ರಾಜಾರಾಮ ಹೆಗಡೆ
ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಕ್ತನಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ,
ಕುವೆಂಪು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ,
ಶಂಕರಘಟ್ಟ – ೫೭೭ ೪೫೧

ಜಿ.ಎಸ್. ದೀಕ್ಷಿತ್
ನಂ. ೧, ೧೫ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ, ನವೋದಯನಗರ,
ಧಾರವಾಡ ೫೮೦ ೦೦೩

ಎಸ್.ಕೆ. ಮೋಹನ್
ನಂ. ೧೦೭, ೪ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ,
ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ, ಬೆಂಗಳೂರು ೫೬೦ ೦೦೩

ಜಗದೀಶ ಅಗಸಿ ಬಾಗಿಲವರ್
ಹೊಸಮನೆ ಬಡಾವಣೆ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ

ಕೆ. ಪ್ರಭಾಕರರಾವ್
ಇತಿಹಾಸ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು,
ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು,
ಹೊಸನಗರ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ

ಶ್ರೀನಿವಾಸರಾವ್
ಸಮರ್ಥ ೭೫/೧೫, ೨ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ,
೫ನೇ ಬ್ಲಾಕ್, ೩ನೇ ಫೇಸ್, ಬನಶಂಕರಿ ೩ನೇ ಹಂತ
ಬೆಂಗಳೂರು – ೫೬೦ ೦೮೫

ಎಚ್. ಆರ್. ರಘುನಾಥಭಟ್
ಕನ್ನಡ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ,
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ,
ಧಾರವಾಡ – ೫೮೦ ೦೦೩

ಶ್ರೀಪಾದರಾವ್ ಎಲಸೆ
ಹಲೇ ಸೊರಬ, ಸೊರಬ ತಾಲೂಕು,
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ

ಕೆಳದಿ ವೆಂಕಟೇಶ ಜೋಯಿಸ್
ಕೆಳದಿ ಅಂಚೆ, ಸಾಗರ ತಾಲೂಕು, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ

ವೈ. ಕುಬೇರಪ
ಇತಿಹಾಸ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು,
ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಭದ್ರಾವತಿ,
ಶಿವಮೊಗ್ಗ

ಬಿ. ರಾಜಶೇಖರಪ್ಪ
ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು,
೨ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ (ಪಶ್ಚಿಮ) ಜೆ.ಸಿ.ಆರ್. ಬಡಾವಣೆ,
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ – ೫೭೭ ೫೦೧

ಮ. ಸಕಲೇಶಿ
ಇತಿಹಾಸ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು,
ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಭದ್ರಾವತಿ,
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ

ಕೆ.ಜಿ. ವಸಂತಮಾಧವ
ಆರಾಧನಾ, ಪಾವಂಜೆ,
ಹಳೆಯಂಗಡಿ, ಕುಂದಾಪುರ,
ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ – ೫೭೧ ೧೪೬

ಬಿ. ಎಸ್. ರಾಮಭಟ್ಟ
‘ಪದ್ಮಶ್ರೀ’ ೧೩೯ ಇ, ೩ನೇ ಕ್ರಾಸ್,
ಗೋಪಾಲಗೌಡ ಬಡಾವಣೆ, ಗೋಪಾಳ
ಶಿವಮೊಗ್ಗ