ಅಂಗನೆಯರ ಭಂಗ ಮಾಡಿದ / ೪೪೦

ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಘನಶ್ಯಾಮೆಯ / ೬೩೪

ಅಂಥ ಉಜ್ವಲವಾದ / ೫೭೩

ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೆ ನನ್ನ ಮಗ / ೫೦೮

ಅಂದು ನೀನೊಬ್ಬಳೆಯೆ ಅತಿಮೌನದಲಿ / ೮೫

ಅಂಧಕಾರ ಮುತ್ತುತಿದೆ / ೧೧

ಅಗೊ ಸ್ಪೂಟ್ನಿಕ್, ಇಗೊ ವಿನೋಬ / ೨೨೨

ಅಣುಬಾಂಬಿನಾಸ್ಫೋಟನೆಗೆ / ೩೬೩

ಅದೂ ಬೇಕು ಇದೂ ಬೇಕು / ೨೨೮

ಅದೋ ಅಲ್ಲಿ ಪರಮಶಿವನು / ೬೩೯

ಅದೊ ಬಂದ ಇವನೊಂದು ಕಿರಿಯ ಬಿರುಗಾಳಿ / ೯೫

ಅಧರದಿ ನಸುನಗೆ, ಕರದಲಿ ಕೊಳಲು / ೬೫೦

ಅಪ್ಪ ಯಾಕಪ್ಪ ಹೆಬ್ಬೆರಳೇ ಇಲ್ಲ್ಲ / ೫೦೭

ಅಯ್ಯಾ ಕನಕ… / ೫೬೧

ಅಯ್ಯಾ ಚಂದ್ರ, ಈಗ ನೀನೊಂದು / ೩೯೪

ಅಯ್ಯಾ ಮರಿ / ೪೧೪

ಅಯ್ಯಾ ಶೂದ್ರ / ೪೭೦

ಅಯ್ಯೊ ಎಂತಹ ತೋಟ ನಮ್ಮದು / ೧೫೩

ಅಯ್ಯೊ ನನ್ನ ದೇಶವೇ / ೫೨೫

ಅರಳಿ ನಗುವ ಹೂ ಹೂಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ / ೩೫೯

ಅರವತ್ತು ಸಂವತ್ಸರದ ಈ ಚಕ್ರ / ೪೯೪

ಅರಿವಳಿಕೆ ಸೂಜಿಮೊನೆ / ೫೮೧

ಅರುಣ ನಭವನು ಹೊದ್ದು / ೨೦೨

ಅರೆಮುಗಿದ ಕವನ ಇದು / ೧೮೦

ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಿ ಸುಳಿದು / ೨೬೫

ಅವನೆ ಅವನು ಲಿಂಗಾಯಿತ / ೪೧೪

ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಪರಸ್ಪರ / ೫೩೯

ಅವರಿವರಿಗಾಗಿ ಮನೆ ಕಟ್ಟುತ್ತಾ / ೪೯೦

ಅವರು ಕಟ್ಟಿದರು ಮನೆಯೊಂದನ್ನು / ೫೯೩

ಅವರು ಕಟ್ಟಿದರು ಮಹಾ ಸೌಧವನ್ನು / ೪೫೦

ಅವಳ ಸಿರಿಮುಡಿಯಿಂದ / ೧೦೩

ಅಳು ಬರುತ್ತದೆ ನನಗೆ ಪಂಡಿತರೆ / ೩೬೮

ಆ ಕನಸಿನ ಮೂರ್ತಿ / ೧೧೨

ಆಕಾಶದಗಲ ಕ್ಷೌರದ ಕತ್ತಿ / ೪೪೮

ಆಕಾರವೇ ಇರದ ಬಂಡೆಯಾಗಿ / ೫೨೮

ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಏನಿದೆ ಚಿಂತೆ? / ೬೨೧

ಆಕಾಶದ ನೀಲಿಯಲ್ಲಿ / ೩೨೪

ಆಟದಲ್ಲೊಂದು ಕ್ಷಣ / ೩೫೯

ಆನೆಯನೇರಿಕೊಂಡು ಹೋದಿರಿ ನೀವು / ೫೧೨

ಆರುಗಂಟೆಯ ಮೊಳಗು / ೨೦೭

ಆಹಾ ಕೆರೆಯ ತೆರೆಗಳೆ / ೧೦೭

ಇಂದು ಮೊಹರಂ ಹಬ್ಬ / ೧೫೨

ಇಗೋ ಬಂತು ಹೊಸ ವರುಷವು / ೩೫೭

ಇಡೀ ಬಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣನು ಸೆಳೆಯಿತು / ೨೬೧

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಾನು ಹೋಗಿದ್ದಾಗ / ೫೬೩

ಇದಾವ ರಾಗ / ೫೭

ಇದು ಎಲ್ಲೋ ಹರಿವ ತೊರೆಯ / ೫೩೮

ಇದು ಚೆಲುವೀ ರಾತ್ರಿ / ೧೮೯

ಇದು ಜೀವನದ ಸಂಗಮ / ೧೦೫

ಇದು ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಖಾನೆ / ೨೮೩

ಇದು ನಕ್ಷತ್ರ ಲೋಕ / ೬೬

ಇದು ನಿನ್ನ ಕಾವನ್ನೆಲ್ಲ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ / ೩೫೩

ಇದು ನೀ ಸುಟ್ಟ ಬೂದಿ / ೪೦೪

ಇದು ನೆರಳಿಲ್ಲದ ದಾರಿ / ೧೭೬

ಇದುವರೆಗು ನೀನಿದ್ದೆ / ೩೬೨

ಇದುವರೆಗು ಬಿತ್ತಿದ್ದು ಬೆಳೆಯಾಗಿ / ೩೪೪

ಇದು ಹಾದಿ: ಒಂದೊ ಎರಡೊ / ೧೩೧

ಇನ್ನೂ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಟ್ಟಿದ ಹಾಗಿದೆ / ೪೯೭

ಇನ್ನೂ ಕಾಣೆನು ಕೃಷ್ಣ / ೬೫೧

ಇರಬಹುದು ನಿನಗಿಂತ ದೊಡ್ಡವರು / ೩೮೮

ಇರುಳ ಮೌನ / ೬೮೭

ಇವರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದದ್ದು / ೬೦೦

ಇವಳ ಮೌನದ ಕೊರಡ ಕೊರೆಯುವ / ೨೯೭

ಇರುಳುದ್ದಕ್ಕೂ ಹರಿದು ಬರುತಿದೆ / ೧೮೧

ಇರುಳೆಲ್ಲವೂ ಭಜನೆ / ೩೦೦

ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ನೆಹರೂ / ೩೭೨

ಇಲ್ಲ ಇನ್ನು ಬರೆಯಲಾರೆ / ೨೫೮

ಇಲ್ಲ, ಕುಲುಮೆಯ ಒಳಗೆ ಕಿಡಿಯೇ ಇಲ್ಲ / ೨೯೪

ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ / ೪೮೨

ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯೊಳಿಲ್ಲ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆ / ೨೫೯

ಇಲ್ಲ ನಾವೂ ನೀವೂ ಸೇರಲೇ ಇಲ್ಲ / ೩೭೯

ಇಲ್ಲ ನಿನಗೆ ತೃಪ್ತಿಯೆಂಬುದೆ ಇಲ್ಲ / ೩೬೧

ಇಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಬಿಡುವಿಲ್ಲ / ೨೨೪

ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಮಣ್ಣು / ೧೫೦

ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಿತು ಮಲ್ಲಿಗೆ / ೪೨೬

ಇಲ್ಲಿ ಮರದಡಿಯಲ್ಲಿ / ೫೪

ಇವನಿಗೆ ಕಣ್ ಸಾವಿರ, ಕೈ ಸಾವಿರ / ೨೩೨

ಇವನು ಮಿಂಚಿನ ದೊಂಬ / ೨೪೧

ಇವಳು ಹಿಗ್ಗಿನ ಬುಗ್ಗೆ / ೧೨೬

ಇಷ್ಟಗಲ ಬಾಗಿಲನು ತೆರೆದು / ೨೧೦

ಇಷ್ಟು ದಿನ ನನ್ನ ಒಂದೇ ಕಡೆಯ ಮುಖ / ೩೯೪

ಇಳಿದು ಬಾ ಓ ಬೆಳಕೆ / ೧೧೧

ಈ ಕವಿತೆ ಯಾವಳೋ / ೩೦೧

ಈ ಕೆಲವರಿಗೆ / ೪೩೬

ಈಗಷ್ಟೆ ಐದು ನಿಮಿಷದ ಹಿಂದೆ / ೪೦೧

ಈಗೀಗ ಮನೆತುಂಬ ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಕಂಬನಿ / ೧೮೬

ಈಚೀಚೆಗೆ ನನಗೆ ಒಂದೊಂದು ಸಲ / ೪೫೨

ಈ ಛತ್ರಿ ನನ್ನದು / ೨೮೧

ಈ ಜಗತ್ತೆಲ್ಲವೂ ಪ್ರೀತಿಯ / ೫೪೩

ಈಡನ್ನಿನ ತೋಟದಲ್ಲಿ / ೫೬೬

ಈ ದಿನ ಭಾನುವಾರ / ೪೧೫

ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ / ೪೩೭

ಈ ನಗರ ಜನರನ್ನು / ೫೪೩

ಈ ಪವಿತ್ರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ / ೬೦೫

ಈ ಮನೆಯ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಪುಟಿದು / ೮೯

ಈ ಮರಗಳು ಹೂಮಳೆಗರೆಯುವ / ೪೫೪

ಈ ಮುರುಕು ಗುಡಿಸಲಲಿ / ೩೨

ಈ ಸಂಜೆ ಹೊನ್ನೇರಿಲೆಯ ಪನ್ನೀರ ಬೆಳಕು  / ೨೬೩

ಉಡುಗಣ ವೇಷ್ಟಿತ / ೪

ಉರಿವ ಒಲೆಗಳ ಮುಂದೆ / ೬೧೯

ಉತ್ತರದ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿರುವ ಮುಡಿಯಲ್ಲಿ / ೩೭೧

ಉದಯಗಿರಿ ಶಿವಕರುಣೆ / ೧೧೯

ಉಪ್ಪು ಕಡಲನು ಉತ್ತು / ೧೭೮

ಉಳಿವು ಅಳಿವಿನ ಪರಿ ಅದೆಂತೋ / ೬೪೮

ಊರಾಚೆ ಒಂಟಿ ಮನೆ / ೪೮೭

ಎಂಟಲ್ಲ, ನೂರೆಂಟು ಗ್ರಹಗಳೊಗ್ಗೂಡಿರಲು / ೩೦೧

ಎಂಥ ಹುಚ್ಚು ಜನರು ಇವರು / ೨೨೭

ಎಂಥಾ ದೇವರಯ್ಯಾ / ೬೧೩

ಎಂದಿನಿಂದಲೊ ಏನೊ ಒಂದೇ ಸಮನೆ / ೨೦೦

ಎಂಬತ್ತಾದರೇನು? / ೬೧೫

ಎತ್ತರದ ಬಾನಡಿಗೆ ತೆರದ ಬದುಕಿನತೆರದಿ / ೧೪೬

ಎತ್ತಿಕೋ ನನ್ನನ್ನು / ೪೯೧

ಎದೆತುಂಬಿ ಹಾಡಿದೆನು ಅಂದು ನಾನು / ೬೫

ಎದೆಯೊಲವಿನ ಮಂಗಳಸ್ಮೃತಿ / ೧೪೯

ಎರಡು ಶಿಖರದ ನಡುವೆ ಹಗ್ಗದ ದಾರಿ / ೩೫೮

ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಮುನ್ನೂರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ / ೩೯೮

ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತೊರೆದು / ೫೫೭

ಎಲ್ಲವೂ ನಿನ್ನಿಚ್ಛೆಯಂತೆ ನಡೆದಿರಲು / ೬೩೫

ಎಲ್ಲಿ ಅರಸುವೆ ನನ್ನ, ಓ ನನ್ನ ಕಿಂಕರನೆ / ೬೪೧

ಎಲ್ಲಿಗೆ, ಇನ್ನೆಲ್ಲಿಗೆ / ೪೭೧

ಎಲ್ಲಿದ್ದರು ಎಂತಿದ್ದರು / ೬೨೧

ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಮನುಷ್ಯ / ೫೭೩

ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ ಓ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳೇ / ೫೩೪

