ಕನ್ನಡ

ಅಭಿಶಂಕರ್, ಕೆ. ೧೯೯೦: ‘‘ಕಂಪಿಲಿ/ಕುಮ್ಮಟ : ಚಿಕ್ಕರಾಜ್ಯದ ದೊಡ್ಡ ಮಾರ್ಮಿಕ ಪಾತ್ರ’’ ಇತಿಹಾಸದರ್ಶನ, ಸಂ. ೫, ಕರ್ನಾಟಕ ಇತಿಹಾಸ ಅಕಾಡೆಮಿ, ಬೆಂಗಳೂರು.

ಎಚ್ಚೆಸ್ಕೆ (ಸಂ). ೧೯೮೫: ಅವಲೋಕನ, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು.

ಕಲಬುರ್ಗಿ, ಎಂ.ಎಂ. (ಸಂ) ೧೯೯೪: ಕರ್ನಾಟಕದ ಕೈಫಿಯತ್ತುಗಳು, ಪ್ರಸಾರಾಂಗ, ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಹಂಪಿ.

ಕಲಬುರ್ಗಿ ಎಂ.ಎಂ. (ಸಂ) ೨೦೦೦: ಹೊಸ ಕುಮಾರರಾಮನ ಸಾಂಗತ್ಯ, ಪ್ರಸಾರಾಂಗ, ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಹಂಪಿ.

ಕಲಬುರ್ಗಿ ಎಂ.ಎಂ. (ಸಂ) ೨೦೦೧: ಕೊಮಾರರಾಮಯ್ಯನ ಚರಿತೆ, ಪ್ರಸಾರಾಂಗ, ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಹಂಪಿ.

ಕಲಬುರ್ಗಿ ಎಂ.ಎಂ. (ಸಂ) ೨೦೦೭: ಬಾಲರಾಮನ ಸಾಂಗತ್ಯ, ಪ್ರಸಾರಾಂಗ, ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಹಂಪಿ.

ಕಲಬುರ್ಗಿ ಎಂ.ಎಂ. (ಸಂ) ೨೦೦೮: ಹಳೆಯ ಕುಮಾರರಾಮನ ಸಾಂಗತ್ಯ, ಪ್ರಸಾರಾಂಗ, ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಹಂಪಿ.

ಕಪಟರಾಳ ಕೃಷ್ಣರಾವ್, ೧೯೪೧: ‘‘ಕಂಪಿಲರಾಯನು ಅವನ ಸ್ಥಾನಮಾನವು’’ ಶರಣಸಾಹಿತ್ಯ, ಸಂ. ೪, ಸಂಚಿಕೆ ೫-೬.

ಕುಮಾರ್ ಆರ್.ಬಿ. ೬-೫-೨೦೦೧: ‘ಕುಮಾರರಾಮನ ಶಿಲ್ಪ-ಹೊಸ ಬೆಳಕು’, ಪ್ರಜಾವಾಣಿ, ಸಾಪ್ತಾಯಿಕ ಪುರವಣಿ, ಪು. ೮.

ಕೃಷ್ಣರಾವ್, ಎಂ.ವಿ. ಮತ್ತು ಕೇಶವ ಭಟ್ಟ ಎಂ. ೧೯೭೦: ಕರ್ನಾಟಕ ಇತಿಹಾಸದರ್ಶನ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸಹಕಾರಿ ಪ್ರಕಾಶನ ಮಂದಿರ ನಿಯಮಿತ, ಬೆಂಗಳೂರು.

ತುಬಾಕಿ ನಿಲೋಗಲ್, ಬಿ.ಆರ್. ೧೯೯೩: ‘‘ಕುಮಾರರಾಮನ ಕುಮ್ಮಟದುರ್ಗ ಒಂದು ಪರಿಚಯ’’ ತಿರುಳ್ಗನ್ನಡ, ಗವಿಸಿದ್ಧ ಮತ್ತು ಇತರರು (ಸಂ) ಅಖಿಲ ಭಾರತ ೬೨ನೆಯ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ, ಕೊಪ್ಪಳ.

ಪಾಂಡುರಂಗರಾವ್ ದೇಸಾಯಿ : ಹಂಪೆ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಐ.ಬಿ.ಎಚ್. ಪ್ರಕಾಶನ.

ಪಾಟೀಲ್ ಸಿ.ಎಸ್. ೧೯೯೮: ‘‘ಮುಮ್ಮಡಿ ಸಿಂಗನ ಮೇಲೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬೆಳಕು, ವಿಜಯನಗರ ಅಧ್ಯಯನ’’ ಸಂಪುಟ ೩, ಪ್ರಾಚ್ಯವಸ್ತು ಮತ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯಗಳ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ, ಮೈಸೂರು.

ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಬಿಳಿಮಲೆ ೧೯೯೯: ಕುಮಾರರಾಮ ಮತ್ತು ಕುಮ್ಮಟದುರ್ಗ, ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಹಂಪಿ.

ಭೋಜರಾಜ ಪಾಟೀಲ, ೧೯೯೮: ‘‘ಕುಮಾರರಾಮನನ್ನು ಕುರಿತ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮಹತ್ವದ ಒಂದು ಹೊಸ ಶಾಸನ’’, ಇತಿಹಾಸ ದರ್ಶನ, ಕರ್ನಾಟಕ ಇತಿಹಾಸ ಅಕಾಡೆಮಿ, ಬೆಂಗಳೂರು.

ಮಹದೇವ ಸಿ. ೨೦೦೧: ಕರ್ನಾಟಕ ಪುರಾತತ್ವ ಶೋಧ, ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪ್ರಕಾಶನ, ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ.

ಮಹದೇವ ಸಿ. ಮತ್ತು ಇತರರು ೨೦೦೩: ಹೊಸಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ದರ್ಶನ, ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಹಂಪಿ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ.

ರಾಮಶರ್ಮ, ಎಂ.ಎಚ್. ೧೯೯೦: ರಣಧೀರ ರಾಮನಾಥ, ಬೆಂಗಳೂರು.

ಲಕ್ಷ್ಮಣ ತೆಲಗಾವಿ ಮತ್ತು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಎಂ.ವಿ. (ಸಂ), ೧೯೯೫: ಹುಲ್ಲೂರು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಜೋಯಿಸರ ಸಂಶೋಧನ ಲೇಖನಗಳು, ಹುಲ್ಲೂರು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಜೋಯಿಸ ಗ್ರಂಥ ಪ್ರಕಟಣ ಸಮಿತಿ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ.

ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ತೆಲಗಾವಿ (ಸಂ), ೧೯೮೭: ಹರತಿಸಿರಿ, ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಪದ, ಹರ್ತಿಕೋಟೆ.

ವರದರಾಜರಾವ್ ಜಿ. ೧೯೬೩: ಕುಮ್ಮಟ ಕೇಸರಿ, ಉಷಾ ಸಾಹಿತ್ಯಮಾಲೆ, ಮೈಸೂರು.

ವರದರಾಜರಾವ್ ಜಿ. ೧೯೬೬: ಕುಮಾರರಾಮನ ಸಾಂಗತ್ಯಗಳು.

ವರದರಾಜರಾವ್ ಜಿ. ಮತ್ತು ಇತರರು, ೧೯೮೬: “ಕುಮ್ಮಟದುರ್ಗದ ಹೊಸ ಶಾಸನ-ಕರ್ನಾಟಕ ಚರಿತ್ರೆಯ ಮೇಲೆ ಹೊಸಬೆಳಕು’’, ಮಾನವಿಕ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸಂ ೧೬, ಸಂಚಿಕೆ ೨ ೩-೪, ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ, ಮೈಸೂರು.

ವರದರಾಜರಾವ್ ಜಿ. :ಕುಮ್ಮಟದುರ್ಗ, ಐ.ಬಿ.ಎಚ್ ಪ್ರಕಾಶನ, ಗಾಂಧಿನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು.

ವಸುಂಧರಾ ಫಿಲಿಯೋಜಾ, ೧೯೮೦: ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಸ್ಥಾಪನೆ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು.

ಶಿವಣ್ಣ ಕೆ.ಎಸ್. ೧೯೯೭: ಕರ್ನಾಟಕ ಚರಿತ್ರೆ ಸಂ-೩, ಪ್ರಸಾರಾಂಗ, ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಹಂಪಿ.

ಶ್ರೀನಾಥ: ಭೀಮೇಶ್ವರ ಪುರಾಣ (ತೆಲುಗು).

ಶೇಠೆ ಬಿ.ಎಸ್. ೧೯೯೧ : ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸತಿಪದ್ಧತಿ: ವೀರಶೈವ ಅಧ್ಯಯನ ಅಕಾಡೆಮಿ, ಶ್ರೀ ನಾಗನೂರು ರುದ್ರಾಕ್ಷಿಮಠ, ಬೆಳಗಾವಿ.

ಸುರೇಶ್ ಕೆ.ಎಂ. ಮತ್ತು ಇತರರು, ೨೦೦೧: ಕರ್ನಾಟಕ ದೇವಾಲಯ ಕೋಶ-ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಹಂಪಿ.

ಹಿರೇಮಠ ಎಸ್.ಎಸ್. ೨೦೦೦: ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜಾತ್ರೆಗಳು, ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ಬೆಂಗಳೂರು.

ಹುಲ್ಲೂರು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಜೋಯಿಸ್, ೧೯೪೩: “ದೊರವಾಡಿ’’ ಪ್ರಬುದ್ಧ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂ ೨೫, ಸಂಚಿಕೆ ೧ ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ, ಮೈಸೂರು.

ಹೆರಂಜೆ ಕೃಷ್ಣಭಟ್ಟ ಮತ್ತು ಮುರುಳೀಧರ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ೧೯೯೫: ಗೋವಿಂದ ಪೈ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಪುಟ, ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ ಗೋವಿಂದ ಪೈ ಸಂಶೋಧನ ಕೇಂದ್ರ, ಉಡುಪಿ.

English

Annual Reports on Indian Epigraphy.

Annual Reports on South Indian Epigraphy.

Barnett, L.D., 1915: Inscription in Victoria & Albart Museum, in Journal

of the Royal Asiatic Society, April 1915, pp. 337-339

Burton Stein, 1993: Vijayanagara , Foundation books, New Delhi.

Derret J. Duncan, M. 1957 : The Hoysalas.

Desai, P.B. (Ed) 1981: A History of Karnataka, Karnataka University,

Dharwar

Dikshit G.S., 1996 : Key note address in Vijayanagara History seminor at

Hampi, Sree VidyaVijayanagara Hampi heritage Trust, Anegondi.

Elliot & Dowson, 1953 : The History of India Vol. III.

Epigraphia Carnatika Volumes.

Epigraphia Indica Volumes.

Foreign Notices of India.

John Briggs : History of the Rise of the Mahomedan Power in India,

Vol. I.

Majumdar, R.C. (Ed) 1960 : Dharwar : The Delhi sultanate.

Mysore Archaeological Reports

Patil, C.S., 1991: “Mummadi Singa, Kampila & Kumararama”, “Kummata”,

in Vijayanagar progress of Research, Ed. by D.V. Devaraj & C.S. Patil,

Directorate of Arochaeology & Museumsm Mysore.

Rama Rao M.: The Kakatiyas of Warangal.

Rama sharma M.H., 1929: “Studies in Vijayanagara History” Bangalore:

QJMS Vol. xx.

Ritti, Srinivasa, 1973: The Seunas (The Yadavas of Devagiri).

Roy, S., 1960: “The Khilji Dynasty”, in The Delhi Sultanate Ed. by R.C.

Majumdar.

Subramanyam R., 1973 : “Vijayanagar”, in History of Medieval

Deccan (1295-1726), Vol. 1, Edited by H.K. Sherwani & P.M. Joshi.

Sewell Robert : 1962: A Forgotten Empire.

Venkataramanayya N.: Further Sources of Vijayanagara History, Vol.I

Venkataramanayya N.: Kampli & Vijayanagara

Venkataramanayya N.:1942: The Early Muslim Expansion in south India.