ಜೀನ್‌ಡ್ರೀಜ್‌, ಅಮರ್ತ್ಯಸೆನ್‌, ೨೦೦೨, ಇಂಡಿಯಾ: ಡೆವಲಪ್‌ಮೆಂಟ್‌ ಆಂಡ್‌ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಶನ್‌, ಆಕ್ಸ್‌ಫರ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಪ್ರೆಸ್‌, ನ್ಯೂಡೆಲ್ಲಿ.

ಅಮರ್ತ್ಯಸೆನ್‌, ೧೯೯೯, ಡೆವಲಪ್‌ಮೆಂಟ್‌ ಆಸ್‌ ಪ್ರೀಡಮ್‌, ಆಕ್ಸಫರ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಪ್ರೆಸ್‌, ನ್ಯೂಡೆಲ್ಲಿ

ಅಮರ್ತ್ಯಸೆನ್‌, ೧೯೯೦, ಜೆಂಡರ್ ಅಂಡ್‌ ಕೊ ಆಪೋರೇಟಿವ್ ಕಾನ್ವಿಟ್ಸ್‌, ಇಲ್ಲಿ ಟಿ.

ಟಿಂಕರ್ (೧೯೯೦) ಪರ್ ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಇನಿಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್‌ ಆಕ್ಸ್‌ಫರ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಪ್ರೆಸ್‌, ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್.

ಅಮರ್ತ್ಯಸೆನ್‌, ೨೦೦೪, ‘ಡೆವಲಪ್‌ಮೆಂಟ್‌ ಆಸ್‌ ಕೆಫಿಬಲಿಟಿ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ಯಾನ್ಷನ್‌’. ಇಲ್ಲಿ ರೀಡಿಂಗ್‌ ಇನ್‌ ಹ್ಯೂಮನ್‌ ಡೆವಲಪ್‌ಮೆಂಠ್‌, ಸಖಿಕೊ ಪುರುಡಫಾರ್‌ಮತ್ತು ಎ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್(ಸಂ). ಆಕ್ಸ್‌ಫರ್ಡ್. ಆಕ್ಸ್‌ಫರ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಪ್ರೆಸ್‌,  ಪು. ೩-೧೬.

ಮೂರ್ತಿ ಎಮ್‌ ಮತ್ತು ಇತರರು, ೧೯೯೫, ‘ಮಾರ್ಟಾಲಿಟಿ, ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಆಂಡ್‌ ಜೆಂಡರ್ ಬಯಾಸ್‌ ಇನ್‌ ಇಂಡಿಯಾ’ ಇಲ್ಲಿ ಜೀನ್‌ ಡ್ರೀಜ್‌, ಅಮರ್ತ್ಯಸೆನ್‌: ಇಂಡಿಯನ್‌ ಡೆವಲಪ್‌ಮೆಂಟ್‌: ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್‌ ರೀಜನಲ್‌ ಪರ್ಸ್‌‌ಕ್ಟೀವ್ಸ್‌, ಆಕ್ಸ್‌ಫರ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಪ್ರೆಸ್‌, ನ್ಯೂಡೆಲ್ಲಿ.

ಕರುಣಾ ಚನನಾ, ೨೦೦೧, ಇಂಟರೊಗೇಟಿಂಗ್‌ ವುಮೆನ್ಸ್‌ ಎಜುಕೇಶನ್‌, ರಾವತ್‌ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್‌, ಜೈಪುರ್.

ಐರನಿ ವಾನ್‌ಸ್ಟೆವರೆನ್‌, ೨೦೦೪, ‘ಕೇರಿಂಗ್‌ ಫಾರ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್‌’ ಇಲ್ಲಿ ಅನಂತ ಕುಮಾರ್ ಗಿರಿ(ಸಂ) ಕ್ರಿಯೆಟಿವ್‌ ಸೋಶಿಯಲ್‌ ರೀಸರ್ಚ್, ವಿಸ್ತಾರ್ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್‌ ನ್ಯೂಡೆಲ್ಲಿ.

ಗೋಪಾಲ ಗುರು, ೧೯೯೫, ‘ದಲಿತ್‌ ವುಮೆನ್‌ ಟಾಕ್‌ ಡಿಫರೆಂಟ್ಲಿ’, ಇಲ್ಲಿ ಅನುಪಮಾ ರಾವ್‌(೨೦೦೫) ಸಂ. ಜೆಂಡರ್ ಅಂಡ್‌ ಕಾಸ್ಟ್‌, ಆಕ್ಸ್‌ಫರ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಪ್ರೆಸ್‌.

ಮೆಹಬೂಬ್‌ ಉಲ್‌ ಹಕ್‌, ೧೯೯೬, ರಿಪ್ಲೆಕ್ಷನ್ಸ್‌ ಆನ್‌ ಹ್ಯೂಮನ್‌ ಡೆವಲಪ್‌ಮೆಂಟ್‌, ಆಕ್ಸ್ ಫರ್ಡ್‌ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಪ್ರೆಸ್‌.ಮಾರ್ತನುಸ್‌ಬೌಮ್‌, ೨೦೦೦, ವುಮೆನ್‌ ಆಂಡ್‌ ಹ್ಯೂಮನ್‌ ಡೆವಲಪ್‌ಮೆಂಟ್‌:

ದಿ ಕೆಫಬಲಿಟಿ ಅಪ್ರೋಚ್‌, ಕೇಂಬ್ರಿಡ್ಜ್‌, ಕೇಂಬ್ರಿಡ್ಜ್‌ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಪ್ರೆಸ್‌. ಚಂದ್ರಶೇಖರ. ಟಿ.ಆರ್. ೨೦೧೦, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ವಯಸ್ಕರ ಸಾಕ್ಷರತೆ: ೨೦೦೧’, ಯೋಜನಾ. ಸೆಪ್ಟಂಬರ್, ಪುಟ: ೩೭-೪೨.