Categories
ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ 2017 ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಂಶೋಧನೆ

ಡಾ|| ಹನುಮಾಕ್ಷಿ ಗೋಗಿ

ಶ್ರೀಮತಿ ಹನುಮಾಕ್ಷಿ ಚಂದಪ್ಪ ಗೋಗಿ ಅವರು ಶಾಸನಗಳನ್ನು ಕುರಿತಂತೆ ಆಳವಾದ ಅಧ್ಯಯ ನಡೆಸಿ ಅನೇಕ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಶಾಸನ ಕುರಿತಂತೆ ಅನೇಕ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿರುವ ಹಾಗೂ ಪ್ರಬಂಧ ಸಂಕಲನಗಳನ್ನು ಹೊರ ತಂದಿರುವ ಹನುಮಾಕ್ಷಿ ಗೋಗಿ ಅವರು ರಾಜ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ, ಮಲ್ಲಿಕಾ ದತ್ತಿನಿಧಿ ಮೊದಲಾದ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳ ಪುರಸ್ಕೃತರು. ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕು ಹಾಗೂ ಗುಲಬರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಾಸನಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಇವರು ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಸಿ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಹೊರತಂದಿದ್ದಾರೆ.

ರಾಜ್ಯ ಹಾಗೂ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ಸಾಹಿತ್ಯಕ ವಿಚಾರಗೋಷ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲುಗೊಂಡಿದ್ದು ಮಹಿಳೆಯರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸೃಜನೆ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲು ಪ್ರಕಾಶನ ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.