ಪತ್ರಾಗಾರ ದಾಖಲೆಗಳು ಹಾಗೂ ವರದಿಗಳು

೧. ಅಡ್‌ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್‌‌ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಾಂಬೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ೧೮೬೬-೬೭

೨.ಆನ್ವಲ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಂಚೆಸ್ಟರ್ ಕಾಟನ್ ಕಂಪೆನಿ

೩. ಇಂಡಿಯ ಆಫಿಸ್ ಲೈಬ್ರರಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್: ರೆವೆನ್ಯೂ , ಫಾರೆಸ್ಟ್, ಪಬ್ಲಿಕ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ಸ್

೪. ಕಾಟನ್ ಸಪ್ಲೈ ರಿಪೋರ್ಟರ್

೫. ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ಸ್‌ಮಿನಿಟ್ ಆನ್ ದಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ ಆಫ್ ನಾರ್ತ್ ಕೆನರಾ, ಇಂಡಿಯನ್ ಪೇಪರ್ಸ್‌ಆಫ್ ಲಾರ್ಡ್‌ಕ್ಯಾನಿಂಗ್, ಮಾಲ್ಯೂಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನುಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ಸ್ ೧೮೬೧-೬೨

೬. ಜನರಲ್ ರಿಪೋರ್ಟ್‌ ಆಫ್ ದಿ ರೋಡ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್‌‌ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ೧೮೫೪-೫೫, ೧೮೭೧-೭೩

೭. ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಜಿ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ(ಸಂ), ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಫ್ರಂ ದಿ ಲೆಟರ್ಸ್‌, ಡಿಸ್ಪಾಚಸ್ ಆಂಡ್ ಅದರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಪ್ರಿಸರ್ವ್‌‌ಡ್ ಇನ್ ದಿ ಬಾಂಬೆ ಸೆಕ್ರೆಟೇರಿಯಟ್ ಹೋಮ್ ಸೀರೀಸ್ ಬಾಂಬೆ, ೧೮೮೭

೮. ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ೧೮೬೩

೯. ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಮದ್ರಾಸ್ ಬೋರ್ಡ್‌ಆಫ್ ರೆವೆನ್ಯೂ

೧೦. ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ಮದ್ರಾಸ್ ಸೀ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್

೧೧. ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ಮದ್ರಾಸ್ ಮುನಿಷಿಪಲ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್‌‌ಮೆಂಟ್

೧೨. ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಾಂಬೆ ರೆವೆನ್ಯೂ ಡಿಪಾರ್ಟ್‌‌ಮೆಂಟ್ ೧೮೬೪-೧೯೨೧

೧೩. ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ಮದ್ರಾಸ್ ಬೋರ್ಡ್‌ಆಫ್ ರೆವೆನ್ಯೂ – ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ೧೮೦೪-೧೮೬೨

೧೪. ಬಾಂಬೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಅಡ್‌ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್

೧೫. ಬಾಂಬೆ ನೇಟಿವ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಸ್‌ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್, ೧೮೨೨-೧೯೩೨, ಆನ್ವಲ್ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್

೧೬. ಮದ್ರಾಸ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ಸ್

೧೭. ಮದ್ರಾಸ್ ಡಿಸ್ಪಾಚ್, ಲೆಟರ್ಸ್‌ಫ್ರಂ ಲಂಡನ್ ಟು ಮದ್ರಾಸ್ ೧೮೦೬-೧೮೫೬

೧೮. ಮಿನಿಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್, ಹೋಮ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ಸ್

೧೯. ಮೆಲ್‌ವಿಲ್ಸ್ ಜೇಮ್ಸ್ ಸಿ., ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆವೆರಲ್ ಕಮಿಷನರ್ಸ್ ಆನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ವರ್ಕ್ಸ್‌ಎಟ್ ಬೆಂಗಾಳ್, ಮದ್ರಾಸ್ ಆಂಡ್ ಬಾಂಬೆ ೧೮೫೦-೫೨

೨೦. ಮೈಸೂರು ಗವರ್ನ್‌‌ಮೆಂಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಆಯಂಡ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ೧೮೩೬-೧೮೯೫

೨೧. ರಿಪೋರ್ಟ್‌ ಆಫ್ ಡಾ.ಗಿಬ್ಬನ್ ಸೆಂಟ್ ಟು ದಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಟು ಗವರ್ನ್‌ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ೨೦-೧೧-೧೮೪೫

೨೨. ರಿಪೋರ್ಟ್‌ ಆನ್ ದಿ ಅಡ್‌ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಶನ್ ಆಪ್ ದಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್‌‌ಮೆಂಟ್, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಆಂಡ್ ರೋಡ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಜನರಲ್ ಬ್ರಾಂಚ್, ಮದ್ರಾಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ, ಮದ್ರಾಸ್, ೧೮೭೭

೨೩. ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಾಂಬೆ ಚೇಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಮರ್ಸ್

೨೪. ರಿಪೋರ್ಟ್‌ ಆಫ್ ಜಾನ್ ಸ್ಟೋಕ್ಸ್(ರಿಪೋರ್ಟ್‌ಆನ್ ರಿವಿಜನ್ ಆಫ್ ಅಸೆಸ್ ಮೆಂಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆನ್ ದಿ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಕೂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಕೆನರಾ ೧೮೩೦-೩೧), ಮಂಗಳೂರು, ೧೮೮೫

೨೫. ರಿಪೋರ್ಟ್‌ಆಫ್ ಥಾಮಸ್ ಬೇಜ್‌ಲಿ, ಚೇರ‍್ಮೆನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಂಚೆಸ್ಟರ್ ಚೇಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಮರ್ಸ್ : ಹೋಮ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಲೆಟರ್ಸ್‌ಫ್ರಂ ಕೋರ್ಟ್‌೧೮೪೮

೨೭. ರಿಪೋರ್ಟ್‌ ಆಫ್ ಮಾಲ್ಟ್‌ಬಿ, ಪ್ರಿನ್ಸ್‌ಫಲ್ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಎಫ್., ೧೨೬೩, ೧೮೫೩-೫೪

೨೮. ರಿಪೋರ್ಟ್‌ ಆಫ್ ದಿ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಕಮಿಶನರ್, ಸದರ್ನ್ ಡಿವಿಜನ್, ೨೫-೧-೧೮೬೫

೨೯. ರಿಪೋರ್ಟ್‌ ಆಫ್ ಗಿಬ್ಬನ್ ಆನ್ ನಾರ್ತ್‌ ಕೆನರಾ ಫಾರೆಸ್ಟ್ಸ್, ೧೯-೭-೧೮೪೭

೩೦. ಲೆಟರ್ ಫ್ರಂ ದಿ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಇನ್ ಮಲಬಾರ್ ಟು ದಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಂಡ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್‌ಆಪ್ ರೆವೆನ್ಯೂ, ೪-೮-೧೮೧೫

೩೧. ಲೆಟರ್ಸ್‌ ಫ್ರಂ ಗವರ್ನರ್ ಆಫ್ ಮದ್ರಾಸ್ ಡೆನಿಸನ್ ಟು ವುಡ್, ಹಾಲಿಫೆಕ್ಸ್ ಕಲಕ್ಷನ್

೩೨. ಲೆಟರ್ ಫ್ರಂ ಲೆಪ್ಟ್‌ನೆಂಟ್ ಕರ್ನಲ್ ಆರ್ ಕೈದ್ ಟು ದಿ ಗವರ್ನರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ೦೧-೦೬-೧೭೮೬

೩೩. ಲೆಟರ್ ಫ್ರಂ ಚೀಫ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ, ಗವರ್ನ್‌ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಬಾಂಬೆ ಟು ಮಾಡ್ಡೋಕ್ ಜೆ.ಹೆಚ್., ಸೆಕ್ರೆಟರಿ, ಗವರ್ನ್‌‌ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ೦೬-೦೫-೧೮೪೧

೩೪. ಲೆಟರ್ಸ್ ಫ್ರಂ ಸೆಕ್ರಟರಿ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಟು ದಿ ಗವರ್ನ್‌‌ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಬಾಂಬೆ

೩೫. ಲೆಟರ್ಸ್ ಫ್ರಂ ಕೋರ್ಟ್‌ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಟು ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಮದ್ರಾಸ್

೩೬. ಲೆಟರ್ಸ್‌ ಫ್ರಂ ಕೋರ್ಟ್‌ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಟು ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್

೩೭. ಲೆಟರ್ ಫ್ರಂ ದಿ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಕೆನರಾ ಟು ದಿ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಟು ದಿ ಬೋರ್ಡ್‌ ಆಫ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ೮-೧೧-೧೮೪೭

೩೮. ಲೆಟರ್ಸ್‌ ಫ್ರಂ ದಿ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಕೆನರಾ ಟು ದಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಂಡ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್‌ಆಫ್ ರೆವೆನ್ಯೂ, ೧೮-೮-೧೮೧೫, ೨೭-೫-೧೮೬೪, ೨೪-೧-೧೮೬೫

೩೯. ಲೆಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸರ್ ಥಾಮಸ್ ಮನ್ರೊ ರಿಲೇಟಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಅರ್ಲಿ ಅಡ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಶನ್ ಆಫ್ ಕೆನರಾ ೧೭೯೯-೧೮೦೮

೪೦. ಲೆಟರ್ಸ್ ಫ್ರಂ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಟು ದಿ ಗವರ್ನ್‌‌ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಮದ್ರಾಸ್

೪೧. ಲೆಟರ್ಸ್‌ ಫ್ರಂ ಗವರ್ನ್‌‌ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಬಾಂಬೆ ಟು ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್

೪೩. ಲೆಟರ್ಸ್ ಫ್ರಂ ಫೆರೆ ಟು ವುಡ್

೪೪. ಲೆಟರ್ಸ್ ಫ್ರಂ ಡೆನಿಸನ್ ಟು ವುಡ್

೪೫. ಲೆಟರ್ಸ್‌ ಫ್ರಂ ವುಡ್ ಟು ಕ್ಯಾನಿಂಗ್

೪೬. ಲೆಟರ್ಸ್ ಫ್ರಂ ವುಡ್ ಟು ಮೋರ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್

೪೭. ಲೆಟರ್ಸ್ ಫ್ರಂ ಡೆನಿಸನ್ ಟು ಕ್ಯಾನಿಂಗ್

೪೮. ಲೆಟರ್ಸ್ ಫ್ರಂ ವುಡ್ ಟು ಕ್ಲಾರ್ಕ್‌

೪೯. ಲೆಟರ್ಸ್ ಫ್ರಂ ವುಡ್ ಟು ಕಾಟನ್ ಸಪ್ಲೈ ಅಸೋಸಿಯೇಶನ್

೫೦. ಸೆಟ್ಲಮೆಂಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಾಂಬೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ

೫೧. ಸೆನ್‌ಸಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಬಾಂಬೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ, ೧೮೯೧

೫೨. ಹೋಮ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ಸ್, ಮದ್ರಾಸ್

೫೩. ಹೋಮ್ ರೆವೆನ್ಯೂ, ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ಸ್, ಬಾಂಬೆ

೫೪. ಹರಿರಾವ್ ಪಿ., ದಿ ಬಾಂಬೆ ಆಕ್ಟ್ಸ್ (ಸಿವಿಲ್, ಕ್ರಿಮಿನಲ್, ರೆವೆನ್ಯೂ) ೧೮೨೭-೧೯೨೩, ಬಾಂಬೆ, ೧೯೨೪

 

ಗೆಜೆಟಿಯರ್‌ಗಳು / ಮ್ಯಾನ್ವುಲ್‌ಗಳು

೧. ಅಭಿಶಂಕರ್ ಕೆ. (ಸಂ), ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೆಜೆಟಿಯರ್, ಸೌತ್ ಕೆನರಾ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್, ಗವರ್ನ್‌‌ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ, ಬೆಂಗಳೂರು, ೧೯೭೩

೨. ಎಡ್ವರ್ಡ್ ಥೊರ್ಟನ್, ಎ ಗೆಜೆಟಿಯರ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೆರಿಟರೀಸ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಗವರ್ನ್‌ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪೆನಿ ಆಂಡ ಆಫ್ ದಿ ನೇಟಿವ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ ಕಾಂಟಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಮೀರಾ ಪಬ್ಲಿಷಿಂಗ್ ಹೌಸ್, ಡೆಲ್ಲಿ, ೧೯೮೪ (ಮೊದಲ ಮುದ್ರಣ, ೧೮೫೮)

೩. ಕ್ಯಾಂಬೆಲ್ ಜೆ.ಎಂ (ಸಂ), ಗೆಜೆಟಿಯರ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಾಂಬೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ, ವಾಲ್ಯೂಂ XV, ಪಾರ್ಟ್‌ I, ಕೆನರಾ, ಬಾಂಬೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ, ಬಾಂಬೆ, ೧೮೮೩ (ಮರುಮುದ್ರಣ ೨೦೦೩, ಕರ್ನಾಟಕ ಗೆಜೆಟಿಯರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್‌‌ಮೆಂಟ್, ಬೆಂಗಳೂರು, ೨೦೦೩)

೪. ಗುಜರಾತ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೆಜೆಟಿಯರ್ಸ್, ಸೂರತ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್, ಅಹಮದಾಬಾದ್, ೧೯೬೨

೫. ಗೆಜೆಟಿಯರ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಾಂಬೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿಯ (ಎರಡು ಸಂಪುಟಗಳು), ಬಾಂಬೆ ೧೮೮೩

೬. ದಿ ಇಂಪೀರಿಯಲ್ ಗೆಜೆಟಿಯರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಆಕ್ಸ್‌ಫರ್ಡ್‌, ೧೯೦೮

೭. ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ, ಮತ್ತಿತರು, ಗೆಜೆಟಿಯರ್ಸ್‌ ಆಫ್ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾ (ಎರಡು ವಾಲ್ಯೂಂಗಳು), ಮಿತ್ತಲ್ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್, ನ್ಯೂಡೆಲ್ಲಿ, ೧೯೮೯

೮. ಮುಂಬಯಿ ಗ್ಯಾಝೆಟಿಯರ್, ಧಾರವಾಡ, ಬೆಳಗಾವಿ, ವಿಜಾಪುರ, ಕಾನಡಾ ಈ ನಾಲ್ಕೂ ಜಿಲ್ಲೆಗಳದ್ದು, (ಅನು). ವೆಂಕಟರಂಗೋ ಕಟ್ಟೀ, ಏಷ್ಯಾನ್ ಎಜುಕೇಶನಲ್ ಸರ್ವೀಸಸ್, ನವದೆಹಲಿ, ೧೯೮೪

೯. ಮೆಕ್ಲೀನ್ ಸಿ.ಡಿ. (ಸಂ), ಮ್ಯಾನ್ವುಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಡ್‌ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಶನ್ ಆಫ್ ಮದ್ರಾಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ (ಮೂರು ಸಂಪುಟಗಳು), ಏಷ್ಯಾನ್ ಎಜುಕೇಶನಲ್ ಸರ್ವೀಸಸ್, ನ್ಯೂಡೆಲ್ಲಿ, ೧೯೮೭(ಮೊದಲ ಮುದ್ರಣ, ೧೮೮೫)

೧೦. ಸೂರ್ಯನಾಥ ಯು. ಕಾಮತ್ (ಸಂ), ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಗೆಜೆಟಿಯರ್, ಗವರ್ನ್‌ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಬೆಂಗಳೂರು, ೧೯೮೫

೧೧. ಸ್ಟರಕ್ ಜೆ., ಸೌತ್ ಕೆನರಾ, ಸಂಪುಟ ೧, ಮದ್ರಾಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ, ಮದ್ರಾಸ್, ೧೮೬೪ (ಮರುಮುದ್ರಣ ೨೦೦೩, ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೆಜೆಟಿಯರ್, ಬೆಂಗಳೂರು)

೧೨. ಸ್ಟುವರ್ಟ್ ಹೆಚ್.ಎ., ಸೌತ್ ಕೆನರಾ, ಸಂಪುಟ ೨, ಮದ್ರಾಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ, ಮದ್ರಾಸ್ ೧೮೯೫ (ಮರುಮುದ್ರಣ ೨೦೦೩, ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೆಜೆಟಿಯರ್, ಬೆಂಗಳೂರು)

 

ಕೃತಿಗಳು, ಲೇಖನಗಳು ಹಾಗೂ ಪ್ರಕಟಿತ ಪಿಎಚ್.ಡಿ. ಪ್ರಬಂಧಗಳು

೧. ಅಗರ್ವಾಲ್ ಪಿ.ಎನ್., ಎ ಕಾಂಪ್ರೆಹೆನ್‌ಸಿವ್ ಹಿಸ್ಟರಿ ಆಫ್ ಬಿಸ್‌ನೆಸ್‌ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಫ್ರಂ ೩೦೦೦ ಬಿ.ಸಿ.ಟು ೨೦೦೦ ಎ.ಡಿ., ಟಾಟಾ ಮೆಕ್ ಗ್ರೊ – ಹಿಲ್ ಪಬ್ಲಿಶಿಂಗ್ ಕಂಪೆನಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ನ್ಯೂಡೆಲ್ಲಿ ೨೦೦೧

