. ಪ್ರೊ.ಹೆ.ಕೆ.ಭಟ್, ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಮಾನವಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ, ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಮೈಸೂರು.

. ಬಿ.ಎಂ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ, ಹಿರಿಯಶ್ರೇಣಿ ಪ್ರವಾಚಕರು, ಮಾನವಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ, ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಮೈಸೂರು.

. ಡಾ. ಕೆ.ಸಿ. ತಾರಾಚಂದ್, ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಮಾನವಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ, ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಮೈಸೂರು.

. ಡಾ. ಭಾರತಿ ಎಸ್. ಗದ್ದಿ, ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಕನ್ನಡ ವಿಭಾಗ, ಎಸ್.ಎಸ್. ಎಂ.ಎಸ್., ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಅಥಣಿ, ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ.

. ಡಾ. ಡಿ. ಮುರಹರಿ ನಾಯ್ಕ, ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಮಾನವಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಧಾರವಾಡ.

. ಶ್ರೀ ಮಹಾನಂದಾ ಗೊಂದಿ, ಅಧ್ಯಾಪಕರು, ಕನ್ನಡ ವಿಭಾಗ, ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಂ.ಎಸ್. ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಅಥಣಿ, ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ.

. ಪ್ರೊ. ವಸಂತಾ ಬಿ.ಕಲ್ಯಾಣಿ, ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು, ಕನ್ನಡ ವಿಭಾಗ, ಎಸ್.ಎಸ್‌.ಎಂ.ಎಸ್. ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಅಥಣಿ, ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ.

. ಡಾ. ಎಲ್. ಶ್ರೀನಿವಾಸ, ಅಧ್ಯಾಪಕರು, ಮಾನವಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ, ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಹಂಪಿ.

. ಪ್ರೊ. ಎಸ್.ವೈ. ಹೊನ್ನುಂಗರ, ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ, ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಂ.ಎಸ್. ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ, ಅಥಣಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ.

೧೦. ರೋಹಿಣಿ ಭೀಮಾಜಿ, ಅಧ್ಯಾಪಕರು, ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ, ವೃಷಭೇಂದ್ರ ಕಾಲೇಜ್, ಹಾರೋಗೇರಿ, ರಾಯಭಾಗ ತಾ., ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ.

೧೧. ಡಾ. ಎಂ. ಉಳ್ಳೇಶ್ವರಪ್ಪ, ನ್ಯಾಯವಾದಿಗಳು, ಆಕಾಶವಾಣಿ ಹತ್ತಿರ, ಹೊಸಪೇಟೆ.

೧೨. ಡಾ. ಬಿ. ಪ್ರೇಮಾನಂದ, ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಾಪಕರು, ಕೆ.ಆರ್.ಇ. ಸಂಸ್ಥೆ, ಐನಾಪುರ ಅಥಣಿ ತಾ|| ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ.

೧೩. ವಿಷ್ಣು ಎಂ. ಶಿಂದೆ, ಅಧ್ಯಾಪಕರು, ಶಿಕ್ಷಣ ವಿಭಾಗ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮಹಿಳಾ ವಿದ್ಯಾಲಯ, ಬಿಜಾಪುರ.

೧೪. ಡಾ. ಕೆ.ಸಿ. ಸುರೇಶ್, ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಾಪಕರು, ಕೆ.ಎಲ್.ಇ. ಸಂಸ್ಥೆ, ಶ್ರೀ ಶಿವಯೋಗಿ ಮುರುಘೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ, ಅಥಣಿ, ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ.

೧೫. ಡಾ. .ಎಂ.ಎಂ. ಕೊಟ್ರಸ್ವಾಮಿ, ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು, ಕನ್ನಡ ವಿಭಾಗ, ಪ್ರಥಮದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜ್, ಶೇಷಾದ್ರಿಪುರಂ, ಬೆಂಗಳೂರು.

೧೬. ಡಾ. ತಾರಿಹಳ್ಳಿ ಹನುಮಂತಪ್ಪ, ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು, ಮಾನವಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ, ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಹಂಪಿ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ.

೧೭. ಪಿ.ಎಲ್. ಪೂಜಾರಿ, ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಕನ್ನಡ ವಿಭಾಗ, ಕೊಕ್ಕಟನೂರು ಪ್ರಥಮದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜ್, ಅಥಣಿ ತಾ., ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ.

೧೮. ಮುದುಕಪ್ಪ ಕರೇಗೌಡ, ಪಿ.ಎಚ್.ಡಿ. ಸಂಶೋಧನಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ, ಮಾನವಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ, ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಹಂಪಿ.

೧೯. .ಡಿ. ಬಸವರಾಜ್, ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಥಮದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜ್‌, ಮರಿಯಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಹೊಸಪೇಟೆ.

೨೦. ಡಾ. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಬಿ. ಮಾನ್ಪಡೆ, ಸಂಶೋಧನಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ, ಬುಡಕಟ್ಟು ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ, ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಹಂಪಿ.

೨೧. ಡಾ. ಹೆಚ್.ಎಂ. ಮರಳಸಿದ್ಧಯ್ಯ, ಸಹಾಯಕ ಮಾನವಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು, ಭಾರತೀಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಾನವ ಸಂಸ್ಥೆ,  ಬೋಗಾದಿ ರಸ್ತೆ, ಮೈಸೂರು.

೨೨. ಡಾ. ಡಿ. ಮೀನಾಕ್ಷಿ, ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಮಾಹಿತಿ ಕೇಂದ್ರ, ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಹಂಪಿ.

* * *