ಹೆಸರು ವಯಸ್ಸು ಊರು ತಾಲೂಕು ಜಿಲ್ಲೆ
೧. ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಹನುಮಂತಪ್ಪ, ಗುಡಕರ (ಗೋಂದಳಿ) ೬೦ ಬೇಲೂರು ಬಾದಾಮಿ ಜಿಲ್ಲೆ
೨. ದುರಗಪ್ಪ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಗಚಕರ ೬೫ ಗಜೇಂದ್ರಗಡ ರೋಣ ಗದಗ
೩. ನಾರಾಯಣ ಸಿದ್ಧಪ್ಪ, ಪಾಚಂಗಿ ೫೮ ಗೇಂಜ್ರಗಡ ರೋಣ ಗದಗ
೪. ಕನಕಪ್ಪ ದ್ಯಾಮಣ್ಣ ಗೋಂಧಳಿ ೬೦ ಕುಂದಗೋಳ ಕುಂದಗೋಳ ಧಾರವಾಡ
೫. ಶಾಂತಪ್ಪ ದ್ಯಾ ಗುಡಕರ ಗೋಂಧಳಿ ೬೫ ಕುಂದಗೋಳ ಕುಂದಗೋಳ ಹಾವೇರಿ
೬. ಶಿವಾಜಿ ಗಂಗಪ್ಪ ಗೋಂಧಳಿ ೬೦ ಕಿತ್ತೂರ ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಬೆಳಗಾವಿ
೭. ಮಾಣಿಕರಾವ್ ಪಾಚಂಗಿ ೬೫ ಹಳಖೇಡ ಹುಮ್ನಾಬಾದ್ ಬೀದರ್
೮. ಉಡಚಪ್ಪ ಗಂಗಪ್ಪ ವಾಕೋಡೆ ಮೇದಾರಗಲ್ಲಿ ೫೮ ಹಳಿಯಾಳ ಹಳಿಯಾಳ ಕಾರವಾರ (ಉ.ಕ)
೯. ಗಿದ್ದಪ್ಪ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಗೋಂಧಳಿ ಗುಪ್ತಿಗೇರಿಗಲ್ಲಿ ೫೮ ಹಳಿಯಾಳ ಹಳಿಯಾಳ ಕಾರವಾರ (ಉ.ಕ)
೧೦. ಫಕ್ಕೀರಪ್ಪ ಗಂ ಗೋಂಧಳಿ ಗೊಂಧಳಿಗಲ್ಲಿ ೫೮ ಹಳಿಯಾಳ ಹಳಿಯಾಳ ಕಾರವಾರ (ಉ.ಕ)
೧೧. ಸಣ್ಣಸಿದ್ದಪ್ಪ ಸುಬಾನಪ್ಪ, ಪಾಚಂಗಿ ೬೦ ರಾ.ಹೆಬ್ಬಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ ಧಾರವಾಡ
೧೨. ದಾವಲಪ್ಪ ರಾಜಪ್ಪ ಇಂಗಳೆ ೫೮ ರಾ.ಹೆಬ್ಬಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ ಧಾರವಾಡ
೧೩. ದುರಗಪ್ಪ ದರಗಪ್ಪ ಗುಡಕರ ೬೦ ರಾ.ಹೆಬ್ಬಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ ಧಾರವಾಡ
೧೪. ಯಲ್ಲಪ್ಪ ರಾಜಪ್ಪ ಇಂಗಳೆ ೬೦ ಹೆಬಸೂರ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ
೧೫. ಸಣ್ಣಯಲ್ಲಪ್ಪ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಗುಡಕರ ೫೯ ಜನತಾಪ್ಲಾಟ್, ಅಣ್ಣಿಗೇರಿ ನವಲಗುಂದ ಧಾರವಾಡ
೧೬. ಯಮನಪ್ಪ ದುರಗಪ್ಪ ಗೂಗರೆ ೫೮ ಜನತಾಪ್ಲಾಟ್, ಅಣ್ಣಿಗೇರಿ ನವಲಗುಂದ ಧಾರವಾಡ
