೧. ಕಾಳೇಗೌಡ ನಾಗವಾರ, ನಟರಾಜ್ ಹುಳಿಯಾರ್ (ಸಂ)ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಅಂತರ್ಜಲ, (ರಾಮ ಮನೋಹರ ಲೋಹಿಯಾ ಲೇಖನಗಳು) ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು, ೧೯೯೪

೨. ಕೀರ್ತಿನಾಥ ಕುರ್ತಕೋಟಿ, ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಗಾತಿ, ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಹಂಪಿ, ೧೯೯೫

೩. ನಾಗೇಗೌಡ ಎಚ್.ಎಲ್., ವೆರಿಯರ್ ಎಲ್ವಿನರ ಗಿರಿಜನ ಪ್ರಪಂಚ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಸದನ ಪ್ರಕಾಶನ, ಬೆಂಗಳೂರು, ೧೯೭೯

೪. ನಾವಡ ಎ.ವಿ., ಸಿರಿಪಾಡ್ದನ, ಪ್ರಸಾರಾಂಗ, ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಹಂಪಿ, ೧೯೯೯

೫. ಡಿ.ವಿ.ಜಿ., ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಕಾವ್ಯಾಲಯ, ಮೈಸೂರು, ೧೯೮೫

೬. ಪೋಲಂಕಿ ರಾಮಮೂರ್ತಿ, ಸೀತಾಯಣ, ಸ್ಪಂದನ ಪ್ರಕಾಶನ, ಚಳ್ಳಕೆರೆ, ೧೯೮೯

೭. ಬಂಜಗರೆ ಜಯಪ್ರಕಾಶ, ಇದೇ ರಾಮಾಯಣ, ಬೆಳ್ಳಿಚುಕ್ಕಿ ಬುಕ್ ಪ್ರಕಾಶನ, ಬೆಂಗಳೂರು, ೧೯೯೪

೮. ಬೋರಲಿಂಗಯ್ಯ ಹಿ.ಚಿ., ಕಾಡು ಕಾಂಕ್ರಿಟ್ ಮತ್ತು ಜಾನಪದ, ಅಕ್ಷರ ಪ್ರಕಾಶನ, ಹೆಗ್ಗೋಡು, ಸಾಗರ, ೧೯೯೫

೯. ಬೋರಲಿಂಗಯ್ಯ ಹಿ.ಚಿ., ಗಿರಿಜನ ನಾಡಿಗೆ ಪಯಣ, ರಾಗಿರೊಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಾಶನ, ಬೆಂಗಳೂರು ೧೯೯೧

೧೦. ಸಂಕಾಲಿಯಾ ಹೆಚ್.ಡಿ., ಇತಿಹಾಸದ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ರಾಮಾಯಣ (ಅನುವಾದ:ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರ ರಾವ್)ನವ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಕಾಶನ, ಬೆಂಗಳೂರು, ೧೯೯೦

೧೧. ಸಿ.ಪಿ.ಕೆ., ಸಂಗ್ರಹ ರಾಮಾಯಣ, ಸುವಿದ್ಯಾ ಪ್ರಕಾಶನ, ಬೆಂಗಳೂರು, ೧೯೮೯

೧೨. ಸೀತಾರಾಮಯ್ಯ ವಿ., ವಾಲ್ಮೀಕಿ ರಾಮಾಯಣ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ, ನವ ದೆಹಲಿ, ೧೯೯೬

೧೩. ವೆರಿಯರ್ ಎಲ್ವಿನ್, ಶಾಮರಾವ್ ಹಿವಾಲೆ, ಕಾಡಿನ ಹಾಡುಗಳು (ಅನುವಾದ:ಸಿ.ಪಿ.ಕೆ.)ಜನಪದ ಅಕಾಡೆಮಿ, ಕಾರ್ಡ್ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು, ೧೯೮೮

೧೪. Kosambi D.D., Myth and reality, Popular Publication, Bombay, 1962

೧೫. Romila Thapar, Exile and Kingdom (Some thoughts on Ramayana) The Mythic Society, Bangalore, 1978

೧೬. Sankaliya H.D., The Ramayana in Historical perspectives

೧೭. Singh K.S., Birendra Nath Datta, Rama Katha in Tribal and Folk traditions of India, Anthropological Survey of  India, Seagull Books, Calcutta, 1993

೧೮. Verrier Elwin, Leaves from the Jungle, Oxford University press, Delhi, 1992

೧೯. Verrier Elwin, The Tribal World of Verrier Elwin, Oxford University press, Delhi, 1988.