ಎಲ್ಲಿಂದಲೋ ಬಂದು ಮತ್ತೆಲ್ಲಿಗೋ / ೫೨೪

ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಿರಿ ನಿಲ್ಲಿ ಮೋಡಗಳೆ / ೫೧

ಎಲ್ಲೋ ದೂರದಿ ಜಿನುಗುವ ಹನಿಗಳೆ / ೨೬೬

ಎಲ್ಲೋ ಮಗು ಅಳುತ ಇದೆ / ೪೭೩

ಎಲ್ಲೋ ಯಾರೋ ಒತ್ತಿದರು ಸ್ವಿಚ್ಚು / ೪೭೫

ಎಲ್ಲೋ ಯಾವುದೋ ಕೀಲು ತಪ್ಪಿದೆ / ೩೫೦

ಎಲ್ಲೋ ಹುಡುಕಿದೆ ಇಲ್ಲದ ದೇವರ / ೪೧೮

ಎಳೆ ಬೆಳುದಿಂಗಳು ಮರದಡಿ / ೨೪೦

ಏಕಾಕಿತನದ ಈ ಕಗ್ಗತ್ತಲಲ್ಲಿ / ೩೬೬

ಏಕೀ ವಿಷಾದವು ರಾಧೆ / ೬೪೭

ಏಕ ಪುರಾತನ ಪುರುಷ ನಿರಂಜನ / ೬೪೨

ಏನನ್ನಾದರೂ ಬರೆಯಬೇಕೆಂದು ಕೂತರೆ / ೪೩೩

ಏನು ಉಜ್ವಲ ನೀಲ / ೫೭೯

ಏನು ಕವಿತೆ ಬರೆಯುವಿರೋ / ೧೨೮

ಏನೂ ಇಲ್ಲದ ಖಾಲಿ ಸೈಟಿನ ಬದಿಗೆ / ೩೯೯

ಏನೋ ಒಂದು ಸಂದಿಗ್ಧದಲ್ಲಿ / ೩೬೪

ಏನು ನಿರುಪಮ ಸೊಬಗು / ೬೫೭

ಒಂದಾನೊಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ / ೫೪೦

ಒಂದಿರುಳು ಬಂದೆ, ಅಂಗಳದ ತುಂಬ / ೪೭೬

ಒಂದಿಷ್ಟ ಜಾಗಕೊಡಿ ನನಗೆ / ೩೧೪

ಒಂದು ಕೋಳಿಯೂ ಕೂಗಲಿಲ್ಲ / ೨೬೦

ಒಂದು ದಿನ ಥಳಥಳ ಹೊಳೆವ / ೫೧೫

ಒಂದು ದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ / ೫೨೭

ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಬದುಕೆಲ್ಲವು / ೩೩೮

ಒಂದು ಸುಂದರ ಹೂವನರಳಿಸಿದ / ೯೪

ಒಂದೆ ಎರಡೆ ಮೂರೆ / ೨೬೬

ಒಂದೇ ಒಂದೇ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ / ೪೮೯

ಒಂದೇ ಸಮನೆ ಒಂದೇ ರಾಗದಲಿ / ೩೦೪

ಒಂದೇ ಸಮನೆ ತಿನ್ನುವುದೆ ಕೆಲಸ / ೨೮೪

ಒಂದೇ ವೃಕ್ಷದ ಕೊಂಬೆಗಳು / ೫೩೦

ಒಂದೊಂದು ಸಲ ನನಗೂ ನಿನಗೂ ನಡುವೆ / ೩೮೦

ಒಂಬತ್ತು ವರುಷಗಳೀಚೆ ನಿಂತು / ೨೦೩

ಓ ಇವನೆ ಉಗ್ರನರಸಿಂಹ! / ೧೪೮

ಓ, ಇವಳು !….. / ೧೨೨

ಓ, ಇವಳು, ಶಾರದೆ ! / ೨೩೧

ಓ ಎಚ್ಚರು ಓ ಎಚ್ಚರು / ೮೬

ಓ ತಾಯಿ ಓ ತಾಯಿ ಮುಳುಗುತಿದೆ ನೌಕೆ / ೬೩೨

ಓ ತಾಯಿ ಸರಸ್ವತಿ / ೩೫೧

ಓ ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೆ / ೫೦೦

ಓ ನನ್ನ ಪ್ರಿಯತಮನೆ / ೬೫೩

ಓ! ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಯೋ / ೩೨೭

ಓ ಬಂದ / ೩೩೨

ಓ ಬನ್ನಿ ಎಲ್ಲರು ಬನ್ನಿ / ೬೪೪

ಓಹೋ ಬಂದರು / ೭೮

ಓ, ಎಲ್ಲಿದೆ ಬೃಂದಾವನ ತೋರಿರೊ / ೬೫೬

ಕಂಡ ಕಂಡ ಕಡೆ ಸೊಂಡಿಲ ಚಾಚುವ / ೩೩೪

ಕಂಡ ಕಂಡ ಹೆಣ್ಣಮೊಗದಿ / ೧೨೫

ಕಂಡಿಲ್ಲವೇ ನೀವು / ೨೧೬

ಕಂಡೆ ಎಂತೆಂಥವರು ಏನೇನೋ ಆದದ್ದ / ೪೪೪

ಕಂಡೆ ನಾನು  ಬೆಂತರನೊಲು ನಿಂತ / ೯೦

ಕಡಲ ಕಾಂಬಾಸೆ ಕಡಲುವರಿದಿತು / ೯೭

ಕಡಲ ಕುರಿತು ನಡೆವ ಗಂಗೆ / ೨೪೦

ಕಡಲಿನ ಕತ್ತಲಗವಿಯಲಿ / ೬೪

ಕಡಲೆಡೆಗೆ ನಡೆವ ಹೊಳೆ / ೧೨೧

ಕಡು ಮೌನದ ಇರುಳು / ೨೪೭

ಕಣ್ಣಂಚೊಳು ಮಿಂಚುವ / ೮೪

ಕಣ್ಗಳ ತೊಳೆ ಈ ಕೆಂಪಿನಲಿ / ೩೯

ಕಣಿವೆ ಕಗ್ಗಾಡಿನಲಿ ಸಂಜೆ / ೨೯೦

ಕಣಿವೆ ತಳದೊಳು ಕೊಳೆವ ಜೊಂಡಾಗದಿರು / ೩೧೯

ಕಣ್ಣೀರ ಹನಿಯಲ್ಲಿ ಮೊಗದ ನಗೆಯನು ಕಂಡೆ / ೨೬

ಕಣ್ಣೀರಿನುಪ್ಪು ಸೋಂಕದ ಸುಖಕೆ / ೩೫೮

ಕಣ್ಣೆದುರು ಕಾಣುವುದನ್ನು / ೪೭೩

ಕತ್ತಲು ತುಂಬಿದ ಕೋಣೆಯ ಒಳಗೆ / ೨೯

ಕತೆ ಹೇಳುತ್ತೀನಿ ಬಾರೋ ಮರೀ / ೪೪೬

ಕದನ ಕುತೂಹಲ ಮತಿಗಳಲ್ಲ / ೪೧೯

ಕನಸು ಮನಸುಗಳಲ್ಲಿ ಥಟ್ಟನೆ ಎದ್ದು / ೪೯೫

ಕನ್ನಡದ ನಾಡೆಲ್ಲ ಒಮ್ಮೆಗೇ / ೫೨೬

ಕನ್ನಡದ ನೆಲದೊಳಗಿನ್ನೂ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ / ೩೮೫

ಕನ್ನಡದ ವೇದಗಳು ಜಾನಪದ ಗೀತೆಗಳು / ೩೪

ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ಷಾರ್‌ಯಾರ್ / ೫೧೭

ಕವಿತೆ ಬರೆಯುವುದು ಬಲು ಸುಲಭ / ೨೯೦

ಕಾರ್ಗಿಲ್ಲಿನ ಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ / ೬೨೪

ಕಾಡು ಕಣಿವೆಗಳ ದಾರಿಯ / ೫೭೭

ಕಾಣದ ಕಡಲಿಗೆ ಹಂಬಲಿಸಿದೆ ಮನ / ೯೬

ಕಾಯುತಿವೆ ಹಲವಾರು ಹರುಕುಗುಡ್ಡದ ಹೊದರು / ೨೮೯

ಕಾರಿರುಳಲ್ಲಿ ಅವಳ ಕೈ ಹಿಡಿದು / ೩೩೮

ಕಾರು ಬಸ್ಸು ಸ್ಕೂಟರು ರಿಕ್ಷಾಗಳ / ೪೦೦

ಕಾಲಿನ ಕೆಳಗೆ ನಾನಿದುವರೆಗು / ೬೦೯

ಕಾಲುದಾರಿಯ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟು ನಡೆಯಣ್ಣ / ೨೮೩

ಕಾಸಿನಷ್ಟಗಲ ಜಾಗದಲ್ಲೇ / ೩೫೨

ಕಿಕ್ಕಿರದಸಂಖ್ಯ ಒಂಟಿಕಾಲಿನ ತೆಂಗು / ೪೫೭

ಕಿಟಕಿ ಬಾಗಿಲ ಮುಚ್ಚಿ ಒಳಗೆ ನಿದ್ರಿಸುತಿದ್ದೆ / ೮೮

ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ಸು ಬಂದಿಹುದು / ೧೦೧

ಕುಂಡದ ಗಿಡಕ್ಕೇನು ಗೊತ್ತುಂಟೊ / ೩೮೨

ಕುಡಿಯಲು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡೆ / ೨೪೫

ಕುವೆಂಪುವಿನ ಮಲೆನಾಡಿಗಿದು / ೫೭೮

ಕುಹೂ ಕುಹೂ ಕೋಗಿಲೆ / ೨೭೨

ಕುಳಿರ ಗಾಳಿಗೆ ಮರದ ತರಗೆಲೆಗಳು / ೭೯

ಕೂಗಿದೆ ಕೇಳಿ / ೭

ಕ್ಯೂ ನಿಂತು ಚೈತ್ರನಿಗಾಗಿ / ೨೭೮

ಕೃಷ್ಣಪಕ್ಷದಿರುಳು ಹಬ್ಬಿ / ೩೯

ಕೆಲವರಿಗೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ / ೪೩೫

ಕೆಲವರಿಗೆ ಕಳೆದುಹೋಗುವ ಭೀತಿ / ೪೪೫

ಕೆಲವರಿದ್ದಾರಯ್ಯ ನನಗೆ ಪ್ರಿಯ ಮಿತ್ರರು / ೩೫೭

ಕೆಲವು ಕವಿತೆಗಳು / ೫೯೯

ಕೇಳಿದಿರಾ ಮಹಾಜನರೇ / ೫೧೩

ಕೇಳಿದೊಡನೆಯೇ ಮೈ / ೫೯೧

ಕೇಳಿರೇ ಸಖಿ ಕೇಳಿರೇ / ೬೪೯

ಕೈಕಾಲುಗಳ ಬಿಗಿದು ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ / ೫೪೭

ಕೈಯ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸೆನ್ನನು / ೩೩೩

ಕೈಹಿಡಿದ ಸರಪಳಿಯ ಜಗ್ಗುತಿದೆ ಕರಿನಾಯಿ / ೧೯೮

ಕೊಂಬೆ ಕೊಂಬೆಯ ಮೇಲೆ / ೪೦೯

ಕೊಳದೆದೆಯ ತಾವರೆಯ / ೩೭

ಕೋಟಿ ಜನ್ಮ ವಿಕಾಸನ / ೪೫

ಕ್ರೋಧನನಾಮ ಸಂವತ್ಸರದ / ೪೮೫

ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣಕೂ ನನ್ನ ಹಮ್ಮನರೆಯುವ / ೨೫೯

ಖಳನಾಯಕರು ಸೋಲುವುದು / ೪೪೯

ಗಂಡಯೋಗದಲಿ ಜನಿಸಿದಂಥ ಶಿಶು / ೬೨೭

ಗಾಂಧಿ ಹೇಳಿದರು / ೫೭೫

ಗಾಂಧೀಜಿಯ ಭಾವಚಿತ್ರದನಾ -ವರಣದುತ್ಸವ / ೨೭೧

ಗಾಢ ನಿದ್ರೆ ನಟ್ಟಿರುಳು / ೫೬೮

ಗಾಣವಾಡುವುದು ಗಡಿಯಾರ / ೩೭೭

ಗಾಳ ಹಾಕಿ ಕೂತಿದ್ದಾನೆ / ೫೨೬

ಗಿರಿದರಿಯಲೆಲ್ಲೋ ಹುಟ್ಟಿರುವ ಹೊಳೆಗೆ / ೫೯

ಗುಡುಗು ಮಿಂಚೊಳು / ೫೯೧

ಗುಬ್ಬಕ್ಕಾ ಗುಬ್ಬಕ್ಕಾ ಬಾಗಿಲು ತಗಿಯೇ / ೨೧೩

ಗುರುವಿನಾಶೀರ್ವಾದ ಹರಹಿರಲು / ೫೬

ಗೂಡಿಂದಾಚೆ ಹಾರುತ್ತವೆ / ೫೨೯

ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಯಾರಿಗೂ / ೬೧೬

ಚಂದ್ರಜೇಡ ಬಲೆ ನೇಯುತಿತ್ತು / ೨೫೬

ಚಕ್ರ ರತ್ನದ ಹಿಂದೆ / ೫೮೪

ಚಳಿಗೆ ಗಡಗಡ ನಡುಗಿ / ೪೮೧

ಚರಂಡಿಗಳ ಮತ್ತು ನಾಯಿಗಳು / ೪೪೧

ಚರಿತ್ರೆ ಅಂದರೆ / ೫೮೩

ಚಿಕ್ಕೆಗಣ್ಣಿನ ಕೆಳಗೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಮೋಡದ ಗಡ್ಡ / ೩೨೫

