ಅಂಗಿ  – ಪುರುಷರು ತುಡುವ ಮೇಲ್ವಸ್ತ್ರ

ಅಂಬಿಗರು – ಮೀನುಗಾರರು, ನಾವಿನ ಮುಖೇನ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುವವರು

ಅಚ್ಚೇರು  –  ಅರ್ಧ ಸೇರು, ಎರಡುಪಾವು, ಅಳತೆಗೋಲು

ಅರ್ಜೆಂಟ್  –  ಶೀಘ್ರ

ಅಧೋನಿ ಜಟ್ಟಿ – ಆದೋನಿ (ಆಂದ್ರ)ಯ ಪೈಲ್ವಾನ ಆಟಗಾರ

ಅಭ್ಯಾಸ – ರೂಡಿ

ಅಲ್ಲಾರೆ – ದೇವ್ರೆ

ಅಳಿಯ – ರಕ್ತಸಂಬಂಧಿ ಅಕ್ಕನ ಮಗ

ಆರಂಡಿ – ಅಡವಿ

ಆದಿಶಕ್ತಿ – ಮೂಲಶಕ್ತಿ, ಶಕ್ತಿ ದೈವ

ಆನ್ಸ್ಯಾನ – ಮುಟ್ಟಿಸ್ಯಾನ, ತಗಲಿಸಿದಾನ

ಆನೆಗೊಂದಿಮಾರಮ್ಮ- ಆನೆಗೊಂದಿಯ ಶಕ್ತಿದೈವ ಮಾರಮ್ಮ

ಆಯುಧ – ಮಾರಕಾಸ್ತ್ರ

ಆಲ   – ಆಲದ ಮರ

ಇಟ್ಟಿಗ್ಲೋರು – ಬೇಡ ಸಮುದಾಯದ ಒಂದು ಬಳಿ

ಇರಕಟ್ಟು – ಇಕ್ಕಟ್ಟು

ಇರಿಶೆಟ್ಟಿ – ಆನೆಗೊಂದಿಯ ಶ್ರೀಮಂತ ವ್ಯಾಪಾರಿ

ಈಶ್ವರ – ಶಿವ

ಉಚ್ಚಿ  – ಕಳಚಿ

ಉಡ್ತೀನಿ – ಹುಟ್ಟುತ್ತೇನೆ

ಉಣ್ಣನೀರ ಸಮುದ್ರ- ಸೀನೀರ ಸಮುದ್ರ

ಉಫಾಸ – ಉಪವಾಸ

ಊರು – ಗ್ರಾಮ

ಏಟ   – ಹೊಡತ

ಎಲೆವನಂತ್ರ – ವಿಳ್ಯದೆಲೆಯ ತೋಟ

ಒಟ್ಟಿಗೆ – ಹೊಟ್ಟಿಗೆ, ಸಪ್ಪೆಗೆ, ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನ ಸಿಪ್ಪೆ

ಒಣಕಿ – ಕಟ್ಟಿಗೆಯ ಉದ್ದನೆಯ ಕಟ್ಟುವ ಸಾಧನ

ಕಡ್ಡಿಬಾಕ್ಲ – ಕಬ್ಬಿಣದ ಸರಳುಗಳಿಂದ ಮಾಡಿದ ಬಾಗಿಲು

ಕರಣಗಿ – ಲೇಖನಿ

ಕಾವು – ಬೆಚ್ಚಗೆ, ಬಿಸಿ

ಕಾಸು – ಬಿಸಿಮಾಡು

ಕಾಸುಬಾಕು – ವಿಳ್ಯೆದೆಲೆಯ ವನ

ಕ್ವಾಮಟ್ರು – ವ್ಯಾಪಾರಿ ಸಮುದಾಯ

ಕಿದರ್‌ – ಎಲ್ಲಿಗೆ

ಕುಪ್ಳಿಸಿ – ಜಿಗಿದು

ಕೂಳು – ಊಟ

ಕೇಜಿ  – ಕಿಲೋಗ್ರಾಂ

ಕೊಡಪಾನ – ನೀರು ತುಂಬುವ ಬಿಂದಿಗೆ

ಕೊಬ್ಬು – ಕಬ್ಬು

ಖಂಡುಗ – ಇಪ್ಪತ್ತು

ಖರ್ಸಿ – ದವಸ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಸಾಧನ

ಖರೆವಾ – ನಿಜವೇ

ಗಂಗಾಜ್ಞೆ – ಗಂಗೆಯ ಆನೆ ಪ್ರಮಾಣ, ನೀರಿನ ಆಣೆ ಪ್ರಮಾಣ

ಗಡಾರ – ಹಾರೆ, ಗುಸ್ಸಿ

ಗವಾಕ್ಷಿ – ಗಾಳಿ ಬೆಳಕು ಬರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡಿರುವ ಕಿಂಡಿ

ಗಾವುದ – ಐದು ಹರ್ದಾರಿ

ಗ್ವಾಡಿ – ಗೋಡೆ

ಗ್ಯಾನ – ಜ್ಞಾನ

ಗುಜ್ಲೋರು – ಬೇಡ ಬುಡಕಟ್ಟಿನ ಒಂದು ಬಳಿ

ಗುಡಿಮಿ – ಚಿಕ್ಕ

ಗುತ್ತ  – ಕಂದಾಯ

ಗೋಸ – ಪಂಚೆ ಕಚ್ಚೆ

ಚಂಪೆ – ಗಲ್ಲ

ಚಿತ್ರಗಿರಿ – ರತ್ನಾಕ್ಷಿಯ ತವರುಮನೆ ಚಾವುಲ ರಾಜನ ವಾಸಸ್ಥಾನ

ಚಿಪ್ಲೋರು – ಬೇಡ ಬುಡಕಟ್ಟಿನ ಒಂದು ಬಳಿ

ಛೋಡ – ಬಿಡು

ಛೊಲ್ವಿ – ಚೆನ್ನಾಗಿ

ಜಗದಾಂಬ – ಜಗದಾಂಬೆ

ಜಗ್ಗಿ  – ಹೆಚ್ಚು ಬಹಳ

ಜಪ್ನ  – ಅಂಗಿ

ಜಾಜ  – ಗೋಡೆಗೆ ಬಳಿಯುವ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣ

ಜೋತಿ – ದೀಪ

ಠೇಕು – ಠೀವಿ

ತಖ್ತ  – ಸಿಂಹಾಸನಪೀಠ

ತಟ್ಕ  – ಸ್ವಲ್ಪು

ತಟ್ಟಿ  – ಊಟದ ತಟ್ಟೆ

ತಳವಾರ – ಗ್ರಾಮದ ಕಾವಲುಗಾ

ತಾಳನು ಹೊತ್ತಿಗೆ – ಪಂಚಾಂಗ

ತ್ವಾಟ – ತೋಟ

ತುರುಕರು – ಮುಸ್ಲಿಮರು, ಇಸ್ಲಾಮರು

ತೋಲ – ಹತ್ತು ಗ್ರಾಂ

ಥೇರು – ತೇರು

ದಡೆವು – ಭಾರ ಮಾಪನ

ದೇವೀಶ್ವರ – ದೈವ

ದೇವೇಂದ್ರ – ದೈವ

ನಕೋ – ಬೇಡ

ನರ್ತ್‌ – ಋತುಮತಿ

ನಾಗೀಶ್ವರ – ದೈವ

ನಾಯಕರು – ಬೇಡ ಸಮುದಾಯದ ಪರ್ಯಾಯ ನಾಮ

ನಾಶನ – ನಾಶ

ನೈಯ್ಯಾಪೈಸಾ – ಒಂದು ದುಡ್ಡು

ಪಂಚಕಲ್ಯಾಣ ಕುದುರಿ- ಐದು ಬಣ್ಣದ ಕುದುರಿ

ಪಕ್ಕೆ  – ಎಲುಬು

ಪಡಗ – ಮಣ್ಣಿನ ದೊಡ್ಡ ಗಡಿಗೆ

ಪತ್ರಾಳ ಸುಳಿ – ಮುತ್ತಲ ಎಲೆಗಳಿಂದ ಮಾಡಿದ ಊಟದೆಲೆಯ ಆಕಾರದ ಸುಳಿ

ಪಟ್ಲಿ  – ಕುರಿಮರಿ

ಪಲ್ಲ – ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಅಳೆಯುವ ಮಾಪನ, ನೂರು ಸೇರುಗಳ ಅಳತೆ

