೧. ಗರತಿಯ ಹಾಡು, ಸಂಗ್ರಹಕಾರರು: ಚೆನ್ನಮಲ್ಲಪ್ಪ, ಲಿಂಗಪ್ಪ, ರೇವಪ್ಪ ೧೯೩೧

೨. ಜೀವನ ಸಂಗೀತ, ಸಿಂಪಿ ಲಿಂಗಣ್ಣ, ಪಿ. ಧೂಲಾ ೧೯೩೩

೩. ಮಲ್ಲಿಗೆ ದಂಡೆ, ಕಾಪಸೆ ರೇವಪ್ಪ ೧೯೩೫

೪. ಕನ್ನಡ ಜಾನಪದ ಗೀತೆಗಳು, ಡಾ. ಬಿ. ಎಸ್. ಗದ್ದಿಗಿಮಠ ೧೯೬೩

೫. ಫ್ಲೀಟರು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಐದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಲಾವಣಿಗಳು, ಸಂ. ಕ್ಯಾತನಹಳ್ಳಿ ರಾಮಣ್ಣ ೧೯೭೨

೬. ಜಾನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ ದರ್ಶನ ಭಾಗ – ೧, ಸಂ. ಡಾ. ಆರ್. ಸಿ. ಹಿರೇಮಠ ೧೯೭೪

೭. ಕನ್ನಡ ಜಾನಪದ ಗ್ರಂಥಸೂಚಿ, ಡಾ. ಹಾ. ಮಾ. ನಾಯಕ ೧೯೭೪

೮. ದಕ್ಷಿಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಜನಪದ ಕಾವ್ಯ ಪ್ರಕಾರಗಳು, ಡಾ. ಜೀ. ಶಂ. ಪರಮಶಿವಯ್ಯ ೧೯೭೯

೯. ನಮ್ಮ ಜಾನಪದ ಸಮೀಕ್ಷೆ, ಡಾ. ಸೋಮಶೇಖರ ಇಮ್ರಾಪುರ ೧೯೭೯

೧೦. ಮಧುರಚೆನ್ನರ ಜೀವನ ಹಾಗೂ ಕೃತಿಗಳ ಸಮೀಕ್ಷೆ, ಡಾ. ಜಿ. ಎಸ್. ಕಾಪಸೆ ೧೯೭೯

೧೧. ಜಾನಪದ ಅಧ್ಯಯನದ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಇತಿಹಾಸ, ನಂ. ತಪಸ್ವೀಕುಮಾರ ೧೯೮೧

೧೨. ಮಾರ್ಗ ಸಂಪುಟ ೨, ಡಾ. ಎಂ. ಎಂ. ಕಲಬುರ್ಗಿ ೧೯೮೮

೧೩. ತಿರುಳ್ಗನ್ನಡ ಸವಿ ಸಂಚಿಕೆ. ಪ್ರಧಾನ ಸಂಪಾದಕರು ಎಚ್. ಎಸ್. ಪಾಟೀಲ, ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭು, ಬೆಟ್ಟದೂರ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ೬೨ನೆಯ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ೧೯೯೭.

೧೪. ಜಾನಪದ ಲೋಚನ, ಡಾ. ಅಂಬಳಿಕೆ ಹಿರಿಯಣ್ಣ ೧೯೯೪

೧೫. ರಿಚರ್ಡ್ ಎಂ. ಡಾರ್ಸನ್, ಡಾ. ಕೆ. ಆರ್. ಸಂಧ್ಯಾರೆಡ್ಡಿ, ೧೯೯೪

೧೬. ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲಾ ದರ್ಶನ, ಸಂ. ದು. ನಿಂ. ಬೆಳಗಲಿ, ಅಖಿಲ ಭಾರತ ೬೪ನೇ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ಮುಧೋಳ ೧೯೯೫

೧೭. ಜಾನಪದ ಕೈಪಿಡಿ, ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ಬೆಂಗಳೂರು ೧೯೯೭

೧೮. ಹಲಸಂಗಿ ಗೆಳೆಯರು (ಪ್ರಬಂಧ ಸಂಕಲನ), ಸಂ. ಡಾ. ಪಿ. ಕೆ. ಖಂಡೋಬಾ ೧೯೯೭

೧೯. ಕಲ್‌ಸಕ್ಕರಿ, ಸ್ಮರಣ ಸಂಚಿಕೆ ವಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲಾ ೭ನೇ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ಸಮೀರವಾಡಿ, ಸಂ. ಡಾ. ಶ್ರೀರಾಮ ಇಟ್ಟಣ್ಣವರ ೧೯೯೭

೨೦. ಹಲಸಂಗಿ ಗೆಳೆಯರು, ಡಾ. ಗುರುಲಿಂಗ ಕಾಪಸೆ ೧೯೯೮

೨೧. ಸಂತ ಸೇವಾಲಾಲ, ಡಾ. ಹರಿಲಾಲ ಪವಾರ ೧೯೯೮

೨೨. ಸುವರ್ಣ ಜಾನಪದ ಸಂ. ೧, ಪ್ರಧಾನ ಸಂಪಾದಕರು ಡಾ. ಎಚ್. ಜೆ. ಲಕ್ಕಪ್ಪಗೌಡ ೧೯೯೮

೨೩. ಸುವರ್ಣ ಜಾನಪದ ಸಂ. ೨, ಪ್ರಧಾನ ಸಂಪಾದಕರು ಡಾ. ಎಚ್. ಜೆ. ಲಕ್ಕಪ್ಪಗೌಡ ೧೯೯೮

೨೪. ವಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಭಾರತದ ಗ್ಯಾಜೆಟಿಯರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ, ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು, ಡಾ. ಆರ್. ಮುನಿಸ್ವಾಮಿ ೧೯೯೯

೨೫. ಗುಮ್ಮಟ ನಾಡಿನ ನಿಪುಣರು, ಜಿಲ್ಲಾ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು ವಿಜಾಪುರ ೨೦೦೦ ಪ್ರಧಾನ ಸಂಪಾದಕರು ಶ್ರೀಮತಿ ಭಾರತಿ ಪಾಟೀಲ

೨೬. ಕನ್ನಡ ಜಾನಪದ ಗ್ರಂಥಸೂಚಿ, ಸಂಕಲನ ಶ್ರೀ ಸಿ. ಟಿ. ಗುರುಪ್ರಸಾದ, ಪ್ರಸಾರಾಂಗ ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಹಂಪಿ. ೨೦೦೦

೨೭. ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದ ಮಹನೀಯರು, ಸಂ. ಎಚ್. ಎಲ್. ನಾಗೇಗೌಡ. ೧೯೮೦ – ೧೯೮೬

೨೮. ವಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಲಾವಣಿ ಮೇಳಗಳು, ಡಾ. ನಿಜಲಿಂಗಪ್ಪ ಮಟ್ಟಿಹಾಳ ೨೦೦೧