ಕರ್ನಾಟಕದ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧ್ಯಯನಎನ್ನುವುದು ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗವು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುವ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಅಧ್ಯಯನ ಯೋಜನೆ. ಈ ಬಗೆಯ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಕುಲಪತಿಗಳಾದ ಡಾ. ಎಂ. ಎಂ. ಕಲಬುರ್ಗಿ ಅವರು ಪ್ರೇರಣೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅಧ್ಯಯನದ ಒಂದು ಉಪ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ೨೭ ಜಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಮಾಹಿತಿ ಕೋಶವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಅಧ್ಯಯನದ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವೇನೆಂದರೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕೆಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಎಲ್ಲ ಹಂತಗಳಲ್ಲೂ ಜನರು ಸಹಭಾಗಿಗಳಾಗಬೇಕಾದರೆ ಇಂತಹ ಸಂಕಥನ – ಸಂವಾದದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಧ್ಯಯನವು ಲಿಂಗ ಸಂಬಂಧಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಲವು ತೋರಿಸಿದೆ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಖಂಡ ಸ್ವರೂಪದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಧಾರಣೆ ನೀಡಿದೆ.

ಈ ಅಧ್ಯಯನ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವಾಗ ನಮ್ಮ ವಿಭಾಗದ ಎಲ್ಲ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ ಮಿತ್ರರೂ ಭಾಗಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದೊಂದು ವಿಭಾಗದ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ ಮಿತ್ರರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾದುದು ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ವಿಭಾಗದ ಸಂಶೋಧನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲರಾಗಿ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ನೆರವನ್ನು ನೆನೆಯಬೇಕಾದುದು ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಡಾ. ಬಿ. ಶೇಷಾದ್ರಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಸಿದವರು. ಅವರು ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ನಿವೃತ್ತರಾದರೂ ಅಧ್ಯಯನ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಿಂದ ನಿವೃತ್ತರಾಗಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುವಾಗ ಅವರ ಸಲಹೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾದುದು ನನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಕುಲಸಚಿವರಾದ ಪ್ರೊ. ಮಲ್ಲೇಪುರಂ ಜಿ. ವೆಂಕಟೇಶ, ಪ್ರಸಾರಾಂಗದ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಪ್ರೊ. ಎ.ವಿ. ನಾವಡ, ಅಕ್ಷರ ಜೋಡಣೆ, ಪುಟ ವಿನ್ಯಾಸ, ಕರಡು ತಿದ್ದಿಕೆ ಮುಂತಾದ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ನೆರವಾದ ಶ್ರೀ ಸುಜ್ಞಾನಮೂರ್ತಿ, ಮುಖ ಪುಟವನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಕೆ. ಕೆ. ಮಕಾಳಿ, ಗ್ರಂಥಪಾಲಕರಾದ ಶ್ರೀ ಜೆ. ಆರ್. ರಾಮಮೂರ್ತಿ ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು.

ಈ ಅಧ್ಯಯನ ಗ್ರಂಥದ ಪ್ರಕಟಣೆಗೆ ನೆರವು ನೀಡಿದ ಕೊಪ್ಪಳದ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಡಿ. ಎಸ್. ಅಶ್ವಥ್ ಮತ್ತು ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಉಪಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಕೆ. ಮಲ್ಲಿನಾಥ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಆಭಾರಿಯಾಗಿದ್ದೇವೆ.

ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ
ಟಿ. ಆರ್. ಚಂದ್ರಶೇಖರ

ವಿಶೇಷ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು ಈ ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಕಟಣೆಗೆ ಹಣಕಾಸು ನೆರವು ನೀಡಿದ ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ನ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಹಾಗೂ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವು ಕೃತಜ್ಞವಾಗಿದೆ.