Aಮಕ್ಕಳ / ಹರೆಯ / ಕಲಿಕೆ

೧) ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿನ ಮನಸ್ಸು – ೨೨ ರೂ.

೨) ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯೆ – ೪೦ ರೂ.

೩) ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳ ಮಾನಸಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು – ೨೦ ರೂ.

೪) ಬುದ್ಧಿಮಾಂದ್ಯ ಮಕ್ಕಳ ಲಾಲನೆ-ಪಾಲನೆ – ೨೨ ರೂ.

೫) ಹದಿಹರೆಯ ಮಾನಸಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು – ೪೦ ರೂ.

೬) ಹರೆಯದವರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುವುದು ಹೇಗೆ – ೪೦ ರೂ.

೭) ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ನಿಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ – ೨೨ ರೂ.

೮) ಜ್ಞಾಪಕ ಶಕ್ತಿಯ ವೃದ್ಧಿ ಹೇಗೆ ? – ೨೦ ರೂ.

೯) ನಿಮ್ಮ ಬದುಕು, ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ, ಕಲಿಕೆ, ನೆನಪಿನ ಶಕ್ತಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ನಿರ್ವಹಣೆ ಉತ್ತಮವಾಗಲಿ – ೩೦ ರೂ.

೧೦) ಶಿಕ್ಷಣದ ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ – ೨೫ ರೂ.

Bಮಹಿಳೆಯರಸಮಸ್ಯೆಗಳು

೧) ಮಹಿಳೆಯರ ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಗಳು – ೩೫ ರೂ.

Cಮಿದುಳುನರಮಂಡಲಮನಸ್ಸು

೧) ಮಿದುಳು : ರಚನೆ : ಕಾರ್ಯ ವಿಧಾನ – ೪೦ ರೂ.

೨) ನರಮಂಡಲದ ರೋಗಗಳು – ೪೫ ರೂ.

೩) ಮನಸ್ಸು ೧೦೮ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು – ೨೮ ರೂ.

೪) ನಿದ್ರೆ-ಕನಸುಗಳು – ೧೫ ರೂ.

೫) ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ – ೭೫ ರೂ.

೬) ಮನಸ್ಸು : ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ – ೭೫ ರೂ.

೭) ಅಪರಾಧ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮನೋದೌರ್ಬಲ್ಯವೇ – ೧೬ ರೂ.

೮) ಮನಸ್ಸೇ ನೀ ಪ್ರಶಾಂತವಾಗಿರು – ೪೦ ರೂ.