಎಸ್‌. ಉಮಾಪತಿ, ವೀರಶೈವ ಅಧ್ಯಯನ ಸಂಸ್ಥೆ, ಗದಗ ೧೯೮೬.

ಚಿದೈಶ್ವರ್ಯ ಚಿದಾಭರಣ, ಸಂ : ಪಿ.ಎಂ. ಗಿರಿರಾಜು, ಶರಣ ಸಂತಾನ ಸಂಪಾದನ ೪೪೭, ಸಂತೆಪೇಟೆ ಮೈಸೂರು, ೧೯೮೫.

ಪರಮಮೂಲ ಜ್ಞಾನ ಷಟ್ಸ್ಥಲ, ಸಂ : ಡಾ. ಎಂ. ಎಸ್‌ಸುಂಕಾಪುರ, ಪ್ರಸಾರಾಂಗ, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಧಾರವಾಡ, ೧೯೭೭.

ಪ್ರೌಢದೇವರಾಯನ ಕಾಲದ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಡಾ.ವಿ. ಶಿವಾನಂದ, ಪ್ರಸಾರಾಂಗ, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಧಾರವಾಡ, ೧೯೭೮.

ಬ್ರಹ್ಮಾದ್ವೈತ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಷಟ್ಸ್ಥಲಾಭರಣ, ಸಂ : ಡಾ.ಆರ್‌.ಸಿ.ಹಿರೇಮಠ, ಪ್ರಸಾರಾಂಗ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಧಾರವಾಡ,೧೯೭೩.

ವಿಜಯ ಕಲ್ಯಾಣ, ಸಂ: ಸಂ.ಶಿ.ಭೂಸನೂರಮಠ, ಮಹಾಕವಿ ಹರಿಹರ ಸ್ಮಾರಕ ಸಂಶೋಧನ ಕೇಂದ್ರ, ಹಂಪಿ, ೧೯೮೮.

ವೀರಶೈವ ತಾರಾವಳಿ ಸಂಪುಟ, ಸಂ : ಡಾ. ವೀರಣ್ಣ ರಾಜೂರ, ವೀರಶೈವ ಅಧ್ಯಯನ ಸಂಸ್ಥೆ ಗದಗ, ೧೯೯೪

ವೀರಶೈವ ಪಾರಿಭಾಷಿಕ ಪದಕೋಶ, ಸಂ : ಡಾ.ಎಸ್‌.ವಿದ್ಯಾಶಂಕರ್‌, ಬಸವ ಸಮಿತಿ, ಬೆಂಗಳೂರು, ೧೯೯೯

ವೀರಶೈವ ಸಂಪದ,ಡಾ. ಬಿ.ಆರ್‌. ಹಿರೇಮಠ, ಶ್ರೀ ಚೆನ್ನಬಸವೇಶ್ವರ ಸಂಸ್ಥಾನ ಹಿರೇಮಠ, ಸುಕ್ಷೇತ್ರ ಹಾರಕೂಡ, ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ, ೧೯೯೮

ಶತಕ ಸಂಪುಟ – ೧,ಸಂ. ಜಿ.ಎ.ಶಿವಲಿಂಗಯ್ಯ, ಶಿವಕವಿ ಪ್ರಕಾಶನ ಮೈಸೂರು, ೧೯೯೮

ಶಾಸನಗಳಲ್ಲಿ ಶಿವಶರಣರು, ಡಾ. ಎಂ. ಎಂ. ಕಲಬುರ್ಗಿ, ವೀರಶೈವ ಅಧ್ಯಯನ ಸಂಸ್ಥೆ, ಗದಗ, ೧೯೭೮.

ಶಿವತತ್ವ ಚಿಂತಾಮಣಿ, ಸಂ : ಪಂಡಿತ ಬಸಪ್ಪ, ಮೈಸೂರು ವಿ. ವಿ., ಮೈಸೂರು ೧೯೬೦.

ಶಿವಯೋಗ ಪ್ರದೀಪಿಕೆ, ಸಂ : ಡಾ. ವೀರಣ್ಣ ರಾಜೂರ, ಪ್ರಸಾರಾಂಗ, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಧಾರವಾಡ, ೧೯೮೭.

ಶಿವಾನುಭವ ಸೂತ್ರಂ, ಸಂ : ಪಂಡಿತ ವೈ. ನಾಗೇಶ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು, ಮುರುಘಾಮಠ, ಧಾರವಾಡ, ೧೯೬೯.

ಸಂಕೀರ್ಣ ವಚನಸಂಪುಟ – ೪, ಸಂ. : ಡಾ. ಬಿ. ಆರ್‌. ಹಿರೇಮಠ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರಕಾರ, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು ೧೯೯೩.

ಸಂಕೀರ್ಣವಚನಸಂಪುಟ – ೫, ಸಂ. ಡಾ. ವೀರಣ್ಣ ರಾಜೂರ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರಕಾರ, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು ೧೯೯೩.

ಸಂಕೀರ್ಣ ವಚನ ಸಂಪುಟ – ೮, ಸಂ. ಡಾ. ವೀರಣ್ಣ ರಾಜೂರ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರಕಾರ, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು ೧೯೯೩.

ಸಮಗ್ರ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಚರಿತ್ರೆ, ಸಂ. ೪ – ೨, ಪ್ರ. ಸಂ. ಡಾ. ಜಿ. ಎಸ್‌. ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪ, ಪ್ರಸಾರಾಂಗ, ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು ೧೯೭೮

ಸ್ವರವಚನ ಸಂಪುಟ – ೨, ಸಂ. ಎಸ್‌. ಶಿವಣ್ಣ, ಜಗದ್ಗುರು ಶ್ರೀ ಶಿವರಾತ್ರೀಶ್ವರ ಗ್ರಂಥಮಾಲೆ ಮೈಸೂರು, ೧೯೯೫

ಸ್ವರವಚನ ಸಂಪುಟ – ೪, ಸಂ. ವೈ. ಸಿ. ಭಾನುಮತಿ, ಜಗದ್ಗುರು ಶ್ರೀ ಶಿವರಾತ್ರೀಶ್ವರ ಗ್ರಂಥಮಾಲೆ ಮೈಸೂರು, ೧೯೯೫

 

ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌

Social and Political life under Vijayanagar Empire Vol – I, II, Dr. B. A. Saletore, 1934.

Mysore Archalogical Report 1923,

Epigraphia Carnatica Vol – VIII

 

ನಿಯತಕಾಲಿಕೆಗಳು

೧. ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾರತಿ, ೫ – ೪, ೨. ಹೇಮಕೂಟ, ೫ – ೯ ೩. ಬಸವ ಪಥ, ೭ – ೪ ೪. ಸದ್ಧರ್ಮ ದೀಪಿಕೆ, ೬೪, ೬೫, ೭೦, ೭೧. ೫. ಸಾವಧಾನ, ೨೩ – ೪೬೬. ಪರಂಜ್ಯೋತಿ, ೧೮ – ೩