ಅಮರ್ತ್ಯಸೆನ್, ೧೯೯೯, ಕಮಾಡಿಟೀಸ್ ಅಂಡ್ ಕೇಪಬಲಿಟೀಸ್, ಆಕ್ಸ್‌ಫರ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಪ್ರೆಸ್, ನವದೆಹಲಿ, ಪು.೪

ಅರುಣ್ ಸಿ. ಮೆಹತಾ, ೨೦೦೬, ಎಲಿಮೆಂಟರಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ವೇರ್ ಡು ವಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್?, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಂಸ್ಥೆ, ನವದೆಹಲಿ.

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ, ೨೦೦೫, ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅಂಕಿಅಂಶ ೨೦೦೫, ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕ, ಸರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಭಿಯಾನ, ಬೆಂಗಳೂರು

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ, ೨೦೦೬, ಆಯವ್ಯಯ, ೨೦೦೬-೦೭ ಮಂಡಿಸಿದವರು ಶ್ರೀ ಬಿ.ಎಸ್. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ, ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವರು

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ, ೨೦೦೨, ಸ್ಟೇಟ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕರ್ನಾಟಕ: ೧೯೯೩೯೪ರಿಂದ ೨೦೦೦೨೦೦೧,ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಖ್ಯಿಕ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ, ೨೦೦೨, ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಅಸಮತೋಲನ ನಿವಾರಣಾ ಅಧ್ಯಯನದ ಉನ್ನತಾಧಿಕಾರ ಸಮಿತಿ, ಅಂತಿಮ ವರದಿ, ಪು.೨೦೧-೨೯೬

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ, ೧೯೯೯, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ೧೯೯೯, ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು

ಗೇಲ್ ಒಮ್‌ವೆಡ್ಟ್, ೧೯೯೯, ವೈ ಎಲಿಮೆಂಟರಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ?’, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೋತಂಡ, ಪ್ರೋನವದೆಹಲಿ, ಆಕ್ಸ್‌ಫರ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಪ್ರೆಸ್, ಪು. ೧೩೪

ಗೋಪಾಲ ಗುರು, ೨೦೦೩, ದಲಿತ್ ವುಮೆನ್ ಟಾಕ್ ಡಿಫರೆಂಟ್‌ಲಿಇಲ್ಲಿ ಅನುಪಮಾರಾವ್ (ಸಂ.)ಜೆಂಡರ್ ಆಂಡ್ ಕಾಸ್ಟ್, ಕಾಳಿಫಾರ್ ವುಮೆನ್, ನವದೆಹಲಿ, ಪು. ೮೦-೮೫

ಜೀನ್ ಡ್ರೀಜ್ ಮತ್ತು ಅಮರ್ತ್ಯಸೆನ್, ೨೦೦೨, ಇಂಡಿಯಾ: ಡೆವಲಪ್‌ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಶನ್, ಆಕ್ಸ್‌ಫರ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಪ್ರೆಸ್, ನವದೆಹಲಿ, ಪು.೧೪೩-೧೮೬

ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಟಿ.ಆರ್., ೨೦೦೩, ಕರ್ನಾಟಕ: ಅಭಿವೃದ್ದಿಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ನೆಲೆಗಳು,ಸಿವಿಜಿ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್, ಬೆಂಗಳೂರು, ಪು. ೨೭-೩೪ ಮತ್ತು ೪೨-೫೬

ಪ್ರೋತಂಡ ೨೦೦೨, ಪಬ್ಲಿಕ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ ಬೇಸಿಕ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಆಕ್ಸ್‌ಫರ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಪ್ರೆಸ್, ನವದೆಹಲಿ

ವಿಮಲಾ ರಾಮಚಂದ್ರನ್ (ಸಂ.), ೨೦೦೪, ಜೆಂಡರ್ ಆಂಡ್ ಸೋಶಿಯಲ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಇನ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಎಜುಕೇಶನ್: ಹೈರಾರ್ಕಿಸ್ ಇನ್ ಆಕ್ಸೆಸ್, ಸೇಜ್ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್, ನವದೆಹಲಿ

ವಿಮಲಾ ರಾಮಚಂದ್ರನ್, ೨೦೦೨, ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಆಫ್ ವುಮೆನ್, ಇಲ್ಲಿ ಗೋವಿಂದ ಆರ್ (ಸಂ.), ೨೦೦೨, ಇಂಡಿಯಾ ಎಜುಕೇಶನ್ ರಿಪೋರ್ಟ್, ಪು. ೨೫೧-೨೬೪, ಆರ್ಕ್ಸ್‌ಫರ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಪ್ರೆಸ್, ನವದೆಹಲಿ

ಸೆನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ೧೯೯೧, ಸಿರೀಸ್-೧೧, ಕರ್ನಾಟಕ ಪಾರ್ಟ್  ಬಿ. ಪ್ರೈಮರಿ ಸೆನ್ಸಸ್ ಅಬ್‌ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ : ಜನರಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಶನ್, ಡೈರೆಕ್ಟರೇಟ್ ಆಫ್ ಸೆನ್ಸಸ್ ಆಪರೇಶನ್, ಬೆಂಗಳೂರು

ಸೆನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ೧೯೯೧, ಸಿರೀಸ್-೧೧, ಕರ್ನಾಟಕ ಪಾರ್ಟ್ ಬಿ, ಪ್ರೈಮರಿ ಸೆನ್ಸಸ್ ಅಬ್‌ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ : ಶೆಡೂಲ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಶೆಡೂಲ್ಡ್ ಟ್ರೈಬ್ಸ್, ಡೈರೆಕ್ಟರೇಟ್ ಆಫ್ ಸೆನ್ಸಸ್ ಆಪರೇಶನ್, ಕರ್ನಾಟಕ

ಸೆನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ೨೦೦೧, ಸಿರೀಸ್ ೩೦ ಕರ್ನಾಟಕ ಪೇಪರ್ ೨ ಆಫ್ ೨೦೦೧, ಪ್ರಾವಿಶನಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಶನ್ ಟೋಟಲ್ಸ್, ರೂರಲ್ಅರ್ಬನ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಶನ್, ಡೈರೆಕ್ಟರೇಟ್ ಆಫ್ ಸೆನ್ಸೆಸ್ ಆಪರೇಶನ್, ಕರ್ನಾಟಕ