೧. ಕಲ್ಯಾಣಕಾರಕ (ಸಂಸ್ಕೃತ ಮೂಲ – ಹಿಂದಿ ಅನುವಾದ)ಪಂಡಿತ ವರ್ಧಮಾನ ಶಾಸ್ತ್ರಿ.

೨. ಖಗೇಂದ್ರಮಣಿ ದರ್ಪಣ – ಮಂಗರಾಜ(ಮಂಗರಸ), ಸಂಪಾದನೆ – ಎ.ವೆಂಕಟರಾವ್

೩. ಜೈನಧರ್ಮ – ಮಿರ್ಜಿ ಅಣ್ಣರಾಯ.

೪. ಸರ್ವಾರ್ಥಸಿದ್ಧಿ – ಸಂ.ಡಿ.ಪದ್ಮನಾಭಶರ್ಮ

೫. ಕರ್ನಾಟಕ ಆಯುರ್ವೇದ ಇತಿಹಾಸ – ಡಾ. ಶ್ರೀಕಂಠಮೂರ್ತಿ

೬. ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕನಕಗಿರಿ- ಪ.ನಾಗರಾಜಯ್ಯ

೭. ಆಯುರ್ವೇದ ವಿಜ್ಞಾನ – ಡಾ. ಧನ್ಯಕುಮಾರ ಇಜಾರಿ

೮. ಆಧುನಿಕ ಆಯುರ್ವೇದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ೦ ಡಾ. ಧನ್ಯಕುಮಾರ ಇಜಾರಿ

೯. ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಆರೋಗ್ಯ – ಡಾ. ಧನ್ಯಕುಮಾರ ಇಜಾರಿ

೧೦. ಯೋಗ – ಡಾ. ಕೆ.ಎನ್. ಉಡುಪ

೧೧. ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯ – ಡಾ. ಕೆ.ಎನ್. ಉಡುಪ

೧೨. ಆಯುರ್ವೇದ ಸಾರ- ಪ. ರಾಮಕೃಷ್ಣಯ್ಯ

೧೩. ಸ್ವಸ್ಥ ಜೀವನ – ಡಾ. ಎಂ. ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣರಾವ್

೧೪. ಮಾನಸರೋಗ ವಿಜ್ಞಾನ(ಹಿಂದಿ) – ಡಾ. ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಅಮರಜಿ ಪಾಠಕ

೧೫. ರೋಗಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ವಿಧಾನ – ಡಾ. ಪ್ರಿಯವ್ರತಶರ್ಮ

೧೬. ದ್ರವ್ಯಗುಣ ವಿಜ್ಞಾನ (ಭಾಗ-೧,೨)- ಡಾ. ಪ್ರಿಯವ್ರತಶರ್ಮ

೧೭. Bal – Veda- ಡಾ. ಎ.ಬಿ. ಅಠವಲೆ

೧೮. Therapeutic guide to Ayurvedic medicine – ಡಾ. ಆರ್.ಆರ್. ಪಾಠಕ

೧೯. Ayurvedic cure for comman diseases – ಡಾ. ಆಂಜನೇಯ ಮೂರ್ತಿ, ಡಾ. ಡಿ.ಪಿ.ಪಾಂಡೆ