೧೭. ನಾಗಪ್ಪ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಗುಡಕರ ೬೦ ಜನತಾಪ್ಲಾಟ್, ಅಣ್ಣಿಗೇರಿ ನವಲಗುಂದ ಧಾರವಾಡ
೧೮. ಗಣಪತಿ ಮಲ್ಲಾರೆಪ್ಪ ಇಂಗಳೆ ೬೦ ದವಾಖಾನೆ ಹತ್ತಿರ, ಅಣ್ಣೆಗೇರಿ ನವಲಗುಂದ ಧಾರವಾಡ
೧೯. ಜಂಗ್ಲೆಪ್ಪ ರಾಜಪ್ಪ, ಗೋಂಧಳಿ ೬೧ ಗೋಂಧಳಿಗಲ್ಲಿ, ನವಲಗುಂದ ಧಾರವಾಡ
೨೦. ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಮಲ್ಲಾರೆ ಇಂಗಳೆ ೬೨ ಗೋಂಧಳಿಗಲ್ಲಿ, ನವಲಗುಂದ ಧಾರವಾಡ
೨೧. ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಪಾಚಂಗಿ ೫೮ ನವಲಗುಂದ ನವಲಗುಂದ ಧಾರವಾಡ
೨೨. ರಾಮಚ್‌ರ ಬ ಗೋಂಧಳಿ ೫೮ ನಾಲತವಾಡ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ಬಾಗಲಕೋಟೆ
೨೩. ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಹುನಗುಡೆಪ್ಪ ಗೋಂಧಳಿ ೬೦ ನಾಲತವಾಡ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ಬಿಜಾಪೂರ
೨೪. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಪ ಗೋಂಧಳಿ ೫೮ ನಾಲತವಾಡಾ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ಬಿಜಾಪೂರ
೨೫. ಪರಶುರಾಮ ಕನಕಪ್ಪ ಗೋಂಧಳಿ ೬೦ ನಾಲತವಾಡ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ಬಿಜಾಪೂರ
೨೬. ಹಣಮಂತ ಈ ಗೋಂಧಳಿ ೫೮ ನಾಲತವಾಡ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ಬಿಜಾಪೂರ
೨೭. ನರಸಪ್ಪ ಗೂಗರೆ ಗೋಂಧಳಿ ೬೦ ಕಂಪ್ಲಿ ಹೊಸಪೇಟೆ ಬಳ್ಳಾರಿ  
೨೮. ಮಾರುತಿ ಜಯರಾಮ ಗೋಂಧಳಿ ೫೮ ಕಂಪ್ಲಿ ಹೊಸಪೇಟೆ ಬಳ್ಳಾರಿ
೨೯. ರಾಮದಾಸ ಯಲ್ಲಪ್ಪಗೋಂಧಳಿ ೬೦ ಕಂಪ್ಲಿ ಹೊಸಪೇಟೆ ಬಳ್ಳಾರಿ
೩೦. ಅಪ್ಪಾಜಿ ಸ ಗೋಂಧಳಿ ೫೮ ಕಂಪ್ಲಿ ಹೊಸಪೇಟೆ ಬಳ್ಳಾರಿ
೩೧. ಮಾರುತಿ ಶಂಕರರಾವ್ ಚವಾಣ ೬೦ ಹನುಮಾನ ಮಂದಿರ ಹತ್ತಿರ ಗಂಗಾನಗರ, ಗುಲಬರ್ಗಾ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಗುಲಬರ್ಗಾ
೩೨. ವಿಠ್ಠಲ ಯ ಗೋಂಧಳಿ ೫೯ ಕಂಪ್ಲಿ ಹೊಸಪೇಟೆ ಬಳ್ಳಾರಿ
೩೩. ತುಕಾರಾಮ್ ಅಂಬಾಜಿರಾವ್ ಗಡಕರ ೫೮ ಹನುಮಾನ ಮಂದಿರ ಹತ್ತಿರ ಗಂಗಾನಗರ, ಗುಲಬರ್ಗಾ ಗುಲಬರ್ಗಾ
೩೪. ಲಕ್ಷ್ಮಣರಾವ್ ಶುಕಾರಾಮ ಬಡಿಗೆ ೬೦ ಗಂಗಾನಗರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಗುಲಬರ್ಗಾ
೩೫. ಶ್ಯಾಮರಾವ್ ಅಮೃತರಾವ್ ಚವಾಣ ೫೯ ಗಂಗಾನಗರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಗುಲಬರ್ಗಾ
೩೬. ಗುಂಡಪ್ಪ ಮಾದೇವ ಗರಡಕರ ೫೮ ಗಂಗಾನಗರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಗುಲಬರ್ಗಾ
೩೭. ಮನೋಹರ ತುಕ್ಕಪ್ಪ ಪಾರಗೆ ೫೮ ಗಂಗಾನಗರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಗುಲಬರ್ಗಾ
೩೮. ದ್ಯಾಮಣ್ಣ ಕಾಳಪ್ಪ ಪಾರಗೆ ೬೦ ಶಿವಾನಂದಮಠದ ಹತ್ತಿರ ಗದಗ ಗದಗ
೩೯. ನಾಗಪ್ಪ ಭೀಮಣ್ಣ ಸುಗತಿ ೫೯ ಶಿವಾನಂದಮಠದ ಹತ್ತಿರ ಗದಗ ಗದಗ
೪೦. ದ್ಯಾಮಣ್ಣ ಹನುಮಪ್ಪ ಕಾಕಡ ೬೦ ಗೋಂಧಳಿಗಲ್ಲಿ, ಸಿಂಗಟಾಲೂರ ಮುಂಡರಗಿ ಗದಗ
೪೧. ಫಕ್ಕೀರಪ್ಪ ರಾಮಪ್ಪ ಪಾರಗೆ ೬೨ ಗೋಂಧಳಿಗಲ್ಲಿ, ಸಿಂಗಟಾಲೂರ ಮುಂಡರಗಿ ಗಂದಗ
೪೨. ದೊಡ್ಡವೀರಪ್ಪ ಹನುಮಪ್ಪ ಕಾಕಡೆ ೬೩ ಗೋಂಧಳಿಗಲ್ಲಿ, ಸಿಂಗಟಾಲೂರ ಮುಂಡರಗಿ ಗದಗ
೪೩. ಜೋಳಪ್ಪ ಕೆಂಪಣ್ಣ ಕಾಕಡೆ ೬೩ ಗೋಂಧಳಿಗಲ್ಲಿ, ಸಿಂಗಟಾಲೂರ ಮುಂಡರಗಿ ಗದಗ
೪೪. ದೇವಪ್ಪ ಕೆಂ. ಕಾಕಡೆ ೬೨ ಗೋಂಧಳಿಗಲ್ಲಿ, ಸಿಂಗಟಾಲೂರ ಮುಂಡರಗಿ ಗದಗ
೪೫. ನಾಮದೇವ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ವಾಘಮೋಡೆ ಗಾಡಿ ಓಣಿ, ನರಗುಂದ ಮುಂಡರಗಿ ಗದಗ ಗದಗ
೪೬.ವಿಠ್ಠಲ ಯಶವಂತ ೬೦ ಗಾಡಿ ಓಣಿ, ನರಗುಂದ ಮುಂಡರಗಿ ಗದಗ
೪೭. ಯಮನಪ್ಪ ರಾಜಪ್ಪ ಭಿಸೆ ೬೦ ಗೋಂಧಳಿಗಲ್ಲಿ, ಮುಂಡರಗಿ ನರಗುಂದ ಗದಗ
೪೮. ಫಕ್ಕೀರಪ್ಪ ಮರಿಯಣ್ಣ ಭಿಸೆ ೫೮ ಗೋಂಧಳಿಗಲ್ಲಿ, ಮುಂಡರಗಿ ನರಗುಂದ ಗದಗ
೪೯. ಮಾರುತಿ ತಿರಕಪ್ಪ ಭಿಸೆ ೫೯ ಗೋಂಧಳಿಗಲ್ಲಿ, ಮುಂಡರಗಿ ನರಗುಂದ ಗದಗ
೫೦. ಯಲ್ಲಪ್ಪ ನಾಗಪ್ಪ ಗೋಗರೆ ೬೦ ಗೋಂಧಳಿಗಲ್ಲಿ, ಮುಂಡರಗಿ ನರಗುಂದ ಗದಗ
೫೧. ರಂಗಪ್ಪ ತಿರಕಪ್ಪ ಭಿಸೆ ೫೮ ಗೋಂಧಳಿಗಲ್ಲಿ, ಮುಂಡರಗಿ ನರಗುಂದ ಗದಗ
೫೨. ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಜಂಟಿಂಗ್ ಭಿಸೆ ೬೦ ಗೋಂಧಳಿಗಲ್ಲಿ, ರೋಣ ರೋಣ ಗದಗ
೫೩. ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಭೀ ಸಿಂಧೆ ೬೦ ಗೋಂಧಳಿಗಲ್ಲಿ, ರೋಣ ರೋಣ ಗದಗ
೫೪. ನಾಗೇಶ ವಾಕೋಡೆ (ಗೋಂಧಳಿ) ೫೮ ಜಿ.ಎಸ್.ಕೆ.ಎಂ. ರೋಡ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಗದಗ
೫೫. ಜಿ. ಪಾಂಡುರಂಗ ಉಭಾಳೆ ೫೮ ಗೋಂದಳಿಗಲ್ಲಿ ಜಿ.ಎಸ್.ಕೆ.ಎಂ. ರೋಡ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಶಿವಮೊಗ್ಗ
೫೬. ನಾರಾಯಣ ಉಭಾಳೆ ೫೮ ಗೋಂಧಳಿಗಲ್ಲಿಶಿವಮೊಗ್ಗ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಶಿವಮೊಗ್ಗ
೫೭. ಸುಲಗಪ್ಪ ವಾಷ್ಟರ ೬೦ ಗೋಂಧಳಿಗಲ್ಲಿ, ಬಳ್ಳಾರಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ಬಳ್ಳಾರಿ
೫೮. ಹನುಮಂತಪ್ಪ ದುರಗಪ್ಪ ಗೋಂಧಳಿ ೫೮ ಗೋಂಧಳಿಗಲ್ಲಿ, ಬಳ್ಳಾರಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ಬಳ್ಳಾರಿ
೫೯. ನಿಠೋಬಾ ಗೋಂಧಳಿ ೫೮ ಗೋಂಧಳಿಗಲ್ಲಿ ಹೊಸಪೇಟೆ ಹೊಸಪೇಟೆ ಬಳ್ಳಾರಿ
೬೦. ಹನಮಂತಪ್ಪ ಗೋಂಧಳಿ ೬೦ ಗೋಂಧಳಿಗಲ್ಲಿ, ಹೊಸಪೇಟೆ ಹೊಸಪೇಟೆ ಬಳ್ಳಾರಿ
೬೧. ಪರಶುರಾಮ್ ಭಿಸೆ ೫೮ ಗೋಂಧಳಿಗಲ್ಲಿ, ಹೊಸಪೇಟೆ ಹೊಸಪೇಟೆ ಬಳ್ಳಾರಿ
೬೨. ಷಣ್ಮುಖಪ್ಪ ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ ಗೋಂದಳಿ ೫೮ ಸೊಂಡೂರು ಸೊಂಡೂರು ಬಳ್ಳಾರಿ
೬೩. ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ ರಾಮಣ್ಣ ಗೋಂಧಳಿ ೫೮ ಸೊಂಡೂರು ಸೊಂಡೂರು ಬಳ್ಳಾರಿ
೬೪. ನರಸಿಂಗಪ್ಪ ಬಂಡೆಪ್ಪ ಗೋಂಧಳಿ ೫೯ ಸೊಂಡೂರು ಸೊಂಡೂರು ಬಳ್ಳಾರಿ
೬೫. ಈರಣ್ಣ ಕರಿಯಪ್ಪ ಗೋಂಧಳಿ ೫೮ ಸೊಂಡೂರು ಸೊಂಡೂರು ಬಳ್ಳಾರಿ
೬೬. ರಾಮಪ್ಪ ದೊಡ್ಡದುರಗಪ್ಪ ಗೋಂಧಳಿ ೬೦ ಸೊಂಡೂರು ಸೊಂಡೂರು ಬಳ್ಳಾರಿ