ಚೆಂಗುಲಾಬಿ ಮುದ್ದು ಮಗು / ೫೩೧

ಚೈತ್ರ ವೈಶಾಖ ಶ್ರಾವಣ ಬಂದು / ೩೭೦

ಛುಕ್ಕು ಛುಕ್ಕು ಛುಕ್ಕು ಛುಕ್ಕು / ೧೪೧

ಜಗದ ಬಾಳ್ ತೋಟದಲಿ / ೩೦

ಜಗದ ರಂಗಕೆ ಇರುಳ ಕರಿಯ ತೆರೆ / ೬೦

ಜಗನ್ನಾಥನ ಗಾಲಿಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ / ೫೩೫

ಜಗವ ಮರುಳು ಮಾಡಿಹೆ ನೀ / ೬೩೫

ಜಯ ಜಯ ಜಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮ / ೬೩೭

ಜ್ವರ ಬಂದವರೊಲು ಪರಿತಪಿಸುತ್ತಿವೆ / ೨೩೪

ಜಿರ್ರನೆಯ ಜೀರುಂಡೆ / ೮೧

ಜೀವಜಾತ್ರೆಯಲಿ / ೨೨

ಜೋಕಾಲಿ ಆಡೋಣ ಬನ್ನಿರೋ / ೨೩೭

ಝಗಝಗಿಸುವೀ ಸ್ಟೇಷನ್ನಿನಲ್ಲಿ / ೩೪೨

ಢಮ ಢಮ ಢಮ ಡೋಲು ಸದ್ದು / ೨೪೧

ತಂತಿಯ ಮೇಲೆ ಸದಾ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ / ೪೩೫

ತಂಪು ಗಾಳಿಯಂತೆ ಬಂದೆ / ೧೩೬

ತಕ್ಕಡಿಯಿಂದ ತಂಬೂರಿಯ ತನಕ / ೩೩೧

ತಡೆಯದಿರಿ ತಡೆಯದಿರಿ ರಥ  / ೬೫೫

ತಣ್ಣಗೆ ಉರಿವ ಸಣ್ಣ ಹಣತೆಯ / ೫೦೬

ತಣ್ಣಗೆ ಕೊರೆವ ಬೀದಿ / ೧೭೭

ತನುವನೊಂದು ಬಿಲ್ಲು ಮಾಡಿ / ೪೪

ತರಗೆಲೆ ಕಸಕಟ್ಟಿಯನೊಗ್ಗೂಡಿಸಿ / ೭೬

ತಲೆಯ ತಪ್ಪಲೆಯಲ್ಲಿ / ೧೮೫

ತಾಯಿದುರ್ಗೆಯ ನಿಜವನರಿಯುವ / ೬೨೯

ತಾಯಿಯ ಎದೆಹಾಲನು ಹೀರುತ್ತಿದೆ / ೧೭

ತಿರುಗುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾವೆ / ೫೫೭

ತಿಮಿಂಗಿಲಗಳನ್ನೆ ಗಳಕ್ಕನೆ ನುಂಗಿ / ೪೪೨

ತುಡುಕು ತುಡುಕಾಯುಧವ / ೬೪೦

ತೂಗಾಡುತ್ತಿವೆ ತೆಂಗಿನ ಮರವೆರಡೂ / ೫೩

ತೇರನೆಳೆವರು ನಾವು ಎಲ್ಲಿದ್ದರೇನು? / ೧೫೪

ದಟ್ಟ ಕತ್ತಲಿನ ಅಟ್ಟಹಾಸದ / ೫೫೬

ದಟ್ಟ ಹಸುರನು ತೊಟ್ಟು / ೧೪೫

ದಾರಿಯುದ್ದಕ್ಕೂ ವನವಾಸ / ೫೨೧

ದಾರಿ! ಹರಿದಾರಿ ಹರಿದಾರಿ / ೧೫೫

ದಿನವೂ ತೆರೆಯುವ ಬೆಳಗಿನ ಬಾನೊಳು / ೪೮೦

ದೀಪ ಮುಡಿಸುವ ಮೊದಲು / ೩೫೮

ದೀಪವಿರದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ / ೪೭೮

ದೀಪವಿಲ್ಲದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ / ೩೬೦

ದೂರವೇ ನಿಂತು ಕೊಂಕುನಗೆ ನಕ್ಕು / ೪೦೭

ದೃಶ್ಯವಹ ಮೋಡಗಳ / ೧೦

ದೇವರು ನಿಜವಾಗಿಯೂ / ೬೦೬

ದೇವ ದಾನವ ಗಣದ ಮಿಲನದಿ / ೩೪

ದೇವ ದೇವನ ನಿಜವರಿಯಲು / ೬೪೩

ದೇವರಾಯನ ದುರ್ಗದ ಕಾಡಿನ ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ / ೪೩೧

ದೇವರು ತನ್ನೆಳಮೆಯಲ್ಲಿ / ೨೪೮

ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಕಟ್ಟಿ ನಾವು / ೩೪೯

ಧರ್ಮ ಕರ್ಮಗಳೆಲ್ಲ ಕೊನೆಗಂಡಿತೆನ್ನೊಳಗೆ / ೬೩೬

ಧೂಳಾಟವನು ಮುಗಿಸಿ ಮನೆಗೆ ಮರಳಿರೆ / ೨೫೧

ನಟ್ಟಿರುಳ ನಭದಂತೆ ಕಾಳಿಮಾ ತನುವಾಗಿ / ೬೩೦

ನನ್ನ ಎದೆಯ ಬಳಿ ಉಸಿರನಾಡುತಿಹ / ೮೭

ನನ್ನ ಕೈಗದ್ದೆಯಲಿ ವಿಧಿ ಉತ್ತ ಗೆರೆಗಳಲಿ  / ೩೪೮

ನನ್ನ ಜೇಬಿನೊಳಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕದಿರೊ ಅಣ್ಣ / ೪೫೩

ನನ್ನ ನೆನಪಿನಾಳದಲ್ಲಿ / ೫೧೦

ನನ್ನ ಪಾಡಿಗೆ ನಾನು ಹೇಗೋ ಇದ್ದೆ / ೩೪೬

ನನ್ನ ಬಾಲ್ಯದ ನೆನಪುಗಳು / ೫೫೪

ನನ್ನ ಭೂಪಟವೆಲ್ಲವನು ಬಿಚ್ಚಿ / ೩೬೨

ನನ್ನ ಸುತ್ತಲಿನವರು / ೪೫೦

ನನ್ನಾ ಮಾಧವನನು ಕೊಡು  / ೬೪೬

ನನ್ನೆದೆಗೆ ಎದೆಯಿಟ್ಟು ಮಲಗಿದ್ದನವನಿಲ್ಲಿ / ೧೦೩

ನಮಗೆ ವೈರಿಗಳಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುವ  / ೩೧೭

ನಮ್ಮ ಜತೆಗಿದ್ದಾರೆ / ೬೧೭

ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯ ಸಾಹುಕಾರರ / ೪೩೮

ನಮ್ಮವರು ನಮಗಿಲ್ಲ / ೪೯

ನಮ್ಮವರೆ ಇವರೆಲ್ಲ / ೩೦೩

ನಮ್ಮೀ ಜನಗಣಮನ ಅಧಿನಾಯಕ / ೪೧೨

ನಮ್ಮೀ ತೋಟದ ಬೇಲಿಯ / ೫೪೫

ನಮೋ ಗೌರಿ ನಾರಾಯಣಿ / ೬೨೮

ನಲವತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ / ೫೭೧

ನಲಿಯುವಳಾರೀ ಭೈರವ ನಾರೀ / ೬೩೧

ನವೋದಯದ ಕಿರಣಲೀಲೆ / ೫೩೨

ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ನಡುವೆ / ೫೫೩

ನಾಡಿನುದ್ದಕೂ ಕಿರಣವ ಹರಡಿತು / ೫೧೨

ನಾಡಿನುದ್ದಕ್ಕೂ ಹಾರುವ ಧ್ವಜದಡಿ / ೪೮೪

ನಾ ದೂರದಲಿ ಅಲೆಯುತಿದ್ದಾಗ / ೨೪೬

ನಾನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗದ ನೀನು / ೩೧೩

ನಾನು ನಿನ್ನ ತಬ್ಬಿಕೊಂಡೆ / ೪೮೮

ನಾನು, ನಿನ್ನ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟ ಬಸವ / ೩೮೩

ನಾನು ಬದುಕಿರಲಾರೆ ಸಖಿಯರೆ / ೬೫೧

ನಾನು ಬರೆಯುತ್ತೇನೆ / ೪೬೧

ನಾನು ಬರೆಯುತ್ತೇನೆ / ೪೬೫

ನಾನು ಬಲ್ಬು, ನೀನು ಸ್ವಿಚ್ಚು / ೧೩೦

ನಾನು ಮೊದಲು ಮರುಳಾದದ್ದು / ೩೯೧

ನಾನೂ ನಿನ್ನ ದೊಡ್ಡಿಗೆ ಸೇರಿ / ೩೯೩

ನಾನೊಂದು ಕತ್ತಲೆಯ ಕೇಂದ್ರ / ೪೧೮

ನಾ ಬಂದೆ- / ೧೭೩

ನಾಯಿಗಳಿವೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ / ೨೭೬

ನಾಲ್ಕು ಚಣ ನಸುಮುನಿಸು / ೮೩

ನಾವಿಬ್ಬರೂ ಅಂದು / ೪೬

ನಾವು ಗುಲಾಮರು, ನಮಗೆಂದಿಗೂ / ೩೫೬

ನಾಳೆ, ನನ್ನ ನಿನ್ನ ವಿಚಾರ / ೪೦೬

ನಿಂತು ಹೊರಡು, ನಿಂತು  / ೩೦೫

ನಿರ್ಜನವಾದ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ / ೩೬೫

ನಿದ್ದೆವೊನಲಿನ ನಡುವೆ ಎಚ್ಚರದ ಬಂಡೆ / ೧೫೬

ನಿನ್ನಡಿಯ ಹುಡಿ ನನ್ನ / ೬೭

ನಿನ್ನದೆ ನೆಲ ನಿನ್ನದೆ ಜಲ / ೪೨೨

ನಿನ್ನ ನಗು ಮುಂಜಾನೆ ಆಕಾಶಕ್ಕೆ / ೪೫೬

ನಿನ್ನ ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಕಣ್ಣೀರಿನಾಷಾಢದಲಿ / ೩೬೩

ನಿನ್ನ ನಿತ್ಯಾನಂದದಾಚೆಗೆ ತಳ್ಳದಿರು / ೬೩೦

ನಿನ್ನ ಬಾಳಿನ ಹೊಲವು ಪಾಳು / ೬೩೭

ನಿನ್ನೆ ಇದ್ದರು ಇಂದು ಇಲ್ಲ / ೨೪೩

ನಿನ್ನೊಳಗೇ ನೀನಿರು ಮನವೇ / ೬೪೧

ನಿಮ್ಮ ನಾಳೆಯ ಕವಿತೆ / ೫೯೮

ನಿಮ್ಮ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಕುರಿತು / ೪೩೯

ನಿರಂಜನ ಹರಿಚಿದ್ಘನ  / ೬೫೭

ನಿರಂತರವಾಗಿ ತೊರೆಮೊರೆವ / ೫೬೦

ನಿಲ್ಲಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಣ / ೧೪೭

ನಿಶ್ಶಬ್ದದಲಿ ನಿಂತು ನೆನೆಯುತ್ತೇನೆ / ೪೫೪

ನೀ ಏಳುವೆ / ೨೪೭

ನೀಡು ಬಾ, ನೀಡು ಬಾ / ೪೨೦

ನೀನಲ್ಲ ಏಕಾಂಗಿ / ೩೮೭

ನೀನಿದ್ದಾಗ ಬಾನ ನೀಲಿಯಲಿ / ೨೫೪

ನೀನು ಮುಗಿಲು ನಾನು ನೆಲ / ೧೨೦

ನೀನೆ ದಯಾಮಯ ಇನ್ನಾರಿರುವರು / ೬೩೯

ನೀನೆನ್ನ ಸರ್ವಸ್ವ / ೬೫೯

ನೀನೊಬ್ಬ ವಿಚಿತ್ರ ಮನುಷ್ಯ / ೩೯೫

ನೀ ಮಥುರೆಯೊಳು ರಾಜ್ಯವೈಭವದಿ / ೬೫೬

ನೀರವ ಕುಟೀರದಲ್ಲಿ ಕೂತು / ೫೫೮

ನೀರಿನ ಭಾರಕೆ ಜೋಲುವ / ೫೯೨

ನೀರು! ಬೆಳಗಾಗ ಪೈಪಿನ ಒಳಗೆ / ೩೩೫

ನೀಲಾಕಾಶದ ತಾರಗೆ ನೀನು / ೩೧

ನುಗ್ಗು ಎದೆಯೊಳಸುಳಿಯ ತಳದಾಳಕೆ / ೨೧೯

ನೂರಾರು ಬೆಳಕುಗಳ ನೂಲಿರದ ಹಗ್ಗಕ್ಕೆ / ೪೧೧

ನೆನಪು: ಹಿಂದೊಮ್ಮೆ ಬೃಂದಾವನದ / ೪೦೨

ನೆರೆಮನೆಯ ಬಾನುಲಿಯ ಎದೆಯಿಂದ / ೯೯

ನೋಡಮ್ಮಾ ಮುಗಿಲ ತುಂಬ / ೪೮೫

ನೋಡಿದರೆ ನೋಡಿದಷ್ಟೂ ಇಷ್ಟ / ೩೮೬

ನೋಡಿದೆಂತಹ ಬೆಳಕು! / ೭೩

ನೋಡಿದೋ ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿ / ೧೩೦

ನೋಡು ಇದೊ ಇಲ್ಲರಳಿನಗುತಿದೆ / ೭೧

ಪಂಪನ ಬನವಾಸಿಯೂ / ೫೬೯

ಪಟವನಾಡಿಸುತಿಹಳು ಈ ನನ್ನ ಘನಶ್ಯಾಮೆ / ೬೩೩

ಪತ್ರಿಕೆ ಎಸೆದು ಹೋಗುತ್ತಾನೆ / ೬೧೪

ಪುಟ್ಟ ಮನೆ ಮೇಲೆ ದಟ್ಟೈಸಿ / ೫೫೯

ಪ್ರಕೃತಿಯಂತೆ ಕವಿಯ ಮನಸು / ೬೫

ಪ್ರಕೃತಿ ಪೂಜೆಗೆ ಬನ್ನಿರೆಲ್ಲರು / ೪

ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲದ ಮೇಲೆ / ೪೬೯

ಪ್ರೀತಿ ಎಂದರೇನು ಎಂದು / ೩೨೬

ಪ್ರೀತಿ-ಕರುಣೆ-ಸ್ನೇಹ-ಮರುಕ / ೩೨೫

ಪ್ರೀತಿಯ ಗರಗಸಕ್ಕೆ ಸಂಶಯವೇ ಹಲ್ಲು / ೩೫೭

ಪ್ರೇಮಗಿರಿ ಕಂದರದ ಗುಹೆಯಲಿ / ೬೪೦

ಪ್ರೇಮದೊಳಾರಾಧಿಸೆ ದೇವರ / ೬೫೮

ಫಿರಂಗಿಯ ಅಬ್ಬರಗಳು / ೫೩೭

ಬಂಗ್ಲಾದೇಶದ ನಿರಾಶ್ರಿತರಿಗಾಗಿ / ೪೦೮

ಬಂಡೆಗಳ ನಡುವೆ ಬಂಡೆಯಾಗಿ ಬಿದ್ದಿತ್ತು / ೩೯೮

ಬಂತು ಬೆಳಕು ಬಂಗಾರದ ನಗೆ / ೧೯೬

ಬಂತೋ ಬಂತು ಚಿರತೆ / ೩೬೦

ಬಂದ ಚೈತ್ರದ ಹಾದಿ ತೆರೆದಿದೆ / ೪೨೧

ಬಂದಿತು ದೀಪಾವಳಿ ಮನೆಮನೆಗೆ / ೧೧೮

ಬಚ್ಚಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬದುಕುವುದು / ೪೧೨

ಬಟೆಯಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ದೀಪಗಳ ಬೆಳಕು / ೨೮೦

ಬದುಕಿದ್ದಾಗಲೇ ನಾಲ್ಕು ಜನದ / ೪೩೮

ಬಯಸದಿದ್ದ ಬಯಕೆಯೊಂದು / ೮೨

ಬರುತ್ತವೆ ಈ ಹಾಳು ಸಂಪಾದಕರ ಪತ್ರಗಳು / ೩೧೧

ಬರುತ್ತವೆ: ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕೂತು / ೪೩೪

ಬಾ ಕಾರ್ತೀಕವೇ ಬಾ / ೫೩೩

ಬಾಗಿಲಲ್ಲೇ ನಿಂತು ಮುಖದಗಲ  / ೩೫೩

‘ಬಾಡಿಗೆಗಿದೆ’- ಎಂಬ ಬೋರ್ಡು / ೧೪೩

ಬಾನ ತಳಿಗೆಯೊಳಿಟ್ಟ ಹಣತೆಗಳ  / ೬೩೪

ಬಾನಬಯಲನೇರಿತಲ್ಲಿ / ೧೫೭

ಬಾನೆತ್ತರ ಬೆಂಕಿಮೈಯನು ಬಳಸಿ / ೨೨೦

ಬಾ, ಪಾಪೀ ಬಾ: ಕೈಕಟ್ಟಿ ನಿಂತುಕೋ / ೩೦೬

ಬಾರದಿರಿ ಅಯ್ಯೋ ಬಂದು ಕದಡದಿರಿ / ೨೬೪

ಬಾರದಿರು ಉಲ್ಕೆಯಂತೆ / ೩೨೯

ಬಾರಯ್ಯ ಬೆಳುದಿಂಗಳೇ / ೨೯೬

ಬಾಳ ಗಿರಿ ಕಂದರದಿ / ೧೨೩

ಬಾಳ ಪಯಣದಲಿ ಹಿರಿಯ ಗುರಿಯ ಕಡೆ / ೨೭

ಬಿ.ಎಂ. ಶ್ರೀಕಂಠಯ್ನೋರು / ೫೬೦

ಬಿಂಕದಿ ನುಡಿವಳು ಮಥುರಾಪುರನಾರಿ / ೬೫೫

ಬಿಗಿದಿಹುದು ಬುಸುಗುಡುವ / ೧೯೫

ಬಿದ್ದುದೇನೆನ್ನುತ್ತ ಹಿಂದಿರುಗಿ ನೋಡಿದೆ / ೪೫೭

ಬಿರುಬಿಸಿಲ ಬೇಗೆಯಲಿ / ೭೭

ಬಿರುಬಿಸಿಲಿನ ಬಾನಿನಲ್ಲಿ / ೨೩೫

ಬಿರೂರಿನಿಂದ ಶಿವಮೊಗ್ಗಕ್ಕೆ / ೫೬೭

ಬೀಜದಿಂದ ಬೀಜಕ್ಕೆ / ೩೭೪

ಬೀಸಣಿಗೆ ಬೇಕೆ ಸ್ವಾಮಿ ಬೀಸಣಿಗೆ / ೩೪೦

ಬುದ್ಧ ಪೂರ್ಣಿಮೆಯ ಶುಭ ದಿನವೆ / ೫೭೪

ಬೆಟ್ಟ ಬಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ಕಲ್ಲೆ / ೧೦೨

ಬೆರಳ ಬಂಡೆಯ ನಡುವೆ ಬಜ್ಜಿಯಾಗಿದೆ / ೧೯೬

ಬೆಳಕು ಹರಿಯಿತೆ ಹೊರಗಡೆ / ೫೨

ಬೆಳಗಾಗದಿರಲಯ್ಯ ಭಗವಂತ / ೩೩೦

ಬೆಳಗಾಗ ಬಾನಿನ ತುಂಬ / ೨೪೯

ಬೆಳಗಿಂದ ಸಂಜೆಯತನಕ / ೨೮೨

ಬೆಳಗು ಬಾ ಹಣತೆಯನು / ೧೪

ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದಾಗಲೇ ಗಂಟುಮೋರೆ / ೩೮೧

ಬೆಳೆದು ನಿಂತ ಮರಕ್ಕೆ ಬೇಲಿ ಕಟ್ಟುವ / ೩೧೫

ಬೇಡ ಇವಳು ಹತ್ತಿರ / ೨೫೧

ಬೇಸಗೆಯ ಬಿಸಿಲಿನಲಿ ನೊಂದು / ೬೬

ಬೇಸರವೇ ಇಲ್ಲ ಈ ನಿಸರ್ಗಕ್ಕೆ / ೪೭೨

ಭಗವದಾಟೋಪವದು / ೩೭

ಭಯವಿರಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ / ೪೯೩

ಮಂಜು ಬಿಳಿನಂಜಾಗಿ ಬೀಸಿತು / ೭೯೫

ಮಟಮಟ ಮಧ್ಯಾನ್ಹದುರಿಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ / ೫೧೬

ಮಡುವಿನಲಿ ಮಂಡಲವಾಗಿ ಮಲಗಿದ್ದ / ೨೨೩

ಮರ್ತ್ಯದ ಮಕ್ಕಳಮರ್ತ್ಯಕೆ ಏರಲು / ೧೧

ಮಧ್ಯಯುಗದ ಈ ಧರ್ಮಯುದ್ಧಗಳಲ್ಲಿ / ೩೪೫

ಮಧುಮಯ ಪ್ರಣಯದೀ ಪ್ರಾಸಾದ / ೪೭

ಮನಸು ಶೂನ್ಯವಾಗಿದೆ / ೧೨

ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಡಿಮನೆ / ೩೬೯

ಮನೆಯ ತಲೆವಾಗಿಲಲಿ ನಿಂತಿರುವ / ೫೩

ಮನೆಯ ಬದಿಯಲಿ ಕರಿಯ  / ೨೦೬

ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲ ಹೊರಗೆ / ೧೦೧

ಮನೆಯ ಮೂಲೆಯೊಳಿಲ್ಲಿ / ೧೩೩

ಮನೆಯ ಸುತ್ತಲು ನೆರಳು / ೧೮೭

ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪತ್ತು / ೬೧೧

ಮನೆ ಸುತ್ತ ಅದೇ ಹಳೆಯ / ೫೪೪

ಮಬ್ಬಿನಿರುಳು ದಬ್ಬುತಲಿದೆ / ೨೦೭

ಮಬ್ಬು ಕವಿದರೇನು ನಿನ್ನ / ೪೯೬

ಮಬ್ಬುಗತ್ತಲಕೂಪ / ೨೧೫

ಮಬ್ಬು ಮಬ್ಬಾಗಿರುವ ತೆಂಗುದೋಂಟದ / ೮೩

ಮರಗಳೇ ಅಲ್ಲ ಇವು / ೫೧೪

ಮರದ ಕೊಂಬೆಯನಿಂತು / ೬೨

ಮರದೊಂದು ಗೊಂಬೆಯನು / ೪೨

ಮರಮರದ ನೆಳಲಿನ ಕೆಳಗೆ / ೩೯೯

ಮಾರ್ಕೆಟ್ಟಿನ ಚೌಕದಲ್ಲಿ / ೨೭೭

ಮಾಗಿಯ ನೀರವ ನಿಟ್ಟುಸಿರಿನ ಬನ / ೨೪೪

ಮಾನವ ಸಂತಾನದೆಡೆಗೆ / ೬೩೨

ಮಾರಿ, ಮಸಣಿ, ಭೂತ, ಬೆಂತರ,  / ೩೧೧

ಮಿಂಚಿನ ಗೊಂಚಲ ಹೂವರಳಿಹುದೀ / ೩೩

ಮಿರುಗುತಿದೆ ನಿನ್ನ ಅಪರೂಪರಾಶಿ / ೬೩೧

ಮುಂಗಾರಿನ ಅಭಿಷೇಕಕೆ / ೫೨೯

ಮುಂಜಾನೆ ಮೂರು ಘಂಟೆಗೇ / ೨೮೬

