ಮಾಹಿತಿದಾರರ ವಿವರ

 

ಕ್ರ. ಸಂ.

ಮಾಹಿತಿದಾರರ ಹೆಸರು

ತಂದೆಹೆಸರು

ವಯಸ್ಸು

ಸ್ಥಳ

ದಿನಾಂಕ

ಪೂಜಾರಿಪಾಲಯ್ಯ ಪೂಜಾರಿಬೋರಯ್ಯ ೮೦ ಚೆನ್ನಬಸಯ್ಯನಹಟ್ಟಿ, ಚಳ್ಳಕೆರೆ ತಾ. ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ೨೬.೨.೯೮
ಮಾಳಿಗೆ ಜಯಪ್ಪ ಪಾಲಪ್ಪ ೪೬ ಗಂಜಿಗಟ್ಟೆ, ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿ.
ಸಣ್ಣಮನೆ ಪಾಪಣ್ಣ ಬೊಮ್ಮಣ್ಣ ೬೦ ದೊಡ್ಡಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ, ಜಗಳೂರು, ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿ. ೬.೫.೧೯೯೯
ತಳವಾರ ಈರಣ್ಣ ಪಾಲಯ್ಯ ೭೪ ಹುಲಿಕೆರೆ, ಕೂಡ್ಲಿಗಿ ತಾ, ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿ. ೨.೪.೧೯೯೯
ನಾಗೇಂದ್ರ ನಾಯಕ್ ನಂಗಿಪಾಲಯ್ಯ ೪೯ ತಾರಾನಾಥ ಕ್ಲಿನಿಕ್, ಚಳ್ಳಕೆರೆ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿ.
ಸಣ್ಣ ಪಾಲಯ್ಯ ರಾಬಲು ಪೂಜಾರಿ ೭೦ ಪದಿನಾರು ದೇವರಹಟ್ಟಿ, ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು, ತಾ.
ಓಬಯ್ಯ ಪೆದ್ದ ಓಬಯ್ಯ ೬೦ ಪದಿನಾರು ದೇವರಹಟ್ಟಿ, ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು, ತಾ.
ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾರದಮ್ಮ (ನಾಗತಿ) ಕಸ್ತೂರಿ ಮಲ್ಲಪ್ಪನಾಯಕ ೭೯ ಪರಶುರಾಂಪುರ, ಚಳ್ಳಕೆರೆ ತಾ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿ. ೫.೩.೧೯೯೯
ಪಿ. ಮುದಿಯಪ್ಪ ಪರ್ವತಯ್ಯ ೪೬ ಮಲ್ಲೂರಹಳ್ಳಿ, ಚಳ್ಳಕೆರೆ ತಾ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿ. ೧೫.೨.೧೯೯೯
೧೦ ಸೂರಯ್ಯ ಎಳವಿ ಪಾಲಯ್ಯ ೩೫ ಮ್ಯಾಸರಹಟ್ಟಿ, ಮಲ್ಲೂರಹಳ್ಳಿ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿ. ೧೫.೨.೧೯೯೯
೧೧ ಪೂಜಾರಿಸಣ್ಣ ಬೋರಯ್ಯ ಗೋವಿಂದಪ್ಪ ೩೮ ಬೋರದೇವರಹಟ್ಟಿ, ಚೆಳ್ಳಕೆರೆ ತಾ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿ. ೮.೯.೧೯೯೯
೧೨ ಪೂಜಾರಿ ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ ಪಟೇಲ್ ನರಸಪ್ಪ ೫೦ ದೇವರಗಂಜಿಗಟ್ಟೆ ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ ತಾ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿ.
೧೩ ರಾಜಪ್ಪ ಕಂಪಳಪ್ಪ ೪೫ ದೇವರಗಂಜಿಗಟ್ಟೆ ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ ತಾ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿ.
೧೪ ಬಿ.ಬೋರನಾಯಕ ಎಂ.ಜಿ.ಓಬನಾಯಕ ೬೨ ನೇರ‍್ಲಗುಂಟೆ, ಚಳ್ಳಕೆರೆ ತಾ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿ. ೨೫.೧.೧೯೯೯
೧೫ ಜಂಬುಗುಂಪಲುಸಣ್ಣ ಬೋಮ್ಮಯ್ಯ ೬೭ ಬೊಮ್ಮಯ್ಯ ಕಾಟಪ್ಪನಹಟ್ಟಿ, ಚಳ್ಳಕೆರೆ ತಾ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿ.
೧೬ ಬೋರಯ್ಯ ಸಣ್ಣ ಓಬಯ್ಯ ೪೫ ಬೋಸೆದೇವರಹಟ್ಟಿ, ಚಳ್ಳಕೆರೆ ತಾ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿ.
೧೭ ಲಕ್ಷ್ಮೀನರಸಪ್ಪ ದೊಡ್ಡನರಸಪ್ಪ ೭೦ ಚಿಕ್ಕಕುರುಗೋಡು ಗೌರಿಬಿದನೂರು, ಕೋಲಾರ, ೨೫.೧೨.೨೦೦೦
೧೮ ಪಾಪನಾಯಕ ಬೋಸೆಮಲ್ಲಯ್ಯ ೪೫ ಹೂಡೇಂ, ಕೂಡ್ಲಿಗಿ ತಾ, ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿ. ೨೮.೩.೧೯೯೯
೧೯ ದಡ್ಡಿಮುತ್ತಿ ಪೂಜಾರಿ ೭೫ ಕಂಪಳದೇವರಹಟ್ಟಿ, ಮೊಲಕಾಲ್ಮೂರು ತಾ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿ.
೨೦ ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ  – – – ೫೦ ನಲಗೇತಯ್ಯನಹಟ್ಟಿ, ಚಳ್ಳಕೆರೆ ತಾ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿ.
೨೧ ಓಬಯ್ಯ ತಿಪ್ಪಯ್ಯ ೮೫ ಸೂರಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ, ಚಳ್ಳಕೆರೆ ತಾ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿ.
೨೨ ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ ಅಪ್ಪಯ್ಯ ೫೦ ಪಾಲನಾಯಕನಕೋಟೆ, ಹಿರೇಹಳ್ಳಿ ಅಂಚೆ, ಚಳ್ಳಕೆರೆ ತಾ. ೨೦.೧೦.೧೯೯೮
೨೩ ಎನ್.ಎಂ. ಬೋರಯ್ಯ ಮುದ್ದಯ್ಯ ೩೬ ಹೂಡೇಂ ಅಂಚೆ, ಕೂಡ್ಲಿಗಿ ತಾ, ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿ. ೨೮.೧೦.೧೯೯೮
೨೪ ಪೂಜಾರಿಬಸಣ್ಣ ಸೂರಯ್ಯ ೪೦ ಪೂಜಾರಹಳ್ಳಿ ಅಂಚೆ, ಕೂಡ್ಲಿಗಿ ತಾ, ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿ. ೨೮.೧೦.೧೯೯೮
೨೫ ಅಂಚೆಬೋರಯ್ಯ ಅಂಚೆಬಸಯ್ಯ ೬೦ ಸೂರಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ, ಮೊಲಕಾಲ್ಮೂರು ತಾ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿ.
೨೬ ಜಲ್ಲೇಯ್ಯ ೫೦ ದೊಂಬರಸಿದ್ಧಾಪುರ, ಕೂಡ್ಲಿಗಿ ತಾ, ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿ.
೨೭ ಎನ್.ಪಿ.ಓಬಯ್ಯ ಸಣ್ಣ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ೭೫ ರಾಯದುರ್ಗ ಅಂಚೆ, ಅನಂತಪುರ ಜಿ. (ಆಂಧ್ರ) ೩೦.೧೧.೧೯೯೮
೨೮ ನೀಲಪ್ಪ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ೬೦ ಶೆಟ್ಟಿಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ, ಜಗಳೂರು ತಾ, ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿ. ೫.೩.೧೯೯೯
೨೯ ಓಬಯ್ಯ ಬೊಮ್ಮಯ್ಯ ೪೫ ಕಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ತಾ, ಜಿ., ೫.೩.೧೯೯೯
