1. ಇಮೆನ್ವಲ್ ವೆಲ್ ಸ್ಟೇಯಿನ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಸ್ಟ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಎಕಾನಮಿ, ಲಂಡನ್: ಕೇಂಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಯುನಿವರ್ಸಿಟಿ ಪ್ರೆಸ್, 1979
 2. ಎ.ಜೆ.ಫ್ರಾಂಕ್, ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಸ್ಟ್ ಅಂಡರ್ ಡೆವಲಪ್‌ಮೆಂಟ್, ಬಾಂಬೆ: ಆಕ್ಸ್‌ಫರ್ಡ್ ಯುನಿವರ್ಸಿಟಿ ಪ್ರೆಸ್, 1975
 3. ನಾರ್ಥ್ ಡಿ, ಇನ್‌ಸ್ಟಿಟ್ಯುಶನಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆಂಡ್ ಎಕಾನಮಿಕ್ ಪರ್ಫಾಮೆನ್ಸ್, ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್: ಕೇಂಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಯುನಿವರ್ಸಿಟಿ ಪ್ರೆಸ್, 199೦
 4. ಅನಿಲ್ ಹಿರಾ ಅಂಡ್ ರೋನ್ ಹಿರಾ, ದಿ ನ್ಯೂ ಇನ್‌ಸ್ಟಿಟ್ಯುಶನಲಿಸಂ-ಕಾಂಟ್ರಡಿಕ್ಟರಿ ನೋಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್, ಅಮೇರಿಕನ್ ಜರ್ನಲ್ ಆಫ್ ಎಕಾನಮಿಕ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಸೋಶಿಯಲಾಜಿ, 59(2), ಏಪ್ರಿಲ್ 2೦೦೦, ಪು.267-82
 5. ಡಬ್ಯು ಡಬ್ಯು ರುಸೋ, ದಿ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಗ್ರೋಥ್, ಕೇಂಬ್ರಿಡ್ಜ್: ಕೇಂಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಯುನಿವರ್ಸಿಟಿ ಪ್ರೆಸ್, 1971
 6. ಆರ್ ಎಲ್ ಕರಿ ಆಂಡ್ ಎಲ್ ಐ ವೇಡ್, ಎ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್‌ಚೇಂಜ್, ಎಂಗೇಲ್ ವುಡ್ ಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ಎನ್ ಜೆ: ಪ್ರೆಂಟೈಸ್ ಹಾಲ್ ಇಂಕ್, 1968
 7. ಡಿಕ್ಲಾನ್ ಕಿಗ್ಲೇ, ದಿ ಇಂಟರ್‌ಪ್ರಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್, ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್: ಆಕ್ಸ್ ಫರ್ಡ್ ಯುನಿವರ್ಸಿಟಿ ಪ್ರೆಸ್, 1993
 8. ಆರ್ ಎ ಡೇಲ್ ಆಂಡ್ ಸಿ ಜಿ ಲಿಂಡ್ ಬ್ಲಾಮ್, ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್, ಎಕಾನಮಿಕ್ಸ್ ಆಂಡ್ ವೆಲ್‌ಫೇರ್, ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್: ಹಾರ್ಪರ್ ಆಂಡ್ ರೋ, 1957
 9. ಅಂತೋನಿ ಡೌನ್ಸ್, ಏನ್ ಎಕಾನಮಿಕ್ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ಡೆಮಾಕ್ರಸಿ, ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್: ಹಾರ್ಪರ್ ಆಂಡ್ ರೋ, 1957

1೦. ಉಪೇಂದ್ರ ಬಕ್ಷಿ ಆಂಡ್ ಬಿಕು ಪರೇಕ್ (ಸಂಪಾದಿಸಿದ), ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಆಂಡ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಕಾಂಟೆಂಪರರಿ ಇಂಡಿಯಾ, ನ್ಯೂ ಡೆಲ್ಲಿ: ಸೇಜ್ ಪಬ್ಲಿಕೇಷನ್ಸ್, 1995

 1. ತೋಮಸ್ ಪೆಂಥಮ್, “ಗಾಂಧಿ ನೆಹರು ಆಂಡ್ ಮಾಡರ್ನಿಟಿ,” ಲೇಖನ ಉಪೇಂದ್ರ ಬಕ್ಷಿ ಆಂಡ್ ಬಿಕು ಪರೇಕ್ (ಸಂಪಾದಿಸಿದ), ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಆಂಡ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಕಾಂಟೆಂಪರರಿ ಇಂಡಿಯಾ, ನ್ಯೂ ಡೆಲ್ಲಿ: ಸೇಜ್ ಪಬ್ಲಿಕೇಷನ್ಸ್, 1995 ಪುಟ-98-121.
 2. ಬಿಕು ಪರೇಕ್, ಕೊಲೋನಿಯಲಿಸಂ, ಟ್ರೆಡಿಷನ್ ಆಂಡ್ ರಿಫೋರ್ಮ್, ನ್ಯೂಡೆಲ್ಲಿ: ಸೇಜ್ ಪಬ್ಲಿಕೇಷನ್ಸ್, 1989.
 3. ರಾಮ್ ರೆಡ್ಡಿ (ಸಂ), ಪೇಟರ್ನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಡೆಲ್ಲಿ: ಮೆಕ್ ಮಿಲನ್ ಪ್ರೆಸ್, 1977
 4. ಪಾರ್ಥ ಚಟರ್ಜಿ, ದಿ ಪಾರ್ಥ ಚಟರ್ಜಿ ಒಮ್ನಿಬಸ್, ನ್ಯೂ ಡೆಲ್ಲಿ: ಆಕ್ಸ್ ಪರ್ಡ್ ಯುನಿವರ್ಸಿಟಿ ಪ್ರೆಸ್. 1999
 5. ಎ.ಆರ್.ದೇಸಾಯಿಯ, ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಪಾಥ್ ಆಫ್ ಡೆವಲಪ್‌ಮೆಂಟ್-ಎ ಮಾರ್ಕಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ರೋಚ್, ಬಾಂಬೆ: ಪಾಪುಲರ್ ಪ್ರಕಾಶನ್ ಪ್ರೈವೈಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, 1984
 6. ಮೈಸೂರು ಸರಕಾರ, ಪ್ರಥಮ ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆ – 1948-1955, ಬೆಂಗಳೂರು: ಡಿಪಾರ್ಟ್ ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಡೆವಲಪ್‌ಮೆಂಟ್ ಆಂಡ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್, 1948
 7. ಭಾರತ ಸರಕಾರ, ಮೊದಲನೇ ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆ- 1948-52, ನ್ಯೂಡೆಲ್ಲಿ: ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ, 195೦
 8. ಎಂ.ಎ.ಎಸ್. ರಾಜನ್, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಭೂಸುಧಾರಣೆ-ನಾನು ಸಹ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಕಂಡೆ, ಬೆಂಗಳೂರು: ಐಬಿಹೆಚ್ ಪ್ರಕಾಶನ್, 1987
 9. ಜಿ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಮತ್ತು ಅಜೀಜ್, ದಿ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಎಕಾನಮಿ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ, ಎ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟೇಟ್, ಏಶಿಯನ್ ಸರ್ವೇ, 23(7), ಜುಲೈ 1983, ಪು.81೦-29.

2೦. ಜೇಮ್ಸ್ ಮೇನರ್, “ಪ್ರಾಗ್‌ಮೆಟಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸಿವ್‌ನೆಸ್ ಇನ್ ರೀಜನಲ್ ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್” ಎಕಾನಮಿಕ್ ಆಂಡ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ವೀಕ್ಲಿ, ಎನ್ವಲ್ ನಂಬರ್, 15(5,6,7) 198೦, ಪು.2೦1-13

