೧೭೨೦. ಧಾರಣೆ ಕುಸಿ = ಬೆಲೆ ತಗ್ಗು

ಪ್ರ : ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಚಿನ್ನದ ಧಾರಣೆ ಕುಸಿದಿದೆ.

೧೭೨೧. ಧಾರ ಮುಗಿ = ಮುಹೂರ್ತ ಆಗಿ ಹೋಗು.

ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣುಗಂಡುಗಳು ಕೈಗಳ ಮೇಲೆ ಗುರುಹಿರಿಯರು, ನೆಂಟರಿಷ್ಟರು ಹಾಲನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಅಕ್ಷತೆ ಹಾಕಿ ಹರಸುವುದಕ್ಕೆ ಧಾರೆ ಹುಯ್ಯುವುದು ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನೇ ಪಂಪ ‘ಕೆಯ್ನೀರು’ ಎಂದು ಬಳಸಿದ್ದಾನೆ. ಇದು ಜನರ ಬಾಯಲ್ಲಿ ‘ಹೆಣ್ಣು ಕೈನೆರೆಗೆ ಬಂದಿದೆ’ ಎಂದು ರೂಪಾಂತರ ಹೊಂದಿದೆ.

ಪ್ರ : ಗಾದೆ – ಧಾರೆ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಮದುವೆಗೆ ಹೋಗಬೇಡ

ತೇರು ಹರಿದ ಮೇಲೆ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಬೇಡ

೧೭೨೨. ಧೂಪ ಹಾಕು = ಪಿತೃಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸು.

ಮಹಾನವಮಿಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸತ್ತ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸುವಾಗ ಕೆಂಡದ ಮೇಲೆ ಸಾಂಬ್ರಾಣಿಯನ್ನು ಅಥವಾ ಶ್ರೀಗಂಧದ ಚಕ್ಕೆ ಪುಡಿಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಕೈ ಮುಗಿಯುವ ಪದ್ಧತಿಗೆ ಧೂಪ ಹಾಕುವುದು ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಪ್ರ : ಗಾದೆ – ಬದ್ದವರಿಗೆ ಧೂಪ ಹಾಕೋದು ಇದ್ದವರ ಕರ್ತವ್ಯ.

೧೭೨೩. ಧೂಪ ಹುಯ್ಯಿ = ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರಿಗೆ ಕೆಟ್ಟದ್ದಾಗಲೆಂದು ದೇವರಿಗೆ ಕೈಎತ್ತು

ಧೂಪ ಹುಯ್ದರೆ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಕೆಟ್ಟದ್ದಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಮೂಢ ನಂಬಿಕೆ ಜನಜೀವನದಲ್ಲಿತ್ತು. ದಾಯಾದಿಗಳು ಧೂಪ ಹುಯ್ದು ಕೈ ಎತ್ತಿರೋದ್ರಿಂದಲೇ ತಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಸಾವು ನೋವು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಂದು ಜನರೂ ನಂಬುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ವಿದ್ಯೆಬುದ್ಧಿ ಹರಡಿದಂತೆಲ್ಲ ಆ ಕುರುಡು ನಂಬಿಕೆ ತಾನಾಗಿಯೇ ಇಲ್ಲವಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಪ್ರ : ಹಟ್ಟಿ ಲಕ್ಕಮ್ಮನಿಗೆ ಧೂಪ ಹುಯ್ದಿರೋದ್ರಿಂದಲೇ ನಮಗೆ ನಷ್ಟದ ಮೇಲೆ ನಷ್ಟ.

೧೭೨೪. ಧೂಳು ಕೊಡವು = ತೇಜೋವಧೆ ಮಾಡು

(ಕೊಡವು < ಕೊಡಹು = ಒದರು)

ಪ್ರ : ಅವನಿಗೆ ಹಿಂದಿನದನ್ನೆಲ್ಲ ಎತ್ತಿ ಕುಕ್ಕಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಧೂಳು ಕೊಡವಿದ್ದೀನಿ.

೧೭೨೫. ಧೂಳೆತ್ತು = ಹಾಳಾಗಲಿ ಎಂದು ಶಾಪ ಹಾಕು.

ಪ್ರ : ನಿನ್ನ ಮನೆ ಗುಡಿಸಿ ಗುಂಡಾಂತರ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಧೂಳೆತ್ತಿ ಹುಯ್ದಳು

೧೭೨೬. ಧೂಳೆಬ್ಬಿಸು = ಗೊಂದಲ ಉಂಟು ಮಾಡು, ದೂರು ಹೊರಿ-ಸು

ಪ್ರ : ಇದ-ರಿಂ-ದ ಧೂಳು ಎಬ್ಬಿ-ಸೋ-ರಿ-ಗೆ ಗಾಳಿ ಬೀಸಿ-ದಂ-ತಾ-ಗ್ತ-ದೆ.

೧೭೨೭. ಧೋರಣೆ ಮಾಡು = ನಿಧಾನ ಮಾಡು, ಗಂಭೀರವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದಿರು

ಧೋರಣೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ನಿಲುವು ಎಂಬ ಅರ್ಥವಿದ್ದರೂ ಇಲ್ಲಿ ನಿಧಾನ, ಅಲಕ್ಷ್ಯ ಎಂಬ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯಾಗಿದೆ.

ಪ್ರ : ಧೋರಣೆ ಮಾಡೋನಿಗೆ ತರಾತುರಿ ಕೆಲಸ ವಹಿಸಿದ್ದೀಯಲ್ಲ, ಸರೀನಾ?