ಸಂಸ್ಕೃತ ಮೀಮಾಂಸಾ ಕೃತಿಗಳು (ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಅನುವಾದಗೊಂಡವು) :

೧. ಅಪ್ಪಯ್ಯ ದೀಕ್ಷಿತ, ಕನ್ನಡ ಕುವಲಯಾನಂದ, (ಅನು) ಟಿ.ಜಿ.ಸಿದ್ಧಪ್ಪಾರಾಧ್ಯ,
– ಗುಬ್ಬಿ ಚನ್ನಬಸವೇಶ್ವರ ಗ್ರಂಥಮಾಲೆ, ಮೈಸೂರು, ೧೯೬೯.

೨. ಆನಂದ ವರ್ಧನ, ಕನ್ನಡ ಧ್ವನ್ಯಾಲೋಕ ಲೋಚನಸಾರ, (ಅನು)ಕೆ. ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ,
– ಶಾರದಾ ಮಂದಿರ ರಾಮಯ್ಯರ್ ರಸ್ತೆ, ಮೈಸೂರು, ೧೯೬೧.

೩. ಕ್ಷೇಮೇಂದ್ರ, ಕನ್ನಡ ಔಚಿತ್ಯವಿಚಾರ ಚರ್ಚೆ, (ಅನು) ಕೆ.ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ,
– ಶಾರದಾ ಮಂದಿರ, ರಾಮಯ್ಯರ್ ರಸ್ತೆ, ಮೈಸೂರು, ೧೯೬೦.

೪. ಕ್ಷೇಮೆಂದ್ರ, ಕನ್ನಡ ಕವಿಕಂಠಾಭರಣ, (ಅನು) ಕೆ.ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ,
– ಶಾರದಾ ಮಂದಿರ, ರಾಮಯ್ಯರ್ ರಸ್ತೆ, ಮೈಸೂರು, ೧೯೭೭.

೫. ಜಗನ್ನಾಥಪಂಡಿತ, ಕನ್ನಡ ರಸಗಂಗಾಧರ, (ಅನು) ಟಿ.ಜಿ.ಸಿದ್ಧಪ್ಪಾರಾಧ್ಯ,
– ಗುಬ್ಬಿ ಚನ್ನಬಸವೇಶ್ವರ ಗ್ರಂಥಮಾಲೆ, ಮೈಸೂರು, ೧೯೬೫.

೬. ದಂಡಿ, ಕನ್ನಡ ಕಾವ್ಯಾದರ್ಶ, (ಅನು) ಕೆ. ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ,
– ಶಾರದಾ ಮಂದಿರ, ರಾಮಯ್ಯರ್ ರಸ್ತೆ, ಮೈಸೂರು, ೧೯೭೫.

೭.ಧನಂಜಯ, ದಶರೂಪಕ, (ಅನು) ಕೆ.ವಿ.ಸುಬ್ಬಣ್ಣ,
– ನೀನಾಸಂ ರಂಗಶಿಕ್ಷಣ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಅಕ್ಷರ ಪ್ರಕಾಶನ, ಸಾಗರ, ೧೯೯೨.

೮. ಭರತ, ನಾಟ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ, (ಅನು) ಆದ್ಯರಂಗಾಚಾರ್ಯ,
– ನೀನಾಸಂ ರಂಗಶಿಕ್ಷಣ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಅಕ್ಷರ ಪ್ರಕಾಶನ, ಸಾಗರ, ೧೯೮೪.

೯. ಭಾಮಹ, ಕನ್ನಡ ಕಾವ್ಯಾಲಂಕಾರ, (ಅನು) ಕೆ. ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ,
– ಶಾರದಾ ಮಂದಿರ, ರಾಮಯ್ಯರ್ ರಸ್ತೆ, ಮೈಸೂರು, ೧೯೫೫, ೧೯೬೧.

೧೦. ಮಮ್ಮಟ, ಕನ್ನಡ ಕಾವ್ಯಪ್ರಕಾಶ, (ಅನು) ಕೆ. ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ,
– ಶಾರದಾ ಮಂದಿರ, ರಾಮಯ್ಯರ್ ರಸ್ತೆ, ಮೈಸೂರು, ೧೯೭೩.

೧೧. ರಾಜಶೇಖರ, ಕನ್ನಡ ಕಾವ್ಯಮೀಮಾಂಸೆ, (ಅನು) ಕೆ.ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ,
– ಶಾರದಾ ಮಂದಿರ, ರಾಮಯ್ಯರ್ ರಸ್ತೆ, ಮೈಸೂರು, ೧೯೬೯.

೧೨. ವಾಮನ, ಕನ್ನಡ ಕಾವ್ಯಾಲಂಕಾರ ಸೂತ್ರವೃತ್ತಿ, (ಅನು) ಕೆ.ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ,
– ಶಾರದಾ ಮಂದಿರ, ರಾಮಯ್ಯರ್ ರಸ್ತೆ, ಮೈಸೂರು, ೧೯೬೭.

*

ಕನ್ನಡಪ್ರಾಚೀನಕಾವ್ಯಾಲಂಕಾರಕೃತಿಗಳು

೧. ಉದಯಾದಿತ್ಯ, ಉದಯಾದಿತ್ಯಾಲಂಕಾರಂ, (ಸಂ.) ಎಂ.ವಿ.ಸೀತಾರಾಮಯ್ಯ,
– ಡಿವಿಕೆ.ಮೂರ್ತಿ, ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿಪುರಂ, ಮೈಸೂರು, ೧೯೭೦.

೨.ಜಾಯಂಗೌಂಡ, ಕನ್ನಡ ಕುವಲಯಾನಂದಂ, (ಸಂ.) ನಂದಿಮಠ ಶಿ.ಚೆ.,
– ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಧಾರವಾಡ, ೧೯೭೦.

೩. ನಾಗವರ್ಮ, ಕಾವ್ಯಾವಲೋಕನಂ, (ಸಂ) ಎಚ್. ದೇವೀರಪ್ಪ,
– ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಮೈಸೂರು, ೧೯೬೭ (೩ನೇ ಆವೃತ್ತಿ).
– ೧ನೇ ಆವೃತ್ತಿ, ಸಂ. ಆರ್.ನರಸಿಂಹಾಚಾರ್, ೧೯೦೨.
– ೨ನೇ ಆವೃತ್ತಿ, (ಜನರಲ್ ಎಡಿಟರ್)ಎಂ.ಎಸ್.ಬಸವಲಿಂಗಯ್ಯ, ೧೯೩೯.

೪. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ(ಸಂಯೋಜಿತ), ಸೂಕ್ತಿಸುಧಾರ್ಣವಂ, (ಸಂ)ಅನಂತರಂಗಾಚಾರ್‌ಎನ್.
– ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಯನ ಸಂಸ್ಥೆ, ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಮೈಸೂರು, ೧೯೭೨.

೫. ಶ್ರೀವಿಜಯ, ಕವಿರಾಜಮಾರ್ಗಂ, (ಸಂ) ಕೆ. ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ,
– ಐ.ಬಿ.ಎಚ್.ಪ್ರಕಾಶನ, ಗಾಂಧಿನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು, ೧೯೮೩.

೬. ಶ್ರೀವಿಜಯಕೃತ ಕವಿರಾಜಮಾರ್ಗಂ, (ಸಂ.) ಎಂ.ವಿ.ಸೀತಾರಾಮಯ್ಯ,
– ಬಿ.ಎಂ.ಶ್ರೀ. ಸ್ಮಾರಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ, ಬೆಂಗಳೂರು, ೧೯೯೪.

೭. ಸಾಳ್ವ, ರಸರತ್ನಾಕರಂ, (ಸಂ)ನರಸಿಂಹೇಗೌಡ ಎಚ್.ಕೆ.,
– – ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಯನ ಸಂಸ್ಥೆ, ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಮೈಸೂರು, ೧೯೭೨.

*

ಸಂಸ್ಕೃತಕಾವ್ಯಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನುಅನುಸರಿಸಿ (೧೯೦೦ನಂತರ) ಹೊಸಗನ್ನಡದಲ್ಲಿಬಂದಪ್ರಮುಖಕೃತಿಗಳು :

೧. ಅಭಿನವ ಗುಪ್ತ, ಪಾದೇಕಲ್ಲು ನರಸಿಂಹಭಟ್ಟ,
– ಅಕ್ಷರ ಪ್ರಕಾಶನ, ಹೆಗ್ಗೋಡು, ೧೯೯೮.

೨. ಅಲಂಕಾರ ಶಾಸ್ತ್ರ, ಬಿ.ಕೆ. ಶಿವರಾಮಯ್ಯ,
– ಪ್ರಸಾರಾಂಗ, ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಮೈಸೂರು, ೧೯೬೬.

೩. ಆನಂದವರ್ಧನನ ಕಾವ್ಯಮೀಮಾಂಸೆ, ಕೆ. ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ,
– ಶಾರದಾ ಮಂದಿರ, ರಾಮಯ್ಯರ್ ರಸ್ತೆ, ಮೈಸೂರು, ೧೯೭೫.

೪. ಕನ್ನಡ ಕೈಪಿಡಿ – ೧, (ಸಂ) ಪುಟ್ಟಪ್ಪ ಕೆ.ವಿ.,
– ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಮೈಸೂರು, ೧೯೭೧, (ಪ್ರ.ಮು.೧೯೨೭).

೫. ಕವಿರಾಜಮಾರ್ಗ ವಿವಕ್ಷೆ, ಎಂ.ವಿ.ಸೀತಾರಾಮಯ್ಯ,
– ಬಿಎಂಶ್ರೀ, ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ, ಗವಿಪುರಂ ವಿಸ್ತರಣ, ಬೆಂಗಳೂರು, ೧೯೯೫.

೬. ಕವಿರಾಜಮಾರ್ಗದ ಧ್ವನಿಯೆಂಬುದಳಂಕಾರಂ, (ಸಂ) ಯು.ಕೃಷ್ಣಶರ್ಮರ,
– ಪ್ರಸಾದ ಪ್ರಕಾಶನ, ೩, ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಪುರಂ, ಬೆಂಗಳೂರು, ೧೯೯೦.

೭. ಕಾವ್ಯ ಕುತೂಹಲ, ಪು.ತಿ. ನರಸಿಂಹಾಚಾರ್,
– ಕಾವ್ಯಾಲಯ ಪ್ರಕಾಶಕರು, ಮೈಸೂರು, ೧೯೬೬.

೮. ಕಾವ್ಯಮೀಮಾಂಸೆ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯ ವಿಮರ್ಶೆ, ಜಿ.ಅಬ್ದುಲ್ ಬಷೀರ್,
– ಸನಾ ಪ್ರಕಾಶನ, ಬೆಂಗಳೂರು, ೧೯೯೭.

೯. ಕಾವ್ಯಾರ್ಥ ಚಿಂತನ, ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪ, ಜಿ.ಎಸ್.,
– ಶಾರದಾ ಪ್ರಕಟನಾಲಯ, ಗಾಂಧೀನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು, ೧೯೮೩.

೧೦. ಕಾವ್ಯಾರ್ಥ ಪದಕೋಶ, ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪ ಜಿ.ಎಸ್., ನಾರಾಯಣ ಕೆ.ವಿ.,
– ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು, ೧೯೮೦.

೧೧. ತೌಲನಿಕ ಕಾವ್ಯಮೀಮಾಂಸೆ, ತಿಪ್ಪೇರುದ್ರಸ್ವಾಮಿ ಎಚ್.,
– ಗೀತಾ ಬುಕ್‌ಹೌಸ್, ಮೈಸೂರು, ೧೯೮೫.

೧೨. ಧ್ವನ್ಯಾಲೋಕ : ಅಧ್ಯಯನ, ನಾರಾಯಣ ಕೆ.ವಿ.,
– ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು, ಬೆಂಗಳೂರು, ೧೯೮೮.

೧೩. ಭಾರತೀಯ ಕಾವ್ಯಮೀಮಾಂಸೆ, ಶ್ರೀಕಂಠಯ್ಯ ತೀ.ನಂ.,
– ಮೈಸೂರು ವಿ.ವಿ., ಮೈಸೂರು, ೧೯೭೩ (ಪ್ರ.ಮು.೧೯೫೩).

೧೪.ಭಾರತೀಯ ಕಾವ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಪರಿಭಾಷೆ, ಮಲ್ಲೇಪುರಂ ಜಿ.ವೆಂಕಟೇಶ,
– ಪ್ರಸಾರಾಂಗ, ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಹಂಪಿ, ೨೦೦೦.

೧೫.ಭಾರತೀಯ ಕಾವ್ಯಮೀಮಾಂಸೆ : ತತ್ತ್ವ ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಗ, ಕೆ.ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ,
– ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು, ೧೯೭೧.

೧೬.ಮಹಾಕಾವ್ಯ ಲಕ್ಷಣ, ವೆಂಕಟಾಚಲಶಾಸ್ತ್ರೀ ಟಿ.ವಿ.,
– ಸುರುಚಿ ಪ್ರಕಾಶನ, ಮೈಸೂರು, ೧೯೬೯.

೧೭. ಮಹಾಕಾವ್ಯ ಸ್ವರೂಪ, ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪ ಜಿ.ಎಸ್.
– ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಧಾರವಾಡ, ೧೯೭೬.

೧೮. ರಸಪ್ರಜ್ಞೆ, ಪು.ತಿ.ನರಸಿಂಹಾಚಾರ್,
– ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಪ್ರಕಾಶನ, ಶ್ರೀ ಕುವೆಂಪು ವಿದ್ಯಾಪರಿಷತ್ತು, ಮೈಸೂರು, ೧೯೮೦.

೧೯. ರಸೋ ವೈ ಸಃ, ಕುವೆಂಪು,
– ಉದಯರವಿ, ವಾಣಿವಿಲಾಸಪುರಂ, ಮೈಸೂರು, ೧೯೬೨.

೨೦. ಸರಸ್ವತೀ ತತ್ತ್ವ, ಮಾನ್ವಿ ನರಸಿಂಹರಾಯ,
– ಮಿಂಚಿನಬಳ್ಳಿ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ಧಾರವಾಡ, ೧೯೬೮.

೨೧. ಸಾಹಿತ್ಯ : ಒಂದು ಉಪನ್ಯಾಸ, ಮಾಸ್ತಿ ವೆಂಕಟೇಶ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್,
– ಜೀವನ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ಗವೀಪುರಂ ವಿಸ್ತರಣೆ, ಬೆಂಗಳೂರು, ೧೯೨೪.

೨೨. ಸಾಹಿತ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ, ಕರ್ಪೂರ ಶ್ರೀನಿವಾಸರಾವ್,
– ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು, ಬೆಂಗಳೂರು, ೧೯೭೧, ೧೯೮೨,

೨೩. ಸೌಂದರ್ಯ ಮೀಮಾಂಸೆ, ಗೋಕಾಕ ವಿ.ಕೃ.,
– ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠ, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಧಾರವಾಡ, ೧೯೭೩

೨೪. ಸೃಜನಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ಪಾಂಡಿತ್ಯ, ಕೆ. ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ,
– ಬಿ.ಎಂ.ಶ್ರೀ.ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ, ಬೆಂಗಳೂರು, ೧೯೮೯.

*

ಕನ್ನಡಕಾವ್ಯಶಾಸ್ತ್ರಕೃತಿಗಳಮತ್ತುಕನ್ನಡಸಾಹಿತ್ಯದಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿರೂಪಿಸಿಕೊಂಡಕಾವ್ಯಶಾಸ್ತ್ರಕೃತಿಗಳು

೧. ಕನ್ನಡ ಕವಿಗಳ ಕಾವ್ಯಕಲ್ಪನೆ, ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪ ಜಿ.ಎಸ್.,
– ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಯನ ಸಂಸ್ಥೆ, ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಮೈಸೂರು, ೧೯೮೯.

೨. ಕನ್ನಡ ಕಾವ್ಯಮೀಮಾಂಸೆ, ವೀರಣ್ಣ ದಂಡೆ,
– ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು, ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ, ಬೆಂಗಳೂರು, ೨೦೦೬.

೩. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕಾವ್ಯತತ್ವ, ಕೆ.ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ,
– ಶಾರದಾಮಂದಿರ, ರಾಮಯ್ಯರ್ ರಸ್ತೆ, ಮೈಸೂರು, ೧೯೬೪

೪. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಶಾಂತರಸ, ಸೀತಾರಾಮಯ್ಯ ಎಂ.ವಿ.,
– ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಧಾರವಾಡ, ೧೯೭೯

೫. ಕವಿ ಬೇಂದ್ರೆಯವರ ಕಾವ್ಯಮೀಮಾಂಸೆ, ಶಂಕರ ಮೊಖಾಶಿ,
– ಸಾಹಿತ್ಯ ಭಂಡಾರ, ಬೆಂಗಳೂರು, ೧೯೬೨, ೧೯೮೯.

೬. ಕುವೆಂಪು ಕಾವ್ಯಮೀಮಾಂಸೆ, ಡಾಸಿ.ಪಿ.ಕೆ.,
– ಪ್ರಸಾರಾಂಗ, ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಹಂಪಿ, ೧೯೯೯.

೭. ಕುವೆಂಪು ಕಾವ್ಯಮೀಮಾಂಸೆ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯ ವಿಮರ್ಶೆ, (ಸಂ) ಎಂ.ಸಿ.ವಸಂತಕುಮಾರ,
– ಶರತ್ ಪ್ರಕಾಶನ, ೬೪, ೬ನೇ ಮೇನ್, ಸರಸ್ವತಿಪುರಂ, ಮೈಸೂರು, ೧೯೭೨.

೮. ಜನಪದ ಕಾವ್ಯಮೀಮಾಂಸೆ, ವೀರಣ್ಣ ದಂಡೆ,
– ಮೂಡಲ ಪ್ರಕಾಶನ, ಚೌಡೇಶ್ವರ ಕಾಲನಿ, ಬ್ರಹ್ಮಪುರ, ಕಲಬುರ್ಗಿ, ೧೯೮೨.

೯. ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು, ವೀರಣ್ಣ ದಂಡೆ,
– ಬಸವ ಪ್ರಕಾಶನ, ಚೌಡೇಶ್ವರ ಕಾಲನಿ, ಕಲಬುರ್ಗಿ, ೧೯೯೬.

೧೦. ಫೋಕ್‌ಪೋಯಟಿಕ್ಸ್ (ಇಂಗ್ಲೀಷ), ವೀರಣ್ಣ ದಂಡೆ,
– ಜಾನಪದ ರಂಗಕಲೆಗಳ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ, ಉಡುಪಿ, ೧೯೯೯.

೧೧. ಬಂಡಾಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮೀಮಾಂಸೆ, ಬರಗೂರು ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ,
– ಅನ್ವೇಷಣೆ ಪ್ರಕಾಶನ, ವಿಜಯನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು – ೫೬೦ ೦೪೦, ೧೯೯೧.

೧೨. ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನ ಮೀಮಾಂಸೆ, ಕೆ.ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ,
– ಬಸವಪೀಠ, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಧಾರವಾಡ, ೧೯೮೪.

೧೩.ಭಾರತೀಯ ಕಾವ್ಯಮೀಮಾಂಸೆಗೆ ಕನ್ನಡ ಕವಿಗಳ ಕೊಡುಗೆ, ಸೀತಾರಾಮಯ್ಯ ಎಂ.ವಿ.,
– ಪ್ರಸಾರಾಂಗ ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಮೈಸೂರು, ೧೯೭೪.

೧೪. ಸೌಂದರ್ಯ ಸಮೀಕ್ಷೆ, ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪ ಜಿ.ಎಸ್.,
– ತುಳುಕಿನ ವೆಂಕಣ್ಣಯ್ಯನವರ ಸ್ಮಾರಕ ಗ್ರಂಥಮಾಲೆ, ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿಪುರಂ, ಮೈಸೂರು, ೧೯೭೯(೩ನೇ ಮು.), ಪ್ರ.ಮು.೧೯೬೫.

*

ಕನ್ನಡಕಾವ್ಯಮೀಮಾಂಸೆಕುರಿತಲೇಖನಗಳು :

೧. ಕಾವ್ಯಮೀಮಾಂಸೆಯ ಬಗೆಗೆ ಷಡಕ್ಷರ ಕವಿಯ ಚಿಂತನ, ಸೀತಾರಾಮಯ್ಯ ಎಂ.ವಿ.,
– ಕದಂಬ, ಬಿ.ಎಂ.ಶ್ರೀ.ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಪುಟ :೪೪ – ೫೬, ೧೯೯೩.

೨. ಕಾವ್ಯಮೀಮಾಂಸೆ – ಕಳೆದ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪ ಜಿ.ಎಸ್.,
– ಗತಿಬಿಂಬ, ಸುರುಚಿ ಪ್ರಕಾಶನ, ಮೈಸೂರು, ೧೯೬೯.

೩. ಕಾವ್ಯಸೃಷ್ಟಿ ಬೇಂದ್ರೆಯವರ ದೃಷ್ಟಿ, ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪ ಜಿ.ಎಸ್.,
– ಪ್ರಬುದ್ಧ ಕರ್ನಾಟಕ, ೩೮ – ೪, ೧೯೫೭.

೪. ಕುವೆಂಪು ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾವ್ಯಮೀಮಾಂಸೆ, ಸಿ.ಪಿ.ಕೆ.,
– ಲೋಚನ, ಉಷಾ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮಾಲೆ, ಮೈಸೂರು, ೧೯೭೨.

೫. ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಕಾವ್ಯತತ್ವ, ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪ ಜಿ.ಎಸ್.,
ಅನುರಣನ, ಶಿವಪ್ರಕಾಶನ, ನಂ.೪, ೧೮ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ಮೈಸೂರು, ೧೯೭೮.
(ಈ ಲೇಖನ ಪ್ರಥಮಬಾರಿಗೆ ೧೯೭೭ರಲ್ಲಿ ಮುದ್ರಣಗೊಂಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖವಿದೆ).

೬. ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಕಾವ್ಯತತ್ತ್ವ, ಡಾ ಶ್ರೀಮತಿ ಜಯಶ್ರೀ ದಂಡೆ,
– ಫಲದೊಳಗಣ ರುಚಿ, ಕವಿಮಾರ್ಗ ಪ್ರಕಾಶನ, ತೇಜಸ್ವಿನಿ, ಸರಸ್ವತಿಪುರ, ಕಲಬುರ್ಗಿ – ೫೮೫ ೧೦೬, ೨೦೦೧.

೭. ಬೇಂದ್ರೆಯವರ ಕಾವ್ಯಮೀಮಾಂಸೆ, ಕುಲಕರ್ಣಿ ಆರ್.ಸಿ.,
– ಕವಿ ಬೇಂದ್ರೆ, (ಸಂ) ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪ ಜಿ.ಎಸ್., ಬೆಂಗಳೂರು ವಿ.ವಿ., ೧೯೭೫.

೮. ನೇಮಿಚಂದ್ರನ ಕವಿ – ಕಾವ್ಯಮೀಮಾಂಸೆ, ಸಿ.ಪಿ.ಕೆ.,
– ಕಾವ್ಯಾರಾಧನ, ಭಾರತೀ ಪ್ರಕಾಶನ, ಮೈಸೂರು, ೧೯೬೬.

*

ಇಂಗ್ಲೀಷಮೀಮಾಂಸಾಕೃತಿಗಳುಕನ್ನಡಕ್ಕೆಅನುವಾದಗೊಂಡವು :

೧. ಅರಿಸ್ಟಾಟಲನ ಕಾವ್ಯಮೀಮಾಂಸೆ, ಎನ್. ಬಾಲಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ,
– ಕಾವ್ಯಾಲಯ ಪ್ರಕಾಶನ, ಮೈಸೂರು, ೧೯೫೯, ೧೯೭೨.

೨. ಅಸ್ತಿತ್ವವಾದ, ಮೀರಾ ಚಕ್ರವರ್ತಿ, (ಅನು) ಬಿ.ವೈ.ಲಲಿತಾಂಬ,
– ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು, ೧೯೭೯.

೩. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಆಧುನಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ವಿಮರ್ಶೆ, ಎಲ್.ಎಸ್.ಶೇಷಗಿರಿರಾವ,
– ಪ್ರಸಾರಾಂಗ ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಮೈಸೂರು, ೧೯೭೨.

೪. ಟಿ.ಎಸ್. ಎಲಿಯಟ್ ಕವಿಯ ವಿಮರ್ಶೆಯ ವಿಚಾರಗಳು, (ಅನು)ಮಿಣಜಗಿ ಎಸ್.ಬಿ.,
– ಮನ್ವಂತರ ತೃತೀಯ ಸಂಪುಟ, ಮನ್ವಂತರ ಪ್ರಕಾಶನ, ಧಾರವಾಡ, ೧೯೬೪.

