ಕ್ರ. ಸಂ. ಸ್ಥಳ ತಾಲೂಕು/ಜಿಲ್ಲೆ ಕಾಲ ಕ್ರಿ.. ಪ್ರಕಟಣಾ ಗ್ರಂಥ ಮತ್ತು ವರ್ಷ ಸಂಖ್ಯೆ  ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ
1. ಬೇಲೂರು ಹಾಸನ 1276 MAR, 1937 23  147-50
2. ಹಿರೇಕೋಗಿಲೂರು ಚನ್ನಗಿರಿ 1280 EC, VII 24 ….
3. ಹಿರೇಕೋಗಿಲೂರು ಚನ್ನಗಿರಿ 1282-83 MAR, 1935 39 114-117
4. ಲೋಕದೊಳಲು ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ 1281 EC, XI 37 …..
5. ಚಳ್ಳಕೆರೆ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ 1281 EC ,XI 86 …..
6. ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ ಶಿರಹಟ್ಟಿ 1287 ARIE ,1935-36 E 23 ……
7. ಹರಿಹರ ದಾವಣಗೆರೆ 1300 EC ,XI 26 …..
8. ಜೇನುಕಲ್ಲು ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ 1303 EC ,XI 106 ….
9. ಬಾಗರಾಳ ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ 1303 MAR, 1913 40
10. ಚಿಟ್ಟನಹಳ್ಳಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜಪೇಟೆ 1303 MAR, 1912, ECVI 100 45
11. ಕುಮ್ಮಟ ಗಂಗಾವತಿ 1315 VPR, 1987-88 212-213
12. ಕುಮ್ಮಟ ಗಂಗಾವತಿ …. VPR, 1987-88 212-213
13. ಹೊಸಕೋಟೆ ಹೊಸನಗರ 1320 EC, VII 19
14. ರಾಮಗಡ ಸೊಂಡೂರು 1323 ARSIE, 1943-44 75
15. ಯರಬಳ್ಳಿ ಹಿರಿಯೂರು 1325 EC, XI 16
16. ಕಡಸೂರು ತಿಪಟೂರು 1325 EC, XII 24 ..
17. ಕೂಡ್ಲಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ MAR, 1923 121 119
18. ಹಂಪಿ ಹೊಸಪೇಟೆ ARIE, 1934-35 B 353 ….
19. ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ ಶಿರಹಟ್ಟಿ ARIE ,1935-36 E 21
20. ಸಂಗೂರು ಹಾವೇರಿ 1407 E I, XXIII 28 182-85
21. ಕೊಕ್ಕೊಡು ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ 1432 EC, VIII 23
22. ರಾಮಗಡ ಸೊಂಡೂರು 1528 ARIE, 1943-44 B 76
23. ಬನ್ನಿಗೋಳ ಲಿಂಗಸೂಗೂರು 1055 ARIE, 1957-58 B 342 ….
24. ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿ ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು 1276 EC, XI 20 ……
25. ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಮತ್ತು ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಲಂಡನ್ 13 ನೇ ಶತಮಾನ ವಿಜಯನಗರ ಅಧ್ಯಯನ, ಸಂ. ೩ JRAS, April 1915 …. 337-339 ೯೪-೯೬