ಪಾಂಟಗಿ – ಪಾವಟಿಗೆ, ಮೆಟ್ಟಿಲು

ಪುಟ್ಯಾ – ಹಣ್ಣು ಸೌತೆಕಾಯಿ

ಪೊಡುಗ – ಮಣ್ಣಿನ ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರೆ

ಪೌರ್‌ – ಶಕ್ತಿ

ಬಾಲಗ್ರಹ ಪುಸ್ತಕ – ಪಂಚಾಂಗ

ಬ್ಯಾಕಳ ಕಟಿಗಿ – ಆಲದ ಕಟ್ಟಿಗೆ

ಬ್ಯಾಟೆ – ಬೇಟೆ

ಬ್ಯಾಮುಣ್ರು – ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು

ಬ್ಯಾಸಿಗಿ – ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲ

ಬಿಜ್ಲೋರು – ಬೇಡ ಸಮುದಾಯದ

ಬುಗ್ಡಿ  – ದಡಿ, ದಂಡಿ

ಬುಡ್ಗಿ  – ಚಡ್ಡಿ ನಿಕ್ಕರ್

ಭಾಳ  – ಬಹಳ ಹೆಚ್ಚು

ಮಕಾ – ಮುಖ

ಮೀಟ್ರುವಾಯ್‌ – ಪ್ರೇಮ ರೋಗ

ಮೀನಲೋರು – ಬೇಡ ಸಮುದಾಯದ ಒಂದು ಬಳಿ

ಮುಂಜೂರಾದವನು – ಮುಂದಿದ್ದವನು

ಮೇನ್‌ – ಮುಖ್ಯ

ಮೋಡ್ಯೊರು – ಬೇಡ ಸಮುದಾಯದ ಒಂದು ಬಳಿ

ರಣಬೇನ – ರಣರಂಗದಲ್ಲಿ ವಾದಿಸುವ ವಾದ್ಯ

ರಸನ್ಹಾಡ – ಲೈಂಗಿಕ ಬೈಗಳು

ರಸ್ತಾ  – ದಾರಿ

ರಾಗಳ ಕಟಿಗಿ – ಆಲದ ಮರದ ಕಟ್ಟಿಗೆ

ರಾಗಿ ಕೊಡಪಾನ – ತಾಮ್ರದ ಕೊಡ

ಲುಚ್ಚಾ – ಬೈಗಳು, ಮೋಸಗಾರನು

ವರಸು – ಹೊರಸು, ಮಂಚ

ವಾಚ್‌ – ಗಡಿಯಾರ

ವಾಯ್ಲೋರು – ಬೇಡ ಸಮುದಾಯದ ಒಂದು ಬಳಿ

ಶಂಬೀಸ – ಸಿಂಹಾಸನ

ಶಾರಗಲ – ಅಂಗೈಯಗಲ

ಸಟ್ಟ ಸರಿಹೊತ್ನಾಗ – ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ

ಸಲಾಂ – ನಮಸ್ಕಾರ

ಸಾಹೆಬ್ರು – ಮುಸ್ಲಿಮರು

ಸ್ಟ್ರ್ಯಾಂಗ – ಬಲಿಷ್ಟ

ಸುಂಕ್ಲಮ್ಮ – ದೈವ

ಸೇಮ್‌ – ತದ್ರೂಪ

ಸೇದ್ಹಗ್ಗ – ನೀರು ಸೇದುವ ಹಗ್ಗ

ಸೇರು – ಅಳತೆಯ ಮಾಪನ

ಹಗೆ ಭೂಗತ ಮನೆ

ಹತ್ತಿನ ದಿಂಡು – ಹತ್ತಿಯ ಹಾಸಿಗೆ, ಗಾದಿ

ಹೆಣಸು – ಹೆಂಗಸು

ಹುಶಾರ್‌ – ಎಚ್ಚರ, ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತ