೧. . ವಿ. ನಾವಡ
ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಪ್ರಸಾರಂಗ, ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ,
ಹಂಪಿ

೨. ಡಾ. ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಬಿಳಿಮಲೆ
ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಜಾನಪದ ವಿಭಾಗ, ಕನ್ನಡ ವಿ. ವಿ.
ಹಂಪಿ

೩. ಡಾ. ವಿಲ್ಯಂ ಮಾಡ್ತ
ಭಾಷಾ ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಕ. ವಿ. ವಿ.
ಧಾರವಾಡ

೪. ಡಾ. ಹರಿಲಾಲ ಪವಾರ
ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಪ್ರಸಾರಾಂಗ, ಕ. ವಿ. ವಿ.
ಧಾರವಾಡ

೫. ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ
ಉಪನ್ಯಾಸಕರು, ಸರಕರಿ ಕಾಲೇಜ,
ಕೋಲಾರ

೬. ಡಾ. ಮಧು ವೆಂಕಾರೆಡ್ಡಿ
ಕನ್ನಡ ಪ್ರವಾಚಕರು, ಕ. ವಿ. ವಿ.
ಧಾರವಾಡ

೭. ಡಾ. ಸಿ. ಕೆ. ನಾವಲಗಿ
ಜಿ. ಇ. ಎಸ್. ಕಾಲೇಜ,
ಗೋಕಾಕ

೮. ಡಾ. ಪದ್ಮಾಶೇಖರ್
ಪ್ರವಾಚಕರು, ಜೈನಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ, ಮೈಸೂರು ವಿ. ವಿ.
ಮೈಸೂರು

೯. ಡಾ. ಎಸ್. ಎಸ್. ಹಿರೇಮಠ
ಎ. ಡಿ. ಬಿ. ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ,
ಹರಪನಹಳ್ಳಿ

೧೦. ಡಾ. ವೀರಣ್ಣ ದಂಡೆ
ಕನ್ನಡ ಪ್ರವಾಚಕರು, ಗುಲಬರ್ಗಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ,
ಗುಲಬರ್ಗಾ

೧೧. ಶ್ರೀ ಎಸ್. ಬಿ. ಕರಿಭರಮಗೌಡರ
ಹಿರಿಯ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು, ಕೆ. ಆರ್. ಬೆಲ್ಲದ ಕಾಲೇಜ,
ಮುಂಡರಗಿ

೧೨. ಡಾ. ಶ್ರೀಕಂಠ ಕೂಡಿಗೆ
ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಕುವೆಂಪು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ,
ಶಿವಮೊಗ್ಗ

೧೩. ಡಾ. ಬಿ. ಬಿ. ಬಿರಾದಾರ
ಕನ್ನಡ ಪ್ರವಾಚಕರು, ಕ. ವಿ. ವಿ.
ಧಾರವಾಡ