ಮುಂಜಾವಿನ ಮಂಜಿನ ಸರಿ / ೫

ಮುಂದಕ್ಕೆ ಚಲಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ / ೪೬೬

ಮುಂಬೆಳಗಿನ ಹೊಂಬಿಸಿಲ ಮಳೆ / ೧೮

ಮುಗಿದಿಹುದು ಹಿರಿದೊಂದು ಔತಣ / ೧೯೨

ಮುಗಿಲತುಂಬ ಬೆಳ್ಗುದುರೆಯ / ೧೪೧

ಮುದ್ದೆ ಮುದ್ದೆಯಾದ ಕಾಡು / ೧೫೬

ಮುಳ್ಳು ಹಾಸಿಗೆ: ಕೆಂಡಗಳ ತಲೆದಿಂಬು / ೩೫೮

ಮುಳ್ಳು ಹೊದರೊಳಗೊಂದು / ೫೫

ಮೂಡಲಿಂದವತರಿಸಿ ಜಗವ / ೧೩೨

ಮೂಡಿಬಹ ನೇಸರಿನ ಜೊತೆಗೊಂದು / ೯೩

ಮೂಡಿ ಬಾ ಮೂಡಿ ಬಾ / ೪೫

ಮೂಡು ಬೆಳಕಿನ ಹೆಡೆಯ ತೆರೆಯಿತು / ೧೩೨

ಮುಡುವನದೊ ಈ ಹೊಸವರುಷದ  / ೯

ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ  / ೪೪೩

ಮೆಲ್ಲನಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದ ಸಂಜೆಯ / ೫೩೫

ಮೈತುಂಬ ಹೂ ತೊಡಲೇ ಬೇಕು / ೧೮೩

ಮೊಟ್ಟಮೊದಲನೆ ಬಾರಿ / ೩೩೫

ಮೊದಲಿದ್ದದ್ದು ಆಕಾರವೇ ಇರದ / ೫೧೮

ಮೊದಲು ಕೇಳಿದೆನವನ ಮಾಟದ / ೬೪೮

ಮೊದಲು ಬುಡಸಹಿತ  / ೨೩೪

ಮೊದಲೊಂದು ಭಾರೀ ಮಂದೆ / ೫೯೪

ಮೊನ್ನೆದಿನ ತಾನೇ ತೆರಳಿದರು ಅತಿಥಿಗಳು / ೨೫೫

ಮೋಡಗಳೇ ಮೋಡಗಳೇ / ೬೨೦

ಯಾತನೆಯ ಮುಖವೆತ್ತಿ / ೩೬೪

ಯಾರಾದರೂ ಕೊಲ್ಲುವುದಿದೆಯಲ್ಲ / ೪೩೬

ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಒಬ್ಬನನ್ನು / ೫೪೧

ಯಾರವರು ಯಾರವರು / ೧೩೮

ಯಾರಿಗಾಗಿ ಸೊಬಗು ಇಂತು / ೧೫

ಯಾರು ಇರಿಸಿದ್ದಾನೊ  / ೪೩೬

ಯಾರು ಈ ಗಾರುಡಿಗ / ೬೪೭

ಯಾರು ಕೊಟ್ಟರೋ ಬಾನಿಗೊಂದು  / ೨೦೨

ಯಾರೂ ತುಳಿಯದ ಹಾದಿಯ  / ೭೨

ಯಾರೂ ನಮ್ಮನು ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ / ೨೭೮

ಯಾರೊ ನೀ ಗೌರಾಂಗ ವೇಷಿಯೇ / ೬೪೪

ಯಾರೋ ದ್ರುತಗತಿಯಲಿ / ೪೮೮

ಯಾವ ಕೈಯನೊ ಸೇರಿ ಕಸವ ಗುಡಿಸಿದ / ೧೦೦

ಯಾವ ಬೀಜ ಮೊಳೆತೀತು ಇಲ್ಲಿ / ೩೪೭

ಯಾವ ರಾಗಕೊ ಏನೊ ನನ್ನೆದೆ ವೀಣೆ / ೩೬

ಯಾವ ಹಾಡ ಹಾಡಲಿ? / ೪೬೮

ಯಾವುದಿದು ಹಠಾತ್ತನೆ ಹೀಗೆ / ೫೨೦

ಯಾವುದೀ ಪ್ರವಾಹವು? / ೪೧೯

ಯುಗಯುಗಗಳ ಯಾತನೆಯೇ / ೫೧೩

ಯುಗಯುಗದ ನಿದ್ದೆಯೊಳಗೊಮ್ಮೊಮ್ಮೆ / ೩೫೪

ಯುಗ ಯುಗಾಂತರದಿಂದ / ೩೮೮

ಯುಗಾದಿಗಳ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ / ೫೦೯

ಯುಗಾದಿಯ ದಿನವಾದರೂ / ೬೨೨

ಯೌವನದ ತೇರಿನೊಲು ನೀ ತೇಲಿಬಂದೆ / ೧೦೪

ರಂಗನಾಥನ ಯೋಗನಿದ್ರೆಗೆ / ೧೦೮

ರಾತ್ರೋ ರಾತ್ರೆ / ೧೮೨

ರಾಧಾಕೃಷ್ಣರ ಮಧುರ ಮಿಲನವಿದೊ / ೬೫೪

ರಾಮಕೃಷ್ಣ ತಪಸ್ಸೂರ್ಯ / ೫೩೨

ರಾಮಕೃಷ್ಣರು ದಿವ್ಯಯೋಗ / ೧೦೮

ರುದ್ರಭೂಮಿಯ ನಿಶ್ಶಬ್ದಗಳಲ್ಲಿ / ೪೭೭

ರೇಡಿಯೊ ಮುಂದೆ ಕುಳಿತು ಕೇಳುತಲಿರುವೆ / ೩೧೮

ರೈಲು ಕಂಬಿಯ ದಾಟಿ / ೫೨೨

ಲಂಕೆಯ ಮೇಲೆ ದಂಡೆತ್ತಿ / ೫೮೭

ಲಂಡನ್ ನಗರದ / ೫೭೬

ಲಗಾಮು ಹರಿದು / ೪೦೫

ಲಗ್ಗೆ ನುಗ್ಗುವ ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ / ೩೦೭

ಲಲನೆಯರ ಬೆನ್ನಿನೆಡೆ / ೧೧೦

ವಧುವೆ ಬಾ ಇಲ್ಲಿ / ೪೨೩

ವಯಸ್ಸಾಗುವುದು ಕವಿಗೆ / ೫೫೩

ವಸಂತ ಬಂದಿದೆ ಸಖಿಯೆ / ೫೯೦

ವಸಂತ ಮೂಡುವುದೆಂದಿಗೆ / ೪೫೫

ವಿಕಸಿತವಾಗಲಿ ಬಾಳಿನ ಪಂಕದಿ / ೨೮

ವಿಶ್ವಮಯೂರಂ / ೪೮

ವಿಶಾಲ ಪಥದಲಿ ಜೀವನ ರಥದಲಿ / ೫೦

ವಿಶ್ವಾಂಗಣದಾ ರಂಗಸ್ಥಳದಲಿ / ೨೧

ವೀಣಾಮಧುರನಾದ / ೩

ವೇದಾಂತಿ ಹೇಳಿದನು / ೨೬೨

ವೈಶಾಖ ಶುಕ್ಲ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ರಾತ್ರಿ / ೩೨೩

ವ್ಯೋಮಕೇಶನಿಂದ ಗಂಗೆ / ೭೩

ಶಂಕೆ ಬೆಂಕಿಯ ದಾರಿಯನು ಸುಳಿದು / ೨೫೭

ಶಕ್ತಿಯಕೊಡು ಶಕ್ತಿಯಕೊಡು / ೨೬೭

ಶತಚ್ಛಿದ್ರವಾದಿವನ ಮೈಯನ್ನು / ೩೫೯

ಶತಮಾನದಿಂದ ಹತಭಾಗ್ಯರಾಗಿ / ೪೩೨

ಶತ ಸಹಸ್ರ ದಳವ ತೆರೆದು / ೪೨೭

ಶಬ್ದ ರಹಿತ ನಿರಾಕಾರದೊಳಗೊಬ್ಬನೇ / ೫೦೫

‘ಶಾರ್ವರಿ’ ಹೋಯಿತು ‘ಪ್ಲವ’  / ೨೯೮

ಶ್ರೀ ವಿಜ್ಞಾನಿಗೆ ನಮೋ ನಮೋ / ೪೨೬

ಸಂಜೆ ಬಾನಿನಂಚಿನಲ್ಲಿ / ೩೨೫

ಸತಿ ಎಂದಳು / ೨೬೪

ಸಂತಾಪವೋ ಸಂತೋಷವೋ / ೫೯

ಸಣ್ಣಗೆ ಅಗಿದು ನುಣ್ಣಗೆ ಮಾಡಿ / ೩೬೬

ಸಣ್ಣಗೆ ಸೋನೆ ಸುರಿಯುವ ಸಂಜೆ / ೨೫೭

ಸದಾ ಎನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ / ೪೪೬

ಸದಾ ಹಾರಿಹೋಗಲೆಂದೇ / ೫೧೧

ಸದಾ ಹೊಯ್ಯುವ ಮಳೆ / ೩೯೦

ಸರ್ವಾನುಮತದಿಂದ  / ೨೯೨

ಸಾಗಿಯೇ ಸಾಗುತಿವೆ / ೯೦

ಸಾಲುಮರಗಳ ಕೆಳಗೆ ನೆರಳೇ ಇಲ್ಲ / ೪೫೨

ಸ್ವಾಗತ, ಸುಸ್ವಾಗತ / ೩೮೪

