೧. ಸುಗಟೂರ ಅರಸುಮನೆತನ, ಕವಿವಿ ಧಾರವಾಡ, ೧೯೯೪

೨. ಮುಧೋಳ ಸಂಸ್ಥಾನ ಘೋರ‍್ಪಡೆ ಘರನಾಚೆ ಇತಿಹಾಸ, ಮರಾಠಿ ಗ್ರಂಥ ಲೇ.ದ.ವಿ.ಆಪಟೆ ೧೯೩೪

೩. ಘೋರ‍್ಪಡೆ ಘರನಾಚೆ ಬಾಬಾ ಘೋರ‍್ಪಡೆ, ಕೊಲ್ಲಾಪುರ ಇತಿಹಾಸ(ಮರಾಠ)

೪. ಘೋರ‍್ಪಡೆಯವರು ರಚಿಸಿದ ಹಸ್ತಪ್ರತಿ ಆಂಗ್ಲದಾಖಲೆ

೫. ರಜಪೂತಾನ ಇತಿಹಾಸ ಮರಾಠಿಗ್ರಂಥ, ಲೇ.ಜಗದೀಶ್ ಸಿಂಗ್ ಘಲೋಟಿ ೧೯೩೭

೬. ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲಾ ಗೇಝಟೇಯರ್ ೧೯೯೯

೭. ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ದೇಸಗತಿಗಳು, ಅಪ್ರಕಟಿತ ಪ್ರಬಂಧ, ಸಂಶೋಧಕ ಸಂಗಮೇಶ ಕಲ್ಯಾಣಿ ೨೦೦೫-೦೬

೮. ರನ್ನ ಕನ್ನಡಿ ೬೪ ಕಸಾಪ ಗ್ರಂಥ

೯. ಅರ್ಜುಸಿಂಗ ಜಡೇಜಾ, ಅರಮನೆ ಸಂಬಂಧಿಕರು

೧೦. ಮಾನೆ ಹಾಗೂ ತಯಾರಿಯವರು ನೀಡಿದ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳು

ಸಂದರ್ಶನಕಾರರು

೧. ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಕೊಡಗ ಅರಮನೆ ಕಾರಾಬಾರಿ

೨. ಶ್ರೀ ಬಿಪಿ ಹಿರೆಸೋಮನ್ನವರ ಸಾಹಿತಿ ಮುಧೋಳ

೩. ಶ್ರೀ ಪ್ರೊ. ಕಾಳೇ ಮೇಡಂ ಮಧೋಳ

೪. ಶ್ರೀ ಜಿ.ಆರ್. ಕಾಳಗಿ ವಿಶ್ರಾಂತ ಶಿಕ್ಷಕರು

೫. ಶ್ರೀ ರಾಜು ಮರಗಳೆ, ಶಿಕ್ಷಕರು ಶ್ರೀ ಗಣಪತಿ ಮಾನೆ “ಮರಾಠಿ” ವಿದ್ವಾಂಸರು