೧. ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಬಿ., ಬದುಕು-ಬರಹ (೨೦೦೧) ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ಬೆಂಗಳೂರು.

೨. ಬಾಬು ಜಗಜೀವನ ರಾಮ್‌(ಅನುವಾದ:ರಾಹು), ಜಾತಿವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಸಮಸ್ಯೆ-ಸವಾಲುಗಳು, (೧೯೯೯), ಅನುಭವ ಪ್ರಕಾಶನ, ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ.

೩. ನಂದನ ವೈ.ಬಿ., ಭಗವಾನ್‌ಬುದ್ಧ (೨೦೦೧), ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಹಂಪಿ.

೪. ಮಂಗ್ಳೂರು ವಿಜಯ, ಸಂಘರ್ಷ: ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಸಾಧನೆ (೨೦೦೨), ಸಂಬುದ್ಧ ಪ್ರಕಾಶನ, ಬೆಂಗಳೂರು.

೫. ಮಹೇಶ್‌ಸಿ.ಕೆ., ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಮತ್ತು ಮೀಸಲಾತಿ ವರ್ಗೀಕರಣ, (೨೦೦೦ ) ವಿಮೋಚನಾ ಪ್ರಕಾಶನ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ.

೬. ದಾಸನೂರು ಕೂಸಣ್ಣ, ಬಾಬು ಜಗಜೀವನರಾಮ್‌; ಜೀವನ ಮತ್ತು ಸಾಧನೆ (೨೦೦೩), ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ, ಬೆಂಗಳೂರು.

೭. ಮಹೇಶ್‌ಸಿ.ಕೆ., ಬಾಬುಜಗಜೀವನ ರಾಮ್‌, (೧೯೯೪), ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ, ಬೆಂಗಳೂರು.

೮. ಬೆಟ್ಟದಪುರ ರಮೇಶ, ಬಾಬೂಜೀ (೨೦೦೩), ತನುಮನ ಪ್ರಕಾಶನ, ಬೆಂಗಳೂರು.

೯. ಪ್ರೊ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ್‌ತೆಲಗಾವಿ, ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಮತ್ತು ದಲಿತ ಚಳವಳಿಗಳು, ೧೯೯೯, ಪ್ರಸಾರಾಂಗ, ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಹಂಪಿ.

೧೦. Pylee M.V., Constitutional Government in India (1984). New Delhi.

೧೧. Bhambri, C.P., The Janata party: A profile, 1980, New Delhi.