ಡ್ರೊಸೋಫಿಲಮ್ ೪೦ – ೫೦ ಸೆ ಮೀ. ಎತ್ತರ ಬೆಳೆಯಬಲ್ಲ ಸಸ್ಯ. ಕಾಂಡವು ೫ – ೧೫ ಮಿ. ಮೀ. ದಪ್ಪ ಇದ್ದು, ಅದು ಬೆಳೆದಂತೆ – ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಮೈಗುಂಟ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ತ್ರಿಕೋನಾಕಾರದ, ಸೂಜಿಯಂತೆ – ಕಾಣುವ ಹತ್ತಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ತೆಳುವಾದ ಎಲೆಗಳಿವೆ. ಎಲೆಗಳ ಉದ್ದ ೧೦ – ೨೫  ಸೆ ಮೀ ನಷ್ಟು ಹಾಗೂ ಅವುಗಳ ಅಗಲ ೨.೫ ಮಿ.ಮೀ.