೨. ಅಪ್ಪಾದೊರೈ ಎ., ಇಕನಾಮಿಕ್ ಕಂಡೀಶನ್ಸ್ ಇನ್ ಸದರ್ನ್‌ ಇಂಡಿಯಾ, ೧೦೦೦-೧೫೦೦ ಎ.ಡಿ., ಎರಡು ಸಂಪುಟಗಳು, ಮದ್ರಾಸ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ, ೧೯೩೬

೩. ಅಮಿಯ ಬಾಗ್ಜಿ, ದಿ ಪಾಲಿಟಿಕಲ್ ಇಕಾನಮಿ ಆಫ್ ಅಂಡರ್‌ ಡೆವಲಪ್‌ಮೆಂಟ್ ಕೇಂಬ್ರಿಜ್, ೧೯೮೨

೪. ಅಲೆಗ್ಸಾಂಡರ್ ಮೆಕೇ, ವೆಸ್ಟರ್ನ್‌ ಇಂಡಿಯಾ : ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಡ್ರೆಸ್ಡ್ ಟು ದಿ ಚೇಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಮ್ಯಾಂಚೆಸ್ಟರ್, ಲಿವರ್‌ಪೂಲ್, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್‌ ಬರ್ನ್‌ ಆಂಡ್ ಗ್ಲಾಸ್‌ಗೊ, ಲಂಡನ್, ೧೮೫೩

೫. ಆಶಿನ್‌ದಾಸ್ ಗುಪ್ತಾ, ಇಂಡಿಯನ್ ಮರ್ಚೆಂಟ್ಸ್ ಆಂಡ್ ದಿ ಡಿಕ್ಲೈನ್ ಆಫ್ ಸೂರತ್ (೧೭೦೦-೧೭೫೦), ವೀಸ್‌ಬೇಡನ್, ೧೯೭೯

೬. ಆಶಿನ್ ದಾಸ್ ಗುಪ್ತಾ, ಮಲಬಾರ್ ಇನ್ ಏಷ್ಯಾನ್‌ ಟ್ರೇಡ್, ಕೇಂಬ್ರಿಜ್, ೧೯೬೭

೭. ಇಂದು ಬಂಗಾ(ಸಂ), ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆಂಡ್ ದೇಯರ್ ಹಿಂಟರ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ (೧೭೦೦-೧೯೫೦), ಮನೋಹರ್ ಪಬ್ಲಿಶರ್ಸ್, ನ್ಯೂಡೆಲ್ಲಿ, ೧೯೯೨

೮. ಇಂದು ಬಂಗಾ(ಸಂ), ದಿ ಸಿಟಿ ಇನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಹಿಸ್ಟರಿ, ಮನೋಹರ್ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್, ನ್ಯೂಡೆಲ್ಲಿ, ೧೯೯೧

೯. ಇಂದು ಬಂಗಾ, ಸ್ಟಡೀಸ್ ಅರ್ಬನ್ ಹಿಸ್ಟರಿ, ನ್ಯೂಡೆಲ್ಲಿ, ೧೯೬೧

೧೦. ಇರ್ಷಾನ್ ಹಬೀಬ್, ಎಸ್ಸೇಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಹಿಸ್ಟರಿ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಎ ಮಾರ್ಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್, ತುಳಿಕ, ನ್ಯೂ ಡೆಲ್ಲಿ ೧೯೯೫

೧೧. ಇರ್ಫಾನ್ ಹಬೀಬ್ (ಸಂ), ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಮಾಡರ್ನೈಜೇಶನ್-ಹೈದರ್ ಅಲಿ ಆಂಡ್ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್, ಇಂಡಿಯನ್ ಹಿಸ್ಟರಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ನ್ಯೂಡೆಲ್ಲಿ ೧೯೯೯

೧೨. ಎಥ್‌ರಿಜ್ ಎ.ಟಿ., ನೆರೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಬಾಂಬೆ ಇನಾಂ ಕಮಿಶನ್ ಆಂಡ್ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಸೆಟ್ಲ್‌ಮೆಂಟ್ಸ್, ಬಾಂಬೆ, ೧೮೭೪

೧೩. ಓಂ ಪ್ರಕಾಶ್, ದಿ ನ್ಯೂ ಕೇಂಬ್ರಿಜ್ ಹಿಸ್ಟರಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ: ಯುರೋಪಿಯನ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಎಂಟರ್‌ಪ್ರೈಸ್ ಇನ್ ಪ್ರಿ-ಕಲೋನ್ಯಲ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಕೇಂಬ್ರಿಜ್ ಯುನಿವರ್ಸಿಟಿ ಪ್ರೆಸ್, ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್‌೧೯೮೮

೧೪. ಕೀಟಿಂಗ್ಸ್ ಜಿ., ರೂರಲ್ ಇಕಾನಮಿ ಇನ್ ದಿ ಬಾಂಬೆ ಡೆಕ್ಕಾನ್, ಬಾಂಬೆ, ೧೯೧೨

೧೫. ಕುರುಪ್ ಕೆ.ಕೆ.ಎನ್., ಹಿಸ್ಟರಿ ಆಫ್ ತಳ್ಳಿಚೇರಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ೧೬೮೩-೧೭೯೪, ಕ್ಯಾಲಿಕಟ್, ೧೯೮೫

೧೬. ಕುಲಕರ್ಣಿ ಎ.ಆರ್., ಮೆಡೀವಲ್ ಕೊಂಕಣ : ಇಟ್ಸ್ ಹಿಸ್ಟರಿ, ಸೊಸೈಟಿ ಆಂಡ್ ಇಕಾನಮಿ, ಇಂಡಿಯನ್ ಹಿಸ್ಟರಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ಡೆಲ್ಲಿ, ೧೯೯೬

೧೭. ಗಣಪತಿ ರಾವ್ ಐಗಳ್ ಎಂ., ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರಾಚೀನ ಇತಿಹಾಸ, ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ ಗೋವಿಂದ ಪೈ ಸಂಶೋಧನ ಕೇಂದ್ರ, ಉಡುಪಿ, ೨೦೦೪(ಮೊದಲ ಮುದ್ರಣ ೧೯೨೩)

೧೮. ಗ್ರೀನ್ ಹೆಚ್., ದಿ ಡೆಕ್ಕಾನ್ ರಯತ್ಸ್ ಆಂಡ್ ದೇಯರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಟೆನ್ಯೂರ್, ದಿ ಬಾಂಬೆ ಗೆಜೆಟಿ ಪ್ರೆಸ್, ಬಾಂಬೆ, ೧೮೫೨

೧೯. ಗುರುರಾಜ ಭಟ್ ಪಿ., ತುಳುನಾಡು, ಭವ್ಯವಾಣಿ, ಪಡುಪೇಟೆ, ಉಡುಪಿ, ೧೯೬೩

೨೦. ಗುರುರಾಜ ಭಟ್ ಪಿ., ಸ್ಟಡೀಸ್ ಇನ್ ತುಳುವ ಹಿಸ್ಟರಿ ಆಂಡ್ ಕಲ್ಚರ್, ಕಲ್ಯಾಣಪುರ, ೧೯೭೫

೨೧. ಗೋಪಾಲರಾವ್ ಎಚ್.ಎಸ್., ಕರ್ನಾಟಕ ಏಕೀಕರಣ ಇತಿಹಾಸ, ನವಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಕಾಶನ, ಬೆಂಗಳೂರು, ೧೯೯೬

೨೨. ಗೋಪಾಲ್ ಎಸ್., ಬ್ರಿಟಿಸ್ ಪಾಲಿಸಿ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ೧೮೫೮-೧೯೦೫, ಓರಿಯಂಟ್ ಲಾಂಗ್‌ಮೆನ್, ಮದ್ರಾಸ್, ೧೯೭೫

೨೩. ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ನಾಯಕ ಪಿ., ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ದರ್ಶನ, ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು, ಬೆಂಗಳೂರು, ೧೯೮೬

೨೪. ಗೋಪಿನಾಥ ಕೆ.,ದಿ ಕೋರಲ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಅರೇಬಿಯನ್ ಸೀ, ಕ್ಯಾಲಿಕಟ್‌, ೧೯೮೧

