ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಿನುಗುನೋಟ
ಪ್ರಕಟಣಾ ವರ್ಷ/ Year of Publication: 2013
ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು / Chief Editor: ನೀಲಾ  ಮಂಜುನಾಥ್
ಅಧ್ಯಾಯ ಕರ್ನಾಟಕ ವೈಭವ,ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹಿನ್ನಲೆ,ಸಾರ್ವಭೌಮ ರಾಜವಂಶಗಳ ಯುಗ,ಕರ್ನಾಟಕದ ಸುವರ್ಣ ಯುಗ: ವಿಜಯನಗರ,ಅವನತಿಯ ಕಾಲ,19 ಹಾಗೂ 20 ನೇ ಶತಮಾನದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು,ಕರ್ನಾಟಕದ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ,ಶಿಕ್ಷಣ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜೀವನ,ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ತತ್ವಜ್ಞಾನ,ಭಾಷೆ ಹಾಗೂ ಸಾಹಿತ್ಯ,ಲಲಿತ ಕಲೆಗಳು,ಕರ್ನಾಟಕ ಹಾಗೂ ಭಾರತ
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೈಪಿಡಿ
ಪ್ರಕಟಣಾ ವರ್ಷ/ Year of Publication: 2012
ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು / Chief Editor: ನೀಲಾ  ಮಂಜುನಾಥ್
ಅಧ್ಯಾಯ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ,ಇತಿಹಾಸ,ಜನತೆ,ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು,ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿ,ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸಹಕಾರ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರ,ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಪರ್ಕ,ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಯೋಜನೆಗಳು,ಆಡಳಿತ,ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡೆ,ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಗಳು,ಇತರ ಸಮಾಜ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು,ಸಂಸ್ಕೃತಿ,ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರವಾಸಿಗಳ ಸ್ವರ್ಗ,
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೈಪಿಡಿ-2017
ಪ್ರಕಟಣಾ ವರ್ಷ/ Year of Publication: 2017
ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು / Chief Editor: ಎನ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್
ಅಧ್ಯಾಯ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ,ಇತಿಹಾಸ,ಜನತೆ,ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು,ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ,ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್, ಸಹಕಾರ, ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರ,ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಪರ್ಕ,ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಯೋಜನೆಗಳು,ಆಡಳಿತ,ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡೆಗಳು,ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಗಳು,ಇತರ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು,ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ,ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಸ್ವರ್ಗ,ಮುನ್ನುಡಿ
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್‌
ಪ್ರಕಟಣಾ ವರ್ಷ/ Year of Publication: 2017
ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು / Chief Editor: ಎನ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್
ಅಧ್ಯಾಯ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ,ಇತಿಹಾಸ,ಜನತೆ,ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ನೀರಾವರಿ,ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು,ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್, ಸಹಕಾರ, ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ,ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಪರ್ಕ,ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳು,ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ರಾಜಸ್ವ,ಕಾನೂನು, ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಡಳಿತ,ಇತರೆ ಇಲಾಖೆಗಳು,ಸ್ಥಳೀಯ ಸ್ವಯಂ ಆಡಳಿತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು,ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡೆ,ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ,ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವೆಗಳು,ಇತರ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು,ಪ್ರೇಕ್ಷಣೀಯ ಸ್ಥಳಗಳು,ಗ್ರಾಮಗಳ ಪಟ್ಟಿ