 1. ಎಮ್.ವಿ. ನಾಡಕರ್ಣಿ, “ಟೆನೆನ್ಸ್ ಫ್ರೋರ್ಮ್ ದಿ ಡೊಮಿನೆಂಟ್ ಕ್ಲಾಸ್-ಎ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಕಾಂಟ್ರಡಿಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್,” ಎಕಾನಮಿಕ್ ಆಂಡ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ವೀಕ್ಲಿ, 11, (52), ಡಿಸೆಂಬರ್ 1976, ಪು. 137-146
 2. ನರೇಂದ್ರ ಪಾಣಿ “ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಟು ಪ್ರಿಯಾಮ್ಟ್ ಚೇಂಜ್, ” ರಾಜಪುರೋಹಿತ್ (ಸಂ), ಲ್ಯಾಂಡ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ನ್ಯೂಡೆಲ್ಲಿ: ಪಬ್ಲಿಷಿಂಗ್ ಹೌಸ್, 1984, ಪು.42-44
 3. ಡೇವಿಡ್ ವಾಶ್ ಬ್ರೂಕ್, “ದಿ ರೆಟೂರಿಕ್ ಆಫ್ ಡೆಮಾಕ್ರಸಿ ಆಂಡ್ ಡೆವಲಪ್‌ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಲೇಟ್ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ ಇಂಡಿಯಾ,” ಲೇಖನ ಸುಗತ ಬೋಸ್ ಆಂಡ್ ಆಯೇಶ ಜಲಾಲ್ (ಸಂಪಾದಿಸಿದ), ನೇಶನಲಿಂ, ಡೆಮಾಕ್ರಸಿ ಆಂಡ್ ಡೆವಲಪ್‌ಮೆಂಟ್: ಸ್ಟೇಟ್ ಆಂಡ್ ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ, ನ್ಯೂ ಡೆಲ್ಲಿ: ಆಕ್ಸ್‌ಫರ್ಡ್ ಯುನಿವರ್ಸಿಟಿ ಪ್ರೆಸ್, 1999, ಪುಟ. 36-49
 4. ಬಾರ್ನ್ ಹಿಟ್ನಿ ದಿ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಎಕಾನಮಿ ಆಫ್ ಇನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ರೂಲ್-ಮೈಸೂರು 1881-1947, ನ್ಯೂಡೆಲ್ಲಿ: ಅಂಬಿಕಾ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್, 1978
 5. ಎಸ್.ಹೆಚ್. ಪಾಟೀಲ್, ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಡೊಮಿನೆನ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಮೊಡರ್ನೈ ಸೇಶನ್, ನ್ಯೂಡೆಲ್ಲಿ: ಮಿಟ್ಟಲ್ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್, 2೦೦2
 6. ಎಂ.ಎನ್. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಡೊಮಿನೆಂಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಅದರ್ ಎಸ್ಸೇಸ್, ಡೆಲ್ಲಿ: ಆಕ್ಸ್ ಫರ್ಡ್ ಯುನಿವರ್ಸಿಟಿ ಪ್ರೆಸ್, 1987
 7. ಎಂ.ಚಂದ್ರ ಪೂಜಾರಿಮ್ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇನ್ ಎಂಟ್ರಪ್ರನರ್‌ಶಿಪ್ ಆಂಡ್ ರೀಜನಲ್ ಡೆವಲಪ್‌ಮೆಂಟ್ -ಎ ಸ್ಟಡಿ ವಿತ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಟು ಸೌತ್ ಕೆನರಾ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್, ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಅಪ್ರಕಟಿತ ಪಿಹೆಚ್.ಡಿ ಮಹಾ ಪ್ರಬಂಧ, 1996
 8. ಚಂದ್ರ ಪೂಜಾರಿ, ರಾಜಕೀಯದ ಬಡತನಮ್ ಹೊಸಪೇಟೆ: ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಪ್ರಕಾಶನ, 2೦೦8
 9. ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾವ್, ಲಿಂಗ್ವಿಸ್ಟಿಕ್ ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಆಂಡ್ ದಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಇನ್ ಮೈಸೂರು ಸ್ಟೇಟ್ – 1947-1956, ಟೊರೆಂಟೋ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಅಪ್ರಕಟಿತ ಪಿಹೆಚ್ ಡಿ ಮಹಾಪ್ರಬಂಧ, 1974

3೦. ಎಂ.ಚಿದಾನಂದ ಮೂರ್ತಿ, “ವಚನಕಾರರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಣ, ಜಾತಿ, ಸಮಾನತೆ, ಮತಾಂತರ,” ಯು.ಆರ್. ಅನಂತಮೂರ್ತಿ (ಸಂ), ವೀರಶೈವ ಧರ್ಮ ದರ್ಶನ, ಸಂಪುಟ 1, ಮೈಸೂರು: ಜಗದ್ಗುರು ಶ್ರೀ ಶಿವರಾತ್ರೀಶ್ವರ ಗ್ರಂಥಮಾಲೆ, 2೦೦3, ಪು. 263-8೦

 1. ಮೋಹನ್ ರಾಮ್, “ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ನಾಯ್ಕರ್ ಆಂಡ್ ದಿ ಡ್ರಾವಿಡಿಯನ್ ಮೂವ್‌ಮೆಂಟ್,” ಎಕಾನಮಿಕ್ ಆಂಡ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ವೀಕ್ಲಿ, 9, (6 / 7), ಫೆಬ್ರವರಿ 1974, ಪು. 217-24
 2. ಗ್ಲಿನಿಸ್ ಆರ್ ಜಾರ್ಜ್, ಫೈನ್ ಎಪಲ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಒರೆಂಜಸ್, ಬ್ರಾಹ್ಮಿನ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಶೂದ್ರಾಸ್- ಪೆರಿಯಾರ್ ಫೆಮಿನಿಸ್ಟ್ ಆಂಡ್ ನೆರೆಟಿವ್ಸ್ ಆಫ್ ಜಂಡರ್ ಆಂಡ್ ರೀಜನಲ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಇನ್ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಆಂಧ್ರೋಪೊಲೀಟಿಕ, 45 (2), 2೦೦3, ಪು. 265-81
 3. ಇಯಾನ್ ಕೊಪ್ಲಾಂಡ್, ದಿ ಮಹಾರಾಜ ಆಫ್ ಕೊಲ್ಲಾಪುರ್ ಆಂಡ್ ದಿ ನಾನ್ ಬ್ರಹ್ಮಿನ್ ಮೂವ್ ಮೆಂಟ್ 19೦2-1೦, ಮೊಡರ್ನ್ ಏಶಿಯನ್ ಸ್ಟಡೀಸ್, 7(2), 1973, ಪು.2೦9-225
 4. ಲಲಿತ ನಟರಾಜ್, ರಿವೀವ್ – ನಾನ್ ಬ್ರಹ್ಮಿನ್ ಮೂವ್ ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಲಿ ಮೈಸೂರು, ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆಂಡ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ವೀಕ್ಲಿ, 21 (1) ಜನವರಿ 1986
 5. ಎಸ್.ಚಂದ್ರಶೇಖರ್, ಡೈಮೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೋಶಿಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಮೈಸೂರು 1918-194೦, ಆಶಿಸ್ ಪಬ್ಲಿಷರ್ಸ್ 1985
 6. ಶಿವಾನಂದ ಗುಬ್ಚನವರ್, ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಐಡಿಯಾಸ್ ಆಫ್ ಹರ್ಡೇಕರ್ ಮಂಜಪ್ಪ ಧಾರವಾರ್: ಕರ್ನಾಟಕ ಯುನಿವರ್ಸಿಟಿ, 1977
 7. ಅರಟಾಳ ರುದ್ರ ಗೌಡರ ಚರಿತ್ರೆ, ಇದನ್ನು ಬಸವಯ್ಯ ಚನ್ನಬಸವಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ ಇವರು ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಎಂ.ಎಂ. ಕಲಬುರ್ಗಿಯವರು ಈ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿ ಪುಸ್ತಕ ರೂಪಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಲಿಂಗಾಯತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ, ಬೆಳಗಾವಿ ಇದು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ, 2೦೦2
 8. ರಾವ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಣ್ಮುಮುಖಪ್ಪ ಅಂಗಡಿ, ಮೈ ಆಟೋಬಯಾಗ್ರಪಿ, ಸಂ. ಉಜ್ವಲ ಎಸ್. ಹಿರೇಮಠ, ಬೆಳಗಾಂ: ಕೆ.ಎಲ್.ಇ.ಸೊಸೈಟಿ, 2೦೦8
 9. ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಹೂವರ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಜಿನೋವಿ ಲೆಮೆಸಿನಿಯರ್, ಸೋಶಿಯೋ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಮೂವ್‌ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಕೇರಳ – ಎ ರಿಯಕ್ಷನ್ ಟು ದಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಸ್ಟ್ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಸೋಶಿಯಲ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್, 6(11), ಜೂನ್ 1978, ಪು.3-34

4೦. ಜಿ.ವಿ.ಜೋಷಿ, “ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಶನ್ ಆಫ್ ಟೆನೆನ್ಸಿ ರಿಪೋಮ್ಸ್ – ದಿ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್, ” ಅಬ್ದುಲ್ ಅಜೀಜ್ ಮತ್ತು ಸುಧೀರ್ ಕೃಷ್ಣ (ಸಂ), ಲ್ಯಾಂಡ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಾಲ್ಯೂಮ್ 4-ಕರ್ನಾಟಕ- ಪ್ರೊಮಿಸಸ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಮಿಸ್ಡ್, ನ್ಯೂಡೆಲ್ಲಿ: ಸೇಜ್ ಪಬ್ಲಿಕೇಸನ್ಸ್, ಕೆಪ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಮಿಸ್ಡ್, ನ್ಯೂಡೆಲ್ಲಿ: ಸೇಜ್ ಪಬ್ಲಿಕೇಷನ್ಸ್, 1984, ಪು.135-16೦

 1. ಹೆಚ್.ಗಣಪತಿಯಪ್ಪ “ಕಾಗೋಡು ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಹುಟ್ಟು ಮತ್ತು ಬೆಳವಣಿಗೆ,” ಕಾಗೋಡು ಚಳವಳಿ -ಸುವರ್ಣ ಸಂಪುಟ, ಸಾಗರ: ಮಲೆನಾಡು ಜಾನಪದ ಲೋಕ, 2೦೦2, ಪು.23-29
 2. ಕರ್ನಾಟಕ ಸರಕಾರ, ಹೈಪವರ್ ಕಮಿಟಿ ಫಾರ್ ರಿಡ್ರೆಸಲ್ ಆಫ್ ರೀಜನಲ್ ಇಂಬೆಲನ್ಸಸ್, ಬೆಂಗಳೂರು, ಫೈನಲ್ ರಿಪೋಟ್ 2೦೦2
 3. ಕರ್ನಾಟಕ ಸರಕಾರ, ಎಂಟನೇ ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆ- 199೦-95. ಬೆಂಗಳೂರು: ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳ ಇಲಾಖೆ. 199೦
 4. ಕರ್ನಾಟಕ ಸರಕಾರ, ಹ್ಯೂಮನ್ ಡೆವಲಪ್‌ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ- 1999, ಬೆಂಗಳೂರು: ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ ಮೆಂಟ್, 2೦೦4
 5. ಕರ್ನಾಟಕ ಸರಕಾರ, ಕರ್ನಾಟಕ ಹ್ಯೂಮನ್ ಡೆವಲಪ್‌ಮೆಂಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್- ಇನ್ ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಡೆವಲಪ್‌ಮೆಂಟ್ – 2೦೦5, ಬೆಂಗಳೂರು: ಡಿಪಾರ್ಟ್ ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಆಂಡ್ ಸ್ಟೆಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್, 2೦೦6
 6. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ದಾಮ್ಲೆ, “ಲೇಂಡ್ ರಿಪೋರ್ಮ್ಸ್ ಲೆಜಿಶ್ಲೇಷನ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ-ಮಿಥ್ ಆಫ್ ಸಕ್ಸಸ್, ಎಕಾನಮಿಕ್ ಆಂಡ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ವೀಕ್ಲಿ. 24 (33), ಆಗೋಸ್ಟ್ 1989
 7. ಕರ್ನಾಟಕ ಸರಕಾರ, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಸೆನ್ಸಸ್- 2೦೦5-೦6, ಬೆಂಗಳೂರು: ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ, 2೦೦6
 8. ಶಂಪೀಟರ್, ದಿ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ಎಕಾನಮಿಕ್ ಡೆವಲಪ್‌ಮೆಂಟ್, ಮೆಸಶೂಸೆಟ್ಸ್: ಹಾರ್ವಡ್ ಯುನಿವರ್ಸಿಟಿ ಪ್ರೆಸ್, 1934
 9. ಮೆಕ್ಲೆಲೇಂಡ್, ದಿ ಎಚೀವಿಂಗ್ ಸೊಸೈಟಿ, ಬಾಂಬೆ: ವಕೀಲ್ಸ್ ಪೆಪರ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಸೈಮನ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, 1961

5೦. ವೇನ್ ಇ ನಫೀಜರ್, ಕ್ಲಾಸ್, ಕಾಸ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಎಂಟರ್‌ಪ್ರನರ್‌ಶಿಪ್ -ಎ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲಿಸ್ಟ್, ಹೊನಲುಲು: ಯುನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಹಾವಾಯಿ, 1978

 1. ಲಕ್ಷಣರಾವ್, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಎಂಟರ್‌ಪ್ರನರ್‌ಶಿಪ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಅಲಹಬಾದ್: ಚೌಗ್ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್, 1986
 2. ಆರ್.ಎಸ್. ಸಿಂಗ್, ರೂರಲ್ ಎಲೈಟ್, ಎಂಟರ್‌ಪ್ರನರ್‌ಶಿಪ್ ಆಂಡ್ ಸೋಶಿಯಲ್ ಚೇಂಜ್, ಜಯಪುರ: ರಾವತ್ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್, 1978
 3. ಸುಖದೇವೇ ಥೋರಟ್ (ಸಂ), ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಶ್ಯೂಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಎಕ್ಸಾಪನ್‌ಶನ್, ಇನ್‌ಕ್ಲುಸಿವ್‌ನೆಸ್, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಂಡ್ ಫಿನಾನ್ಸ್, ನ್ಯೂಡೆಲ್ಲಿ: ಯುನಿವರ್ಸಿಟಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಕಮಿಶನ್, 2೦೦8
 4. ವಿ.ಎಮ್.ರಾವ್, ಚೇಂಜಿಂಗ್ ವಿಲೇಜ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್-ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ರೂರಲ್ ಡೆವಲಪ್‌ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆಂಡ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ವೀಕ್ಲಿ, 22(13) ಮಾರ್ಚ್ 1987