Categories
ಇತಿಹಾಸ ಕರ್ನಾಟಕ ಇತಿಹಾಸ ಕೃಷಿ ಕೃಷಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೃಷಿಗಾಗಿ ನೀರು ಹಂಚಿಕೆ ವಿಧಾನಗಳು

ಕೆರೆ ನೀರಾವರಿ ನಿರ್ವಹಣೆ – ಚಾರಿತ್ರಿಕ ಅಧ್ಯಯನ

ಕೃತಿ:ಕೆರೆ ನೀರಾವರಿ ನಿರ್ವಹಣೆ

ಲೇಖಕರು ಡಾ. ರಾಜಾರಾಮ ಹೆಗಡೆ

ಕೃತಿಯನ್ನು ಓದಿ     |     Download