೨೫. ಗೋವಿಂದರಾಜು ಸಿ.ಆರ್., ಕರ್ನಾಟಕದ ಏಕೀಕರಣ ಚಳವಳಿ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಎಸ್‌ಬಿಎಸ್ ಪಬ್ಲಿಷರ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ಸ್, ಬೆಂಗಳೂರು, ೧೯೯೮ (ತೃತೀಯ ಆವೃತ್ತಿ ೨೦೦೬)

೨೬. ಚಿಟ್ನಿಸ್ ಕೆ.ಎನ್., ಕೆಳದಿ ಪಾಲಿಟಿ, ಧಾರವಾಡ, ೧೯೭೪

೨೭. ಚೋಕ್ಸೆ ಆರ್.ಡಿ., ಇಕಾನಾಮಿಕ್ ಲೈಫ್ ಇನ್ ದಿ ಬಾಂಬೆ ಕರ್ನಾಟಕ ೧೮೧೮-೧೯೩೯, ಏಷ್ಯಾ ಪಬ್ಲಿಶಿಂಗ್ ಹೌಸ್, ಬಾಂಬೆ, ೧೯೬೩

೨೮. ಚೌದುರಿ ಕೆ.ಎನ್ (ಸಂ), ದಿ ಇಕನಾಮಿಕ್ ಡೆವಲಪ್‌ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂಡರ್ ದಿ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪೆನಿ ೧೮೧೮-೧೮೫೮, ಕೇಂಬ್ರಿಜ್ ಯುನಿವರ್ಸಿಟಿ ಪ್ರೆಸ್, ೧೯೭೧

೨೯. ಜಾನ್ ಚಾಪ್‌ಮ್ಯಾನ್, ದಿ ಕಾಟನ್ ಆಂಡ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕನ್‌ಸಿಡರ್ಡ್ ಇನ್ ರಿಲೇಶನ್ ಟು ದಿ ಇನ್‌ಟ್ರೆಸ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ರೇಟ್ ಬ್ರಿಟನ್, ಲಂಡನ್, ೧೮೫೧

೩೦. ಜಾನ್ ಮಾರ್ಟಿನ್ಯೂ, ಲೈಫ್ ಆಂಡ್ ಕರೆಸ್ಟೊಂಡೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಾರ್ಟೆಲ್ ಫೆರೆ, ಲಂಡನ್, ೧೮೯೫.

೩೧. ಜೇಮ್ಸ್ ಎಂ, ಮೆಕ್ಲಿನ್, ಗೈಡ್ ಟು ಬಾಂಬೆ: ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್, ಸ್ಟೆಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಆಂಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ರ್‌ಪ್ಟಿವ್, ಬಾಂಬೆ,೧೮೮೦

೩೨. ಜೈನ್ ವಿ.ಕೆ., ಟ್ರೇಡ್ ಆಂಡ್ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ ಇನ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಎ.ಡಿ.೧೦೦೦-೧೩೦೦, ಮನೋಹರ್ ಪಬ್ಲಿಶರ್ಸ್‌, ನ್ಯೂಡೆಲ್ಲಿ, ೧೯೯೦

೩೩. ಜೈರುಸ್ ಬಣಜಿ, “ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಸ್ಟ್ ಡಾಮಿನೇಶನ್ ಆಂಡ್ ದಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಪೆಸೆಂಟ್ರಿ”, ಇಕನಾಮಿಕ್ ಆಂಡ್ ಪಾಲಿಟಿಕಲ್ ವೀಕ್ಲಿ, ಆಗಸ್ಟ್, ೧೯೭೭

೩೪. ಜೋನ್ಸ್ ಜಿ., ಮರ್ಚೆಂಟ್ಸ್ ಟು ಮಲ್ಟಿನ್ಯಾಶನಲ್ಸ್ : ಬ್ರಿಟಿಶ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಕಂಪೆನೀಸ್ ಇನ್ ದಿ ನೈಂಟೀನ್ತ್ ಆಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟ್ಯತ್ ಸೆಂಚುರೀಸ್, ಆಕ್ಸ್‌ಫರ್ಡ್‌ಯುನಿವರ್ಸಿಟಿ ಪ್ರೆಸ್, ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್, ೨೦೦೦

೩೫. ಟಾರೆನ್ಸ್, ಟಿಪ್ಪು ಸಾಹೇಬ್, ಲಂಡನ್, ೧೮೮೬

೩೬. ಡಾಂಟ್‌ವಾಲ್ಲ ಎಂ.ಎಲ್., ಎ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಈಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾಟನ್, ಲಂಡನ್, ೧೯೭೩

೩೭. ಡೀಟಿಮಾರ್ ರೋಥರ್‌ಮುಂಡ್, ಆನ್ ಇಕನಾಮಿಕ್ ಹಿಸ್ಟರಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಮನೋಹರ್, ನ್ಯೂಡೆಲ್ಲಿ, ೧೯೮೯

೩೮. ಡಿಸ್ನಿ ಎ.ಆರ್., ಟ್ವೈಲೈಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೆಪ್ಪರ್ ಎಂಪೈರ್-ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ಟ್ರೇಡ್ ಇನ್ ದಿ ಅರ್ಲಿ ಸೆವೆಂಟಿನ್ತ್ ಸೆಂಚುರಿ, ಕ್ಯಾಂನ್‌ಟೆಲ್, ೧೯೭೮

೩೯. ಡೇನ್‌ವರ್ಸ್, ದಿ ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಎರಡು ಸಂಪುಟಗಳು, ಡೆಲ್ಲಿ, ೧೯೮೮ (ಮೊದಲ ಮುದ್ರಣ ೧೮೯೪)

೪೦. ಡೇವಿಡ್ ವಾಶ್‌ಬ್ರೂಕ್, ದಿ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾವಿನ್‌ಶ್ಯಲ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್, ಕೇಂಬ್ರಿಜ್, ೧೯೭೬

೪೧. ಡೇವಿಡ್ ವಾಶ್‌ಬ್ರೂಕ್, “ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಆಂಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲೆಮ್ಸ್ : ಸೌತ್ ಏಷ್ಯಾನ್ ಇಕನಾಮಿಕ್ ಆಂಡ್ ಸೋಶ್ಯಲ್ ಹಿಸ್ಟರಿ ೧೭೨೦-೧೮೬೦”, ಮಾಡರ್ನ್‌ ಏಷ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಡೀಸ್, ೨೨, ೧೯೮೮

೪೨. ತಪನ್ ರಾಯ್‌ ಚೌಧುರಿ, ಇರ್ಫಾನ್ ಹಬೀಬ್ (ಸಂ), ದಿ ಕೇಂಬ್ರಿಜ್ ಇಕನಾಮಿಕ್ ಹಿಸ್ಟರಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಸಂಪುರ ೧, ೧೨೦೦-೧೭೫೦, ಓರಿಯಂಟ್ ಲಾಂಗ್ ಮೆನ್, ನ್ಯೂ ಡೆಲ್ಲಿ, ೧೯೮೪

೪೩. ತೀರ್ಥಂಕರ ರಾಯ್, ದಿ ಇಕನಾಮಿಕ್ ಹಿಸ್ಟರಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ೧೮೫೭-೧೯೪೭, ಆಕ್ಸ್‌ಫರ್ಡ್‌ ಯುನಿವರ್ಸಿಟಿ ಪ್ರೆಸ್, ನ್ಯೂಡೆಲ್ಲಿ ೨೦೦೦

೪೪. ತ್ರಿಪಾಠಿ ಡಿ.(ಸಂ), ಬಿಸ್‌ನೆಸ್ ಕಮ್ಯೂನಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ನ್ಯೂ ಡೆಲ್ಲಿ, ೧೯೮೪

೪೫. ಥಾಮಸ್ ಪಿ.ಜೆ., ಮರ್ಕೆಂಟೈಲಿಸಂ ಆಂಡ್ ದಿ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಟ್ರೇಡ್, ಫ್ರಾಂಕ್ ಕಾಸ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಕಂ.ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಲಂಡನ್ ೧೯೬೩

೪೬. ದಾಮೋದರ ಶೆಟ್ಟಿ ನಾ., ಸಂ-ಕಥನ(ಡಾ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಹಾವನೂರರ ಆಯ್ದ ಬರಹಗಳು), ಸುಮುಖ ಪ್ರಕಾಶನ, ಬೆಂಗಳೂರು, ೨೦೦೮

೪೭. ದಿಲೀಪ್ ಬಸು ಕೆ.(ಸಂ), ದಿ ರೈಸ್ ಆಂಡ್ ಗ್ರೋಥ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಲೋನ್ಯಲ್ ಪೋರ್ಟ್ ಸಿಟೀಸ್ ಇನ್ ಏಷ್ಯಾ, ಯುನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಲಿಪೋರ್ನಿಯಾ, ಬರ್ಕಿಲಿ, ೧೯೮೩

೪೮. ದ್ವಿಜೇಂದ್ರ ತ್ರಿಪಾಠಿ, “ಆನ್ ಎಕೋ ಬಿಯಾಂಡ್ ದಿ ಹಾರೈಜಾನ್ : ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಮೆರಿಕನ್ ಸಿವಿಲ್ ವಾರ್ ಆನ್ ಇಂಡಿಯಾ”, ಜರ್ನಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಹಿಸ್ಟರಿ, ಗೋಲ್ಡನ್ ಜ್ಯುಬಿಲಿ ವಾಲ್ಯೂಂ, ತ್ರಿವೆಂಡ್ರಂ, ೧೯೭೩

೪೯. ದ್ವಿಜೇಂದ್ರ ತ್ರಿಪಾಠಿ, “ಅಪರ್ಚುನಿಸಂ ಆಫ್ ಪ್ರೀ ಟ್ರೇಡ್ : ದಿ ಸದಾಶಿವಘಡ ಹಾರ್ಬರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ೧೮೫೫-೧೮೬೫”, ಇಂಡಿಯನ್ ಇಕನಾಮಿಕ್ ಆಂಡ್ ಸೋಶ್ಯಲ್ ಹಿಸ್ಟರಿ ರಿವ್ಯೂ, ಡಿಸೆಂಬರ್, ೧೯೬೮

೫೦. ದ್ವಿಜೇಂದ್ರ ತ್ರಿಪಾಠಿ, “ಡಿಸ್ಪೈಟ್ ಹಿಂಟರ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್: ದಿ ಟ್ರವೈಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾರವಾರ ಪೋರ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್‌ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೀಮ್, ಇನ್: ಪ್ರೋರ್ಟ್ಸ್‌ ಆಂಡ್ ದೇಯರ್ ಹಿಂಟರ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ೧೭೦೦-೧೯೦೦, ಇಂದು ಬಂಗಾ(ಸಂ), ಮನೋಹರ್, ೧೯೯೨

೫೧. ಧರ್ಮಕುಮಾರ್ (ಸಂ),ದಿ ಕೇಂಬ್ರಿಜ್ ಇಕನಾಮಿಕ್ ಹಿಸ್ಟರಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಸಂಪುಟ ೨, ೧೭೫೭-೧೯೭೦, ಓರಿಯಂಟ್ ಲಾಂಗ್‌ಮೆನ್, ೧೯೮೪

೫೨. ನಾಗೇಶ್ ಹೆಗಡೆ, ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳ ಅಳಿವು-ಉಳಿವು : ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳು ನೆನ್ನೆ-ಇಂದು, ಮಣ್ಣು ರಕ್ಷಣಾ ಕೂಟ, ಬೆಂಗಳೂರು, ೧೯೯೩

೫೩. ನಾಯಕ್ ವಿ.ಎನ್. ಮತ್ತು ಸುಧೀರ್ ಡಿ.ನಾಯಕ್ (ಸಂ), ಸಮೃದ್ಧಿ, ಕರಾವಳಿ ತೀರದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಾವಾಸಗಳು, ಕರ್ನಾಟಕ ಜೀವ ವೈವಿಧ್ಯ ಮಂಡಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರು, ೨೦೦೬

೫೪. ನಿಖಿಲೇಶ್ ಗುಹಾ, ಪ್ರಿ-ಬ್ರಿಟಿಶ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇನ್ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾ, ರತ್ನ ಪ್ರಕಾಶನ, ಕಲ್ಕತ್ತ, ೧೯೮೫

೫೫. ನೀಲಕಂಠಶಾಸ್ತ್ರಿ ಕೆ.ಎ. ದಿ ಚೋಳಾಸ್, ಮದರಾಸು ೧೯೫೫

೫೬. ನೀಲ್ ಆರ್‌.ಎಫ್‌., ಅಗ್ರೇರಿಯನ್ ಸೊಸೈಟಿ ಆಂಡ್ ಬ್ರಿಟಿಶ್ ಅಡ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಶನ್ ಇನ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್‌ ಇಂಡಿಯಾ, ೧೮೪೭-೧೯೨೦, ಕೇಂಬ್ರಿಜ್ ಯುನಿವರ್ಸಿಟಿ ಪ್ರೆಸ್, ನ್ಯೂಡೆಲ್ಲಿ, ೧೯೭೩

೫೭. ಪದ್ಮನಾಭ ಮೆನನ್ ಕೆ.ಪಿ., ಹಿಸ್ಟರಿ ಆಫ್ ಕೇರಳ, ಸಂಪುಟ ೧, ನವದೆಹಲಿ, ೧೯೮೨

೫೮. ಪಮೀಳಾ ನೈಟಿಂಗೇಲ್, ಟ್ರೇಟ್ ಆಂಡ್ ಎಂಪೈರ್ ಇನ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್‌ ಇಂಡಿಯಾ, ೧೭೮೪-೧೮೦೬, ಕೇಂಬ್ರಿಜ್ ಯುನಿವರ್ಸಿಟಿ ಪ್ರೆಸ್, ನ್ಯೂಡೆಲ್ಲಿ, ೧೯೭೦

೫೯. ಪರ್ಸನ್ ಎಂ.ಎನ್., ಕೋಸ್ಟಲ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್‌ ಇಂಡಿಯಾ, ಸ್ಟಡೀಸ್ ಫ್ರಂ ದಿ ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್, ಕಾನ್‌ಸೆಪ್ಟ್ ಪಬ್ಲಿಶಿಂಗ್ ಕಂಪೆನಿ, ನ್ಯೂಡೆಲ್ಲಿ, ೧೯೮೪

೬೦. ಪರ್ಸನ್ ಎಂ.ಎನ್., ಬಿಪೋರ್ ಕಲೋನ್ಯಾಲಿಸಂ : ಥಿಯರೀಸ್ ಆನ್ ಏಷ್ಯಾನ್-ಯುರೋಪಿಯನ್ ರಿಲೇಶನ್ ೧೫೦೦-೧೭೫೦, ಆಕ್ಸ್‌ಫರ್ಡ್‌ ಯುನಿವರ್ಸಿಟಿ ಪ್ರೆಸ್, ಡೆಲ್ಲಿ, ೧೯೮೮

೬೧. ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಆನ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಆಂಡ್ ಕೊಡಗು, ಮಂಗಳೂರ್ ಯುನಿವರ್ಸಿಟಿ ಡೆಸೆನ್ಯಲ್ ವಾಲ್ಯೂಂ, ಮಂಗಳಗಂಗೋತ್ರಿ, ೧೯೯೧

೬೨. ಪಾಮ್‌ ದತ್ತ್ ಆರ್., ಇಂಡಿಯಾ ಟು-ಡೇ, ಮನಿಶಾ ಗ್ರಂಥಾಲಯ, ಕಲ್ಕತ್ತ, ೧೯೮೬

೬೩. ಪೀಟರ್ ಹಾರ್ನೆಟ್ಟಿ, “ಕಾಟನ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ೧೮೦೧-೧೮೭೦”, ಇಕನಾಮಿಕ್ ಹಿಸ್ಟರಿ ರಿವ್ಯೂ, XXIV, ನಂ.೩, ಆಗಸ್ಟ್ ೧೯೭೧

೬೪. ಪ್ರೂವಿನ್ ಜೆ.ಎಂ., ಸೌತ್ ಈಸ್ಟ್ ಏಷ್ಯಾ ಫ್ರಂ ಕಲೋನ್ಯಾಲಿಸಂ ಟು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್, ಲಂಡನ್, ೧೯೮೭

೬೫. ಪ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಬುಕನಾನ್, ಎ ಜರ್ನಿ ಫ್ರಂ ಮದ್ರಾಸ್ ಥ್ರೂ ದಿ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ಮೈಸೂರು, ಕೆನರಾ ಆಂಡ್ ಮಲಬಾರ್, ಮೂರು ಸಂಪುಟಗಳು, ಏಷ್ಯಾನ್ ಎಜುಕೇಶನಲ್ ಸರ್ವೀಸಸ್, ನ್ಯೂಡೆಲ್ಲಿ, ೧೯೮೮(ಮೊದಲ ಮುದ್ರಣ, ೧೮೦೭)

೬೬. ಬರ್ಟನ್ ಸ್ಟೈನ್, ಪೆಸೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಂಡ್ ಸೊಸೈಟಿ ಇನ್ ಮೆಡೀವಲ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಆಕ್ಸ್‌ಫರ್ಡ್‌ ಯುನಿವರ್ಸಿಟಿ ಪ್ರೆಸ್, ೧೯೮೦

೬೭. ಬರ್ಟನ್ ಸ್ಟೈನ್ ಆಂಡ್ ಸಂಜಯ್ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣಂ(ಸಂ), ಇನ್‌ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಶನ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಇಕನಾಮಿಕ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಸೌತ್ ಏಷ್ಯಾ, ಕೇಂಬ್ರಿಜ್ ಯುನಿವರ್ಸಿಟಿ ಪ್ರೆಸ್, ೧೯೯೬

೬೮. ಬೀಗಲ್‌ಹೋಲ್ ಟಿ.ಹೆಚ್., ಥಾಮಸ್ ಮನ್ರೊ ಆಂಡ್ ದಿ ಡೆವಲಪ್‌ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಡ್‌ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಪಾಲಿಸಿ ಇನ್ ಮದ್ರಾಸ್ ೧೭೯೨-೧೮೧೮, ಕೇಂಬ್ರಿಜ್, ೧೯೬೬

೬೯. ಬಿಪನ್ ಚಂದ್ರ, ನ್ಯಾಶನಾಲಿಸಂ ಆಂಡ್ ಕಲೋನ್ಯಾಲಿಸಂ ಇನ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಇಂಡಿಯಾ, ನ್ಯೂಡೆಲ್ಲಿ, ೧೯೮೧

೭೦. ಬಿಪನ್ ಚಂದ್ರ, ದಿ ರೈಸ್ ಆಂಡ್ ಗ್ರೋಥ್ ಆಫ್ ಇಕನಾಮಿಕ್ ನ್ಯಾಶನಾಲಿಸಂ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಪೀಪಲ್ಸ್ ಪಬ್ಲಿಶಿಂಗ್ ಹೌಸ್, ನ್ಯೂಡೆಲ್ಲಿ, ೧೯೮೨

೭೧. ಬೇಡನ್ ಪಾವೆಲ್ ಬಿ.ಹೆಚ್., ದಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಬ್ರಿಟಿಶ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಮೂರು ಸಂಪುಟಗಳು, ಆಕ್ಸ್‌ಫರ್ಡ್‌ ಕ್ಲಾರೆಂಡನ್ ಪ್ರೆಸ್, ೧೮೯೨

೭೨. ಬೈಲಿ ಸಿ.ಎ., ರೂಲರ್ಸ್‌ ಟೌನ್ಸ್‌ಮೆನ್ ಆಂಡ್ ಬಜಾರ್ಸ್‌, ಆಕ್ಸ್‌ಫರ್ಡ್‌ ಯುನಿವರ್ಸಿಟಿ ಪ್ರೆಸ್, ಮದ್ರಾಸ್, ೧೯೯೨

೭೩. ಬೈಲಿ ಸಿ.ಎ., ದಿ ನ್ಯೂ ಕೇಂಬ್ರಿಜ್ ಹಿಸ್ಟರಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ : ಇಂಡಿಯನ್ ಸೊಸೈಟಿ ಆಂಡ್ ದಿ ಮೇಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಬ್ರಿಟಿಶ್ ಎಂಪೈರ್, ಕೇಂಬ್ರಿಜ್ ಯುನಿವರ್ಸಿಟಿ ಪ್ರೆಸ್, ನ್ಯೂಡೆಲ್ಲಿ, ೧೯೮೮

೭೪. ಬೈಲಿ ಸಿ.ಎ., ಇಂಡಿಯನ್ ಸೊಸೈಟಿ ಆಂಡ್ ದಿ ಮೇಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಬ್ರಿಟಿಶ್ ಎಂಪೈರ್, ಕೇಂಬ್ರಿಜ್, ೧೯೮೮

೭೫. ಭಟ್ಟ ಸೂರಿ ಕೆ.ಜಿ., ಗೇರುಸೊಪ್ಪೆಯ ಜೈನ ವಾಸ್ತು ಮತ್ತು ಮೂರ್ತಿಶಿಲ್ಪ, ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಾಚ್ಯವಸ್ತು ಮತ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯಗಳ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ, ೧೯೯೬

೭೬. ಭಟ್ಟಾಚಾರ್ಯ ಎಸ್., ಫೈನಾನ್ ಶ್ಯಲ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಬ್ರಿಟಿಶ್ ರಾಜ್, ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್‌ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್‌ಡ್ ಸ್ಟಡಿ, ಸಿಮ್ಲಾ, ೧೯೭೧

೭೭. ಭಟ್ಟಾಚಾರ್ಯ ಎಸ್‌ ಆಂಡ್ ರೋಮಿಲಾ ಥಾಪರ್ (ಸಂ), ಸಿಚ್ವೇಟಿಂಗ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಹಿಸ್ಟರಿ, ಎಸ್ಸೇಸ್ ಫಾರ್ ಸರ್ವಪಳ್ಳಿ ಗೋಪಾಲ್, ನವದೆಹಲಿ, ೧೯೮೬

೭೮. ಭರತ್‌ಲಾಲ್ ಮೀನಾ (ಪ್ರ.ಸಂ), ಸ್ವರ್ಣದರ್ಪಣ, ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ, ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ, ೧೯೯೮

೭೯. ಮಹಮ್ಮದ್ ಟಿ.ಕೆ.(ಸಂ), ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ದರ್ಶನ, ಕಾರವಾರ, ೧೯೯೨

೮೦. ಮಾಟಿರನ್ ಆರ್‌.ಎಂ., ಡಿಸ್ಪಾಚಸ್, ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಮಾಕ್ವೀಸ್ ಆಫ್ ವೆಲ್ಲೆಸ್ಲಿ, ಸಂಪುಟ ೨, ಲಂಡನ್, ೧೮೩೭

೮೧. ಮಾಲತಿ ಕೆ.ಮೂರ್ತಿ, “ಟ್ರೇಡ್ ಆಂಡ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಇನ್ ಕಲೋನ್ಯಲ್ ಸೌತ್ ಕೆನರಾ ( ೧೭೯೯-೧೮೬೨)”, ಅಪ್ರಕಟಿತ ಪಿಎಚ್‌ಡಿ , ಮಹಾಪ್ರಬಂಧ, ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ೧೯೯೧

೮೨. ಮಾಲತಿ ಕೆ.ಮೂರ್ತಿ, ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ ಎಚ್.ವಿ.(ಸಂ), ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲುಕೂ ದರ್ಶನ, ಕುಂದಾಪುರ, ೧೯೯೪

೮೩. ಮಾರ್ಲಿನಿ ಬುಚಿ, ಟೀಕ್ ಆಂಡ್ ಅರೆಕನಟ್ : ಕಲೋನ್ಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್, ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಪೀಪಲ್ ಇನ್ ದಿ ವೆಸ್ಟರ್ನ್‌ ಘಾಟ್ಸ್ (ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾ), ೧೮೦೦-೧೯೪೭, ಇನ್‌ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಫ್ರಾಂಕಾಯಿಸ್ ಡಿ ಪಾಂಡಿಚೇರಿ, ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ದಿ ಆರ್ಟ್ಸ್‌, ೧೯೯೬

೮೪. ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಕೆ.ಎಸ್.(ಸಂ), ಮೆರೈನರ್ಸ್, ಮಚೆಂಟ್ಸ್, ಆಂಡ್ ಓಶ್ಯನ್ಸ್, ಮನೋಹರ್ ಪಬ್ಲಿಶರ್ಸ್‌, ನ್ಯೂ ಡೆಲ್ಲಿ, ೧೯೯೫

೮೫. ಮುಕುಂದ ಪ್ರಭು ಎಂ. (ಪ್ರ.ಸಂ), ಪೊಲಿ : ಕೆನರಾ ೨೦೦, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮಂಗಳೂರು, ೨೦೦೦

೮೬. ಮೋಹನ್‌ಕೃಷ್ಣ ರೈ ಕೆ., “ಅರ್ಬನೈಜೇಶನ್ ಆಫ್ ಮಂಗಳೂರ್ : ಎ ಕಲೋನ್ಯಲ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪೀರಿಯನ್ಸ್ (೧೭೯೯-೧೯೪೭)”, ಅಪ್ರಕಟಿತ ಪಿಎಚ್‌ಡಿ ಮಹಾಪ್ರಬಂಧ, ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ೨೦೦೩

೮೭. ಮೋಹನ್‌ಕೃಷ್ಣ ರೈ ಕೆ., ವಸಾಹತುಶಾಹಿ ಮತ್ತು ನಗರೀಕರಣ, ಪ್ರಸಾರಾಂಗ, ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಹಂಪಿ, ೨೦೦೭

೮೮. ಮೋಹನ್‌ಕೃಷ್ಣ ರೈ ಕೆ., ಚರಿತ್ರೆ ಕಥನ, ಪಲ್ಲವ ಪ್ರಕಾಶನ, ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ, ೨೦೦೯

೮೯. ರಮೇಶ್ ಕೆ.ವಿ., ಎ ಹಿಸ್ಟರಿ ಆಫ್ ಸೌತ್ ಕೆನರಾ, ಕರ್ನಾಟಕ ಯುನಿವರ್ಸಿಟಿ, ಧಾರವಾಡ, ೧೯೭೦

೯೦. ರಮೇಶ್ ದತ್ತ್, ದಿ ಇಕನಾಮಿಕ್ ಹಿಸ್ಟರಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಎರಡು ಸಂಪುಟಗಳು, ಗವರ್ನ್‌‌ಮೆಂಟ್, ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ನ್ಯೂಡೆಲ್ಲಿ, ೧೯೭೬

೯೧. ರಾಜ್ ಕೆ.ಎನ (ಸಂ), ಎಸ್ಸೇಸ್ ಆನ್ ದಿ ಕಮರ್ಷಿಯಲೈಜೇಶನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್, ಆಕ್ಸ್ ಫರ್ಡ್ ಯುನಿವರ್ಸಿಟಿ ಪ್ರೆಸ್, ಡೆಲ್ಲಿ, ೧೯೮೫

೯೨. ರಾಯ್ಲಿ ಜೆ.ಎಫ್., ಆನ್ ಕಲ್ಚರ್ ಆಂಡ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಟನ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಂಡ್ ಎಲ್ಸ್‌ವೇರ್, ಲಂಡನ್, ೧೮೫೧

೯೩. ರಾವ್ ಬಿ.ವಿ., “ಕಮರ್ಷಿಯಲೈಜೇಶನ್ ಆಫ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಇನ್ ಬೆಳಗಾಂ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಇನ್ ದಿ ನೈಂಟೀನ್ತ್ ಆಂಡ್ ಅರ್ಲಿ ಟ್ವೆಂಟ್ಯತ್ ಸೆಂಚುರಿ, ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ಹೋರ್ಟಿ – ಸೆವೆನ್ತ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಹಿಸ್ಟರಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ಶ್ರೀನಗರ, ೧೯೮೬

೯೪. ರೆವೆರೆಂಡ್ ಅಲೆಗ್ಸಾಂಡರ್ ಕೆ.ನೈರ್ನೆ, ಹಿಸ್ಟರಿ ಆಫ್ ದಿ ಕೊಂಕಣ, ಏಷ್ಯಾನ್ ಎಜುಕೇಶನಲ್ ಸರ್ವೀಸಸ್, ನ್ಯೂಡೆಲ್ಲಿ, ೨೦೦೧

೯೫. ಲಿಕಾಕಾ ಎಸ್, ಆಂಡ್ ಮ್ಯಾಂಡೆಲ್‌ಬಾಮ್, “ಎ ನೈಂಟಿನ್ತ್ ಸೆಂಚುರಿ ಡೆವಲಪ್ ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ : ದಿ ಕಾಟನ್ ಇಂಪ್ರೂವ್‌ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್‌”, ಇಕನಾಮಿಕ್ ಡೆವಲಪ್‌ಮೆಂಟ್ ಆಂಡ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಚೇಂಜ್, iii-೪, ಜುಲೈ, ೧೯೫೫

೯೬. ವಸಂತ ಮಾಧವ ಕೆ.ಜಿ., ವೆಸ್ಟರ್ನ್‌ ಕರ್ನಾಟಕ : ಇಟ್ಸ್ ಅಗ್ರೇರಿಯನ್ ರಿಲೇಶನ್ಸ್ ೧೫೦೦-೧೮೦೦, ನವರಂಗ್, ನ್ಯೂಡೆಲ್ಲಿ, ೧೯೯೧

೯೭. ವಾಲ್ಟನ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ, ಎ ಶಾರ್ಟ್‌ ಹಿಸ್ಟರಿ ಆಫ್ ಕಾಟನ್, ಇಟ್ಸ್ ಕಲ್ಚರ್ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ, ಬಾಂಬೆ, ೧೮೮೦

೯೮. ವಿರೂಪಾಕ್ಷಿ ಪೂಜಾರಹಳ್ಳಿ, ವಸಾಹತುಕಾಲೀನ ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಪ್ರಸಾರಾಂಗ, ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಹಂಪಿ, ೨೦೦೯

೯೯. ವಿಲಿಯಂ ಪೋಸ್ಟರ್, ದಿ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹೌಸ್ : ಇಟ್ಸ್ ಹಿಸ್ಟರಿ ಆಂಡ್ ಅಸೋಸಿಯೇಶನ್ಸ್, ಮಿತ್ತಲ್ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್, ಡೆಲ್ಲಿ, ೧೯೮೭

೧೦೦. ವಿವೇಕ ರೈ ಬಿ.ಎ.(ಪ್ರ.ಸಂ), ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಚರಿತ್ರೆ, ಪ್ರಸಾರಾಂಗ, ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಹಂಪಿ, ೨೦೦೭

೧೦೧. ಶರ್ಮ ಆರ್.ಎಸ್., ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ಯೂಡಲಿಸಂ, ಮೆಕ್‌ಮಿಲನ್, ಮದರಾಸು, ೧೯೯೦

೧೦೨. ಶಾಮರಾವ್, ಮಾಡರ್ನ್ ಮೈಸೂರು, ಬೆಂಗಳೂರು, ೧೯೩೬

೧೦೩. ಶಾರದಾ ರಾಜು, ಇಕನಾಮಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಮದ್ರಾಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ೧೮೦೦-೧೮೫೦, ಮದ್ರಾಸ್, ೧೯೪೧

೧೦೪. ಶಾಸ್ತ್ರೀ ಬಿ.ಎಸ್., ಸ್ಟಡೀಸ್ ಇನ್ ಇಂಡೊ-ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ಹಿಸ್ಟರಿ : ಎ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆನ್ ಇಂಡೊ – ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ಹಿಸ್ಟರಿ, ಐ.ಬಿ.ಹೆಚ್. ಪ್ರಕಾಶನ, ಬೆಂಗಳೂರು, ೧೯೮೧

೧೦೫. ಶ್ಯಾಮ್ ಭಟ್‌ ಎನ್., ಸೌತ್ ಕೆನರಾ : ಎ ಸ್ಟಡಿ ಇನ್ ಕಲೋನ್ಯಲ್ ಅಡ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಶನ್ ಆಂಡ್ ರೀಜನಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್, ಮಿತ್ತಲ್ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್, ನ್ಯೂ ಡೆಲ್ಲಿ, ೧೯೯೮

೧೦೬. ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಹಾವನೂರು, “ಬೈಫರ್‌ಕೇಶನ್ ಇನ್ ೧೮೬೨ : ಎ ಸ್ಟ್ರೇಂಜ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ”, ಇನ್ : ಪೊಲಿ-ಕೆನರಾ ೨೦೦, (ಸಂ) ಮುಕುಂದ ಪ್ರಭು, ಮಂಗಳೂರು ೨೦೦೦

೧೦೭. ಶೆಟ್ಟರ್ ಷ., ಶಂಗಂ ತಮಿಳಗಂ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ನಾಡು-ನುಡಿ, ಅಭಿನವ ಪ್ರಕಾಶನ, ಬೆಂಗಳೂರು, ೨೦೦೭

೧೦೮. ಷೇಕ್ ಅಲಿ ಬಿ., ಬ್ರಿಟಿಶ್ ರಿಲೇಶನ್ಸ್ ವಿದ್ ಹೈದರ್ ಅಲಿ ೧೭೬೦-೧೭೮೨, ರಾವ್‌ ಆಂಡ್ ರಾಘವನ್, ಮೈಸೂರು, ೧೯೬೩

೧೦೯. ಷೇಕ್ ಅಲಿ ಬಿ., ಟಿಪ್ಪು-ಸುಲ್ತಾನ್ : ಎ ಸ್ಟಡಿ ಇನ್ ಡಿಪ್ಲೊಮೆಸಿ ಆಂಡ್ ಕಾನ್‌ಫ್ರನ್‌ಟೇಶನ್, ಗೀತಾ ಬುಕ್ ಹೌಸ್, ಮೈಸೂರು, ೧೯೮೨

೧೧೦. ಸಂಜಯ್ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ(ಸಂ), ಮರ್ಜೆಂಟ್ಸ್, ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸ್ ಆಂಡ್ ದಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಇನ್ ಅರ್ಲಿ ಮಾಡರ್ನ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಆಕ್ಸ್‌ಫರ್ಡ್ ಯುನಿವರ್ಸಿಟಿ ಪ್ರೆಸ್, ಬಾಂಬೆ, ೧೯೯೦

೧೧೧. ಸಂಜಯ್ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ, ದಿ ಪಾಲಿಟಿಕಲ್ ಇಕಾನಮಿ ಆಫ್ ಕಾಮರ್ಸ್: ಸದರ್ನ್ ಇಂಡಿಯಾ ೧೫೦೦-೧೬೫೦, ಕೇಂಬ್ರಿಜ್ ಯುನಿರ್ಸಿಟಿ ಪ್ರೆಸ್, ನ್ಯೂಡೆಲ್ಲಿ, ೨೦೦೪

೧೧೨. ಸಬಿಹಾ ಭೂಮಿಗೌಡ (ಸಂ), ನಾವು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಪರಿಸರ, ಡಾ. ಕೆ. ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತ ಪೀಠ, ಮಂಗಳುರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ, ಮಂಗಳೂರು, ೨೦೦೪

೧೧೩. ಸತ್ಪಾಲ್ ಸಂಗ್ವಾನ್, “ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕಲೋನ್ಯಾಲಿಸಂ (೧೭೮೬-೧೮೫೭)” ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ಹೋರ್ಟಿ-ಪ್ಹೋರ್ತ್ ಸೆಶನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಹಿಸ್ಟರಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ಬುರ್ದ್ವಾನ್, ೧೯೮೪

೧೧೪. ಮೇಕಿಂಗ್ ಹಿಸ್ಟರಿ ಸ್ಟೋನ್ ಏಜ್ ಟು ಮರ್ಕೆಂಟೈಲಿಸಂ, ಸಂಪುಟ ೧, ವಿಮುಕ್ತಿ ಪ್ರಕಾಶನ, ಬೆಂಗಳೂರು, ೧೯೯೮

೧೧೫. ಸಾಕಿ, ಮೇಕಿಂಗ್ ಹಿಸ್ಟರಿ – ಕಲೋನ್ಯಲ್ ಶಾಕ್, ಆರ್ಮ್‌‌ರ್ಡ್‌ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ (೧೮೦೦-೧೮೫೭), ಸಂಪುಟ ೨, ವಿಮುಕ್ತಿ ಪ್ರಕಾಶನ, ಬೆಂಗಳೂರು, ೨೦೦೪

೧೧೬. ಸಿಂಥಿಯಾ ದೇಶ್‌ಮುಖ್, “ಬಾಂಬೆ ಕಾಟನ್-ಎ ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ದಿ ಇಕನಾಮಿಕ್ ರೆವಲ್ಯೂಶನ್ ಇನ್ ಬಾಂಬೆ ವಿದ್‌ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್‌ ಟು ಕಾಟನ್ ಆಂಡ್ ದಿ ಟೆಕ್ಸ್‌ಟೈಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ, ೧೮೫೦-೧೯೧೪):, ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಥರ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ತ್ ಸೆಶನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಹಿಸ್ಟರಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ಕ್ಯಾಲಿಕಟ್, ೧೯೭೬

೧೧೭. ಸಿದ್ಧಲಿಂಗಯ್ಯ, “ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪರಿಸರ ಚಳವಳಿಗಳು”, ಅಪ್ರಕಟಿತ ಪಿಎಚ್.ಡಿ. ಮಹಾಪ್ರಬಂಧ, ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಹಂಪಿ, ೨೦೧೦

೧೧೮. ಸೀಮಾ ಆಲವಿ(ಸಂ), ದಿ ಎಟೀಂನ್ತ್ ಸೆಂಚುರಿ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಆಕ್ಸ್‌ಫರ್ಡ್ ಯುನಿವರ್ಸಿಟಿ ಪ್ರೆಸ್, ನ್ಯೂಡೆಲ್ಲಿ, ೨೦೦೨

೧೧೯. ಸಿನ್ನಪ್ಪ ಅರಸರತ್ನಂ, ಮರ್ಚೆಂಟ್ಸ್, ಕಂಪೆನೀಸ್ ಆಂಡ್ ಕಾಮರ್ಸ್‌ ಆನ್ ದಿ ಕೋರಮಂಡಲ್ ಕೋಸ್ಟ್ ೧೬೫೦-೧೭೪೦, ಆಕ್ಸ್‌ಫರ್ಡ್ ಯುನಿವರ್ಸಿಟಿ ಪ್ರೆಸ್, ೧೯೮೬

೧೨೦. ಸಿನ್ನಪ್ಪ ಅರಸರತ್ನಂ, “ವೀವರ್ಸ್‌, ಮರ್ಚೆಂಟ್ಸ್‌ ಆಂಡ್ ಕಂಪೆನಿ : ದಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲೂಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇನ್ ಸೌತ್ ಈಸ್ಟರ್ನ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ೧೭೫೦-೧೭೯೦”, ದಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಇಕನಾಮಿಕ್ ಆಂಡ್ ಸೋಶ್ಯಲ್ ಹಿಸ್ಟರಿ ರಿವ್ಯೂ, ಸಂಪುಟ ೧೭, ೧೯೮೦

೧೨೧. ಸಿಲ್ವರ್ ಎ.ಡಬ್ಲ್ಯು, ಮ್ಯಾಂಚೆಸ್ಟರ್ ಮೆನ್ ಆಂಡ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾಟನ್, ೧೮೪೭-೧೮೭೨, ‌ಮ್ಯಾಂಚೆಸ್ಟರ್, ೧೯೬೬

೧೨೨. ಸುರೇಂದ್ರ ರಾವ್ ಬಿ.,ಚಿನ್ನಪ್ಪಗೌಡ ಕೆ. (ಸಂ), ದಿ ರಿಟ್ರೀವ್ಡ್ ಏಕರ್ : ನೇಚರ್ ಆಂಡ್ ಕಲ್ಚರ್ ಇನ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್‌ ಆಫ್ ದಿ ತುಳುವ, ಪ್ರಸಾರಾಂಗ, ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ, ೨೦೦೩

೧೨೩. ಸೆಬಾಸ್ಟಿಯನ್ ಜೋಸೆಫ್ (ಸಂ), ಕರ್ನಾಟಕ ಚರಿತ್ರೆ (ಕ್ರಿ.ಶ,೧೮೦೦-೧೯೦೦), ಸಂಪುಟ ೬, ಪ್ರಸಾರಾಂಗ, ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಹಂಪಿ, ೧೯೯೭

೧೨೪. ಹ್ಯಾಮಿಲ್ಟನ್ ಸಿ.ಜೆ., ದಿ ಟ್ರೇಡ್ ರಿಲೇಶನ್ಸ್ ಬಿಟ್‌ವೀನ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಆಂಡ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಥಾಕರ್ ಸ್ಪಿಂಕ್ ಆಂಡ್ ಕೊ., ಕಲ್ಕತ್ತ, ೧೯೧೯

೧೨೫. ಹೆಂಡರ್ಸನ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಬಿ., ದಿ ಲಂಕಶೈರ್ ಕಾಟನ್ ಫ್ಯಾಮಿನ್ ೧೮೬೧-೬೫, ಮ್ಯಾಂಚೆಸ್ಟರ್, ೧೯೩೪

೧೨೬. ಹೆರಂಜೆ ಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ಟ, ಶೆಟ್ಟಿ ಎಸ್.ಡಿ. (ಸಂ), ತುಳು ಕರ್ನಾಟಕದ ಅರಸು ಮನೆತನಗಳು, ಪ್ರಸಾರಾಂಗ, ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಹಂಪಿ, ೨೦೦೦.

೧೨೭. ಹೆರಂಜೆ ಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ಟ, ಮುರಳೀಧರ ಉಪಾಧ್ಯ (ಸಂ), ಗೋವಿಂದ ಪೈ ಸಂಶೋಧನ ಸಂಪುಟ, ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ ಗೋವಿಂದ ಪೈ ಸಂಶೋಧನ ಕೇಂದ್ರ, ಉಡುಪಿ, ೧೯೯೫.