೬೭. ರಾಮಣ್ಣ ಚೌಡಪ್ಪ ಗೋಂಧಳಿ ೬೦ ಹೊಸಪೇಟೆ ಹೊಸಪೇಟೆ ಬಳ್ಳಾರಿ
೬೮. ರಾಮಚಂದ್ರ ಗೋಂಧಳಿ ೫೮ ಮರಿಯಮ್ಮನಳ್ಳಿ ಹೊಸಪೇಟೆ ಬಳ್ಳಾರಿ
೬೯. ಅಂಬಾಜಿರಾವ್ ಗೋಂಧಳಿ ೫೮ ಮರಿಯಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಹೊಸಪೇಟೆ ಬಳ್ಳಾರಿ
೭೦. ಅಂಬಣ್ಣ ದ್ಯಾಮಣ್ಣ ವಾರಗೆ ೬೦ ಉಣಕಲ್ ಕ್ರಾಸ್, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ
೭೧. ದ್ಯಾಮಣ್ಣ, ಕಾಳಪ್ಪ, ವಾರಗೆ ೬೨ ಉಣಕಲ್ ಕ್ರಾಸ್, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ
೭೨. ಶಿವಾಜಿ ಗಂಗಪ್ಪ ಬಾಗಲೆ ೬೦ ಗೋಂಧಳಿಗಲ್ಲಿ, ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಬೆಳಗಾವಿ
೭೩. ನಾರಾಯಣ ದುರಗಪ್ಪ ಬಾಗಲೆ ೫೮ ಗೋಂಧಳಿಗಲ್ಲಿ, ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಬೆಳಗಾವಿ
೭೪. ವಿಠಲ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ನೋರಕರ ೫೯ ಗೋಂಧಳಿಗಲ್ಲಿ, ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಬೆಳಗಾವಿ
೭೫. ಹನಮಂತ ಬಾಳಪ್ಪ ಬಾಗಲೆ ೬೦ ಗೋಂಧಳಿಗಲ್ಲಿ, ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಬೆಳಗಾವಿ
೭೬. ಯಮನಪ್ಪ ಜಟ್ಟೆಪ್ಪ ಇಂಗಳೆ ೬೨ ಶಿರ್ಶಿ ಶಿರ್ಶಿ ಕಾರವಾರ
೭೭. ಮಾರೆಪ್ಪ ವಾಘಮೋಡೆ ಗೋಂಧಳಿ ೬೦ ಸಿ.ಬಿ. ಬಳ್ಳಾರಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ಬಳ್ಳಾರಿ
೭೮. ದೊಡ್ಡಸಿದ್ರಾಮೆಪ್ಪ ಹ ಗೋಂಧಳಿ ೫೯ ಕೆರೂರು ಬಾದಾಮಿ ಬಾಗಲಕೋಟೆ  
೭೯. ಸಣ್ಣಸಿದ್ದಪ್ಪ ಹ ಪಾಚಂಗಿ ೬೦ ಕೆರೂರು ಬಾದಾಮಿ ಬಾಗಲಕೋಟೆ  
೮೦. ಪರಶುರಾಮ ವಾಯ್ ಬೋರಾತ ೬೨ ಅಂಚೆ ಹೊಸಮನೆ ಭದ್ರಾವತಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ
೮೧. ಕಾಶೀನಾಥಿ ಹ ಚವಾಣ ೬೧ ಅಂಚೆ ಕಲಹಂಗರಗಾ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಗುಲಬರ್ಗಾ