೫. ಕಲೆ ಎಂದರೇನು ?, ಲಿಯೋ ಟಾಲ್‌ಸ್ಟಾಯ್, (ಅನು)ಸಿ.ಪಿ.ಕೆ.,
– ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ಬೆಂಗಳೂರು, ೨೦೦೦, (ಪ್ರ.ಮು.೧೯೭೮).

೬.ಕಲೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜೀವನ, ಜಿ.ವಿ.ಪ್ಲಖನೋವ್,
– (ಅನು)ರಾಮಚಂದ್ರಮೂರ್ತಿಎಚ್.ಕೆ.
– ನವಕರ್ನಾಟಕ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್, ಬೆಂಗಳೂರು, ೧೯೭೯.

೭. ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಕಾವ್ಯಚಿಂತನ, ಸಿ.ಪಿ.ಕೆ.,
– ಗೀತಾ ಬುಕ್‌ಹೌಸ್, ಮೈಸೂರು, ೧೯೭೦.

೮. ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಕಾವ್ಯಮೀಮಾಂಸೆ, ಹೆಂಡಿ ಬಿ.ಬಿ.,
– ಸಮಾಜ ಪುಸ್ತಕಾಲಯ, ಧಾರವಾಡ, ೧೯೯೨, (ಪ್ರ.ಮು.೧೯೭೧).

೯.ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಕಾವ್ಯಮೀಮಾಂಸೆ, ಇನಾಮದಾರ್ ಎಂ.ವಿ.,
– ಸಮಾಜ ಪುಸ್ತಕಾಲಯ, ಧಾರವಾಡ, ೧೯೮೨, ೧೯೯೫.

೧೦.ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯವಾದಗಳು ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂದರ್ಭ,
– ಯರವಿನತೆಲಿಮಠ ಸಿ.ಆರ್
– ಪ್ರಸಾರಾಂಗ, ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಹಂಪಿ, ೨೦೦೦.

೧೧. ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ವಿಮರ್ಶೆಯ ಪಕ್ಷಿನೋಟ, (ಅನು) ಶಂಕರಯ್ಯ ಜಿ.,
– ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು, ಬೆಂಗಳೂರು, ೨೦೦೩.

೧೨. ಮಾರ್ಕ್ಸ್‌ವಾದ ಮತ್ತು ಕಾವ್ಯ, ಜಾರ್ಜ್ ಥಾಮ್‌ಸನ್,
– (ಅನು)ರಾಮಚಂದ್ರಮೂರ್ತಿಎಚ್.ಕೆ.
– ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಮೈಸೂರು, ೧೯೮೨.

೧೩. ಮಾರ್ಕ್ಸ್‌ವಾದ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯ, ವೀರಣ್ಣ ಸಿ.,
– ನವಕರ್ನಾಟಕ ಪಬ್ಲಿಕೇಷನ್ಸ್, ಬೆಂಗಳೂರು, ೧೯೮೩.

೧೪. ಲಾಂಜೈನಸನ ಔನ್ನತ್ಯ ವಿಚಾರ ಚರ್ಚೆ, (ಅನು) ಬಾಲಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಎನ್.,
– ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಯನ ಸಂಸ್ಥೆ, ಮೈ.ವಿ.ವಿ. ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿ, ಮೈಸೂರು, ೧೯೭೨.

೧೫. ಷೆಲ್ಲಿಯ ಕಾವ್ಯ ಸಮರ್ಥನೆ, (ಅನು)ಮಹಾದೇವಪ್ಪ ಸಿ.,
– ಮಹಾದೇವಪ್ಪ ಸಿ, ಪ್ರಥಮದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ತುಮಕೂರು, ೧೯೫೬.

೧೬. ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರವೇಶ, ಹೆನ್ರಿ ಹಡ್ಸನ್, (ಅನು) ಸಿ.ಪಿ.ಕೆ.,
– ಕರ್ನಾಟಕ ಸಹಕಾರಿ ಪ್ರಕಾಶನ ಮಂದಿರ, ಬೆಂಗಳೂರು, ೧೯೬೫.

೧೭. ಸಾಹಿತ್ಯ ವಿಮರ್ಶೆ, (ಆರು ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು),
– ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಧಾರವಾಡ, ೧೯೬೯.

೧೮. ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ತತ್ವವಾದಗಳು, ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಪಿ.ವಿ.,
– ಸಮಾಜ ಪುಸ್ತಕಾಲಯ, ಧಾರವಾಡ, ೧೯೭೬.

೧೯. ಸಾಹಿತ್ಯ ವಿಮರ್ಶೆಯ ತತ್ವಗಳು, ಅಬರ್‌ಕ್ರಾಂಬಿ, (ಅನು) ಸಿ.ಪಿ.ಕೆ.,
– ಕರ್ನಾಟಕ ಸಹಕಾರಿ ಪ್ರಕಾಶನ ಮಂದಿರ, ಬೆಂಗಳೂರು, ೧೯೬೪.

೨೦. ಸಾಹಿತ್ಯ ವಿಮರ್ಶೆಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ ಸೂತ್ರಗಳು, ಮುಗಳಿ ರಂ.ಶ್ರೀ.,
– ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಧಾರವಾಡ, ೧೯೬೯.

೨೧. ಸಾಹಿತ್ಯ ಮಿಮರ್ಶೆಯ ಮೂಲತತ್ವಗಳು, ತಿಪ್ಪೇರುದ್ರಸ್ವಾಮಿ ಎಚ್.,
– ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಮೈಸೂರು, ೧೯೮೭.

೨೨. ಹೊರೆಸನ ಸಾಹಿತ್ಯ ವಿಮರ್ಶೆ, (ಅನು)ಬಾಲಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ,
– ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಯನ ಸಂಸ್ಥೆ, ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಮೈಸೂರು, ೧೯೬೯.

*

ಪ್ರಾಚೀನಕನ್ನಡಸಾಹಿತ್ಯಕೃತಿಗಳು

೧. ಅಜಿತ ಪುರಾಣ, ರನ್ನ; (ಸಂ.)ಹಂ.ಪ.ನಾಗರಾಜಯ್ಯ,
– ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು, ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ, ಬೆಂಗಳೂರು, ೧೯೮೦.

೨. ಅನಂತನಾಥ ಪುರಾಣ, ಜನ್ನ ; (ಸಂ.) ಎಚ್.ದೇವೀರಪ್ಪ, ಎಂ.ಸಿ.ಪದ್ಮನಾಭಶರ್ಮ,
– ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಯನ ಸಂಸ್ಥೆ, ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ, ೧೯೭೨.

೩. ಆದಿ ಪುರಾಣ ದೀಪಿಕೆ, ಪಂಪ ; (ಸಂ.)ತ.ಸು.ಶಾಮರಾಯ, ಪ.ನಾಗರಾಜಯ್ಯ,
– ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ ಗ್ರಂಥಮಾಲೆ, ಶ್ರವಣ ಬೆಳಗೊಳ, ೧೯೯೧.

೪. ಉದ್ಭಟ ಕಾವ್ಯ, ಸೋಮರಾಜ; (ಸಂ.)ಆರ್.ಶಾಮಾಶಾಸ್ತ್ರಿ,
– ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಮೈಸೂರು, ೧೯೨೧.

೫. ಕಬ್ಬಿಗರ ಕಾವ, ಆಂಡಯ್ಯ; (ಸಂ)ದೇ.ಜವರೇಗೌಡ,
ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು, ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ, ಬೆಂಗಳೂರು.

೬. ಕರ್ನಾಟ ಭಾರತ ಕಥಾಮಂಜರಿ, ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ;
– (ಸಂ.)ಕುವೆಂಪು, ಮಾಸ್ತಿ ವೆಂಕಟೇಶ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್,
– ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು, ೧೯೮೫.

೭. ಗಿರಿಜಾಕಲ್ಯಾಣ ಮಹಾಪ್ರಬಂಧಂ, ಹರಿಹರ ; (ಸಂ.) ಎಂ.ಜಿ.ನಂಜುಂಡಾರಾಧ್ಯ,
– ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು, ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ, ಬೆಂಗಳೂರು, ೧೯೯೯.

೮. ಚನ್ನಬಸವ ಪುರಾಣ, ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ಪಂಡಿತ; (ಸಂ) ಎಂ.ಚಂದ್ರಶೇಖರ,
– ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು, ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ, ಬೆಂಗಳೂರು, ೧೯೭೭.

೯. ಜಗನ್ನಾಥ ವಿಜಯ, ರುದ್ರಭಟ್ಟ; (ಸಂ) ಶಾಮಶಾಸ್ತ್ರಿ ಆರ್,
– ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಯನ ಸಂಸ್ಥೆ, ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಮೈಸೂರು, ೧೯೭೬.

೧೦. ಜೈಮಿನಿ ಭಾರತ, ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ ; (ಸಂ) ದೇವುಡು ನರಸಿಂಹ ಶಾಸ್ತ್ರಿ, ಬಿ.ಶಿವಮೂರ್ತಿಶಾಸ್ತ್ರಿ,
– ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು, ೧೯೮೫.

೧೧. ನೇಮಿನಾಥ ಪುರಾಣಂ, ನೇಮಿಚಂದ್ರ; (ಸಂ)ಡಾಬಿ.ಎಸ್.ಕುಲಕರ್ಣಿ,
– ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಧಾರವಾಡ, ೧೯೬೮.

೧೨. ಪಂಪಭಾರತಂ, ಪಂಪ; (ಸಂ.) ಎನ್.ಅನಂತರಂಗಾಚಾರ್,
– ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು, ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ, ಬೆಂಗಳೂರು, ೧೯೭೭.

೧೩. ಪ್ರಭುಲಿಂಗಲೀಲೆ, ಚಾಮರಸ ; (ಸಂ)ಎಸ್.ವಿದ್ಯಾಶಂಕರ,
– ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು, ೧೯೮೫.

೧೪. ಬಸವಪುರಾಣ, (ಸಂ) ಇ.ಎಸ್.ಪಾವಟೆ, ಕೆ.ಎಂ.ಬಂದಮ್ನವರ, ವಿ.ಮ.ಮಲ್ಲಾಬಾದಿ,
– ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮಿತಿ, ಲಿಂಗಾಯತ ವಿದ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ, ಧಾರವಾಡ, ೧೯೬೯.

೧೫. ಭರತೇಶ ವೈಭವ, ರತ್ನಾಕರವರ್ಣಿ; (ಸಂ.) ತ.ಸು.ಶಾಮರಾಯ,
– ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು, ೧೯೮೫.

೧೬. ಮಲ್ಲಿನಾಥ ಪುರಾಣ, ನಾಗಚಂದ್ರ ; (ಸಂ) ಡಾಬಿ.ಬಿ.ಹೆಂಡಿ,
– ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠ, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಧಾರವಾಡ, ೧೯೭೪.

೧೭. ರಾಜಶೇಖರ ವಿಳಾಸಂ, ಷಡಕ್ಷರಿದೇವ; (ಸಂ.)ಆರ್.ಸಿ.ಹಿರೇಮಠ, ಎಂ.ಎಸ್. ಸುಂಕಾಪುರ,
– ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಧಾರವಾಡ, ೧೯೬೮.

೧೮. ರಾಮಚಂದ್ರಚರಿತಪುರಾಣ(ಪಂಪರಾಮಾಯಣಂ), ನಾಗಚಂದ್ರ; (ಸಂ.)ರಂ.ಶ್ರೀ.ಮುಗಳಿ
– ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು, ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ, ಬೆಂಗಳೂರು, ೧೯೭೬.

೧೯. ಲೀಲಾವತೀ ಪ್ರಬಂಧಂ, ನೇಮಿಚಂದ್ರ; (ಸಂ.)ಕೆ.ವೆಂಕಟರಾಮಪ್ಪ, ದೇ.ಜವರೇಗೌಡ,
– ಶಾರದಾ ಮಂದಿರ, ರಾಮಯ್ಯರ್ ರಸ್ತೆ, ಮೈಸೂರು, ೧೯೬೬.

೨೦. ಶಬರಶಂಕರ ವಿಳಾಸಂ, ಷಡಕ್ಷರಿ; (ಸಂ.)ಡಾಎಂ.ಎಸ್.ಸುಂಕಾಪುರ,
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಧಾರವಾಡ, ೧೯೭೬.

೨೧. ಶಾಂತಿಪುರಾಣ, ಪೊನ್ನ; (ಸಂ.)ಹಂಪನಾ,
– ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು, ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ, ಬೆಂಗಳೂರು, ೧೯೭೭.

೨೨. ಸಾಹಸ ಭೀಮ ವಿಜಯಂ (ಗದಾಯುದ್ಧ), ರನ್ನ ; (ಸಂ.) ಕುಲಕರ್ಣಿ ಆರ್.ವಿ.,
– ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು, ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ, ಬೆಂಗಳೂರು, ೧೯೯೯.

೨೩. ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಕಾವ್ಯ, ರಾಘವಾಂಕ;(ಸಂ.) ವೈ.ನಾಗೇಶಶಾಸ್ತ್ರಿ, ಎಂ.ಜಿ.ವೆಂಕಟೇಶಯ್ಯ,
– ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು, ೧೯೮೫.

*

ವಚನಸಂಪುಟಗಳು

ವಚನ ಸಂಪುಟಗಳು (೧೫ಸಂಪುಟಳು, ಎರಡನೇ ಆವೃತ್ತಿ )
– ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ, ಬೆಂಗಳೂರು, ೨೦೦೧.

*

ಜನಪದಸಾಹಿತ್ಯಕೃತಿಗಳು

i. ಕಾವ್ಯ ಸಂಗ್ರಹಗಳು

೧. ಆಯ್ದ ಜನಪದ ಕಥನಗೀತೆಗಳು, (ಸಂ) ಹೆಂಡಿ ಬಿ.ಬಿ.,
– ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಧಾರವಾಡ, ೧೯೭೮.

೨. ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹಂತಿಯ ಹಾಡುಗಳು, (ಸಂ) ಲಠ್ಠೆ ಎಂ.ಎಸ್.,
– ಮಲ್ಲಸರ್ಜ ಪ್ರಕಾಶನ, ಮುತನಾಳ, ಜಿ.ಬೆಳಗಾಂವ, ೧೯೭೫.

೩. ಕರಪಾಲ ಬಸವ ಪುರಾಣ, (ಸಂ) ರಾಜಶೇಖರ ಪಿ.ಕೆ.,
– ಮಧುರ ಚೈತ್ರ ಪ್ರಕಾಶನ, ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ, ಜಿ.ಮೈಸೂರು, ೧೯೯೫.

೪. ಕುಮಾರರಾಮ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣಗೊಲ್ಲರ ಮಹಾಕಾವ್ಯ, (ಸಂ) ಮೈತ್ರಿ ಕೆ.ಎಂ.,
– ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಹಂಪಿ, ೧೯೯೭.

೫. ಗರತಿಯ ಹಾಡು, (ಸಂ) ಹಲಸಂಗಿ ಚೆನ್ನಮಲ್ಲಪ್ಪ, ಲಿಂಗಪ್ಪ,
– ಸಮಾಜ ಪುಸ್ತಕಾಲಯ, ಧಾರವಾಡ., ೧೯೩೧, ೪ನೇ ಆವೃತ್ತಿ.

೬. ಗಂಡಸರ ಜನಪದ ಹಾಡುಗಳು, (ಸಂ)ನಿಂಗಣ್ಣ ಸಣ್ಣಕ್ಕಿ,
– ಸಮಾಜ ಪುಸ್ತಕಾಲಯ, ಧಾರವಾಡ, ೧೯೭೮.

೭. ಚಾಜದ ಹಾಡುಗಳು, (ಸಂ)ಶಶಿಕಲಾ ಮೋಳ್ದಿ,
– ಅರವಿಂದ ಪ್ರಕಾಶನ, ಮಹಾಗಾಂವ, ಜಿ.ಕಲಬುರ್ಗಿ, ೧೯೮೯.

೮. ಚುಕ್ಕೋಳ ಪದಗಳು, (ಸಂ) ಲಠ್ಠೆ ಎಂ. ಎಸ್.
– ಸತೀಶ ಪ್ರಕಾಶನ, ಕಲಬುರ್ಗಿ, ೧೯೭೬.

೯. ಜನಪದ ಬಸವ ಪುರಾಣ, (ಸಂ) ರಾಜಶೇಖರ ಪಿ.ಕೆ.,
– ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು, ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ, ಬೆಂಗಳೂರು, ೧೯೮೧.

೧೦. ಜನಪದ ಹಾಲುಮತ ಮಹಾಕಾವ್ಯ, (ಸಂ)ವೀರಣ್ಣ ದಂಡೆ,
– ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ, ಬೆಂಗಳೂರು, ೨೦೦೦.

೧೧. ಜೀವನ ಜೋಕಾಲಿ – ಸರಸ ವಿರಸ, (ಸಂ) ಸುಂಕಾಪುರ ಎಂ.ಎಸ್.
– ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಿಯ, ಧಾರವಾಡ, ೧೯೭೨.

೧೨. ಜೀವನ ಜೋಕಾಲಿ – ಸರಸ ವಿರಸ, (ಸಂ) ಸುಂಕಾಪುರ ಎಂ. ಎಸ್.
– ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಿಯ, ಧಾರವಾಡ, ೧೯೭೧,

೧೩. ಜೀವನ ಸಂಗೀತ, (ಸಂ) ಸಿಂಪಿ ಲಿಂಗಣ್ಣ, ಪಿ.ಧೂಲಾ,
– ಶ್ರೀ ಅರವಿಂದ ಗ್ರಂಥಮಾಲಾ ಚಡಚಣ, ಜಿ.ಬಿಜಾಪೂರ, ೧೯೩೩, ೧೯೭೧.

೧೪. ಜುಂಜಪ್ಪ, (ಸಂ) ಚಲುವರಾಜು, ೧೯೯೭,
– ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಹಂಪಿ.

೧೫. ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣದ ಕಾಳಗ, (ಸಂ) ರಾಜಶೇಖರ ಪಿ.ಕೆ.,
– ಹೊನ್ನಾರು ಜನಪದ ಗಾಯಕರು, ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿ, ಮೈಸೂರು, ೧೯೯೦.

೧೬. ಬಾಚಿಗೊಂಡನ ಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಏಣಿಗಿ ಬಸಾಪುರದ ಜನಪದ ಗೀತೆಗಳು,
– (ಸಂ)ಎಸ್.ಎ. ಕೃಷ್ನಯ್ಯ,
– ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಜಾನಪದ ರಂಗಕಲೆಗಳ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ, ಉಡುಪಿ, ೧೯೯೨.

೧೭. ಬಾಳಗೋಪಾಳನ ಹಾಡುಗಳು, (ಸಂ) ನಿಂಗಣ್ಣ ಸಣ್ಣಕ್ಕಿ,
– ಸಮಾಜ ಪುಸ್ತಕಾಲಯ, ಧಾರವಾಡ, ೧೯೭೪.

೧೮. ಮಂಟೇಸ್ವಾಮಿ, (ಸಂ) ಬೋರಲಿಂಗಯ್ಯ ಹಿ.ಚಿ.,
– ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಹಂಪಿ, ೧೯೯೭.

೧೯. ಮಲೆಯ ಮಾದೇಶ್ವರ, (ಸಂ)ಕೇಶವನ್ ಪ್ರಸಾದ,
– ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಹಂಪಿ, ೧೯೯೭.

೨೦. ಮಲ್ಲಿಗೆ ದಂಡೆ, (ಸಂ) ಕಾಪಸೆ ರೇವಪ್ಪ,
– ರಾಮಚಂದ್ರ ವಿನೀತ ಧಾರವಾಡ, ೧೯೩೫, ೨ನೇ ಆವೃತ್ತಿ – ೧೯೪೮.

೨೧. ಮೈಲಾರಲಿಂಗನ ಕಾವ್ಯ, (ಸಂ)ಮಂಜುನಾಥ ಬೇವಿನಕಟ್ಟಿ,
– ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಹಂಪಿ, ೧೯೯೯.

೨೨. ಸೋಬಾನೆ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನ ಪದಗಳು, (ಸಂ) ನಾಗೇಗೌಡ ಎಚ್.ಎಲ್.,
– ಕಸಾಪ, ಬೆಂಗಳೂರು, ೧೯೭೨.

೨೩. ಹರದೆಯರ ಹಾಡುಗಳು, (ಸಂ)ಶಶಿಕಲಾ ಮೋಳ್ದಿ,
– ಅರವಿಂದ ಪ್ರಕಾಶನ, ಮಹಾಗಾಂವ, ಜಿ.ಕಲಬುರ್ಗಿ, ೧೯೬೦.

೨೪. ಹರದೇಶಿ ನಾಗೇಶಿ, (ಸಂ) ಹೆಂಡಿ ಬಿ.ಬಿ., ಎಂ.ಎಸ್.ಲಠ್ಠೆ, ಎಂ.ಜಿ.ಬಿರಾದಾರ,
– ಪ್ರಸಾರಾಂಗ, ಗುಲಬರ್ಗಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಗುಲಬರ್ಗಾ, ೧೯೮೩.

೨೫. ಹಲಸಂಗಿ ಹಾಡು, (ಸಂ)ಹಲಸಂಗಿ ಗೆಳೆಯರು,
– ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಹಂಪಿ ೨೦೦೦.

೨೬. ಹಳ್ಳಿಯ ಹಾಡುಗಳು, (ಸಂ) ವಿನೀತ ರಾಮಚಂದ್ರರಾಯ,
– ಅರುಣೋದಯ ಪ್ರಕಾಶನ, ಬೆಂಗಳೂರು, ೧೯೬೦.

೨೭. ಹೇಳುವೆ ಮಜಕೂರ, (ಸಂ) ನಿಂಗಣ್ಣ ಸಣ್ಣಕ್ಕಿ,
– ಸಾಹಿತ್ಯ ಭಂಡಾರ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ, ೧೯೭೮.

ii. ಜನಪದ ಕಥಾಸಂಗ್ರಹಗಳು

೧. ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನಪದ ಕಥೆಗಳು, (ಸಂ) ಸಿಂಪಿ ಲಿಂಗಣ್ಣ,
– ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ, ಹೊಸದೆಹಲಿ, ೧೯೭೨.

೨.ಭಾರತೀಯ ಜನಪದ ಕಥೆಗಳು,
– (ಸಂ)ರಾಮಾನುಜನ್‌ಎ.ಕೆ., (ಅನು)ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರರಾವ
– ನ್ಯಾಶನಲ್ ಬುಕ್‌ಟ್ರಸ್ಟ, ಇಂಡಿಯಾ, ಹೊಸದೆಹಲಿ, ೨೦೦೦.

iii.ಬಯಲಾಟ ಕೃತಿಗಳು

೧. ಯಯಾತಿ, (ಸಂ) ಬಿರಾದಾರ ಎಂ.ಜಿ., ಲಠ್ಠೆ ಎಂ.ಎಸ್. ಮುಂತಾದವರು,
– ಪ್ರಸಾರಾಂಗ, ಗುಲಬರ್ಗಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಗುಲಬರ್ಗಾ,

iv. ಜಾನಪದ ಅಧ್ಯಯನ ಕೃತಿಗಳು

೧. ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನಪದ ಪದ್ಯಸಾಹಿತ್ಯ, ಕಲಬುರ್ಗಿ ಎಂ.ಎಂ.,
– ಸಮಾಜ ಪುಸ್ತಕಾಲಯ, ಶಿವಾಜಿ ಬೀದಿ, ಧಾರವಾಡ, ೧೯೭೮.

೨. ಕನ್ನಡ ಜಾನಪದ ಗೀತಗಳು, ಗದ್ದಗಿಮಠ ಬಿ.ಎಸ್.,
– ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಧಾರವಾಡ, ೧೯೬೩.

೩. ಜನಪದ ಕಾವ್ಯ, ಗಿರಡ್ಡಿ ಗೋವಿಂದರಾಜ,
– ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಧಾರವಾಡ, ೧೯೭೧.

೪. ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ, (ಸಂ)ಸೀತಾರಾಮಯ್ಯ ವಿ.,
– ಐ.ಬಿ.ಎಚ್.ಪ್ರಕಾಶನ, ಬೆಂಗಳೂರು, ೧೯೭೮.

೫. ಜಾನಪದ ಜೀವಾಳ, ಬಿರಾದಾರ ಮ.ಗು.,
– ಪುಸ್ತಕ ಅಕಾಡೆಮಿ, ಕಲಬುರ್ಗಿ, ೧೯೮೭.

೬. ಜಾನಪದ ಸಮಾಲೋಕನ, ಬಿರಾದಾರ ಮ.ಗು.,
ಚಿತ್ಕಳಾ ಪ್ರಕಾಶನ, ಕಲಬುರ್ಗಿ, ೧೯೮೧.

*