೩೦ ಗೋಪನಾಳ ಓಬಳಪ್ಪ ಕರಿಯಪ್ಪ ೬೦ ಗಂಜಿಗಟ್ಟೆ, ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ ತಾ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿ.
೩೧ ಕಂಪಳಪ್ಪ ಕಂಪಳಪ್ಪ ೬೦ ಗಂಜಿಗಟ್ಟೆ, ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ ತಾ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿ. ೧೯.೧೦.೧೯೯೯
೩೨ ಗೌಡ್ರಪಾಲಯ್ಯ ಸೂರಪ್ಪನಾಯಕ ೫೫ ಕಾತ್ರಿಕೆ ಹಟ್ಟಿ, ಕೂಡ್ಲಿಗಿ ತಾ, ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿ.
೩೩ ಘಟ್ಟಿ ಮುತ್ತಯ್ಯ ಗಡ್ಡಮು ಮುತ್ತಯ್ಯ ೭೫ ಅರಣ್ಯದ ಕರ್ನಾರಹಟ್ಟಿ, ಕೂಡ್ಲಿಗಿ ತಾ, ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿ. ೬.೧೦.೧೯೯೯
೩೪ ವೆಂಕಟಪತಿ ಆರ್.ಪಿ. ಕೋನೆಟಿನಾಯಕ ೬೩ ಅರಮನೆ, ಕೋಟೆ, ರಾಯದುರ್ಗ ತಾ, ಅನಂತಪುರ ಜಿ. ೩೦.೧೧.೧೯೯೯
೩೫ ಸಣ್ಣ ಪಾಪಯ್ಯ ಓದ್ನೋಬಯ್ಯ ೭೦ ಕಂಪಳದೇವರಹಟ್ಟಿ, ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು ತಾ, ೩೦.೧೧.೧೯೯೯
೩೬ ಓಬಯ್ಯ ಬುಕ್ಕಯ್ಯ ೩೪ ಚೌಡಿಕೇರಿ ಕಮಲಾಪುರ, ಹೊಸಪೇಟೆ, ತಾ, ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿ. ೧೯.೯.೧೯೯೮
೩೭ ಪೂಜಾರಿನರೆಗಲ್ಲಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಬೊಮ್ಮಯ್ಯ ೩೬ ಮನ್ಮಥಕೇರಿ, ಕಮಲಾಪುರ, ಹೊಸಪೇಟೆ ತಾ, ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿ. ೧೯.೯.೧೯೯೮
೩೮ ಎನ್.ಎಂ.ಬೊಮ್ಮಯ್ಯ ನಲ್ಲಯ್ಯ ೬೦ ಮುತ್ತಿಗಾರಹಳ್ಳಿ, ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು ಜಿ, ೨೯.೯.೧೯೯೮
೩೯ ಬಿ.ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ ಬೊಮ್ಮಯ್ಯ ೩೦ ಸುಲ್ತಾನಿಪುರ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ತಾ, ಜಿ., ೧೨.೧೨.೧೯೯೯
೪೦ ಪೂಜಾರಿ ಓಬಣ್ಣ ಪೂಜಾರಿಗುರುವಯ್ಯ ೪೫ ಪೂಜಾರಹಳ್ಳಿ, ಕೂಡ್ಲಿಗಿ ತಾ, ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿ. ೨.೧೦.೧೯೯೮
೪೧ ಓಂಕಾರಪ್ಪ ಟಿ. ಟಿ.ಸಿದ್ದಪ್ಪ ೩೧ ಹುಲಿಕೆರೆ, ಕೂಡ್ಲಿಗಿ ತಾ, ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿ. ೨.೪.೧೯೯೯
೪೨ ಬೋರಪ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಬೋರಪ್ಪ ೬೫ ದೊಡ್ಡಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ, ಜಗಳೂರು ತಾ, ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿ. ೬.೫.೧೯೯೯
೪೩ ಬಿ.ಟಿ.ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ ಜಂಪಯ್ಯ ೬೦ ದೊಡ್ಡಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ, ಜಗಳೂರು ತಾ, ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿ. ೬.೫.೧೯೯೯
೪೪ ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ  – – – ದೊಡ್ಡಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ, ಜಗಳೂರು ತಾ, ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿ. ೬.೫.೧೯೯೯
೪೫ ತಿಪ್ಪನಾಯಕ ಕುಂಟಹನುಮಂತಯ್ಯ ೭೯ ಹುಲಿಮುರಿತಿಪ್ಪೆ, ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು ಪಟ್ಟಣ
೪೬ ಡಿ.ಸೂರಯ್ಯ ಸೂರಯ್ಯ ೪೬ ಪೇಲೋರಹಟ್ಟಿ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ತಾ., ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆ
೪೭ ವಿ. ಮಾರನಾಯಕ ಈರಯ್ಯ ೫೩ ಸುಲೇನಹಳ್ಳಿ, ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು ತಾ.
೪೮ ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಕಾಟಯ್ಯ ೪೫ ಕಾಟಪ್ಪನಹಟ್ಟಿ, ಚಳ್ಳಕೆರೆ ತಾ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿ. ೧೨.೧೦.೧೯೯೯
೪೯ ಶ್ರೀಮತಿ ಕಾಟಮ್ಮ ಗಂ. ತಿಪ್ಪಸೂರಯ್ಯ ೬೦ ನಾಯಕನಹಟ್ಟಿ, ಚಳ್ಳಕೆರೆ ತಾ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿ.
೫೦ ಪೂಜಾರಿಬೋರಯ್ಯ ಪಲ್ಲಯ್ಯ ೭೫ ರುದ್ರಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ, ಚಳ್ಳಕೆರೆ ತಾ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿ. ೨೦.೧೦.೧೯೯೮
೫೧ ತೋಟದ ಪೆದ್ದ ಓಬಯ್ಯ ಮುಕ್ಕಣ್ಣ ೯೨ ಕೆ.ಬಿ.ಹಟ್ಟಿ, ಪೂಜಾರಹಳ್ಳಿ, ಕೂಡ್ಲಿಗಿ ತಾ, ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿ. ೨೦.೯.೧೯೯೮
೫೨ ಟಿ.ಓ. ಪಾಲಣ್ಣ ತಳವಾರ ಓಬಣ್ಣ ೫೭ ಕಾಲುವೆಹಳ್ಳಿ, ಚಳ್ಳಕೆರೆ ತಾ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿ.
೫೩ ಬಿ.ಲಕ್ಷ್ಮಯ್ಯ ಪೋಸ್ಟ್‌ಮಾಸ್ಟರ್ ೫೫ ಗೌರಸಮುದ್ರ, ಮೊಳಕಾಲ್ಮುರು ತಾ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿ.
೫೪ ಚಿತ್ತಪ್ಪ ತಮ್ಮಯ್ಯ ೬೫ ಚೋರನೂರು, ಬೊಮ್ಮಗಟ್ಟಿ, ಸೊಂಡೂರು.
೫೫ ಜಿ. ಮರಳಸಿದ್ದಪ್ಪ ಜೆ.ಬಸಪ್ಪ ೨೬ ಉಜ್ಜೀನಿ, ಕೂಡ್ಲಿಗಿ ತಾ, ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿ.
೫೬ ಶ್ರೀಮತಿ ರತ್ನಮ್ಮ ಗಂ.ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ ೪೬ ಸೊಂಡೆಕೊಳ, ಚಳ್ಳಕೆರೆ ತಾ.
೫೭ ಕಾನನಕಟ್ಟೆತಿಪ್ಪನಾಯ್ಕ  – – – ೭೦ ಕಾನಕಟ್ಟೆ, ಜಗಳೂರು ತಾ, ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿ.