೧. ಕ್ಯಾತನಹಳ್ಳಿ ರಾಮಣ್ಣ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗೊಂದಲಿಗರ ಕಥೆಗಳು, ಮೈಸೂರು, ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ

೨. ಕ್ಯಾತನಹಳ್ಳಿ ರಾಮಣ್ಣ, ಗೊಂದಲಿಗರ ಕಥೆಗಳು, ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ

೩. ಕ್ಯಾತನಹಳ್ಳಿ ರಾಮಣ್ಣ, ಗೊಂದಲಿಗರು ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನ, ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ.

೪. ಗಂಗಾಧರ ದೈವಜ್ಞ, ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಮಾಜ, ಹುಟ್ಟು ಸಾವಿನ ನಡುವೆ, ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ, ಹಂಪಿ

೫. ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕಂಬಾರ (ಸಂ) ಜನಪದ ವಿಶ್ವಕೋಶ ಭಾಗ ೧ ಮತ್ತು ಭಾಗ ೨, ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು, ಬೆಂಗಳೂರು

೬. ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ ಗೊ.ರೊ. (ಸಂ) ಕರ್ನಾಟಕ ಜನಪದ ಕಲೆಗಳು, ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು, ಬೆಂಗಳೂರು

೭. ಚಿದಾನಂದ ಮೂರ್ತಿ ಎಂ. ಕನ್ನಡ ಶಾಸನಗಳ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಅಧ್ಯಯನ, ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು, ಬೆಂಗಳೂರು

೮. ನಿಂಗಣ್ಣ ಸಣ್ಣಕ್ಕಿ, ಗೊಂದಲಿಗರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ, ಬೆಂಗಳೂರು

೯. ಪ್ರಬಾಕರ ಎ.ಎಸ್. ಬುಡಕಟ್ಟು ಬದುಕಿನ ಸ್ಥಿತ್ಯಂತರಗಳು, ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ, ಹಂಪಿ

೧೦. ಬೋರಲಿಂಗಯ್ಯ ಹಿ.ಚಿ (ಸಂ) ಕರ್ನಾಟಕ ಜನಪದ ಕಲೆಗಳ ಕೋಶ, ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಹಂಪಿ

೧೧. ಬೋರಲಿಂಗಯ್ಯ ಹಿ.ಚಿ; ಬುಡಕಟ್ಟು ದೈವಾರಾಧನೆ, ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಹಂಪಿ

೧೨. ಮಂಜುನಾಥ ಬೇವಿನಕಟ್ಟಿ, (ಲೇ) ಬುಡಬುಡಕಿಯರು, ಕರ್ನಾಟಕದ ಬುಟಕಟ್ಟುಗಳು ಭಾಗ ೧ ಮತ್ತು ೨, ಕರ್ನಾಟಕ ಜನಪದ ಮತ್ತು ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಕಾಡೆಮಿ, ಬೆಂಗಳೂರು

೧೩. ಮುದೇನೂರು ಸಂಗಣ್ಣ (ಸಂ) : ಗೊಂದಲಿಗರ ದೇವೇಂದ್ರಪ್ಪನ ಆಟಗಳು, ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಹಂಪಿ

೧೪. ರಮೇಶ ಸ.ಚಿ (ಸಂ), ಅಲೆಮಾರಿಗಳ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ, ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಹಂಪಿ

೧೫. ಲಕ್ಕಪ್ಪಗೌಡ ಹೆಚ್.ಜೆ. (ಸಂ), ಕರ್ನಾಟಕದ ಬುಟಕಟ್ಟುಗಳು ಭಾಗ ೧ ಮತ್ತು ೨, ಕರ್ನಾಟಕ ಜನಪದ ಮತ್ತು ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಕಾಡೆಮಿ, ಬೆಂಗಳೂರು

೧೬. ಲೋಕಾಪುರ ರಂ.ಶಾ.ಹಳೆಗನ್ನಡ ಮತ್ತು ಮರಾಠಿ, ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಹಂಪಿ

೧೭. ಶಂಬಾ ಸಂಪುಟಗಳು

೧೮. ಜಾನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ ದರ್ಶನದ ಸಂಪುಟಗಳು, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲ, ಧಾರವಾಡ

೧೯. ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಗೆಜಿಟೇರ್

೨೦. ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವಕೋಶ ಸಂಪುಟಗಳು, ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ

೨೧. Ananthakrishan Iyer, The Mysore Tribes and Castes, Mysore University Vol. 1, 2 and 3

22. Enthoven R E The Tribes and Castes of Bombay, Cosmo Publicatino Delhi Vol,s 3.