ಸಿಕ್ಕಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ನಾನೂ / ೩೮೯

ಸೀರೆ ಉಟ್ಟು ಬಳೆತೊಟ್ಟು / ೪೧೦

ಸುಗ್ಗಿ ಬಂದಿತು ಹಿಗ್ಗು ಹೊಮ್ಮಿತು / ೧೪೦

ಸುಟ್ಟುಬಿಡು ಇರುವೆಲ್ಲ ಪತ್ರಗಳ / ೩೬೮

ಸುತ್ತಲು ಕವಿಯುವ / ೫೭೫

ಸುತ್ತ ನಾಲ್ಕರ ಮಗ್ಗಿ ವಟಗುಡುವ ಕಪ್ಪೆ / ೧೯೪

ಸುತ್ತ ಬೆಳೆದಿದೆ ಹುತ್ತ / ೩೬೧

ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಅಂಧಕಾರ / ೧೧೭

ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಕತ್ತಲು / ೧೩೭

ಸುತ್ತಮುತ್ತ ನೋಡಿದತ್ತ / ೫೭

ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಹಾರುತಲಿವೆ / ೨೯೮

ಸುತ್ತಲೂ ಬಿತ್ತರದ ಹಾಳು  / ೧೪೭

ಸೂರ್ಯನ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತಲೇಬೇಕಾಗಿರುವ / ೩೬೭

ಸ್ಪೂರ್ತಿಯ ಕರು ಬಾಯಿಕ್ಕಲು / ೩೫೯

ಸೊಂಪಾದ ಹಸಿರು ಹುಲ್ಲಿನ / ೫೧೯

ಸ್ತಬ್ದ ಯಮುನೆ / ೫೭೨

ಹಗಲ ಬೆಳಕಿನ ಗಡಿಗೆ / ೮೦

ಹಗಲ ಬೆಳಕು ನಂದಲು / ೧೨೨

ಹಗಲ ಸೊಗಸನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇರಿಕೊಂಡು / ೩೦೨

ಹಗಲಿನ ಹಬ್ಬದ ಜಾತ್ರೆಯು / ೧೦೬

ಹಗಲೆಲ್ಲಾ ಬೇಯಿಸಿ ಸತಾಯಿಸಿದ / ೩೬೦

ಹಣತೆ ಹಚ್ಚುತ್ತೇನೆ ನಾನೂ / ೩೭೮

ಹತ್ತು ದಿಕ್ಕಿನ ಹೊನಲು ಬಂದಿಲ್ಲಿ / ೧೦೯

ಹನ್ನೆರಡು ಗಂಟೆ ಹೊಡೆದಾಗ / ೫೭೦

ಹಬ್ಬಿರುವ ಮಬ್ಬಿನೊಳಗೊಬ್ಬನೇ / ೪೦೨

ಹರನ ಕರುಣೋದಯದ ತೆರದಲಿ / ೪೧೭

ಹರಿದಾಡುವನು ಇವನು ಮನೆತುಂಬ / ೯೨

ಹರಿದೋಡುವೀ ಹೊನಲ / ೧೩೧

ಹರಿಯಿತೇನು ಋಣ ನನಗೂ ನಿನಗೂ / ೧೨೭

ಹಳೇ ಪೇಪರ್ ಖಾಲಿ ಶೀಶೆ / ೨೭೪

ಹಾಡು ಹಳೆಯದಾದರೇನು / ೬೦

ಹಾ! ನೆಲಕೆ ಬಿದ್ದಳಲ್ಲ / ೬೫೨

ಹಾರದಿರು ಹಾರದಿರು ಈಗಲೇ ಹಾರದಿರು / ೬೩

ಹಿತ್ತಾಳೆಯೇ ಚಿನ್ನವೆಂದು / ೫೧೨

ಹಿಮಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೆಗಲೆಣೆಯಾದ / ೫೮೦

ಹೀಗೆಯೇ ಪ್ರಪಂಚ / ೬೦೩

ಹುಚ್ಮುಂಡೆಯ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ / ೩೫೫

ಹುಟ್ಟಿದ್ದು: ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ / ೩೩೯

ಹುಲ್ಲುಹೂವಿನ ಕೊರಳಿಗೂ ಮಣಿಹಾರ / ೨೩೬

ಹೂಡಿದ್ದ ಬಡಕಲು ಕುದುರೆಗಳ ಕಂಡು / ೪೭೯

ಹೂವಿನ ದಳಗಳ ತುಂಬಾ / ೬೧೮

ಹೃದಯ ಬೃಂದಾವನದಿ ಬಂದು / ೬೪೫

ಹೃದಯವಲ್ಲಭನಿರುವ / ೬೪೬

ಹೃದಯಾಂತರಾಳದಲಿ  / ೨೭

ಹೆಡೆಯಂತಾಡುವ ಸೊಡರಿನ ಕುಡಿಗೆ / ೩೫

ಹೆತ್ತು ಮೊಲೆಯಿತ್ತವಳು ತಾಯಿ ನೀನು / ೨೩

ಹೆಬ್ಬಂಡೆ ಗುಂಡುಗಳ ಗಂಡುಗಲಿಗಳ / ೧೫೦

ಹೆಬ್ಬೆರಳಿಲ್ಲದ ಹಸ್ತವನ್ನು / ೫೦೬

ಹೆಸರುಗಳಿಸುವ ಬಯಕೆಯುಸುಬಿನಲಿ / ೬೨

ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಕೇಳು ಗೆಳೆಯಾ / ೬೦೧

ಹೊಗಳುಭಟ್ಟರ ಸಂತೆ / ೧೫೧

ಹೊಡೆದರೆ ಹೆಬ್ಬುಲಿಯನ್ನೇ / ೫೯೭

ಹೊರಗೆ ಮಳೆ ಗುಡುಗು ಮಿಂಚು / ೨೫೩

ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಮುಂಜಾನೆ / ೬೦೮

ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮರ ಚಿಗುರಿದಾಗ / ೪೬೭

ಹೊಸಿಲ ಬಳಿಗೇ ಬಂತು ಯುದ್ಧ / ೩೧೬

ಹೊಸಿಲು ದಾಟಿತು ಹಸುಳೆ / ೧೨೮

ಹೊಳೆವ ನೀಲಿಯ ಗಾಜು  / ೨೬೪

ಹೋಗಿ ಬರುವೆನು ನಾನು / ೧೫೮

ಹೌದೇನೇ ಉಮಾ ಹೌದೇನೇ / ೬೨೭

 


ಲೇಖಕರ ಇತರ ಗದ್ಯ ಕೃತಿಗಳು

ವಿಮರ್ಶೆಯ ಪೂರ್ವ-ಪಶ್ಚಿಮ

ಸೌಂದರ್ಯ ಸಮೀಕ್ಷೆ

ಪರಿಶೀಲನ

ಗತಿಬಿಂಬ

ನವೋದಯ

ಮಹಾಕಾವ್ಯ ಸ್ವರೂಪ

ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮೀಕ್ಷೆ

ಅನುರಣನ

ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ

ಕರ್ಮಯೋಗಿ

ಮಾಸ್ಕೋದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ದಿನ

ಗಂಗೆಯ ಶಿಖರಗಳಲ್ಲಿ

ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ಚಾತುರ್ಮಾಸ

ಚತುರಂಗ

ಕಾವ್ಯಾರ್ಥ ಚಿಂತನ

ಕನ್ನಡ ಕವಿಗಳ ಕಾವ್ಯ ಕಲ್ಪನೆ

ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಗ

ಬೆಡಗು

ವಿಸ್ತರಣ

ಚದುರಿದ ಚಿಂತನೆಗಳು

ಯಾವುದೂ ಸಣ್ಣದಲ್ಲ

ಕುವೆಂಪು: ಪುನರಾಲೋಕನ

ಶಿವಯೋಗಿ ಸಿದ್ಧರಾಮ

ಸರ್ಪಭೂಷಣ ಶಿವಯೋಗಿ

ದೇಸೀಯತೆಯಲ್ಲಿ ಅರಳಿದ ದತ್ತ ಪ್ರತಿಭೆ

ಕಾವ್ಯ ಸಂವಾದ

ಫಕೀರ ಮೋಹನ ಸೇನಾಪತಿ (ಅನುದಾನ)

ಕುವೆಂಪು: ರಸಚಿಂತನೆಯ ಮಿಂಚುಗಳು (ಸಂಪಾದಿತ)