ಶ್ರೀ ವೈ.ಬಿ. ರಾಮಕೃಷ್ಣ
ಅದ್ಯಕ್ಷರು
080-22255972, 9448053914, ybramakrishna@gmail.com

ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ್, ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
080-22032285, 9448511911, pschairmanbiofuels@gmail.com

ಸದಸ್ಯರು
ಪ್ರೊ. ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಗೌಡ, ಕೃ.ವಿ.ವಿ. ಬೆಂಗಳೂರು
080-23620022, 9448506060, gowdabk@yahoo.com

ಪ್ರೊ. ಉಡುಪಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಐಐಎಸ್‌ಸಿ, ಬೆಂಗಳೂರು
080-22932331, 9448466080, udipi.shrinivas@gmail.com

ಶ್ರೀ ಜೆ.ಟಿ. ರಾಜಶೇಖರ್, ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಾಹಕರು
ಕೃಷಿ ಮೂಲ ಜೈವಿಕ ಇಂಧನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಶಾಲೆ, ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ
080-23115357, 9945602942, jinka_rajasekhara@yahoo.com

ಡಾ. ಜಿ.ಎನ್.ಎಸ್. ರೆಡ್ಡಿ, ಬಿ.ಎ.ಐ.ಎಫ್., ತಿಪಟೂರು
08134-250658, 9343210455, birdtpr@gmail.com

ಪ್ರೊ. ಎಸ್.ಜೆ. ಪಾಟೀಲ್, ಕೃ.ವಿ.ವಿ. ಧಾರವಾಡ
0836-2442085, 9448861091, sjpatil3@rediffmail.com

ಶ್ರೀ ಅತ್ತಿಹಳ್ಳಿ ದೇವರಾಜ್, ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಸದಸ್ಯರು, ಕೃ.ವಿ.ವಿ. ಬೆಂಗಳೂರು
080-25501646, 9741688377, devrajatthihally@yahoo.com

ಶ್ರೀ ಕೆ. ಕ್ರಿಷನ್, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಮಳವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿದ್ಯುತ್ ನಿಗಮ, ಬೆಂಗಳೂರು
080-22862523, 9845071934, krishan@mppl.com

ಅಧಿಕಾರಿ ಸದಸ್ಯರು
ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಅರಣ್ಯ, ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಜೀವಿಶಾಸ್ತ್ರ ಇಲಾಖೆ
ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ
ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ
ಆಯುಕ್ತರು, ಜಲಾನಯನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು
ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಇಂಧನ ಇಲಾಖೆ
ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ

ಸಂಚಾಲಕರು

ಪ್ರಧಾನ ಮುಖ್ಯ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು